Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

עדכונים מקצועיים

ייעוץ מס הכנסה

ייעוץ מס הכנסה

בכל הקשור לתחומי המס השונים וייעוץ מס, מקובל לחשוב על פניה לרואה חשבון. אולם חשוב להכיר את תחומי העיסוק של עורך דין מיסים המספק ייעוץ

קרא עוד »
עדכוני מס בצל הקורונה

עדכוני המס בצל הקורונה

מצורף לנוחיותכם, מספר הנחיות והקלות שניתנו על ידי רשות המיסים לאור התקופה שבה אנו מצויים, אנו ממליצים לעקוב אחר ההנחיות ולפעול על פיהם, אנו נעדכן

קרא עוד »
התיישנות שומה מס הכנסה

התיישנות שומה מס הכנסה

התיישנות בדיני מיסים שונה מדינים אחרים הקובעים תקופות התיישנות, לגבי התיישנות במיסים נקבע על ידי משפט שנדרשת וודאות, בפקודת מס הכנסה ישנם סעיפים המסדירים את

קרא עוד »
התיישנות שומה מס הכנסה

העלמת הכנסות

על העלמות מס ומשבר הקורונה בעקבות מגיפת הקורונה והתפשטות המגפה, הוחל סגר ועסקים רבים נקלעו שלא בטובתם לקשיים כלכליים אשר מאיימים על המשך קיומו של

קרא עוד »
מהו מס חברות?

מהו מס חברות?

במאמר זה  נלמד על המס המוטל על חברה, על השוני בין המס המוטל על יחיד והמס המוטל על החברה, על היתרונות והחסרונות.רבים השוקלים הקמת חברה

קרא עוד »
עונש על העלמת מס

עונש על העלמת מס

עבירות מס – הענישה וכיצד מתמודדים? עבירות מס הן עבירות שבשנים האחרונות הענישה לגביהן הוחמרה באופן משמעותי. החמרת הענישה היא פועל יוצא של מאבק ארוך

קרא עוד »

עבודה בכסף שחור

הביטוי "כסף שחור" ניתן לכסף שניתן בתמורה לשירות או לנכס וההכנסה לגביו לא הוצהר לרשויות המס. השימוש בכסף שחור היה עד לא מכבר בעיקר בכסף

קרא עוד »
ייצוג מול רשויות המס

ייצוג מול רשויות המס

תפקידו של המייצג ברשויות המס למיצג למול רשויות מס תפקיד משמעותי, המייצג הוא מעין האיש שעומד והמקשר בין עולמות שונים וזרים, המייצג הוא זה שעומד

קרא עוד »
קיזוז חשבוניות פיקטיביות

קיזוז חשבוניות פיקטיביות

הטיפול בנושא של חשבוניות פיקטיביות הפצתן וקיזוזן נמצא כיום בראש סדר העדיפויות של ראשי רשות המיסים, מדובר בתופעה נרחבת שגורמת נזק לקופת המדינה של מליארדי

קרא עוד »
סנקציות על פסילת ספרים

סנקציות על פסילת ספרים

במאמרים קודמים שפרסמנו התייחסנו למהלכה של ביקורת ספרים ונגענו בקצרה לגבי ההשלכות שעשויות להיות על בעל העסק שספריו נפסלו על ידי פקיד השומה ו/או מנהל

קרא עוד »
תכנון מס ברכישת דירה

תכנון מס ברכישת דירה

במאמר זה נסקור במעט את האפשרויות שישנם לרוכשי דירות לתכנן את המס המוטל על רכישת הדירה. בעקרון כל רוכש מי שרוכש דירה בדרך כלל מחויב

קרא עוד »

פריסת מס שבח לנכה

פריסת מס שבח היא כלי תכנוני שבאמצעותו ניתן להפחית את נטל מס השבח המוטל על עסקת נדל"ן. פטור מס הכנסה המוענק על פי סעיף 9(5)

קרא עוד »

פריסת שבח לתושב חוץ

האפשרות לפריסת מס שבח על חלקו הריאלי מעוגנת בסעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין , בסעיף 48א(ה)(ב) נקבע כי הזכות לפרוס את השבח הריאלי מוענקת למוכר

קרא עוד »

שומה עצמית מס שבח

שומה עצמית מס שבח הינה שומת מס שבח הנערכת והמופקת על ידי מיסוי מקרקעין לאזרח/נישום וזאת בהתאם לדיווח המקוון שהגיש הנישום ובהתאם לחישוב מס שבח

קרא עוד »

הליכי השגה וערעור במיסים

הליכי השגה וערעור במיסים ומדוע כדאי לערב עו"ד מיסים כבר בשלבים הראשונים בעלי עסקים, יחידים וחברות אשר מנהלים תיקים ברשויות במס לעיתים מתבקשים על ידי

קרא עוד »

גילוי מרצון אנונימי

גילוי מרצון אנונימי הוא הליך בו לא נדרש מילוי ומסירת פרטי זיהוי של המבקש בפני רשות המיסים. גילוי מרצון אנוימי דורש מאידך פרטים מלאים לגבי

קרא עוד »

ייעוץ מס ותכנון מס

מהו תכנון מס? תכנון מס הוא למעשה שימוש יצירתי בחוקי המס  ובתקנות לשם הפחתת שיעור המס בו חייב נישום במסגרת החוק וזאת להבדיל למקרים שבהם נעשות

קרא עוד »
התיישנות שומה מס הכנסה

שומה עצמית

רבים  מהאזרחים נתקלים במהלך חיי העבודה והעסקים במושג שומה עצמית וזאת כאשר הם מגישים לרשויות דוחות, דו"ח שנתי מס הכנסה או דיווח למס שבח על

קרא עוד »
עדכוני מס בצל הקורונה

התיישנות בעבירות מס

הנושא של התיישנות עבירות מס הוא נושא מרתק וזאת בשל השוני בהתייחסות בין חוקי המס השונים, וההשוואה לחוק העונשין. היחס שמקבלת כל עבירה בחוקי המס

קרא עוד »
כוחם ותוקפם של הסכמי מס שנחתמים מול רשות המיסים

תשלום כופר מס הכנסה

ההחלטה על הטלת כופר מס היא החלטה המתבצעת על פי סמכות המוקנית למנהל רשות המיסים להמיר, אישום פלילי בגין  עבירת מס תמורת תשלום כופר מס, במסגרת

קרא עוד »