עבירות מס

תחומי עיסוק והתמחות

עבירות המס, מתחלקות ל2 קבוצות עיקריות, האחת עבירות המס הטכניות והשנייה עבירות המס המהותיות הפיסקאליותככלל כל אדם עשוי להיקלע בחיי העסק לסיכון לעבור עבירות מס בין אם במתכוון ואם מבלי שהתכוון לעבור עבירות מס כלל בשל חוסר ידע או חוסר תכנון פיננסי נכון.

עבירות המס הקלות הטכניות נוגעות בעיקר לאופן ולצורת הדיווח והתשלום של המס ועל כן ניתן להיקלע למצב בו אדם כאמור בשל תכנון פיננסי לקוי או ניהולי לא נכון מוצא עצמו מבלי מתכוון עובר עבירות מס. נציין כי גם בעבירות מס קלות נקבעו עונשים שכוללים עונשי מאסר וסנקציות כלכליות.

בכל הנוגע לעבירות מהותיות, חומרתן רבה היות שלאדם העובר אותן מיחסת כוונה להתחמק מתשלום המס והאופי העברייני שמיוחס להם הוא במדרג הגבוה וכך גם הענישה הנלוות אליהם.

בשנים האחרונות חלה מגמת החמרה בגזרי הדין  של עברייני מס, גם כאשר מדובר בעבירות טכניות שהיו נחשבות כקלות. עם זאת יש לדעת כי במקרים רבים ניתן למנוע הסתבכות בפלילים בייעוץ ובליווי נכון של עורך דין מיסים הבקיא הן בתחום הפלילי-מיסים והן בתחום האזרחי.

יעוץ מקדים זה יכול להיעשות עוד טרם נעברה העבירה תוך בחינת סוגיית המס שעומדת לבירור. כאשר המצבים שבם ישנה אפשרות, עורך דין המיסים יעניק למבקש חוות דעת משפטית בתחום המס שנדרשת בו השאלה המקצועית, דבר שייגן על בעל העסק בפעל בתום לב הנדרש.

בעבירות מס החשיבות של ליווי מקצועי של עורך דיו מיסים הבקיא בתחום הפלילי והאזרחי הוא קריטי. רבים נוטים לשלא לתת חשיבות לעניין ואך הידע של המקצועי של עורך דין המיסים והבקיאות בעבירות המס  היא בהרבה מהמקרים ההבדל בין יצוג כושל להצלחה. הבקיאות של עןרך דין מיסים שבקיא גם בתחום האזרחי היא משמעותית היות שעבירות המס אינן מתייחסות רק למעשה אלא יש משקל משמעותי לסכום העבירה שנעברה. רבים שאינם מכירים בדיני המס נוטים להסכים לגבי עבירות כאשר בפועל בדיקה מקצועית של איש מקצוע מיסים תוביל בהרבה מקרים לפרימת תיקים רבים.

משרדנו מייצג בהצלחה חשודים ונאשמים כבר מפתיחתה של החקירה הפלילית ועד לליווי וייצוג בבתי המשפט השונים, אנו בקיאים הן בתחום האזרחי והן בתחום הפלילי שבמרבית עבירות המס שזורים זה זה ועל כן אנו רושמים הצלחות במקרים רבים כבר בתחילתה של הפרשה בשלבים הראשוניים של החקירה ובירור העובדות. 

צור קשר עכשיו לקבלת ליווי מקצועי

    תחומי עיסוק והתמחות