מס הכנסה או מס שבח, כללי חיוב!

מתי תחויב עסקת נדל"ן במס הכנסה ומתי במס שבח? בעקרון על עסקה במקרקעין חל מס שבח, עסקת מקרקעין נחשבת כעסקה הונית ובמישור זה, המס הנגבה בגין השבח דיי זהה למס המשולם על פי פרק ה' לפקודת מס הכנסה הנוגע, למיסוי הכנסות הוניות. השוני המהותי הוא כאשר נקבע, כי על עסקת המקרקעין חל פרק ב' לפקודת מס הכנסה המתייחסת להכנסות פירותיות.…

אין תגובות

תכנית המענקים החדשה- עדכוני מס קורונה

תכנית הסיוע הממשלתית- מענקי קורונה- עדכוני מס. כפי שפורסם בתקשורת גובשה על ידי שר האוצר וראש הממשלה תכנית סיוע כלכלית לעצמאים ושכירים שהבשורה שלה , הוא מתן אופק כלכלי ארוך טווח לשכירים ולעצמאים. בתכונית שפורסמה יינתנו מענקים דו חודשיים לעסקים על פי מפתחות שנקבעו על פי גובה הפגיעה בעסק. יש לשים לב שהתכנית אומנם מציינת אופק ארוך טווח אך יש…

אין תגובות

שווי שימוש ברכב- עדכוני מס קורונה

שווי שימוש ברכב-עדכוני מס קורונה תיקון דוחות בעקבות פסיקת בית המשפט העליון והקלה לאור משבר הקורונה  המחלוקת לגבי שווי שימוש ברכב נדונה במספר פסקי דין כאשר המערערים השונים יצאו חוצץ כנגד גישת רשות המיסים בנוגע לגובה שווי השימוש ברכב שניתן להטיל על הנישום ו/או העובד אליו מוצמד רכב המעביר. המערערים טענו כי שווי השימוש על פי גישת רשות המיסים כפי…

אין תגובות

שומה עצמית מס הכנסה

שומה עצמית מס הכנסה-מה זה אומר? שומה היא למעשה חישוב של המס שאמור להיות משולם בגין הכנסות של בעל עסק עצמאי או חברה למס הכנסה. שומה עצמית משמעותה היא מדובר על שומה-חישוב שערך מגיש הדוח למס הכנסה, והמס שחושב הוא אותו חישוב עצמאי שביצע אותו בעל העסק או החברה. כל בעל עסק שמגיש דוחות למס הכנסה בוודאי מכיר את אותם…

אין תגובות

עדכוני המס בצל הקורונה

מצורף לנוחיותכם, מספר הנחיות והקלות שניתנו על ידי רשות המיסים לאור התקופה שבה אנו מצויים, אנו ממליצים לעקוב אחר ההנחיות ולפעול על פיהם, אנו נעדכן אתכם בהנחיות שיתפרסמו מעת לעת: מס הכנסה ומע"מ   הקלה בדיווח המע"מ!   החלטת מיסוי: 20/6782 הקלה לשעת חירום - הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום 1.3.2020-31.5.2020 (להלן- "תקופת ההקלה") משבר הקורונה אילץ…

אין תגובות

כוחם ותוקפם של הסכמי מס שנחתמים מול רשות המיסים

פסק דין שניתן לאחרונה בעינינו של מר רוני לרנר, העלה לדיון את כוחם ותוקפם של הסכמים שנחתמים ממול רשות המיסים, בפסק דין מנומק היטב שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי על ידי כבוד השופט מגן אלטוביה, נדנו ערעורו של מר לרנר כנגד פקיד השומה על שומות שהוצאו לשנים 2007-2008. למעשה פסק דין זה ניתן לאחר שערעור המס שהוגש על ידי מר…

אין תגובות

ביטול קנסות במס הכנסה והפטר

פעמים רבות שניגשים למשרדנו אזרחים רבים אשר פונים בעקבות ניסיונות כושלים שנעשו על ידם במטרה להסדיר חוב מס קיים ברשות המיסים, חלק מאותם פונים מצויים בהליכים של פשיטת רגל והחובות במס הכנסה מונעים ממנו הגשת בקשה להפטר. חלק ניכר מהחובות מתבררים כחובות בגין קנסות שבמרבית המקרים הוזנחו על  ידי האזרח או בשל היותו בלתי מיוצג, בסל סיבות כאלה ואחרות וכך נוצר…

אין תגובות

התיישנות שומה מס הכנסה

התיישנות בדיני מיסים שונה מדינים אחרים הקובעים תקופות התיישנות, לגבי התיישנות במיסים נקבע על ידי משפט שנדרשת וודאות, בפקודת מס הכנסה ישנם סעיפים המסדירים את נושא הסמכויות של פקיד השומה לבדוק דו"ח שהוגש למס הכנסה ולקיים דיון לגבי דו"ח שהוצאה לגביו שומה לפי מיטב שפיטה. קביעת מסגרת זמנים נוקשה להפעלת סמכותו של פקיד השומה נועדה להבטיח את הוודאות בנוגע לחבות…

אין תגובות

תיאום מס רטרואקטיבית, כיצד?

תיאום מס רטרואקטיבית באופן יזום אפשרי במקרים בהם האזרח סבור כי ישנה היתכנות כי מס הכנסה חייב לו כסף. האפשרות לבצע החזר מס ולמעשה תיאום מס רטרואקטיבית. האם ישנה מגבלה?  החזר מס מוגבל  ל6 שנים אחורנית ולכן ישנה משמעות לבצע את הדיווח והדרישה להחזר מס במועד.  מהו החזר מס וכיצד זה אפשרי שמס הכנסה יהיה חייב לי כסף? ישנם מצבים…

אין תגובות

העלמת הכנסות

על העלמות מס ומשבר הקורונה בעקבות מגיפת הקורונה והתפשטות המגפה, הוחל סגר ועסקים רבים נקלעו שלא בטובתם לקשיים כלכליים אשר מאיימים על המשך קיומו של העסק החי. פעולות והחלטות הממשלה והאוצר אינן תומכות באופן מלא וכפי שהיה מצופה בעסקים שנפגעים כתוצאה מהחלטת הסגר. תוצאות הסגר והשפעתן על העסקים גוררות אחריהן תגובות ברשת וקריאות ל"מרד מיסים" ולקריאות לאי תשלום מיסים.  כאן…

אין תגובות