עורך דין מס ערך מוסף (מע”מ)

תחומי עיסוק והתמחות

חוק מס ערך מוסף, הוא חוק יחסית חדש, מס ערך מוסף הוא חלק מתחום המיסים העקיפים, המשמעות והיחס לתחום המס העקיף מקבל ביטוי בהתייחסות של רשויות המס לעבירות מס הנעברות על פי חוק זה.

בשל העובדה כי אי ציות לחוק מס ערך מוסף מוביל להליכים פליליים מול העוסק. בתחום זה בשל מבנה ומשמעות החוק לא קיימת כמעט הפרדה בן הליכים אזרחיים ולהליכים הפלילים, כך גם בנושא הסמכויות המוקנות לפקיד המע”מ שהוא בעל סמכויות נרחבות, מה שמוביל לכך שכל מפגש בין עוסק לא מיוצג לבירור או דיון במשרדי מע”מ עשוי להפוך במהרה להליך פלילי ולחקירה תחת אזהרה.

למשרדנו התמחות מיוחדת בתחום מס ערך מוסף. מייסד ומנהל המשרד, עו”ד משה קריסי, יוצא רשות המיסים (אגף המכס והמע”מ) בעל מומחיות ייחודית בתחום המס העקיף.

עורך דין מיסים ויועץ המס, משה קריסי.

 

המשרד עוסק בטיפול בתיקים /שומות/הליכים הנוגעים לחשד בשימוש ו/או הפצתן של חשבוניות פיקטיביות, אנו מלווים את  הלקוח כבר משלב הדיון הראשון במשרדי המע”מ, במרבית המקרים בשיתוף פעולה עם רואה  החשבון/יועץ המס שיותר ויותר מבינים את הצורך במעורבותו של עורך דין מיסים כבר בשלב זה.

יש לדעת וכך הנוהג בפועל, כאשר עולה חשד לפלילים בעבירת מע”מ יזומן רו”ח/יועץ המס לחקירה בשלב ראשוני למתן עדות שיכול להתפתח לחקירה תחת אזהרה, כאשר במקרים בהם עולה חשד לפלילים עשויה להיות הפרדה בין הלקוח למייצג באמצעות הטלת הגבלות של יצירת קשר ביניהם כך שהלקוח מוצא  עצמו ללא ייצוג ראוי.

משרדנו פועל בהדרכה ובליווי של העוסק העצמאי או בעל החברה או בעל תפקיד, מתוך הבנה וידיעה כי בכל הנוגע לתחום המיסוי העקיף ובמיוחד מס ערך מוסף הקו המפריד בין התחום האזרחי לפלילי הוא דק עד מאוד, עד שקשה להבחין בו.

במסגרת זו אנו מלווים יחידים ובעלי חברות כאמור משלב השומה ו/או חלילה החקירה. בנוסף לזאת אף בחיי העסק אנו מחווים את דעותנו ומייעצים בתחום המיסוי העקיף ליחידים ולחברות ופועלים בשיתוף פעולה עם משרדי רואי חשבון ויועצי מס המפנים למשרדנו שאלות ולקוחות לייעוץ. כאשר ישנו צורך בכתיבת חוות דעת אנו מעניקים זאת, אם הדבר לפי מיטב ידיעתנו והבנתנו נכון ובכך מעניקים הגנה משפטית למקבל חוות הדעת.

השירותים המשפטיים

בין השירותים המוענקים על ידי משרדנו בתחום המס העקיף נמנים בין השאר השירותים הבאים:

 • מתן שירותי ליטיגציה בבתי המשפט השונים, משרדנו מעניק שירותים משפטיים בהגשת ערעורי מס וייצוג בבתי המשפט בסוגיות ומחלוקת בדיני המס ובתחום מס הערך המוסף, לרבות ייצוג בערעור מינהליים על החלטות מנהל מע”מ בנוגע לרישום לקוח, שינוי סיווג, אי הכרה בתשומות ועוד.
 • ניהול הליכים מקדמיים למול שלטונות מע”מ, ניהול הליך מקדמי נדרש כאשר עולה סוגיה הנוגעת לחוק מע”מ שאין לה מענה ברור בחוק או בפסיקה הקיימת בתחום זה, משרדנו מעניק שירות במקרים אלו בפניה לרשות המיסים בהליך מקדמי תוך מתן פרשנות משפטית הנוגעת לסוגיה שעליה מתבקשת התייחסות רשות המס.
 • ייצוג בוועדות השונות הנוגעת לניהול ספרים וייצוג בעניין זה בבתי המשפט השונים. תוך שימוש בידע הרב ובניסיון שנצבר למול רשויות המע”מ תוך שמירה על אינטרס הלקוח, מתוך מקצועיות ונאמנות ללקוח.
 • ייצוג בהליכים הנוגעים לנושא ניהול ספרים ופסילתם, הגשת עררים וייצוג בשימועים הנוגעים להחלטת המנהל לפסול את ספריו של העוסק, נושא זה בעל חשיבות עצומה ביכולת ההתגוננות של העוסק בסוגיות של טענה להפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות וההשלכה על סיכויי ערעור המס בשל נטל הראיות המוטל על העוסק במקרה שבו נפסלו ספריו.
 • ליווי וייצוג של יחידים ותאגידים בהליכים פלילים, חקירות מס,  משלב החקירה הראשוני עשוי כאמור להתחיל בתחנת המע”מ במסגרת עדות שמתפתחת לחקירה תחת אזהרה ובמקרים אחרים בהם נפתחת חקירה על ידי מחלקת חקירות מע”מ לאחר שהתקיימה חקירה סמויה קודם לכן.
 • ליווי וייצוג בבית המשפט בהליכי מעצרים ובשחרור ממעצרים, תוך שמירה על זכויות הנחקר תנאי השחרור, הגשת ערעורים בנוגע למעצרים ולזכויות העציר’ האסיר גם לאחר מאסר.
 • הגשת בקשות להמרה של הליכים פליליים כופר כסף או להליכים מנהליים, קנסות מינהליים, במקרים בהם נפתחת חקירה פלילית המקימה חשד סביר המצריך והמקים את העילות להגשת כתב אישום כנגד העוסק, במקרים אלה אנו פועלים בהצלחה רבה במקרים רבים להמרת ההליך הפלילי בכופר מס או הסתפקות בקנסות/עיצומים מנהליים.
 • ייצוג בהליכים פלילים המשלבים עבירות נוספות מעבר לעבירות על פי חוק מע”מ לרבות עבירות על פי חוק והצו לאיסור הלבנת הון, במקרים בהם עבירות המס הנכללות בצו עבירות מקור, במקרים אלה נדרש ייצוג מקצועי ומקיף הדורש במקרים בהם מבוקש להטיל חילוט על העוסק פניה לבית המשפט וייצוג העוסק בהליכים אלה.
 • ייצוג עוסקים בהליכי גביה מול מנהל מע”מ, טיפול במקרים שבהם נדרש סיוע בהליכי פשט”ר כאשר נשאר חוב לא סגור למול מנהל מע”מ.

למשרדנו ידע מקיף וייחודי בטיפול ובייצוג בנושא חוק מס ערך מוסף, ידע זה מוביל לכך שנרשמת הצלחה רבה בטיפול ובייצוג לקוחות מול מנהל מע”מ, אתם מוזמנים לקרוא עוד באתר משרדנו, מאמרים בתחום מס ערך המוסף ודיני המס האחרים שהם בתחום מומחיותנו ואתם מוזמנים לעיין ולקרוא בהם, במקרה ובו נתקלת בסוגיה או מחלוקת הנוגעת לחוק מס ערך מוסף והתקנות אנו מזמינים אתכם להסתייע בשירות משרדנו..

צור קשר עכשיו לקבלת ליווי מקצועי

  תחומי עיסוק והתמחות