סעיף 112א סנקציה חמורה

סעיף 112א מהו? סעיף 112א הוא סעיף בחוק מס ערך מוסף, הוא מופיע בפרק הגביה של החוק ומאפשר למנהל מע"מ לבצע הליכי גביה דרסטיים כבר במהלך החשדות שמופיעות כנגד מי שנחשד בעבירות המס. הסעיף מעניק סמכות למנהל מעמ במקרים בהם עולה חשש סביר בעיניו כי אותו חשוד עשוי לצאת מן הארץ או מסיבה אחרת וכי יש חשש כי לא ישולם…

אין תגובות

סמכויות חוקר ומנהל מע”מ!

מה הן הסמכויות של מנהל מע"מ וחוקר מע"מ? במאמר זה אסקור בקצרה את הסמכויות העיקריות החשובות המוקנות למנהל מע"מ ומי שמנהל מע"מ הסמיכו, לצורך ביצוע חוק מע"מ והתקנות. ידיעה זו של הסמכויות חשובה לכל בעל עסק או אדם הנתקל בדרישה או פעולה של מנהל מע"מ כלפיו, כיצד עליו לנהוג ומה היא החובה המושתת עליו. סמכויות מנהל מע"מ הן נרחבות ומקנות…

אין תגובות

עדכוני המס בצל הקורונה

מצורף לנוחיותכם, מספר הנחיות והקלות שניתנו על ידי רשות המיסים לאור התקופה שבה אנו מצויים, אנו ממליצים לעקוב אחר ההנחיות ולפעול על פיהם, אנו נעדכן אתכם בהנחיות שיתפרסמו מעת לעת: מס הכנסה ומע"מ   הקלה בדיווח המע"מ!   החלטת מיסוי: 20/6782 הקלה לשעת חירום - הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום 1.3.2020-31.5.2020 (להלן- "תקופת ההקלה") משבר הקורונה אילץ…

אין תגובות

עבירות מע”מ ועל חשיבותו של עורך דין מע”מ בייצוג חשודים.

עבירות מע"מ שונות בהתייחסות של רשות המיסים כלפי מי שנחשד כעובר אותן והן בסנקציות הפליליות הקבועות לגבי מי שנחשד שעבר את אותן עבירות. מס ערך מוסף הוא מס עקיף המוטל על מתן שירות ועל מכירת נכס, המס מוטל על הצרכן הסופי שאמור היה לשלמו ולהעבירו ישירות לקופת המדינה. התשלום של מס ערך המוסף הוטל למעשה בחוק על בעלי העסקים הגובים…

אין תגובות

הטלת כפל מס – עונש על הפצת חשבוניות פיקטיביות?

כפל מס היא סנקציה חמורה המוטלת על עוסק, מדובר בהליך מנהלי שפועל יוצא שלו היא ענישה אזרחית על הפצת או קיזוז חשבוניות פיקטיביות שלא כדין. הליך זה מופעל  כאשר מתברר למנהל מע"מ כי העוסק קיזז מס תשומות שלא כדין (קיזוז חשבוניות פיקטיביות), או שהוציא חשבונית מס שלא כדין (הפצת חשבוניות פיקטיביות). מה קובע החוק? סעיף 50(א) לחוק מע"מ מסדיר את…

אין תגובות

עבירות מע”מ ותפקידו של עורך דין מע”מ

חוק מע"מ בשונה מפקודת מס הכנסה, מעניק סמכויות רבות לפקיד המע"מ, סמכויות פליליות, וזאת בשונה ממס הכנסה אשר בה ישנה חלוקת תפקידים ברורה בין סמכויות פקידי המס לבין חוקרי המס. כדי להבהיר ולפשט, הזמנה למשרדי מע"מ גם בעניינים פשוטים של איחור בדיווח או אי דיווח, נערכת בשליחת הזמנה לחקירה. הזמנה לחקירה משמעותה, חשד לעבירת מס פלילית. הדברים שימסור החשוד ישמשו…

אין תגובות

עבירות מע”מ, עבירות טכניות ומהותיות.

עבירות מע"מ הן עבירות מס מהחמורות שישנן בחוקי המס השונים וזאת בשל אופיין של העבירות ובשל עקרון הטלת מס ערך מוסף. מס ערך מוסף הוא מס עקיף המוטל על מתן שירות או מכירת נכס על הצרכן הסופי. חובת ומנגנון התשלום הוטל על בעלי עסקים שנקבעו שלא בטובתם כ"גובי המס" בפועל ואלה האמורים להעבירו לקופת המדינה במועד הדיווח כפי שנקבע להם על…

יש תגובה אחת