Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

פטור ממס לתושב חוזר

מדינת ישראל מבקשת לקבץ אליה את כלל היהודים בעולם, מתוקף כך היא מוכנה להשקיע משאבים לא מבוטלים גם בהחזרת מי שנמנים על אזרחיה, אך חיים במדינות זרות. מדינת ישראל מעודדת את תושביה לחיות בתוכה ולכן הוגדר מסלול תושב חוזר המעניק הטבות רבות למי שיחליט לקבוע את מרכז חייו שוב בישראל.

 

מיהו תושב חוזר ?

מדינת ישראל מגדירה תושב חוזר הוא אזרח ישראלי אשר התגורר כתושב זר במדינה אחרת ואז החליט לשוב לישראל. המדינה רואה ערך משמעותי בכך שאזרחיה ישובו לחיות בה ולכן במטרה לעודד אזרחים המתגוררים בחו"ל לעשות כן היא מעניקה שלל הטבות למי שיוגדרו תושבים חוזרים. בין שלל ההטבות שניתן לקבל במעמד של תושב חוזר ניתן למצא:

 • הקלות במס הכנסה
 • הטבות בביטוח לאומי.
 • הבאת פריטים אישיים לארץ ללא מיסוי.

על אופי ההטבות משפיעות שנות ההיעדרות של מבקש ההטבות מהארץ. חלק מן החוקים המיטיבים עם התושבים החוזרים נוהגים באופן שונה ביחס למספר שנות ההיעדרות והזכאות בגינם. על מנת לקבע את מעמדו ואת זכויות והחובות של תושב חוזר, החקיקה והפסיקה העמידו מבחנים שונים אשר באים לבחון את היותו של אדם תושב חוזר.

 

הגדרת מעמד "תושב חוזר" במשרד העלייה והקליטה

הגוף הקובע את מעמדו ואת הכללים לקביעת תושב חוזר הוא משרד העלייה והקליטה האמון על קליטת אזרחים חדשים למדינה המגיעים ממדינות שונות. לשם כך הונחו מספר הגדרות ברזל בנוגע לתושב חוזר.

 • עליו להיות אזרח ישראלי. מי שיוותר על האזרחות הישראלית, לא יוכל להיחשב תושב חוזר.
 • בעת הבקשה למעמד של תושב חוזר עליו להיות בן 17 לפחות.
 • התגורר בעבר בישראל.
 • שהה בחו"ל לפחות שנתיים לפני הבקשה ושהה בישראל במהלך שנות ההיעדרות שלו פחות מ4 חודשים בשנה.
 • השהות בחו"ל לא הייתה שליחות מטעם המדינה או מוסדותיה כגון קק"ל הסוכנות היהודית ואחרות.
 • לא קיבל הטבות של תושב חוזר בעבר, או שעברו עשר שנים מאז הפעם האחרונה במהלכן נעדר מהארץ לתקופה של לפחות 6 שנים.

מהי הטבת מס

הטבת מס היא למעשה סוג של הטבה כלכלית הניתנת באמצעות פטור מתשלום מס, או תשלום מופחת מהמקובל. הטבות מס ניתנות לאוכלוסיות מסוימות או עבור פעולות מסוימות שהמדינה רואה בהן כבעלות ערך והיא מעוניינת לסייע להם בפעילותם. הטבות המס הן למעשה סטיה מהרעיון שמקדש את חשיבות גביית המיסים, וקובע למעשה כי ישנו אירועים החשובים למדינה ברמה מספקת שהיא מוכנה לוותר עבורם על חלק מההכנסות שלה.

מדינות שונות מעניקות הטבות מס בעבור סיבות שונות בעיקר כלכליות וחברתיות ויש בהן אמירה של המדינה המבקשת להביע תמיכה בפעילות מסוימת. הטבות מס הן למעשה כלי שלטוני המאפשר לשלטון לחזק או לקדם נושאים החשובים לו.

מדינת ישראל לקחה על עצמה להיות בית ליהודים ללא קשר למצבם או לגילם. התפיסה הרווחת של המדינה שמקומו של כל יהודי הוא בישראל פיתח את המנגנונים של הטבות מיסוי משמעותיות גם למי שלמרות היותו אזרח ישראל התגורר שנים ארוכות במדינה אחרת והחליט לחזור אליה. מדינת ישראל עושה הבחנה בין תושבים חוזרים אשר נעדרו למעלה מ6 שנים לבין כאלו שנעדרו למעלה מ10 שנים, חלק מהפטורים זהים וחלק שונים.

 

מה הם הפטורים להם זכאי תושב חוזר בין 6 -10 שנים

מי מחזיק בזכאות: תושבים אזרחי ישראל שעזבו את המדינה וריצו בין 6 ל 10 שנים רצופות במדינות זרות לפני שחזרו לארץ.

תושבים אלו יזכו להטבות המס הבאות :

 • פטור ממיסוי על רווחים מנכסים שאינם בישראל ונרכשו במהלך התקופה ששהו בחו"ל למשך 5 שנים מיום חזרתם לארץ.
 • פטור למשך 10 שנים מרווחי הון ממכירת נכס או נכסים במדינות זרות.
 • פטור ממיסוי על הכנסות פאסיביות מניירות ערך הנסחרים בבורסות במדינות שאינן ישראל, דיבידנדים או ניירות ערך שנרכשו במהלך השהות בחו"ל.
 • פטור ממס למשך 5 שנים על פיקדונות מט"ח בישראל בהנחה שיעמדו בתנאים הבאים :
 1. שהכסף מקורו במדינות המקור ולא הושג בישראל.
 2. הסכומים יועברו לחשבון המט"ח בתוך 90 יום מיום הגעתם לארץ.
 3. עד שבועיים מיום ההפקדה ימסרו הצהרה לבנק על היותם תושבים חוזרים.
 4. המקור לכסף איננו ממכירת נכסים בישראל

 

מה הם הפטורים להם זכאי תושב חוזר אחרי עשר שנים ?

מי מחזיק בזכאות: אזרחי ישראל אשר עזבו את המדינה וחיו מחוץ לה במשך עשר שנים ויותר לפני שחזרו לארץ.

תושבים אלו יזכו להטבות המס הבאות:

 • פטור ממס ל10 שנים על כל הכנסה שמקורה מחוץ לישראל לרבות תשלומי פנסיות ממדינות זרות.
 • הפטור הוא מקיף, כלומר כולל הן את הרווחים האקטיביים כתוצאה מעבודה או השכרת נכסים, וכן מרווחים פאסיביים בשוק ההון או השקעות פיננסיות.
 • רווח מנכסים מחוץ לישראל יהנו מפטור גם אם נרכשו לאחר החזרה לארץ במהלך 10 שנות הפטור.
 • פטור ממס למשך 5 שנים על פיקדונות מט"ח בישראל בהנחה שיעמדו בתנאים הבאים :
 1. שהכסף מקורו במדינות המקור ולא הושג בישראל.
 2. הסכומים יועברו לחשבון המט"ח בתוך 90 יום מיום הגעתם לארץ.
 3. עד שבועיים מיום ההפקדה ימסרו הצהרה לבנק על היותם תושבים חוזרים.
 4. המקור לכסף איננו ממכירת נכסים בישראל
 5. הפיקדון לא משמש כבטוחה להלוואה שמעניק הבנק לתושב החוזר או למי מקרוביו.
 6. ההכנסה מהריבית של פקדון זה לא מהווה הכנסה מהעסק או ממשלח היד של התושב החוזר.

 

ליווי ויעוץ מקצועי

תושב חוזר הוא מעמד בעל משמעות כספית לא מבוטלת. לאדם המבצע מעבר בין מדינות לרוב יש חשיבות גדולה להבין ולדעת כיצד למצות את כל הזכויות שלו, אולם העובדה שהוא נעדר מהארץ לשנים רבות לא תורמת לכך שהוא יכיר וידע את כל החוקים והאפשרויות שהמדינה מעמידה לראשותו. בשל כך סיוע מקצועי וליווי בתהליכי החזרה לארץ על ידי עורך דין מקצועי יכולה להיות שווה סכומי כסף נכבדים. משרדנו מעמיד לרשות לקוחותיו צוות מומים המכיר את עולם המיסוי והזכויות שהמדינה מעניקה לתושבים החוזרים. לכן מומלץ ורצוי לפנות בתחילת התהליך של התושבות החוזרת אלינו ולקבל סיוע ויעוץ על מנת שתושב חוזר ייהנה מכלל הזכויות שהמדינה מאפשרת לו.

 

שאלות נפוצות

תושב חוזר הוא מי שמחזיק או מחזיקה באזרחות ישראלית, הוא מעל גיל 17 שנים ונעדר לתקופה ממושכת מהארץ. התושב החוזר העתיק את מרכז חייו למדינה אחרת וכעת הוא מבקש להעתיק את מרכז חייו למדינת ישראל שוב.

כן בהחלט. פרק הזמן ששהה המבקש לחזור לארץ משפיע במידת ההטבות שהוא יוכל לקבל בעת חזרתו לארץ.

לא. אדם אשר נשלח על ידי המדינה או על ידי אחד הגופים המייצגים אותה דוגמת הסוכנות היהודית, לא ייחשב כתושב חוזר אלא אם כן חלו עליו נסיבות חריגות.

כן. נער המחזיק באזרחות ישראלית והוא מעל גיל 17 ייחשב כתושב חוזר, מי שהוא בן לשליחים רשמיים לא יהיה זכאי.

פטור ממס לתושב חוזר