Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים

תחומי עיסוק והתמחות

במסגרת תיקון מס' 168 לפקודת מס הכנסה ש/מטרתו הייתה עידוד עליה והשבתם של ישראלים שהתגוררו בחו"ל, ניתנו הטבות מס משמעותיות לתושב ישראל לראשונה וכן לתושב חוזר ותיק, במערכי המס השונים, משרדנו מסייע ומייעץ בתחום זה. נשמח לסייע לכם!

עולים חדשים ותושבים חוזרים צריכים לדאוג להרבה מאוד סוגיות בכל הנוגע למעבר לישראל ולבנייה הכלכלית שלהם בארץ. אחת הסוגיות שחשוב להכיר הינה סוגיית מיסוי עולים חודשים ותושבים חוזרים. מדינת ישראל מנסה להקל על עולים חדשים ותושבים חוזרים וזאת במטרה לעודד הגירה חיובית לישראל. אחת הדרכים הינה הקלות מיסוי רבות בתחומים שונים עבור שתי האוכלוסיות הללו. אם כן, אילו הטבות מיסוי יש עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים?

מיהם תושבים חוזרים ומיהם עולים – ומה ההבדל?

באופן עקרוני המשותף לתושבים חוזרים ולעולים חדשים הינה העבודה שמדובר בשתי אוכלוסיות אשר עשו שינוי משמעותי באורח חייהן ובחרו לעבור או לחזור לישראל. מעבר מהסוג נחשב למאתגר מאוד ואחת ההקלות המגיעות לתושבים חוזרים ועולים הינן הטבות מס שונות.

 

הגדרת החוק לתושבים חוזרים

הגדרה של תושב חוזר מגיעה מתוקף ההגדרות של משרד העלייה והקליטה ומגדיר 8 תנאים שעל אדם לעמוד בהם בכדי שיוגדר כאזרח חוזר.

  • האדם הינו אזרח ישראלי.
  • גיל – על האדם להיות בן 17 ומעלה.
  • משך תקופת השהייה בחו"ל צריכה לעמוד על לכל הפחות שנתיים.
  • שהייה בישראל – לאורך השנים בהן לא התגורר בישראל, האדם ביקר בישראל במשך 4 חודשים לכל היותר בשנה, בין אם לסירוגין ובין אם ברציפות.
  • השהייה בחו"ל לא הייתה במטרה של שליחות מטעם רשויות המדינה או גופים אחרים הקשורים במדינה (לדוגמה: קק"ל, קרן היסוד, ההסתדרות הציונית העולמית ועוד).
    • במקרה בו חלפו 5 שנים מתום השליחות, האדם יוגדר בכל זאת בתור תושב חוזר.
  • אי קבלת סיוע כתושב חוזר בעבר. זאת למעט מקרים בהם שהה בחו"ל 6 שנים או יותר וקיבל את הסיוע לפחות 10 שנים טרם החזרה המחודשת.
  • אי קבלת עזרה כעולה בפרק זמן של שנתיים בטרם הגשת הבקשה.
מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים
מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים

תושב חוזר ותיק

ההגדרה של תושב חוזר ותיק קשורה בתקופה בה שהה מחוץ לישראל אשר צריכה לעמוד על לכל הפחות 10 שנים. כמו גם חזרה לארץ לאחר שנת 2007. חלק ניכר מהזכויות הניתנות לעולים חדשים ניתנות גם לתושב חוזר ותיק.

 

הגדרת החוק לעולים חדשים

מבחינת נושא העולים החדשים, הגדרת החוק הינה פשוטה מאוד. מדובר על מי שהוא תושב ישראל אך לא היה כזה בעבר. הזכאות למעמד של עולה חדש מגיעה מכוח חוק השבות וניתנת לכל יהודי, בן זוג של יהודי ומי שהוא דור שלישי ליהודי.

 

זכויות בהתאם לשנות היעדרות מהארץ

עבור תושב חוזר, ההטבות הניתנות משתנות בהתאם לשנות השהייה והמגורים בחו"ל. הזכויות משתנות בין שנתיים, שלוש, חמש ועשר שנות מגורים ומחייב בחו"ל. הדבר נכון הן לזכויות הקשורות במיסוי לתושבים חוזרים והן להטבות שונות נוספות.

 

מהו תהליך קבלת הזכויות

לצורך קבלת הזכויות, יידרש התושב החוזר להגיע לסניף משרד העלייה והקליטה הקרוב למגוריו עם דרכון ומסמכים נלווים. הדרכון דרוש לצורך הוכחת משך השהייה בחו"ל. המסמכים הנלווים נדרשים לצורך הוכחת העברת מרכז החיים של האדם לישראל וסגירת מרכז החיים בחו"ל.

 

מהו מרכז החיים וכיצד מוכיחים איפה הוא נמצא?

ההגדרה של מרכז חיים הינה המקום המרכזי בו מתקיימים חיו האישיים, חברתיים, מקצועיים ועסקיים של אדם. בכדי להוכיח מרכז חיים בישראל יש להציג מסמכים על שכירות או רכישת נכס, חוזה העסקה בחברה הממוקמת בישראל, רישום לבתי ספר וגנים של ילדים ועוד.

בנוסף, במקרה של תושב חוזר עליו להוכיח כי מרכז החיים שלו בחו"ל אינו קיים יותר. לצורך כך יש להראות מסמכים המעידים על סיום העסקה או מכירת דירה/ סיום תקופת שכירות.

 

אילו זכויות מס מגיעות לתושב חוזר?

ישנו מנעד רחב מאוד של זכויות המגיעות לתושב חוזר והן משתנות בהתאם לוותק המגורים בחו"ל וכן לתקופה בה חזר לארץ.

 

זכויות לתושב חוזר ותיק

לתושב חוזר ששהה בחו"ל לפחות 10 שנים יש זכויות מס רבות. ראשית כל ההכנסות שלו שמכורן בחו"ל, בין אם מדובר על הכנסה פסיבית ובין אם מדובר על הכנסה אקטיבית פטורות ממס וזאת למשך תקופה של 10 שנים. הטבה ארוכת טווח נוספת הינה פטור ממס על הריבית של פיקדונות מט"ח וזאת לתקופה של 20 שנים.

הטבה משמעותית נוספת קשורה בפנסיות המגיעות מחו"ל. במקרה של פנסיות, תשלום המס ישולם בהתאם למס של המדינה ממנה הפנסיה משולמת ובאופן שהתושב החוזר לא ישלם מס בסכום הגבוה ממה שהיה משלם אילו נותר במדינה הזרה.

 

הטבות לתושבים חוזרים אשר התגוררו בחול 6 עד 10 שנים

במקרים אלו, ישנן הטבות פחותות. אחת הטבות המס הללו הינה פטור מהכנסות פאסיביות שמקורן בחו"ל לתקופה של 5 שנים. המשמעות הינה פטור ממס על הכנסות משכירות, קצבאות, מריבית ומתמלוגים.

נוסף לכך, תושב חוזר זכאי לפטור ממס על רווחי הון במקרה של מכירת נכסים בחו"ל וזאת לתקופה של 10 שנים.

 

פטור ממס על הכנסות מריבית

הטבה משמעותית נוספת המגיעה לתושבים חוזרים הינה פטור ממס על הכנסות המגיעות מריביות על פיקדון מט"ח בבנק וזאת בתנאי שהכסף המופקד נוצר בתקופת השהות בחו"ל וכי הוא הופקד בתוך 90 יום מהמעבר לישראל. כמו כן, חשוב מאוד למסור לבנק הצהרת תושב חוזר וזאת בתקופה של 14 יום מיום הפקדת הכסף.

 

נקודות זיכוי במס לעולים חדשים

עולים חדשים זכאים לקבל נקודות זיכוי למס וזאת בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לכל תושב ישראל. נקודות הזיכוי ניתנות לתקופה של 42 חודשים בסך הכל מתאריך העלייה.

ב-18 חודשים הראשונים מהעלייה ישנו זיכוי בסך של 1/4 נקודות זכות. ב-12 החודשים שלאחר מכן ניתנות 1.6 נקודות זכות וב-12 החודשים האחרונים ניתנת 1/12 נקודות זכות.

חשוב לדעת כי תקופת הזכאות נמדדת החל מקבלת תעודת העולה וללא קשר להכנסות של העולה החדש. המשמעות הינה שגם תקופות בהן העולה החדש לא עובד יחשבו בתוך 42 חודשי הזכאות. כמו כן, במקרה של עולה חדש אשר לומד במוסד על תיכוני או מתגייס לצה"ל, תקופה זו לא תחשב לצורך נקודות הזיכוי ממס.

 

פטור ממס על הכנסות שמקורן בחו"ל

כמו לתושבים חוזרים ותיקים, כך גם לעולים חדשים ישנו פטור ממס הכנסה על הכנסות שמקורן בחו"ל. מדובר על כל הכנסה פסיבית או אקטיבית שמקורה בחו"ל. הכנסות מהסוג יכולות להיות עבור עסק, ריביות, קצבאות ודמי שכירות. פטור זה תקף לתקופה של 10 שנים מיום העלייה.

בנוסף להכנסות שוטפות אלו, עולים חדשים זכאים לפטור ממס על רווח הון עבור נכסים בחו"ל שנמכרו. וזאת בתנאי שמכירת הנכס התבצעה בתקופה של עד 10 שנים מיום העלייה. במקרים של מכירה לאחר 10 שנים, הפטור יתקבל על הרווח היחסי לתקופה של 10 שנים וזאת בהנחה בסיסית כי כל שנה הרווח היה שווה.

לדוגמה, אם הנכס נמכר לאחר 15 שנים מיום העלייה והרווח עליו היה 1.5 מיליון שקלים, מעריכים כי בכל שנה הרווח עמד על 100,000 שקלים ולכן העולה החדש יידרש לשלם מס על חצי מיליון שקלים בלבד ולא על כלל הסכום.

 

הטבות מס על קצבאות מחו"ל

במקרה של עולים חדשים, הם זכאים להקלה בתשלום המס לתקופה בלתי מוגבלת על כל הקצבאות שניתנות להם ומוקרן בארץ המוצא שלהם. הטבה זו מגדירה כי העולה החדש ישלם על הקצבה את המיסוי בהתאם למדינה ממנה הקצבה מגיעה. הטבה זו כוללת בתוכה גם תשלום של פנסיות.

 

מהי שנת הסתגלות?

אחת ההטבות שניתנות לעולים חדשים ולתושב חוזר ותיק הינה האפשרות לשנת הסתגלות. המשמעות של שנה זו הינה העובדה שאותו אדם יחשב לצרכי מס בתור תושב חוץ.

באופן הזה הוא יוכל לבחון את נושא המגורים בישראל ואת ההתאמות העסקיות והכלכליות שעליו לעשות ורק בתום השנה להחליט האם להישאר בישראל ולקבל מעמד של תושב חוזר ותיק או עולה חדש או לבחור לעזוב. את הבקשה לקבלת שנת הסתגלות יש להגיש תוך 90 יום מיום החזרה לישראל.

 

התייעצות עם גורמי מקצוע

מעמד של תושב חוזר או עולה חדש הינו מסובך מאוד, לכל אחד מאלו מגיעות הטבות רבות, הן בתחומי המיסוי והן בתחומי חיים שונים ורבים אחרים. חשוב מאוד, בטרם ביצוע העלייה או החזרה לישראל להתייעץ עם בעלי מקצוע ולבצע תכנון מדויק של הכנסות, הוצאות, מכירת נכסים ורכישות. כל אלו בכדי למקסמם את ההטבות הניתנות ולהקטין את המיסוי הדרוש לתשלום.

חשוב מאוד להכיר את הזכויות הרבות המגיעות בתחום המיסוי לתושבים חוזרים ולעולים חדשים ולוודא כי אכן הטבות ופטורים אלו ניתנים לכם. מדובר בחיסכון של אלפי שקלים בשנה.

מאמרים באותו נושא

פטור ממס לתושב חוזר
פטור ממס לתושב חוזר

מדינת ישראל מבקשת לקבץ אליה את כלל היהודים בעולם, מתוקף כך היא מוכנה להשקיע משאבים לא מבוטלים גם בהחזרת מי שנמנים על אזרחיה, אך חיים

קרא עוד »
פטור ממס לעולה חדש
פטור ממס לעולה חדש

מדינת ישראל תהה פתוחה לקליטת עלייה הכריז דוד בן גוריון בעת הכרזת מגילת העצמאות. ואכן מדינת ישראל פועלת במגוון דרכים וצורות על מנת לגרום לכל

קרא עוד »