Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

גילוי מרצון – כל מה שצריך לדעת בשנת 2024

הליך גילוי מרצון הינו הליך שתוקנן על ידי רשות המיסים לאורך שני העשורים האחרונים. ההליך מאפשר לדווח על מס שלא שולם, אשר לא דווח בעבר, וזאת ללא נקיטת הליך משפטי מצד הרשות כנגד הנישום. ההליך זכה לשיתוף פעולה בעבר, וכיום יש צפי להחזרתו בשנה הקרובה, שנת המס 2024. במדריך זה: גילוי מרצון – כל מה שצריך לדעת בשנת 2024.

גילוי מרצון ותחום דיני מיסים

דיני מיסים ועורך דין מיסים

המושג גילוי מרצון יושב תחת תחום משפטי מוכר, סבוך ומורכב הנקרא דיני מיסים. בעוד שנהוג לנכס את עולם המס לידי רואי חשבון, מדובר על תחום משפטי שלם אשר לרוב מלווה על ידי רואי חשבון לצד עורכי דין מיסים.

תחום זה עוסק בתקנות וחוקי המס והסדרתם בין רשויות המדינה – רשויות המס ומע"מ לבין האזרח, בין אם מדובר בעובד שכיר או עצמאי, לרבות חברות ותאגידים. עורך דין מיסים עם כן, מספק ייעוץ וייצוג משפטי אל מול הרשויות הנ"ל, וסמכויותיו בחוק רחבות לרוב מאלה של רואי החשבון.

דיני מיסים – פקודת מס הכנסה

דיני המיסים על החוקים והתקנות המצויים בהם, נובעים מחוקי כלכלה בישראל, שחלקם מלווים אותנו עוד מימי המנדט הבריטי ואף העותמני, בשינויים קלים המותאמים לימינו. כחלק מכך חשוב להכיר את פקודת מס הכנסה המתקננת את תחום זה עבור האזרחים בישראל ומסירה את יחסיהם אל מול רשויות המדינה. לפי הפקודה (תשכ"א, 1961), כל אזרח ישראלי מחויב בתשלום מס מסוים עבור הכנסותיו, לפי מדרגות הקבועות בפקודה.

אזרחים אשר אינם מחויבים במס בגין הכנסותיהם, דינם שקיבלו נקודות זיכוי במס המביאות למעשה לידי פטור מתשלום ממס. זאת בעוד עבור אחרים בעלי הכנסה גדולה, יכולה להתבצע הפרשה במס  כמחצית מסכום ההכנסה החודשי. מקור התפיסה הינו סוציאליסטי, שמטרתו היא דאגה לקופת המדינה אשר עומדת לטובת הכלל ולטובת החלשים.

גילוי מרצון כל מה שצריך לדעת בשנת 2024

נוהל גילוי מרצון

גילוי מרצון רשות המיסים

גילוי מרצון הוא נוהל שתוקנן בשנים האחרונות על ידי רשות המיסים בישראל, וחודש לקראת שנת 2023. מטרת הנוהל הינה לעודד נישומים (כלומר בעלי עסקים החייבים במס) להסדיר את תשלום המס שלהם עבור מקורות הכנסה אשר לא ניתן דיווח לרשויות בגינן. במילים אחרות, עצמאי אשר ביצע עיסקה או שנכנס סכום כסף לכיסו ולא הצהיר עליו כמחוייב במס, יכול לעשות זאת כעת על ידי נוהל גילוי מרצון.

מדוע כדאי לבצע את נוהל גילוי מרצון

המטרה בנוהל זה היא לאפשר דיווח על מס, תוך מניעת ביצוע הליך פלילי כנגד הנישום. מס הכנסה יוצא מנקודת הנחה כי קיימות עסקאות רבות והכנסות אשר לא דווחו כחייבות במס, קרי "העלמת מס", שהינו מעשה פלילי בחוק.

כמו כן מס הכנסה יוצא מנקודת הנחה כי הוא עתיד לגלות העלמות מס שכאלה, וכדי למנוע נקיטת הליך פלילי ואף העמדה לדין, הוא מבטיח שנישום שיבצע את הנוהל יהיה מוגן מפני נקיטת הליך משפטי. אכן ידוע כי היה גידול בשנים האחרונות בתחום העלמת מס והדבר הפך לתופעה נפוצה בקרב נישומים ועצמאיים.

גילוי מרצון – תחזית לשנת 2024

עקב התופעה ההולכת וגדלה של אי דיווח על עסקאות החייבות במס, החליטה רשות המיסים לעודד את הנישומים לבצע דיווח על המס הנעלם, על ידי המנעות מעונש בחוק, ועל כן קבעה את הליך גילוי מרצון, כשתאריך היעד הינו עד לסוף דצמבר 2019. גילוי רצון אנונימי אפשר לרבים לדווח אולם מאז שנת 2019, טרם התחדש התהליך.

מבדיקה מול רשות המיסים, ניכר כי עתיד הליך זה לחזור שכן הוא השיג הצהרות בלתי מבוטלות, אולם כיום אין הצהרה רשמית של רשות המס אודות חזרתו של הנוהל, אולם פורסם כי מנהל רשות המיסים עדכן כי רשות המיסים מתכוונת לפרסם בקרוב נוהל גילוי מרצון חדש.

תחזית חידוש נוהל גילוי מרצון

מבדיקה של נוהל זה בעשור האחרון, ניכר כי הוא התחדש כל שנה או שנתיים לטווח עתידי של שנתיים. כלומר הוא היה תקף לדיווחים בטווח של שנתיים עד לסיומו, ולאחר כשנה או שנתיים ניתנה אפשרות לדיווחים לתקופה של שנתיים נוספות. כך בטווח של שנת 2011- 2019.

מכך ניתן ללמוד כי עבור הליך גילוי מרצון מס הכנסה יחדש נוהל זה ככל הנראה וכפי הצפוי, ואנו נושאים עיניים לכך. מקור מוסמך של רשות המיסים הצהיר בעת ראיון בעיתון העסקים "גלובס" בשנת 2021, כי ישנו רצון וצפי של הרשות לחדש הליך זה, אולם הוא עוד לא גובש במלואו (כך לפי מקור, דאז). (גלובס 22.11.2020).

גילוי מרצון - תחזית לשנת 2023

גילוי מרצון מסלול מקוצר

גילוי מרצון הינו תהליך שיכול לקחת עד למספר חודשים, ובגינו החליטה רשות המיסים לתקנן מסלול מקוצר. עד לשנת 2011 לא היה קיים מסלול שכזה, אולם החל עם פתיחת הליך מרצון לשנת 2014, החליטה רשות המיסים להעניק אפשרות למסלול כזה לנישומים שבכום ההצהרה שלהם מופחת מ – 2 מליון ש"ח, ובנוסף ההכנסה שמחוייב הנישום בגינו, מגיע עד לסכום של 0.5 מליון ש"ח.

תנאים נוספים לזכאות להליך מקוצר:

  • פניה כנה – כזו שלא התבצעה חקירה בגינה
  • המידע לא היה בחקירה או שקיבלה עליו רשות המיסים מידע מקדים
  • מידע אודות הדיווח או הכספים לא נדועים ברבים ולא הופצו באמצעי תקשורת
  • המידע אינו נמצא בהליך משפטי או פלילי

עלות גילוי מרצון

ככל הנראה הליך גילוי מרצון יחודש לשנת 2023, כך לפחות הצפי, אולם חשוב לדעת שישנן עלויות להליך זה. הבקשה כוללת חישוב של ריבית בנוסף לחישוב של קנס ושל הצמדה. לפיכך התהליך כולל תשלומי קרן, קנסות אזרחיים, ריביות שהוצמדו לכך בחלוף הזמן.

גילוי מרצון – מסלול אנונימי

ישנה אפשרות להגיש בקשה לגילוי מרצון באופן אנונימי, כך שההליך מול הרשויות יתבצע ללא ידיעת פרטי מגיש הבקשה. זה המסלול הפופולרי, שאליו פנו יותר ממחצית הנושים. למעשה במסלול זה, הנושים מציגים מיפה כוח מטעמם שמבצע עבורם משא ומתן אל מול הרשות בכל הנוגע בגובה תשלום המס ובקבלת אישורים לביצוע התהליך. לאחר מכן עליהם להיחשף ולהיענות להסכם שאליו הגיעו.

עורך דין גילוי מרצון

עקב פניות הולכות ומצטברות לתשלום המס דרך הליך גילוי מרצון, גם עורכי דין מיסים נרתמו לתהליך ונוצרה נישה הנקראת עורך דין גילוי מרצון המתמחה בהליך זה. מדובר על הליך שיכול להיות מורכב במידה ומדובר בסכומים גדולים. כמו כן, יש כאן משמעות משפטית כבירה.

אמנם ההליך מגן מפני נקיטת הליכים משפטיים כלפי הנושים, אולם בכל זאת יש כאן חשיפה של פרטים אישיים של מעלימי המס. המלצה שלנו, בכל הנוגע להתנהלות מול רשות המס בעניינים עדינים ומורכבים כמעין אלה, היעזרו בעו"ד גילוי מרצון שייצג אתכם אל מול הרשויות ויקל עבורכם את התהליך.

עורך דין משה קריסי ושות'

אם אתם קוראים מאמר זה, הגעתם למקום הנכון. עורך דין משה קריסי ושות' הינו משרד עו"ד מוכר ומקצועי, מומחה בתחום גילוי מרצון. תוכלו לפנות אלינו בלחיצת כפתור כאן באתר, וצוות המומחים שלנו יחזור אליכם לקבלת מידע מקיף וייצוג משפטי הולם. אנחנו כאן עבורכם!

גילוי מרצון נכון הוא ערובה לשקט נפשי וסדר כלכלי