Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

עורך דין ייפוי כח מתמשך

שירותיו של עורך דין ייפוי כח מתמשך נחוצים כאשר אדם מעוניין בעריכת מסמך משפטי שישמש כחלופה למינוי אפוטרופוס. במסגרת עריכת ייפוי הכח המתמשך לכל אדם בגיר ישנה האפשרות להגדיר אדם זולתו (או כמה אנשים) שלו תינתן הסמכות לנהל את ענייניו ככל שיאבד את הכשירות שלו לקבל החלטות בתחומים שונים בחייו בעקבות הידרדרות קשה במצבו הבריאותי (הפיזי, הנפשי או ו/או השכלי). אולם חשוב לדעת כי רק עו"ד שהוכשר רשמית בידי האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כח מתמשכים, מוסמך לערוך את המסמך על פי החוק בישראל.

הפנייה לעורך דין ייפוי כח מתמשך – אחת ההחלטות המשמעויות ביותר בחייכם

כשאדם מאבד את יכולתו לקבל החלטות חשובות בחייו תחת נסיבות שונות – קביעת זהות הגורם שיהיה אמון על הסדרת ענייניו, מועברת אוטומטית להכרעת בית המשפט. בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס אשר יהיה אמון על קבלת החלטות עבור האדם שתפקודו נפגע, כאשר החיסרון הבולט בדבר, הינו שהאפוטרופוס אינו אדם שנבחר על ידי מי שנמצא בחזקתו.

כתוצאה מכך, לאותו ממונה לא בהכרח תהיה הבנה של הרצונות והצרכים של האדם שאת ענייניו הוא הוסמך לנהל. זהו למעשה מצב העניינים כברירת מחדל, אלא אם נערך מבעוד מועד ייפוי כח מתמשך בעזרת עורך דין שהוסמך לכך.

ייפוי כח מתמשך – תעודת הביטוח שלכם מפני אובדן שליטה מוחלט בחייכם

למותר לציין כי עצם העובדה שאדם מאבד את השליטה בתפקודיו הפיזיים או המנטליים אינה מכשירה את הקרקע להעברת השליטה על חייו לאדם זר שיעשה בהם ככל העולה על רוחו.

הפנייה לעורך דין ייפוי כח מתמשך, תאפשר לכם להגן על כבודכם ועל חירותכם לניהול ענייניכם הפיננסיים, הרפואיים והאישיים לפי תפיסת עולמכם, גם אם תגיעו למצב בו לא תוכלו לבטא באופן מפורש את רצונותיכם.

כאשר אדם מחליט לערוך ייפוי כוח מתמשך בעזרת עורך דין ייעודי לעניין, הוא למעשה "מבטח" את עצמו מפני תרחישים שונים שבהם הוא עלול לאבד את היכולת שלו לקבלת החלטות עצמאיות עבור עצמו. כאשר קיים מסמך יפויי כח מתמשך שנערך מבעוד מועד בעזרת עורך דין עם הסמכה מתאימה, גם אם יכולת קבלת ההחלטות העצמאית של הממנה נפגעת, הרי שרצונותיו באים לכלל ביטוי בעזרת האנשים שהסמיך לניהול ענייניו, וההנחיות שהוגדרו במסמך לעניין הטיפול בתחומים שונים בחייו.

עורך דין ייפוי כח מתמשך
עורך דין ייפוי כח מתמשך

מדוע אסור לכם להתפשר על הניסיון המקצועי של עורך דין ייפוי כח מתמשך?

מסמך ייפוי הכח המתמשך, מסמיך אנשים מסוימים שאת זהותם הגדיר המייפה, לנהל היבטים מסוימים בחייו – למשל, היבטים כלכליים, היבטים בריאותיים ועוד. כחלק מהעניין, מוסמכים הממונים לטפל בענייניו של הממנה מול רשויות ממשלתיות, גופים ציבוריים שונים, מוסדות רפואיים וגופים פיננסיים, כמו: הבנקים, חברות הביטוח, בתי חולים, קופת החולים, הביטוח הלאומי, מס הכנסה וכיוצא באלו.

לאור דריסת הרגל הרחבה שמתן ייפוי הכח המתמשך מעניקה לזולת בחייו של הממנה, חשוב לנקוט משנה זהירות בעת עריכתו. למרבה הצער, כבר שמענו על מקרים לא מעטים בהם עו"ד שערך ייפוי כח מתמשך באופן שאינו יסודי דיה, לאחר פגישה בודדת בלבד עם הלקוח, ולאחר מכן התעוררו ברגע האמת מגוון בעיות בהפעלת הסמכויות. למרבה הצער, במצבים אלו מי שנפגע הוא תמיד המייפה שבעת כניסתו של ייפוי הכח לתוקף, כמעט תמיד כבר אינו במצב שמאפשר לו לבקש שיוכנסו תיקונים במסמך על מנת שיספק מענה הולם לצרכיו ורצונותיו.

מכאן החשיבות הרבה של הבחירה בעורך דין ייפוי כח מתמשך מנוסה לעריכת מסמך זה. בראש ובראשונה עליכם לוודא כי עורך הדין שלפניכם הוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לעריכת ייפויי כח מתמשכים. בנוסף, חובה לבחון את אמינותו ויכולותיו המקצועיות של עורך הדין, בעזרת המלצות מלקוחות קודמים שנעזרו בשירותיו.

איך נראה תהליך העבודה מול עורך דין ייפוי כח מתמשך מנוסה?

בראש ובראשונה, עו"ד לייפוי כח מתמשך, אחראי במסגרת תפקידו לוודא שמייפה הכח אמנם כשיר למנות מיופי כח. בהקשר זה נדרש עורך הדין גם לוודא שייפוי הכח המתמשך לא מנוסח תחת מכבש לחצים או "השפעה זרה" המופעלים על הלקוח שמולו הוא מתנהל.

בשלב הבא, מתבצעת בחינה מקיפה של צרכי המייפה, באמצעות שאלון שאותו מבקש עורך הדין מהלקוח למלא. לאחר שצרכי הלקוח הובנו, עורך הדין נדרש להציג בפניו בפרוטרוט את ההשלכות הנובעות מניסוח המסמך והסמכויות שהוא מקנה למיופים בכל נושא. על עורך הדין המסייע בהכנת המסמך, לוודא היטב כי הלקוח מבין את המשמעויות המשפטיות הנגזרות מייפוי הכח לאשורן, לצד ההשלכות הגלומות במתן הסמכויות המבוקשות לזולתו.

במסגרת שלב ניסוח המסמך עצמו, יקבעו התנאים לכניסתו של ייפוי הכח לתוקף. במרבית המקרים, מקובל לקבוע שמיופי הכח יידרשו לפנות לרופא כדי לאשר שמייפה הכח אכן איבד את כשירותו לקבלת החלטות אוטונומית. אולם ישנם גם מקרים שבהם בייפוי הכח המתמשך נקבע צד שלישי אשר פועל כגורם מבקר שמפקח על מימוש ייפוי הכוח המתמשך באופן תקין.

כך עו"ד ייפוי כח מתמשך יסייע לכם לערוך את המסמך בהתאמה מלאה לצרכיכם

בכל הנוגע לעריכת ייפויי כח מתמשכים, קשה להפריז בחשיבות של התאמת המסמך באופן פרטני לצרכים של כל לקוח ולקוח. לאור המשקל הרב של כל מינוי במסמך מסוג זה, קריטי שיהיה מי שייגן מבעוד מועד על האינטרסים של המייפה ויבטיח את השמירה עליכם גם לאחר שהמסמך ייכנס לתוקף.

המסמך מעניק בדרך כלל סמכויות נרחבות מאוד למיופי הכח בחייו של המייפה, ולכן חשוב ביותר שניסוחו של ייפוי הכח יבטא נאמנה את רצונותיו וצרכיו של האדם העומד מאחוריו, היא בפן האישי, המשפחתי, הבריאותי והפיננסי. כל זאת תוך התייחסות לתפיסת עולמו והאופן שבו הוא שואף שחייו יתנהלו גם אם יאבד מכשירותו לנהל אותם בפועל בעצמו.

להלן ארבעת הדרכים העיקריות שבהן עורך דין ייפוי כח מתמשך מתאים את המסמך למידותיהם של לקוחותיו:

  1. עורך דין טוב לעריכת ייפוי כח מתמשך דואג להיפגש עם הלקוח טרום עריכת המסמך – ורצוי יותר מפעם אחת, כדי להבטיח היכרות מעמיקה ויסודית עם חיי המייפה, חיי המשפחה שלו, הנסיבות האישיות שלו, תפיסת עולמו, הצרכים, ההעדפות והרצונות שלו. זהו הבסיס שמאפשר לעורך הדין ללכוון כהלכה את הלקוח לניסוח ייפוי הכח המדויק ביותר והמתאים ביותר לצרכיו.
  2. עו"ד ייפוי כח מתמשך אמין מקפיד להציג ללקוחותיו מגוןו תרחישים שיכולים להתרחש לאחר כניסת ייפוי הכח לתוקף – לרוב אלו הם תרחישים שהאדם הממוצע אינו ער לאפשרות שיתממשו בחייו, אולם חשוב מאוד להביאם בחשבון טרום עריכת ייפוי הכח המתמשך ולהכניס סעיפים עם הוראות המתייחסות אליהם בפרוטרוט.
  3. עורך דין מנוסה לעריכת ייפוי כח מתמשכים יודע להבטיח שהמייפה מפנים את ההשלכות הנגזרות מניסוח המסמך.
  4. עורך דין איכותי לייפוי כח מתמשך מקפיד לוודא מראש שמייפה הכח אכן מעוניין לחתום על המסמך בדעה צלולה ומרצונו החופשי – להבדיל ממצב שבו מופעלים עליו לחצים מטעם גורם אינטרסנטי שאינו בהכרח חפץ בטובתו.

זהו מן הסתם, חלק קטן בלבד מהקווים המנחים עליהם עו"ד מקצועי העורך ייפוי כח מתמשכים, נשען עליהם במסגרת עבודתו, במטרה להבטיח את השמירה על האינטרסים של מיוצגיו.

היתרונות בעריכת ייפוי כח מתמשך בעזרת עורך דין טוב

באמצעות ייפוי כח מתמשך ניתן להסדיר נושאים רבים ושונים שיש להם משקל רב על חיי המייפה ולכן אין להקל בהם ראש. למשל, ההחלטה אם להעביר את המייפה לבית אבות בזקנתו, או לדאוג שישאר להתגורר בביתו שלו. גם כשעסקינן בהחלטות אשר נוגעות למתן טיפול רפואי למייפה בהעדר כשירות מצידו, יכול שיתקבלו במסגרת זו, כדוגמת ההחלטה אם לבצע הנשמה או טיפולים מאריכי חיים במייפה במצבים שונים.

התועלת המשמעותית ביותר בפנייה לעורך דין ייפוי כח מתמשך בעל ניסיון רב בתחומו, גלומה ביכולתו של המייפה להגדיר בתבונה את זהותם של מיופי הכח שידאגו לנהל את ענייניו בתחומים שונים בחייו, במידה ויאבד מכשירותו לעשות זאת למען עצמו.

אם הגעתם לכאן – כנראה שזה הזמן הנכון להתייעץ עם עו"ד ייפוי כח מתמשך מומלץ

מתלבטים אם לערוך ייפוי כח מתמשך? לא בטוחים אם זהו הזמן הנכון? אנו במשרד עו"ד משה קריסי, נשמח לייעץ לכם, לענות על כל שאלה ולהעניק לכם סיוע משפטי ברמה הגבוהה ביותר.

מעוניינים לקבל הצעת מחיר לעריכת ייפוי כוח מתמשך בידי עורך דין משה קריסי – השאירו פרטים בטופס יצירת הקשר שלפניכם או צרו עם משרדנו קשר בהקדם באמצעות דואר אלקטרוני או בפנייה טלפונית.

מאמרים באותו נושא