Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

עצמאי? בעל חברה? קרא ולמד, כיצד להיזהר משימוש בחשבוניות פיקטיביות ומחשיפה פלילית?

כיצד להיזהר ולהימנע משימוש בחשבוניות פיקטיביות באופן לא מכוון?

רבים מהעוסקים, העצמאים, בעלי חברות ובעלי התפקידים בחברות, לא מודעים לסכנה בשימוש בחשבוניות פיקטיביות על סוגיהן, אי הידיעה ואי נקיטת משנה זהירות בשימוש בחשבוניות פיקטיביות עשויה במקרים רבים להפוך לפח יקוש עבור אותם עסקים, שעשויים להיקלע כתוצאה משימוש לא נבון ולא זהיר מהסתבכות כלכלית והסתבכות אישית העשויה להגיע במקרים מסויימים אף לידי אישום פלילי.

במאמר זה, שכבר בראשיתו אומר שקצרה היריעה להכיל בו את כל הדוגמאות והאזהרות, במאמר זה אסקור את החובות הבסיסיות המוטלות על עוסק, עצמאי או בעל חברה כפי שאלה עולות מתוך פסקי דין שניתנו בנושא חשבוניות פיקטיביות ואת המלצותיי, כיצד לצמצם את הסיכון בשימוש לא מכוון ללא ידיעה, בחשבוניות פיקטיביות.

כבר אציין כי הרשימה המוצגת בפניכם הקוראים אינה רשימה סגורה ואף בה יתכנו צדדים ופנים לכאן ולכאן וכל מקרה יש לבחון את  נסיבותיו המיוחדות.

 

מה הן החובות המוטלות על בעל עסק בנוגע לחשבוניות פיקטיביות?

כחלק מהחובות המוטלים על העוסק, המבקש לדרוש מס תשומות (הוצאות) בגין חשבונית מס, מטילה הרשות חובה (על פי הפסיקה וחוזרי הרשות), לאמת ואף לחקור מי הוא נותן השירות שהוציא את חשבונית המס אותה העוסק בטרם ינכה מס התשומות ממנה.

בכלל זה עליו לבדוק: את זהותו של מוציא החשבונית, היותו עוסק מורשה הרשום במע"מ, בדיקת ניכוי מס במקור וניהול ספרים ממס הכנסה ועוד, וזאת מכיוון שכבר נקבע בפסיקה שאי הידיעה הכללית של העוסק כי החשבונית שאותה הוא מבקש להכיר היא חשבונית פיקטיבית והסתמכות על המייצג אינה מסייעת ברוב המקרים, ועל כן בדיקה מקדמית ונקיטת משנה זהירות היא חובתו של בעל העסק.

עצמאי בעל חברה קרא ולמד, כיצד להיזהר משימוש בחשבוניות פיקטיביות ומחשיפה פלילית
עצמאי בעל חברה קרא ולמד, כיצד להיזהר משימוש בחשבוניות פיקטיביות ומחשיפה פלילית

הרו"ח/ יועץ המס בודק זה לא מספיק, זאת אחריותם לא?

בדרך כלל, רוב העוסקים, מסתפקים בבדיקות הנוגעות לבדיקת קיומו של נותן השירות כעוסק מורשה במע"מ, בבדיקת קיומם של אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור והם נסמכים על התשובות שקיבלו מהמייצג שלהם רו"ח ו/יועץ המס שעורכים בד"כ בדיקות מסוג מזה במרשמי רשויות המס, מתוך אמונה והבנה מוטעית כי די בכך.

אכן היה ניתן לחשוב כי בדיקות שעורכים המייצגים רואי החשבון ויועצי המס לגבי כשירותן של חשבוניות מספיקות מבחינת בעל העסק אולם, בפסיקה הרבה שניתנה בנודע לחשבוניות פיקטיביות נקבע כי, בדיקות אלה אינן מספיקות ואינן מעניקות הגנה לעוסק המבקש לקזז מס תשומות, בנוסף הטענה הרווחת כי דיווח המקוון אמור היה להיות מגן ראוי ( היות שבין השאר זו הייתה המטרה המוצהרת סביב החובה לדווח מקון) עבור אותו עוסק שקיזז חשבוניות החשדות כעת כפיקטיביות אינה נכונה.
הגישה המחמירה הנובעת מפסקי הדין  נובעת מהעובדה כי היקף תופעת החשבוניות הפיקטיביות והנזק העצום שנגרם לאוצר המדינה היא רבה ועצומה ועל כן, הוחמרו בפסיקה הדרישות שנדרשות מעוסק המבקש להתיר לו לקזז מס תשומות במע"מ, והוא נדרש לבצע פעולות יזומות שישנן בהם אופי חקירתי.

 

מה הן הבדיקות שבעל העסק יכול ורצוי שיבצע?

להלן בדיקות (רשימה לא סגורה) מומלצות שעל בעל עסק לבצע כדי לצמצם חשיפה לחשבוניות פיקטיביות/זרות:

  • בדיקת קיומו של עוסק מורשה בתוקף למועד ביצוע העסקה (בעסקה מתמשכת, מומלץ לערוך מספר בדיקות על ציר הזמן של העסקה).
  • בדיקת קיומן של אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור, הן בתחילת ההתקשרות ובמיוחד במועד התשלום, כאשר מדובר בעסקה בה יש מספר תשלומים יש לוודא קיומם ותוקפם של האישורים בכל מועד תשלום.
  • הסכם חתום בין הצדדים, המפרט את זהות הצדדים, את העסקה והשירות המתקבל, תנאי התשלום ושאר התנאים המסחריים המקובלים.
  • במקרה שמדובר בחברה בע"מ, על העוסק לוודא כי אכן מי שפועל מולו ומבצע את השירות או המכר הנו בעל החברה, או במקרה שמדובר במי שפועל בשמה, לוודאות את קיומו של ייפוי כוח לאותו אדם, בנוסף יש להוציא דו"ח מרשם החברות ולצור קשר עם החברה ולבקר באתר/ משרדי החברה לוודא את כשירותו של אותו אדם להתקשר עמכם בעסקה מטעם החברה.
  • צילום תעודת הזהות של נותן השירות על מנת לוודא כי מי שסיפק את החשבונית הוא הבעלים של החברה /מנהל החברה.
  • תשלום בשיק למוטב בלבד.
  • לבדוק  סממנים מחשידים בצורה החיצונית של החשבונית, הן בנוגע לצורת הרישום של החשבונית, לוודא מספר חברה/עוסק מורשה, רישום של כתובת וטלפון תיקניים על מנת לשלול את היותה חשבונית פיקטיבית.
  • אם נותן החשבונית הוא הבעלים אך בפועל מי שמבצע את העבודה בשטח הוא אדם אחר, לבדוק את קשרי העבודה בין מבצע העבודה למוציא החשבונית, לדרוש מסמכים והבהרות, והכי חשוב לתעד!

מה הן הבדיקות שבעל העסק יכול ורצוי שיבצע?

 

לסיכום!

יש לזכור כי מי מבקש לנכות חשבוניות צריך לנקוט אמצעים סבירים, שהחשבונית שהוצאה לו הוצאה כדין ואינה חשבונית פיקטיבית וזאת על מנת שהמע"מ יוכר ולא חלילה יידרש לשלם את סכום המע"מ מכיסו, ויהיה חשוף לסנקציות שעשויות להגיע אף למישור הפלילי.

על עוסקים, ובמיוחד עוסקים בתחומים בהם תופעת החשבוניות הפיקטיביות נפוצה יש לנקוט במשנה זהירות, ונכון הדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר על עסקאות ושירותים בהיקפים משמעותיים, היות שהנזק שעשוי להיגרם לעוסק עשוי להיות נזק בלתי הפיך ו/או נזק כבד ומשמעותי.

נציין כי במידה ועלה חשד בידי העוסק וזאת עוד בטרם רשות המיסים פנתה אליו, והתברר לו כי אכן מדובר החשבוניות פיקטיביות, ישנה אפשרות וכדאי לנהל הליך של גילוי מרצון. אין במאמר זה או בכתוב ו/או במשתמע הימנו כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ שכזה, במקרה בו נדרש ייעוץ בתחום המאמר או במשתמע מהכתוב בו, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי פרטני אצל עו"ד מיסים מומחה העוסק התחום.

משרדנו ישמח להעניק שירות בתחום ולייעץ בנושא, ניתן לפנות למשרדנו באמצעות פרטי הקשר המופיעים באתר.