Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון

חשבונית מס, היא חשבונית כהגדרתה בסעיף 47  בחוק מס ערך מוסף. הסעיף מאפשר לעוסק מורשה להוציא חשבונית מס והוא חייב לעשות כך, על פי דרישה הקונה.מניתוח הסעיף ניתן ללמוד כי, תנאי ראשון המאפשר את הוצאת חשבונית המס הוא, היותו של אותו אדם עוסק מורשה.תנאי שני,  כי החשבונית הוצאה לגבי עסקה חייבת במס.חשבונית המס כאמור מופקת בגין עסקה חייבת והיא למעשה מחייבת את מי שמוציאה אותה לדווח עליה לרשות המס ולשלם את מס הערך המוסף הנקוב בה.

במידה ומקבל החשבונית הוא גם עוסק מורשה אז ישנה אפשרות למקבל החשבונית לקזז את המס מהעסקאות החייבות בגינן הוא חייב במס ואף במידה וישנו עודף אף לקבל החזר לחשבון הבנק שלו וזאת על פי סעיף 38 לחוק.החובה לשלם את מס ערך המוסף מחד והזכות שמנגד לקזז את מס התשומות הובילה לתופעה חמורה של עבריינות מס, כאשר נעשה שימוש במנגנון לרעה בהפצתן של הפצתן של חשבוניות פיקטיביות וקיזוז חשבוניות פיקטיביות שלא כדין.חשבונית פיקטיבית היא למעשה, חשבונית מס שהוצאה בניגוד לחוק ואשר אינה עומדת בתנאי החוק. כאשר בחשד לקיומה של חשבונית פיקטיבית הרי שהחשד מתרכז סביב קיומה של עסקת חייבת שבגינה הוצאה החשבונית הפיקטיבית וזהות הצדדים לעסקה.

 

סוגים ומונחים שונים של חשבוניות פיקטיביות.

חשבונית פיקטיבית היא חשבונית שלא שימשה לעסקה חייבת אך לא רק.

כאשר, ישנו חשד לגבי זהות מוציא החשבונית, במקרה שכזה גם אם תוכח שאכן התבצעה עסקה בפועל, במקרה שבו יתברר כי שהוציא בפועל את חשבונית המס הוא האדם שביצע את העסקה בפועל ומוציא החשבונית למעשה שימש ככיסוי לאדם אחר חייב במס, בהרי שבמקרה שכזה על אף שמדובר בחשבונית מס שיש מאחריה עסקה חייבת במס תחשב חשבונית זו כחשבונית פיקטיבית (זרה).

מצב נוסף, כאשר עוסק מורשה מוציא חשבונית מס וישנה עסקה חייבת במס אך בכל זאת החשבונית מוגדרת כחשבונית פיקטיבית ,זאת בכאשר הוכח כי סכום  העסקה שנרשמה בחשבונית מנופח ואינה משקפת את העסקה בין הצדדים.

ההתייחסות בחוק מע"מ לגבי עבירות של שימוש בחשבונית פיקטיבית וכן קיזוז חשבונית פיקטיבית מופיעה בסעיפי החוק: סעיף 117(א) ו117(ב) הנוגעים לעבירות אלו חלקם נוגעים לעבירות טכניות וחלקם עבירות מהותיות שיש להוכיח בהם יסוד נפשי של מטרה להתחמק ממס.

חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון
חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון

העונש המקסימלי שנקבע בחוק לעבירות אלה הוא שבין מאסר שנה כאשר מדובר בעבירות הטכניות ועד 7 שנים כאשר מדובר בעבירות מהותיות שבוצעו בנסיבות מחמירות!!!!.

אך יש לשים לב, כי מעבר לעונש הפלילי על מוציא ומקזז החשבוניות הפיקטיביות עשויות לחול סנקציות חמורות כגון הטלת כפל מס.

זאת ועוד, מעבר לחוק מע"מ ישנו קשר בין עבירת המס של הפצת חשבוניות פיקטיביות והקיזוז בגינן  לבין חוק לחוק איסור הלבנת הון וצו איסור הלבנת הון עליו נדון במאמר זה.

 

הקשר שנוצר בין חשבוניות פיקטיביות בחוק איסור הלבנת הון

תיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון הוסיף לרשימת עבירות מקור חלק מעבירות המהותיות  שבחוק מס ערך מוסף, בתיקון הוספו חלק מהעבירות שבסעיף 117(ב) לחוק מס ערך מוסף, כאשר אלה נעברו בנסיבות חמורות או כאשר מדובר בסכום מס גבוה כפי שנקבע בחוק ובצו.

המשמעות של הכללתן של עבירות מס כעבירות מקור ובעניינו עבירת מס של הפצת חשבוניות פיקטיביות או קיזוז חשבוניות פיקטיביות היא משמעותית, התיקון מאפשר, הוספה של אישום על עבירה של על פי חוק איסור הלבנת הון במקרה שהוכח שאכן בוצעה העבירה, כאשר העונש בגין עבירה על פי סעיף 3 לאותו חוק הוא 10 שנות מאסר!! עונש הגבוה מהעונש הקבוע בחוק מע"מ.

בנוסף לעונש המאסר הגבוה, עבירה על פי חוק איסור הלבנת הון מאפשרת הטלת סנקציה של חילוט, סנקציה חמורה, שהנזק בגינה ברוב במקרים הוא בלתי הפיך ועל כן, המשמעות של התיקון בחוק ובצו איסור הלבנת הון הוא משמעותי לגבי מי שנחשד בעבירות מס כגון הפצה של חשבוניות פיקטיביות.

כאשר ישנו חשד לעבירת מס מסוג הפצת חשבוניות מס פיקטיביות, תפקידו של עורך דין מיסים מקבל משמעות נוספת, היות שמדובר העבירות שיש לגביהם יסוד נפשי הדרך והאופן שבו יטופל התיק יתרכז בסוגיה זו, המקרה שעולה חשד, אלמנט הידיעה של מקבל החשבונית ומוציא החשבונית (במקרה שמדובר בחשד שמדובר אדם מתחזה, המוכר בשפה שנוצרה סביב עבירות אלו כ"קוף") משמש תפקיד מרכזי בהגנה על אותו חשוד.

הקשר שנוצר בין חשבוניות פיקטיביות בחוק איסור הלבנת הון

 

משמעות ודרכי פעולה

היותן של העבירות המיוחסות להפצת חשבוניות פיקטיביות וקיזוז חשבוניות פיקטיביות חמורות ובשל היותן סוג עבירות שיש בהן  מרכיב של יסוד נפשי ושל מטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס הופך את הייצוג בתיקים כגון אלה לקריטי ולחשוב מאין כמוהו.

בית המשפט על מנת להתמודד עם תופעת החשבוניות הפיקטיביות יצר מערכת כללים שעל בעל עסק לנהוג על פיה על מנת שלא למצוא עצמו חשוד בעבירות מס חמורות של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות, ולמעשה בפסיקה נעשה ניסיון להפריד בין חלקם של אלה שהפיצו את החשבוניות המס הפיקטיביות ולבין אלה המקזזים, היות שישנו אלמנט של ידיעה כי מדובר בחשבונית פיקטיבית יהיה על בעל העסק להוכיח, כי לא ידע כי מדובר בחשבוניות מסוג זה, אך לא מספיק אי ידיעה כללית עליו יהיה להוכיח לבית המשפט כי ביצע את הבדיקות הנדרשות. מה הם אותם דרישות כפי שהתפתחו בפסיקה בעניין זה ניתן לקרוא את מאמר משרדנו  כיצד להיזהר משימוש בחשבוניות פיקטיביות ומחשיפה פלילית?

דרך ההוכחה והשכנוע כאשר ישנו חשד כי נעשה שימוש בחשבוניות פיקטיביות היא לא קלה ורשויות המס נוקטות מדינות נוקשה בטיפול (לרבות בשלבים הראשוניים של החקירה ואפילו כאשר זאת עדין סמויה באמצעות שלילת פטור מניכוי מס במקור או דרך קביעת שיעור גבוה ביחס לאותו ענף ממנכה החשבוניות, על מנת להתמודד עם ההשלכות על קופת האוצר במקרים שעולה חשד לעבירה) בנושא זה, ועל כן  יש על בעל העסק לנקוט בעניין זה במשנה זהירות כאשר מתברר לו כי עולה חשד לגבי חשבוניות שקיזז לדוגמא חשבוניות פיקטיביות ועליו כבר בשלב זה להכניס לתמונה את עורך דין המיסים.

תופעת השימוש בזהות בדויה באמצעות אדם אחר המסייע לחייב במס להשתמט מתשלום מס "קוף" אף היא קיבלה מפנה בפסיקות שניתנות כלפי עברייני מס הנחשדים בביצוע עבירות אלה והעונשים המוטלים עליהם מחמירים בניסיון לטפל בתופעה.

בשל העובדה כי מדובר בעבירות מס חמורות תפקיד עורך דין המיסים המייצג את מי שנחשד בעבירות אלה הוא מכריע, טיפול מקצועי של עורך דין המיסים בתיק יכול למנוע טעויות חמורות ואף למנוע הגשת כתב אישום, צמצום ההאשמות וכן המרת ההליך הפלילי בהליכים מנהליים וכופר מס.

ליווי החשוד בחקירה ובמהלכו של ההליך הוא קריטי ועשוי לחרוץ את גורלו של התיק ועל מומלץ להשתמש בזכות ההיוועצות בעורך דין באופן מיידי כאשר החשוד נחקר על מנת שזה ילמד על זכויותיו בחקירה.

משרדנו מלווה בהצלחה רבה חשודים רבים ונאשמים בנושא חשבוניות פיקטיביות, דרך הגשת השגות וקיום שימועים טרם הטלת כפל מס,ערעורים לבית המשפט וקודם לכך בייצוג וליווי מתאים עוד כאשר עולה החשד הראשוני וגם לאחר פתיחת החקירה על ידי רשות המיסים, כפי שהוכח ההצלחות הרבות של משרדנו מבוססת על העיקרון הידוע כי במקרה וישנה מחלוקת מול רשות המיסים ובמיוחד כאשר מדובר בחשד לפלילים  מעורבותו של איש מקצוע עורך  דין מיסים באופן המידי היא זאת שעשויה להכריע על גורלן של אותן חשדות ועל התפתחות החקירה וההשלכות הנובעות והעולות מאותן חשדות ועל כן, במידה ונקלעתם לסיטואציה בה רשות המיסים מעלה טענה כי קיזזתם חשבוניות פיקטיביות או הפצתם חשבוניות שכאלה אנו ממליצים  לפנות למשרדנו באופן מיידי לייעוץ וליווי.