Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

השגות וערעורי שומה

תחום המיסוי בישראל נחשב לאחד מתחומי המשפט הסבוכים ביותר אך גם הנדרשים ביותר. כמעט כל אזרח עובד במדינה יידרש להתמודד עם סוגיות מיסוי לאורך חיו. עצמאיים וחלק מהשכירים יידרשו בהגשת דו"ח מס שנתי אודות הכנסותיהם ורווחיהם לאורך שנת המס ולעיתים אלו יידרשו גם לערער על השומה שפקיד השומה יגדיר להם. אם כך, מהן השגות וערעורי שומה? כיצד מתבצע הליך הגשת השגות? ועד מתי ניתן להגיש אותה?

מה היא שומה ומה האחריות של בעל עסק לגבי שומה עצמית, ומתי נדרשים להליכי השגה וערעור?

רבים מהעוסקים נעזרים לצורך הגשת הדוחות שלהם לרשות המיסים באנשי מקצוע דוגמת רו"ח ויועצי מס, הדוחות המתארים את הפעילות העסקית שלהם במספרים נקלטים במשרדי השומה ומופקת שומה הנקראת שומה עצמית.

על פי השומה שמוגשת נקבעים הסכומים שצריך לשם למס הכנסה ואם מדובר בשומת שבח עצמית אז בדומה את מס השבח ומס הרכישה הכול לפי העניין.

במאמר זה נפרט על הליכי השומה השלבים שבה וכן את החשיבות של הסתייעות בהליכי ערעור והשגה בבעלי מקצוע שמיומנים ובקיאים בכך.

כמו כן נסקור את המשמעיות השונות בהסתייעות בבעלי המקצוע במסגר הליכי ההשגה והערעור והחשיבות של העלאת ושימוש בכלים משפטיים חכמים שיסייעו לבעל העסק לניהול הליך חכם תוך מקסום התוצאות.

מהי שומת מס הכנסה

מס הכנסה בישראל משולם לפי אומדן של ההכנסות של העובד (הנישום). במקרה של מרבית השכירים חישוב המס ותשלומו מתבצע באופן אוטומטי דרך המעסיק. לעומת זאת, אצל עצמאיים ובמקרים של שכירים בעלי הכנסות נוספות (עסק, נדל"ן, שוק ההון), יהיה עליהן להגיש דו"ח שנתי המסכם את כלל ההכנסות, ההוצאות והרווחים שלהם לשנת המס.

שומת המס מתבססת על דו"ח זה  ומגדירה את גובה המיסוי שהנישום נדרש לשלם באותה שנת מס. הדיווח השנתי מוגדר בתור שומה עצמית (או שומה 00) והיא מתבססת כולה על המידע שהנישום העביר לפקיד השומה.

תהליך אישור שומת המס?

לאחר הגשת השומה העצמית יידרש הנישום לשלם את המיסוי וזאת ללא המתנה לאישור של השומה העצמית שהוא הגיש. לאחר ביצוע התשלום ולתקופה של 4 שנים פקיד השומה רשאי לבצע בדיקה של השומה העצמית שהוגשה. בסיום הבדיקה עשוי פקיד השומה לקבל את השומה העצמית (ובמצב זה השומה מוגדרת כסגורה) או לערער על השומה ולדחות אותה.

במקרים בהם השומה נדחתה, עשוי פקיד השומה לקיים דיון מול הנישום לצורך הגעה לשומה שמוסכמת על שני הצדדים. במידה והסכמה מהסוג לא מושגת פקיד השומה צפוי לקבוע שומה חדשה על פי החלטתו (על פי מיטב השפיטה).

חשוב לדעת כי בדרך כלל, בתום 4 שנים מתום שנת המס, פקיד השומה כמעט ואינו יכול לערער על השומה והיא תוגדר כסגורה גם אם לא התקבל אישור שלה בפועל. נציין כי במקרים חריגים פקיד השומה עשוי לערער גם על שומה סגורה, אך מדובר רק במקרים חריגים ביותר.

השגות וערעורי שומה
השגות וערעורי שומה

באילו מקרים ניתן להגיש השגות וערעורי שומה?

השגות שומה הינן בפועל ערעור על החלטת פקיד השומה שלא לקבל את השומה העצמית ועל קביעת השומה החדשה שהוגשה.

בדרך כלל השגות וערעורי שומה מוגשים במקרים בהם פקיד השומה דחה את השומה העצמית של הנישום או כשפקיד השומה מחליט על הוצאת שומה חדשה שלא תואמת את השומה העצמית שהוגשה.

מטרת הגשת השגות שומה הינה להקטין את גובה המיסוי שתדרשו לשלם כתוצאה מהחישוב שבוצע על פי עיקרון מיטב השפיטה של פקיד השומה או לבטלו כלל ולמעשה לקבל את החישוב שבשומה העצמית.

בתוך כמה זמן נדרש להגיש את השגות השומה?

חשוב מאוד לשים לב כי את הגשת השגות השומה נדרש להגיש בתוך 30 ימים מיום המצאתה של השומה החדשה. חשוב לזכור, היות ולפקיד השומה יש עד 4 שנים להגיש ערעור ושומה חדשה על השומה העצמית שהגשתם, ייתכן כי השומה החדשה תוגש לכם שנים לאחר שהגשתם את השומה העצמית המקורית.

לכן, חשוב מאוד לשמור קבלות על תשלומים או מתן שירות ואת כל המסמכים הרלוונטיים להגשת השומה העצמית לתקופה של לכל הפחות 4 שנים.

למי מוגשת השגות השומה?

את הגשת השגות השומה יש לבצע אל רכז החולייה שבה מתנהל התיק שלכם. לאחר מכן, התיק יועבר לבדיקה של מפקח אחר שיטפל בתיק שלכם מעכשיו.

בסמכותו של המפקח לפנות אליכם ולדרוש השלמת מסמכים ואף לקיים עימכם דיון פנים מול פנים. במצב זה, תוכלו להציג את הטענות שהצגתם בהשגה בכתב גם בע"פ.

איש המקצוע לעבודה – אל תשכחו את להתייעץ עם עורך דין מיסים

עצמאיים רבים בוחרים להגיש את השומה העצמית באופן עצמאי וללא שימוש ברואה חשבון או עו"ד מיסוי. אך, בכל הנוגע לנושא הגשת השגות מומלץ מאוד לבצע את התהליך בתמיכה, ייעוץ וליווי צמוד של עו"ד המתמחה ספציפית בתחום.

גם לגבי עצמאים שנעזרים ברו"ח או יועצי מס עליהם לקחת בחשבון את העובדה כי במקרה שהמשא והמתן או הטיעונים לא יתקבלו על ידי פקיד השומה הדרך הבאה להתמודד מול הרשות המיסים היא באמצעות בית המשפט ולשם כך הם יהיו חייבים להיעזר בשירותיו של עורך דין מיסים.

החשיבות בהתייעצות עם עורך דין בשלבים מוקדמת היא במקרים רבים קריטית הן בשל הטענות של רשות המיסים מולכם לגבי הדו"ח שהוגש וגם בשל העובדה שאת הטיעונים המשפטיים כדאי ורצוי לטעון כבר בשלבים הראשונים אחרת בבית המשפט רשות המיסים תנסה לחסוך דרך זו בטענה של הרחבת חזית האומרת שהייתם צריכים לטעון אותם בשלבים המוקדמים.

מעבר לכך התייעצות ושימוש בשירותי עורך דין המיסים יוביל לכך שגם ברשות המיסים טענותיכם ישמעו בקשב רב וגם ייטע את ההבנה בצד השני שאתם עומדים על זכויותיכם וברוב המקרים מביא גם את הצד השני קרי, רשות המיסים לגמישות.

 

הכלל החשוב ביותר – פירוט, דיוק ומה שביניהם

את השגות השומה יש להגיש בכתב באופן מפורט ומדויק מאוד. בערעור חשוב מאוד לפרט את כל הסיבות מדוע יש לבחון מחדש את השומה שנקבעה לכם. תוכן ההשגה, דרך הפירוט והמסמכים שיצורפו אליה יהיו בעלי משקל רב מאוד להחלטת רשויות המס האם לבחון מחדש את השומה שלכם ויתרה מכך האם לאשר או לדחות את ההשגה שלכם.

הגשה עצמאית של ההשגה עשויה לפגום בסיכויים שלכם לקבלת ההשגה שלכם וזאת משום שאינכם מתמחים בתחום ואינכם מכירים את הדקויות הנדרשות לצרוך התהליך.

כל מה שנלווה

נוסף להגשת ההשגה חשוב מאוד שיהיה לכם ליווי לאורך כל שלבי התהליך, בין אם מדובר על ההכנה של ההשגה, בחינת המסמכים שבידכם ואשר תומכים בעמדתכם, מענה על שאלות הפקח ואף בשלב הערעור על ההחלטה.

שלב הדיון

לאחר הגשת ההשגה ובחינת התיק, פקידי השומה עשויים לזמן אתכם לדיון בעל פה. בשלב זה פקיד השומה ינסה לקבל את התמונה המלאה אודות השומה העצמית שהגשתם ואודות ההכנסות שלכם בשנת המס הרלוונטית.

חשוב לדעת כי בשלב זה, תוכלו להציג את כלל הטענות שלכם ואף להעלות טענות נוספות שלא ציינתם בעת הגשת ההשגה. חשוב מאוד לדעת כי גם בשלב זה אתם זכאיים להגיע בליווי עורך דין ואף להיות מיוצגים באופן מלא על ידי עו"ד ללא הגעה שלכם לדיונים.

שלב המשא ומתן

שלב זה קריטי היות והוא מאפשר לשני הצדדים להגיע להסכמות בכל הנוגע להשגה מחודשת אשר תתאים לכל הצדדים.

הגעה להסכמה בשלב זה צפויה לחסוך לכם זמן רב ולמנוע מכם את הצורך לערער על החלטת פקיד השומה ולהמשיך את התהליך לתקופה של שנים ואף להגיע לדיונים בבית משפט.

גם עבור פקיד השומה מדובר בשלב בו הוא ירצה להגיע להסכמות וזאת כדי להימנע מבזבוז של כספי המיסים על המשך התהליך.

משך התהליך

הליך הגשת השגה יכול לקחת חודשים ואף שנים ארוכות וזאת בהתאם לנתונים, למסמכים ולמידע שהצגתם בשומה העצמית ובהשגה שהגשתם. חשוב מאוד להתאזר בסבלנות לאורך התהליך.

באילו מקרים השגות השומה ידחו?

ישנן שתי אפשרויות עיקריות לדחייה של השגות וערעורי שומה: הגשה מאוחרת והחלטת פקיד השומה כי השומה העצמית שלכם וההשגה אינן צודקות.

הגשה מאוחרת

באופן עקרוני כל בקשה אשר תוגש בתום 30 הימים שלאחר הצגת השומה החדשה לנישום תדחה על הסף. עם זאת, ניתן לבקש בקשה חריגה לקבלת ההשגה במקרים בהם ניתן להוכיח כי נבצר מידכם להגיש את הבקשה בזמן מסיבות סבירות ומוצדקות לדוגמה, מצב בריאותי או בשל הימצאות בחו"ל בתקופה.

בכדי להימנע מדחייה טכנית מהסוג, חשוב מאוד לא לדחות את התהליך ולהגיש את הבקשה בהקדם אפשרי.

החלטת פקיד השומה

ההשגה שלכם תבחן על ידי פקיד השומה באופן מורחב לצורך קבלת חוות דעת האם הערעור הינו מוצדק. במקרים בהם ההשגה תוגש באופן לא מפורט ומדויק פקיד השומה עשוי לדחות אותה על הסף. נוסף לכך, במקרים בהם המסמכים יהיו חסרים או לא יתמכו בבקשה שלכם, הבקשה צפויה להידחות.

בשל כך, חשוב מאוד לוודא כי תהליך כתיבת ההשגה יבוצע באופן מקצועי, מעמיק ומותאם למידע ולמצב שלכם. זו אחת הסיבות החשובות ביותר בגינה מומלץ להשתמש בשירותיו של עו"ד המתמחה בתחום לצורך ביצוע התהליך.

מה ניתן לעשות אם ערעור השומה נדחה?

בכדי להבין מה ניתן לעשות במקרה של השגה שנדחתה חשוב להבין מהי הסיבה לדחייה. במקרה של דחייה בשל הגשה מאוחרת ניתן לבקש לערער ויהיה עליכם להוכיח כי מסיבות סבירות לא הייתה ידכם משגת להגיש את ההשגה במועד.

במקרה בו הוחלט על שומה חדשה שלא בהסכמתכם או על דחיית הערעור שלכם ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי אשר צפוי לדון בנושא בהליך משפטי. הליכים אלו עשויים להעירך שנים ארוכות.

שימו לב לתשלום המס במקרה של הגשת השגות וערעורי שומה

חשוב לדעת כי במקרה של הגשת השגות שומה אתם אינכם נדרשים לשלם את המיסוי החדש. תשלום המיסוי מוקפא עד לקבלת החלטה בתיק שלכם.

חשוב מאוד לקחת נושא זה בחשבון בכל הנוגע להכנסות פנויות אשר יידרשו מכם לצורך תשלום המס במקרה בו הבקשה שלכם תדחה או במקרים בהם תגיעו להסכמה על שומה מחודשת.

לסיכום – אל תחששו להגיש השגות שומה, אך בצעו זאת בחוכמה

הגשת השגות שומה יכולות לחסוך לכם אלפי שקלים בתשלומי מס ההכנסה לאורך שנים. על כן, חשוב מאוד לבצע את התהליך במידה והשומה העצמית שלכם לא התקבלה. אך, חשוב שההליך יתבצע במקצועיות מרבית ובליווי של אנשי מקצוע שיקלו על התהליך ויגדילו את הסיכויים לקבלת ההשגה שלכם.

מאמרים באותו נושא

הליכי השגה וערעור במיסים
הליכי השגה וערעור במיסים

הליכי השגה וערעור במיסים ומדוע כדאי לערב עו"ד מיסים כבר בשלבים הראשונים בעלי עסקים, יחידים וחברות אשר מנהלים תיקים ברשויות במס לעיתים מתבקשים על ידי

קרא עוד »
שומה עצמית
שומה עצמית

רבים  מהאזרחים נתקלים במהלך חיי העבודה והעסקים במושג שומה עצמית וזאת כאשר הם מגישים לרשויות דוחות, דו"ח שנתי מס הכנסה או דיווח למס שבח על

קרא עוד »