Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

הבנת תהליך הגשת ערעור שומה וכיצד הוא פועל

הבנת תהליך הגשת ערעור שומה וכיצד הוא פועל, היא חיונית כאשר מתעורר הצורך בכך. זאת לאור העובדה שהגשת ערעור על שומת מס הכנסה היא הליך מורכב ומאתגר במקרים רבים. במאמר זה נסקור את השלבים השונים בתהליך, החל מקבלת שומת מס חדשה שאינה מקובלת על הנישום, דרך הגשת השגה וניהול משא ומתן עם פקיד השומה, וכלה בהליך משפטי לערעור על דחיית ההשגה, שעשוי להימשך שנים במקרים מסוימים. עוד יוסבר מהן האפשרויות העומדות בפני הנישום בכל שלב ומה חשיבות הייצוג המקצועי בתהליך.

 

מהי שומה במס הכנסה וכיצד היא נקבעת?

בישראל, מס ההכנסה משולם על פי גובה הכנסותיו של העובד. במקרה של רוב השכירים, החישוב לחבות המס והתשלום מתבצעים אוטומטית באמצעות המעביד. מנגד, אצל עובדים עצמאים ובמקרים של שכירים עם הכנסות נוספות (עסק, נדל"ן, שוק ההון), הם יידרשו להגיש דו"ח שנתי המסכם את כל ההכנסות, ההוצאות והרווחים שלהם באותה שנת מס.

שומת המס מתבססת על דו"ח זה וקובעת את גובה המס שעל הנישום לשלם באותה שנת מס. הדו"ח השנתי מוגדר כשומה עצמית ("שומת 00") והיא מסתמכת במלואה על המידע שהועבר בידי הנישום לפקיד השומה.

 

מה התהליך לאישור שומת המס העצמית?

בעקבות הגשת שומה עצמית, הנישום נדרש לשלם את המס ללא המתנה לאישור השומה שהגיש. במשך 4 שנים לאחר הגשת השומה ותשלום המס, פקיד השומה רשאי לבצע בדיקה של השומה העצמית. בסיום הבדיקה, פקיד השומה יכול לאשר את השומה העצמית (ואז היא נחשבת כשומה סגורה) או לדחות אותה ולערער עליה.

במקרים שבהם השומה נדחתה, פקיד השומה עשוי לקיים דיון עם הנישום כדי להגיע לשומה מוסכמת על הצדדים. אם הנישום ופקיד השומה אינם מגיעים להסכמה בנושא, אזי פקיד השומה ייקבע שומת מס חדשה בהתאם לשיקול דעתו. חשוב לדעת שבדרך כלל, בתום 4 שנים משנת המס, פקיד השומה מוגבל מלערער על השומה שדווחה והיא תוגדר כסגורה גם אם לא התקבל אישור עליה בפועל.

אמנם יש לציין שבמקרים חריגים, פקיד השומה עדיין יכול לערער על שומה סגורה, אך זאת רק במקרים חריגים ביותר.

הבנת תהליך הגשת ערעור שומה וכיצד הוא פועל
הבנת תהליך הגשת ערעור שומה וכיצד הוא פועל

 

מתי ניתן להגיש השגה על שומת מס?

השגות שומה הן מעין ערעור ראשוני על החלטת פקיד השומה שלא לאשר את השומה העצמית, ועל קביעת שומה חדשה מטעמו. בדרך כלל השגות מוגשות כשפקיד השומה דוחה את השומה העצמית של הנישום, או כאשר הוא קובע שומה חדשה שאינה תואמת את השומה העצמית שהוגשה.

מטרת הגשת השגות השומה היא לנסות ולהקטין את גובה המס שיידרש הנישום לשלם כתוצאה מחישוב השומה החדשה לפי שיקול דעתו של פקיד השומה.

 

חלון הזמן להגשת השגות שומה

חשוב מאוד לדעת שיש להגיש את השגות השומה בתוך 30 ימים מיום קבלת השומה החדשה שנשלחה על ידי פקיד השומה. יש לזכור שלפקיד השומה יש עד 4 שנים להוציא שומה חדשה החולקת על השומה העצמית, לכן ייתכן שתקבלו שומה חדשה שנים לאחר הגשת השומה המקורית.

על כן, חשוב לשמור קבלות על תשלומים ומסמכים רלוונטיים לשומה למשך לפחות 4 שנים.

 

אז איך מגישים את ההשגה ומול איזה גורם התהליך מתבצע?

יש להגיש את השגות השומה לרכז החולייה בה מתנהל התיק שלכם ברשות המסים. לאחר מכן, התיק יועבר לטיפולו של מפקח אחר שיהיה אחראי על התיק מכאן והלאה. בסמכות המפקח לפנות אליכם ולבקש השלמת מסמכים או אף לקיים דיון פנים אל פנים. במצב כזה תוכלו להציג בעל פה את הטענות שהעליתם בהשגה הכתובה.

 

מה קורה בשלב הדיון בהשגות השומה?

לאחר הגשת ההשגה, ייתכן שפקידי השומה יזמנו אתכם לדיון בעל פה. בשלב זה הם ינסו לקבל תמונת מצב מלאה יותר על השומה העצמית שהגשתם ועל ההכנסות באותה שנת מס. חשוב לדעת שבדיון תוכלו להעלות את כל טענותיכם, ואף טענות חדשות מעבר למה שכתבתם בהשגה. כמו כן, אפשר להגיע עם עורך דין או שעורך הדין ייצג אתכם לחלוטין ללא נוכחותכם בדיון.

 

חשיבות שלב המשא ומתן בהליך השגה על השומה

שלב המשא ומתן הוא שלב מכריע בדיון בהשגה שמאפשר לשני הצדדים להגיע להסכמות בנוגע להשגה המתוקנת שתתאים לכולם. הגעה להסכמה בשלב זה עשויה לחסוך זמן רב ולמנוע את הצורך בהמשך הליכים ארוכים ויקרים שיכולים להגיע עד לבית המשפט.

 

האם יש מה לעשות בהמשך לדחיית ההשגה בידי פקיד שומה?

אם השגת השומה נדחתה, כדי להבין מה ניתן לעשות הלאה חשוב לדעת מהי הסיבה לדחייה. אם ההשגה נדחתה בגלל איחור בהגשה, אפשר לבקש לדון בכך מחדש, תוך הוכחה שלא ניתן היה להגיש את ההשגה בזמן מסיבות סבירות. בכל מקרה, אם הוחלט על שומה חדשה ללא הסכמתכם או נדחתה הההשגה שלכם, אפשר להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי שם הנושא יידון בהליך משפטי.

 

הצעדים להגשת ערעור לבית משפט על דחיית השגה על שומת מס הכנסה

ערעור על שומת המס, יוגש לבית המשפט המחוזי כאשר הנישום ופקיד השומה לא מצליחים להגיע להסכמה. על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), כאשר נישום מגיש דו"ח ולדעת פקיד השומה הדו"ח אינו מלא או נכון, הפקיד רשאי לזמן את הנישום לדיון, ולקבוע שומה לפי מיטב הבנתו. אם הנישום חולק על הסכום, הוא רשאי להגיש השגה שמובילה לדיוני השגה מול פקיד השומה. בסוף התהליך מתקבלת החלטה האם לשנות את השומה.

על החלטה זו יכול הנישום להגיש ערעור מס לבית המשפט המחוזי שבאזור פקיד השומה, בתוך 30 ימים.

 

הליכים משפטיים בערעור מס הכנסה

ההליך מתחיל עם הגשת הודעת ערעור לבית המשפט. בתוך 30 ימים מכך נדרש פקיד השומה להגיש נימוקים התומכים בשומתו, ולאחר 30 ימים נוספים על הנישום להגיש את נימוקי הערעור מהצד שלו. לבסוף מתקיים דיון משפטי. בית המשפט רשאי לשנות את גובה השומה או לבטלה לפי ראות עיניו. במידת הצורך, ניתן גם לערער על פסק הדין בפני בית המשפט העליון.

עורך דין מיסים יוכל ללוות אתכם בכל שלב מתחילת ההליך ועד לניהולו בבית המשפט לפי הצורך.

 

מה חשיבותם של נימוקי הערעור בתהליך הגשת ערעור שומה?

לנימוקי הערעור יש חשיבות רבה ועליהם לכלול את כל טענות הנישום שייטענו במהלך הדיון המשפטי. ישנן גישות שונות לגבי האסטרטגיה ורמת הפירוט הנדרשת, הן מתוך מטרה לנהל משפט והן כדי להגיע לפשרה עם פקיד השומה. מאחר שכל מקרה הוא שונה, נדרש ייעוץ אישי של עו"ד מיסים מנוסה הבקיא בהגשת ערעורים. עורך הדין יבחן לעומק את הנתונים והסוגיה המשפטית הספציפית, כדי לייעץ בהתאם.

 

פנייה לעזרת עו"ד מיסים חיונית עבור הבנת תהליך הגשת ערעור שומה וכיצד הוא פועל

עצמאים רבים בוחרים להגיש את ההשגה על השומה באופן עצמאי וללא ייצוג משפטי. אולם מומלץ מאוד לבצע את התהליך בליווי עורך דין מיסים – החל משלב ההכנה ובחינת המסמכים התומכים, דרך מענה על שאלות פקיד השומה, וכלה בשלב הערעור על ההחלטה, אם יהיה צורך בכך.
ליווי שכזה יכול להגדיל משמעותית את הסיכויים לקבלת השומה העצמית שלכם ולצמצום המיסים שתידרשו לשלם, ומכאן חשיבותו.

 

כמה זמן אמור להימשך תהליך הגשת ערעור שומה?

תהליך הגשת ערעור שומה לבית המשפט יכול להימשך חודשים ארוכים ואף שנים, בהתאם לנתונים, למסמכים ולמידע שהוצגו בשומה העצמית ובהשגה. משך הזמן משתנה ממקרה למקרה ותלוי במורכבות ובהיקף הנתונים והמסמכים הרלוונטיים לתיק.

 

לסיכום

תהליך הגשת השגות וערעורי שומה והבנת אופן פעולתו, הוא מורכב ומאתגר. כפי שראינו, מדובר בהליך ארוך הכולל שלבים רבים של הידברות עם פקיד השומה, הכנת מסמכים וטיעונים, ואף ניהול הליך משפטי בערכאות. על מנת להבטיח ייצוג מיטבי בהליך, חשוב לפנות לליווי מקצועי של עורך דין מיסים טוב.

לעו"ד מיסים משה קריסי, ניסיון של למעלה משני עשורים והתמחות ייחודית בדיני מיסים, המאפשרת לו לספק למיוצגיו מענה מקיף בהשת ערעורי מס – החל משלב הכנת השומה, דרך הגשתה וניהול משא ומתן מול פקיד השומה, ועד ייצוג בבית המשפט במידת הצורך.

צרו קשר עם משרדנו לייעוץ ראשוני לגבי התהליך והבטיחו את זכויותיכם.