חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון
מסחר באמזון ואיביי

חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון

על חשבוניות פיקטיביות ועל הלבנת הון חשבונית מס, היא חשבונית כהגדרתה בסעיף 47  בחוק מס ערך מוסף. הסעיף מאפשר לעוסק מורשה להוציא חשבונית מס והוא חייב לעשות כך, על פי דרישה הקונה. מניתוח הסעיף ניתן ללמוד כי, תנאי ראשון המאפשר את הוצאת חשבונית המס הוא, היותו של אותו אדם עוסק מורשה. תנאי שני,  כי החשבונית הוצאה לגבי עסקה חייבת במס.…

אין תגובות

עונש על העלמת מס

עבירות מס-הענישה וכיצד מתמודדים? עבירות מס הן עבירות שבשנים האחרונות הענישה לגביהן הוחמרה באופן משמעותי. החמרת הענישה היא פועל יוצא של מאבק ארוך שנים בתופעת ההון השחור והשימוש בתוצריו, קרי שימוש ברכוש האסור שלו השלכות חמורות כפי שאלה מקבלים ביטוי בחוק לאיסור הלבנת הון. כמו כן, החמרת הענישה מגיעה מתוך רציונל ומטרה לפגוע בתשתית הפעולה של ארגוני הפשיעה, אם במאסר…

אין תגובות

קיזוז חשבוניות פיקטיביות

הטיפול בנושא של חשבוניות פיקטיביות הפצתן וקיזוזן נמצא כיום בראש סדר העדיפויות של ראשי רשות המיסים, מדובר בתופעה נרחבת שגורמת נזק לקופת המדינה של מליארדי ₪ ולכן קיימת הכבדה והחמרה משמעותית בטיפול ובפסיקה כנגד עברייני המס. במאמר זה אסקור את הסכנה של בעל העסק בקיזוז חשבוניות פיקטיביות, נקדים ונציין כי בפסיקה ובפרקטיקה הנוהגת ניתנו לחשבוניות פיקטיביות סיווגים ושמות שונים שאמורים…

אין תגובות

עצמאי? בעל חברה? קרא ולמד, כיצד להיזהר משימוש בחשבוניות פיקטיביות ומחשיפה פלילית?

כיצד להיזהר ולהימנע משימוש בחשבוניות פיקטיביות באופן לא מכוון? רבים מהעוסקים, העצמאים, בעלי חברות ובעלי התפקידים בחברות, לא מודעים לסכנה בשימוש בחשבוניות פיקטיביות על סוגיהן, אי הידיעה ואי נקיטת משנה זהירות בשימוש בחשבוניות פיקטיביות עשויה במקרים רבים להפוך לפח יקוש עבור אותם עסקים, שעשויים להיקלע כתוצאה משימוש לא נבון ולא זהיר מהסתבכות כלכלית והסתבכות אישית העשויה להגיע במקרים מסויימים אף…

אין תגובות

מה היא חשבונית פיקטיבית ומדוע לערב עו”ד מיסים מייד שעולה חשד?

  מה זה חשבוניות פיקטיביות ומדוע לערב עו"ד מיסים כאשר עולה חשד? חשבוניות מס פיקטיבית, מושג זה מתקשר בדרך כלל, עם מעשה בעל אופי פלילי או לכל הפחות מעשה המקים חשד לביצוע עבירת מס חמורה שלה השלכות הן למי שחשוד בהוצאתן/הפצתן של חשבוניות פיקטיביות  והן לגבי מי שעושה שימוש בהן. נקדים ונאמר כי רשויות המס רואות בחומרה יתרה את תופעת…

יש תגובה אחת