Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

קבלן בניה או כוח אדם, מעסיק קבלן משנה לכוח האדם, האם ההוצאות מוכרות במע״מ, ממה להיזהר?

העסקה של עובדי בניין, עובדי ניקיון או עובדי שמירה ואבטחה, גם אם מתבצעת דרך קבלני משנה, איננה פוטרת את המעסיק מן החובה לשלם מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי בעד שכר העובדים. כאשר הדבר אינו מתבצע כחוק – המעסיק בפועל חשוף לעונשים פליליים ובכלל זה, גם לסנקציות בהתאם לחוק המע"מ.

בד בבד – ישנה גם סוגיית הזכאות של המעסיק לקיזוז מס תשומות בגין חלק התשלום שמועבר לטובת שכר העבודה לעובדי הקבלן. בשורות הבאות ניגע בהוראות החוק העדכניות לעניין זה ובצורך לנקוט משנה זהירות בהקשר להעסקת עובדי קבלן וקבלני משנה – בדגש על ענף הבנייה.

 

על תופעת הנפקת החשבוניות הפיקטיביות בתחום הבניה

הנפקת חשבוניות פיקטיביות על ידי קבלני משנה בתחום הבניה, אינה תופעה חריגה בנוף הישראל. כחלק מניסיונו של המחוקק למגר את תופעת ההון השחור, מקודמת בימים אלו הצעה לתיקון בחוק המע"מ, שיאפשר להעביר את חבות הדיווח והתשלום למע"מ מקבלני המשנה למזמיני השירותים בתחום הבנייה ובמספר ענפי משק נוספים.

 

האם הוצאות העסקת עובדי קבלן מוכרות במע״מ?

כאשר העסקת עובדי בניה או כוח אדם מתבצעת באמצעות קבלן משנה, התשלום של מזמין העבודה לקבלן המשנה, נחלק לשני נדבכים:

  1. החלק שמשולם לקבלן המשנה כשכר עבודה לעובדים:
    חלק זה אינו נחשב כתשלום על טובין או על שירותים בהתאם להגדרה של "עסקה" בסעיף 1 בחוק מע"מ. מחלק זה משולמות משכורות העובדים, ולא ניתן לנכות כנגדו מס תשומות.
  2. החלק שמשולם לקבלן המשנה תמורת התיווך שלו בין המעביד לעובדים:
    זוהי למעשה העסקה עצמה בין הלקוח לספק, כהגדרתה בחוק המע"מ. על בסיס חלק זה בלבד מתוך כלל התשלומים שמשלם המעביד לקבלן המשנה – ניתן לקזז את מס התשומות המופיע בחשבונית.

 

מאחר ותשלום המשכורות לעובדי הקבלן והנלוות לשכר העבודה, אינו מוכר בחוק המע"מ שתשלום על טובין או שירותים, כל חשבונית שספק שהוא קבלן כוח אדם מספק למעסיק (הלקוח) עבור התשלומים לעובדים, היא בבחינת חשבונית פיקטיבית.

קבלן בניה או כוח אדם, מעסיק קבלן משנה לכוח האדם, האם ההוצאות מוכרות במע״מ, ממה להיזהר?
קבלן בניה או כוח אדם, מעסיק קבלן משנה לכוח האדם, האם ההוצאות מוכרות במע״מ, ממה להיזהר?

הבעייתיות בקבלת חשבוניות פיקטיביות מספקים

בניגוד למה שמקובל לחשוב, חשבונית פיקטיבית היא לא רק חשבונית שהונפקה בגין הוצאה מפוברקת. למעשה, גם חשבונית שהופקה מבלי שבוצעה עסקה למכירת טובין או שירות (כהגדרתה בחוק המע"מ) בין הצדדים הנזכרים בה – תיחשב כחשבונית פיקטיבית.

מאחר וכאמור לעיל, על התשלום של משכורת עובדי הקבלן לא ניתן לקזז מס תשומות, חשבוניות המוגשות למע"מ בגין רכיב זה – אינן חוקיות. החשבוניות הללו, שבאמצעותן בעלי עסקים מנסים לצמצם את חבות המס שלהם, מאותרות במקרים רבים כאשר רשות המיסים מבצעת ביקורות מס בתיקי עוסקים או במסגרת בדיקת הדוחות התקופתיים שהוגשו למע"מ.

הדבר מוביל לכך שבבואם של יזמי נדל"ן או חברות בניה להזדכות על המע"מ ששילמו לספק כוח האדם שלהם, הם מגלים כי רשות המסים אינה מכירה בחשבונית ושהוצאות הבנייה אינן ניתנות לקיזוז ובכלל זה מס התשומות ששולם בגינן.

 

מה משמעות התיקון המוצע לתקנות מע"מ?

משמעותה של החקיקה המוצעת, היא שחברות בנייה ויזמי נדל"ן יהיו אלו שיידרשו לדווח על המע"מ המשולם לקבלן המשנה בעד העסקת עובדי הבניה / השמירה / הניקיון וכיוצא באלו, ואף ישאו באחריות להעברת המע"מ בעצמם לרשות המסים. זאת בשונה מהמצב שהיה קיים עד כה, שבו קבלן כוח האדם הוא זה שאחראי היה לדווח ולהעביר את המע"מ ששולם לו על ידי מזמין השירות, לרשות המיסים.

מה משמעות התיקון המוצע לתקנות מע"מ?

 

מקור הצורך בהיפוך חבות המע"מ

הצורך בהיפוך חבות המע"מ שהוביל להצעת התיקון הנ"ל, נולד על רקע ההבחנה בתופעת ההעסקה הבלתי חוקית של עובדים רבים בענף הבנייה, הניקיון והשמירה. ישנם לא מעט קבלני משנה בישראל שמעסיקים שוהים בלתי חוקיים (שב"חים) בענפים אלו, גובים מע"מ כנגד העסקת כוח האדם מלקוחותיהם, אך אינם משלמים עבור עובדיהם מיסים וביטוח לאומי כחוק, ובכלל זה גם לא מקפידים להעביר את המע"מ ששולם בעדם לרשות המסים כנדרש.

הדרך שבה נוקטים ספקים אלו כדי לעקוף את ההוראות בחוק המע"מ, היא הנפקת חשבוניות פיקטיביות למזמיני השירותים.

 

הפתרון המוצע: העברת חובת הדיווח אל מקבל השירות והוצאת חשבוניות עצמיות

הפתרון שהוצע לטובת התמודדות יעילה יותר של רשות המסים עם תופעת הלבנת ההון מצד קבלני משנה בענפי הבניה, הניקיון, השמירה והאבטחה, בא לתת מענה גם למזמיני השירותים שסובלים מאי היכולת להזדכות על חשבוניות פיקטיביות. פתרון זה נסוב סביב היפוך החבות לדיווח למע"מ, והעברת האחריות לתשלומים לרשות המיסים על הוצאות הבנייה, לידי הגורם המשלם במקום שתהיה בידי מקבל התשלום.

על מנת לאפשר זאת, הוצע שמקבלי השירות (חברות הבניה או יזמי הנדל"ן שהסתייעו בשירותי כוח אדם מקבלני משנה) – יפיקו חשבוניות עצמיות (חשבוניות המדווחות על הוצאות שהוציאו בעצמם), ויחזיקו בסכום המע"מ אצלם עד להעברתו לרשות המסים.

זאת במקום לשלם מע"מ לספק השירות, שהמציאות מלמדת כי לא בכל המקרים ידאג להעביר את המע"מ לרשות המסים כחוק.למותר לציין כי שיטה זו כבר פועלת בארץ בתחום המסחר בזהב, בו היפוך חבות הדיווח למע"מ מסייע להפחית את תופעת העלמת המס עוד משנת 2017. שיטה זו נפוצה מאוד בשימוש גם במדינות רבות החברות באיחוד האירופי והקטינה באופן ניכר את תופעת הנפקת החשבוניות הבלתי חוקיות.

הפתרון המוצע: העברת חובת הדיווח אל מקבל השירות והוצאת חשבוניות עצמיות

 

על מי יחולו התקנות החדשות?

התקנות החדשות מיועדות בראש ובראשונה להילחם בתופעה של הנפקת חשבוניות פיקטיביות והעלמות מס בענף הבנייה. מבחינת רשות המיסים, ענף הבנייה מאגד תחתיו גם את יזמי הנדל"ן, קבלני הבניה, קבלני השיפוצים, קבלני עבודות הבנייה, חברות העוסקות בהכנת אתרי בנייה וקבלני עבודות בניין בלבנים או אבן.

בנוסף לאלו, גם קבלני כוח אדם, המספקים כוח עבודה רב לחברות הפועלות בתחום הנדל"ן והבנייה – נמצאים על הכוונת של רשות המיסים. על כל אלו צפויות התקנות המעודכנות בחוק המע"מ לחול לכשייכנס לתוקפו.

 

ממה חשוב במיוחד להיזהר כשמעסיקים עובדי קבלן בענף הבנייה וכוח האדם?

בנוסף לבעיית החשבוניות הפיקטיביות ואי היכולת של מעסיקים שעובדים עם קבלני כוח אדם להתקזז על המע"מ שנגבה מהם באופן בלתי חוקי, חשוב גם לתת את הדעת על הבעייתיות הפוטנציאלית בהעסקת עובדי קבלן. אף שלא כל מעסיק בהכרח מודע לכך, חשוב לדעת שהעסקת עובדי קבלן איננה פוטרת את המעסיק בפועל מחובתו לתשלום מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי בגין משכורתם של עובדים אלו.

כאשר הדבר אינו מתבצע כחוק, עלולות להינקט סנקציות פליליות נגד המעביד, ובכלל זה גם סנקציות מיסוייות בהתאם לחוק מע"מ. אי לכך, חברות בניה ויזמי נדל"ן אשר מעסיקים עובדי קבלן דרך חברת כוח אדם או קבלן משנה, חייבים להביא בחשבון את חבותם החוקית לשלם את שכרם של העובדים הללו, בנוסף לתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי בהתאם לשכר המשולם.

כלומר, לעניין תשלום שכר העבודה והמיסים השונים, האחריות החלה על המעסיק אינה שונה מזו שהיתה לו במידה והיה מעסיק את העובד בהעסקה ישירה. יתר על כן, בהמשך לאמור לעיל, חשוב לזכור שהאפשרות לנכות מס תשומות על העסקת עובדי הקבלן, מוטלת בספק כאשר מדובר ברכיב התשלום שמועבר לקבלן המשנה לטובת כיסוי שכר העבודה של העובדים.

בהתחשב בכל אלו, מן הראוי שכל ארגון בתחום הבניה, השמירה, הניקיון ובכלל, אשר מעסיק עובדי קבלן דרך חברת כוח אדם או קבלן משנה, יבדוק היטב את התקשרותו מול הספקים הללו, על מנת לוודא שהעסקת העובדים מתבצעת בהתאם להוראות החוק – הן מבחינת דיני עבודה והן מבחינה מיסויית.

מומלץ לבדוק את הנושאים הללו באופן יסודי על ידי פנייה לעורך דין מיסים מנוסה, שכן המחיר של העלמת עין בנושא עלול להיות גבוה גם במישור הפלילי וגם במישור הכלכלי.

 

לסיכום: במי ניתן להיוועץ בענייני מיסוי על העסקת קבלני משנה?

משרד עו"ד משה קריסי פועל בעולמות המיסוי מזה יותר משני עשורים. הרקע המקצועי של עו"ד קריסי כיוצא רשות המיסים, לצד ניסיונו המעשי הרב בייצוג בעלי עסקים מול מס הכנסה, מע"מ והמוסד לביטוח לאומי, מאפשרים למשרדנו לספק לכל לקוח ולקוחה סיוע משפטי איכותי ללא פשרות.

גם בהקשר להעסקת עובדי קבלן בענף הבנייה וכוח האדם, יוכל עו"ד קריסי לספק לכם הכוונה משפטית מקצועית החיונית להתנהלות מחושבת והגנה על האינטרסים שלכם. לתיאום ייעוץ ראשוני מול משרדנו ללא בהתחייבות – לחצו כאן!