Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

פתיחת תיק במע"מ על ידי מנהל מע"מ – למה זה קורה?

ניהול עסק בישראל, מחייב תשלום מע"מ על הרווח ממכירה של מוצר או שירות. לעיתים קורה שמנהל מע"מ מסרב לפתוח לעסק תיק במע"מ. לעיתים מנהל המע"מ פותח לאדם תיק, למרות שמעולם לא התבקש לעשות זאת. פתיחת תיק במע"מ על ידי מנהל מע"מ- למה זה קורה? מהן הסמכויות של מנהל מע"מ? מתי הוא עשוי להחליטו על פתיחת תיק ללא בקשה? להלן התשובות.

 

על סמכויותיו של מנהל מע"מ לפתיחת תיקים ביוזמתו ולסירוב לבקשות לפתיחת תיקים

הסמכויות של מנהל מע"מ, או מי שהוסמך על ידו לפעול בשמו, הן נרחבות. עם הסמכויות של מנהל מע"מ ניתן למנות כדלקמן:

  • סמכות לסרב לפתוח תיק במע"מ לאדם או לעסק: מנהל מע"מ יכול לסרב לבקשה לפתיחת תיק במע"מ. זאת, אם למיטב ידיעתו והבנתו, מבקש הבקשה איננו עומד באמות מיני מינימליות. לדוגמא – עסק שהפעילו שלו איננה מוכחת, או שלא הוגשו לגביו מסמכים מספיקים, על מנת לקבוע אם הוא אכן עסק חוקי ופעיל אם לאו.
  • סירוב מנהל מע"מ לקבל דוח: אם למיטב הבנתו, דו"ח מע"מ שעסק ראו עוסק הגיש איננו תקין, הוא עשוי לסרב לקבל את הדו"ח הזה. המשמעות למעשה היא מניעת האפשרות בפועל לעסק להתחיל לפעול.
  • חיפוש ותפיסה: אם אדם או עסק נחשדים בעבירות מע"מ, יש למנהל הזכות להיכנס לכל מקום, למעט בתים פרטיים, ולתפוס נכסים, או מסמכים, במטרה להשלים את הבדיקה.
  • מספר דירות: מי שמחזיק כמה דירות, עלול להיחשד כמי שמנהל עסק בתחום הנדל"ן או ההשכרה. במקרה הזה, ייפתח עבורו תיק במע"מ גם אם לא ביקש זאת. פתיחת התיק פירושה החלת חובת הדיווח על נישומים.

 

ככל שקיים חשד כי מאן דהוא, בין אם הוא רשום במע"מ ובין אם לאו, עובר על החוק בכל מה שקשור בתשלום מע"מ, מנהל מע"מ יכול לפעול נגדו. מקור סמכותו של מנהל מע"מ הוא חוק מע"מ, המאפשר לו חופש פעולה נרחב.

פתיחת תיק במע"מ על ידי מנהל מע"מ – למה זה קורה?
פתיחת תיק במע"מ על ידי מנהל מע"מ – למה זה קורה?

באילו מצבים עשוי מנהל מע"מ להחליט לפתוח תיק לנישום שלא ביקש זאת?

מאחר שכל פעילות עסקית במדינת ישראל מחייבת תשלום מע"מ, הרי שבכל מקרה שבו מתנהלת פעילות עסקית שאיננה רשומה, מנהל מע"מ עשוי לפתוח עבור מי שאחראי לפעילות הבלתי מדווחת תיק במע"מ. זאת אף על פי שהוא לא בהכרח קיבל מאותו אדם כל בקשה לעשות זאת. המטרה בפתיחת התיק במע"מ ביוזמתו של מנהל המע"מ, הינה לנטר את הפעילות העסקית ולאפשר לרשויות המיסים לגבות מהאמור את סכומי המס המגיעים למדינה.

 

באילו מקרים רשאי מנהל מע"מ לסרב לפתיחת תיק לעוסק?

למרות האמור לעיל, הסמכות החוקית של מנהל מע"מ מאפשרת לו גם לסרב לבקשה של נישום לפתיחת תיק, או לחילופין להתנות את הבקשה במסירת מסמכים נוספים, אשר יעידו על הכוונות והיכולות של מגיש הבקשה. אחת המטרות של מנהל מע"מ היא למנוע פתיחה של תיקי מע"מ בחברות פיקטיביות, שעלולות לשמש חברות קש, אשר ינפיקו חשבוניות אך ורק על מנת להשיג פטור ממע"מ.

סמכותו של מנהל מע"מ היא לדרוש מכל מי שמבקש לפתוח תיק במע"מ, לספק לו פרטים נוספים, להשלמת התמונה. כך למשל עסק חדש בתחום המזון, יתבקש לספק הסכמים עם ספקים, או הסכמים עם לקוחות עסקיים או מוסדיים, אם קיימים.

זאת על מנת להיות בטוח שאכן קיימות עסקאות מתוכננות. מנהל מע"מ יכול לדרוש גם דוחות נוספים, או אישור רואה חשבון המעיד על פתיחה כהלכה של העסק. כאמור, גם אחרי שהוגשו המסמכים, מנהל מע"מ עלול לסרב לבקשה, אם עולה אצלו החשש שמגיש הבקשה אינו עומד באמות המידה הנדרשות.

באילו מקרים רשאי מנהל מע"מ לסרב לפתיחת תיק לעוסק?

 

סירוב על רקע עברו של אדם

לעיתים מזומנות, הסירוב לפתיחת תיק במע"מ מגיע על רקע העבר של מגיש הבקשה. כך למשל, מי שהורשע בעבירות בחמש השנים לפני שהגיש את הבקשה לרישום, הבקשה שלו עלולה להידחות על הסף. כך גם אם אדם הורשע בעבירה ולא שילם את חובו על פי כתב האישום.

ככלל, מדינת ישראל עושה מאמצים למנוע מגורמים עבריינים להשתמש בתשתיות שלה ובאמצעים שהיא מעניקה לבעלי עסקים לניהול תקין, למטרות לא חוקיות. סירוב מנהל במע"מ לפתיחת תיק עוסק או לחילופין קבלת מסמכים או ערבויות נוספות לפעילות העסקית הצפויה של אדם או עסק, היא בהחלט חלק מהסמכויות הרחבות שהחוק מעניק למנהל מע"מ.

 

לסיכום

סירוב לפתיחת תיק מע"מ אמנם איננו סוף פסוק מבחינת מגיש הבקשה, אבל עלול לעכב את ההתחלה של הפעילות העסקית שלו. לכן במקרה כזה כדאי להסתייע בגורם מקצועי, שיוכל להשלים את הפעולה במהירות הרבה ביותר האפשרית.

גם במקרה של פתיחת תיק במע"מ על ידי מנהל מע"מ, חיוני ביותר שיהיה עורך דין לענייני מיסוי בתמונה, לטובת ביצוע בקרת נזקים וצמצום ההשלכות הבעייתיות שעלולות להיות להתנהלות שגויה מול רשות המסים.

לייעוץ משפטי מקצועי – צרו קשר עם משרד עו"ד משה קריסי באמצעות הטופס הבא – לחצו כאן!