Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

פריסת מס שבח – תכנון מס!

בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין – מהי וכיצד ניתן לבצעה? מהו שבח ומה המס המשולם עליו?

שבח היא מילה נרדפת לרווח, והיא מתייחסת לרווח שנוצר בין מחיר המכירה של נכס מקרקעין או זכות במקרקעין לבין המחיר המקורי שלה, כאשר על המחיר במקורי ניתן ואפשרי לדרוש הוצאות שיצאו במהלך השנים מיום שרכשנו את הנכס ועד יטם המכירה, הוצאות המותרות  על פי חוק מיסוי מקרקעין, כגון השבחות, ריביות על הלוואה, שכ"ט עו"ד תיווך ועוד. בענין זה נציין כי ישנה חשיבות לשמירה על אסמכתאות, חשבוניות קבלות על מנת שאלה ישמשו הוכחה ליום שבו נבקש ממנהל מס שבח להכיר בהוצאות אלה.

כאשר נוצר שבח, כלומר מחיר המכירה של הנכס שאותו אנו מוכרים עלה על מחיר מחיר הקניה ההיסוטרי של הנכס בצירוף ההוצאות שלו וכשהוא מומדד, אז יערך חישוב לגבי סכום השבח. על סכום זה ישולם מס שיחושב נכון לתקופת ההחזקה שלו, כאשר לגבי נכסים חדשים יחסית המס יהיה 25% ויש שהמס בגינם יוכל להיות עד 50 אחוזים.

פריסת מס שבח - תכנון מס!
פריסת מס שבח – תכנון מס!

יצאה שומה ונקבע מס לתשלום, כיצד להפחיתו ומה תועיל לנו פריסה?

בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין היא פעולה תכנונית לגיטמית שמאפשרת חסכון בתשלום מס שבח באופן משמעותי, היא מתאפשרת מכוח סעיף 48א (ה) בחוק מיסוי מקרקעין. בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין מאפשרת ביצוע תכנון מס תוך, הקטנת תשלום מס השבח הנגזר על עסקה חייבת במס.

סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי לצורך חישוב מס שבח, רשאי מוכר נכס מקרקעין לבקש פריסה על הרווח הריאלי לחלקים שנתיים שווים, לתקופה מקסימלית של עד 4 שנות מס.

רווח ריאלי הוא למעשה שנותר לאחר שהורדנו אל החלק של הרווח שלגביו קיבלנו הגנה אינפלציונית, שלגביה המס הוא פטור או מופחת ולכן האפשרוות שחוק מס שבח מאפשר לנו לחלק את הרווח הריאלי בלבד משמעותו הטבה נוספת.

למעשה בפריסת מס לוקחים את השבח שנותר בשנה מסויימת ורואים אותו "כאילו" הוא התקבל בחלקים שווים על פני שנות הפריסה שאנחנו מבקשים לפרוס. העקרון האפשרות לפרוס את השבח היא עד 4 שנות מס, והגדש הוא עד! היות שיהיו מקרים בהם נעדיף מבחינה תכנונית לפרוס למספר שנים נמוך יותר משיקולי מס.

פריסת מס שבח - תכנון מס!

יש לזכור שפריסת מס שבח היא זכות ואין חובה להשתמש בה, למרות שלכאורה מדובר בהטבה שכדאי להשתמש בה בכל אופן, יש לשקול כדאיות קודם שאנחנו פונים בבקשה לפרוס את המס, עלינו לבדוק היטב את כל שיקולי המס ושיקולים נוספים.

יהיו מקרים בהם הפריסה במס שבח יכולה שתפגע בזכויות אחרות של המבקש ולכן ועל כן ההמלצה היא לא לבצע את בקשת פריסת מס השבח האופן עצמאי אלא להתייעץ עם איש מקצוע מומחה מס קודם שמבצעים את הפעולה.

בעיקרון הפריסה נועדה להפחתת שיעור המס המשוקלל של הנישום (מוכר הנכס), תוך שהוא מנצל את מדרגות המס השוליות שלא נוצלו, לרבות את נקודות המס במידה ואלה לא נוצלו, פטורים וכדו'.

 

איזה נתונים נוספים עשויים להשפיע על בקשת הפריסה?

ישנם נתונים אישיים שבהתקיים אחד מהם בקשת הפריסה הופכת להיות מאוד משתלמת וכדאית, לדוגמא: מוכר, שהוא בן 60 ומעלה בשנת המכירה, מדרגות המס שלו במס הכנסה  מתחילות בשיעור מס של 10% ומעלה,וזאת לעומת מוכר צעיר יותר ששיעור המס הינו החל ממדרגת מס גבוהה יותר.(אבל גם אז במידה וישנם אפשרות להפחית את המס באמצעות קיזוז הפסדים וכיוצ)', כך שבמקרה שכזה עשויה להיות כדאיות של ממש לערוך בדיקה של פריסת מס.

ישנם מקרים נוספים מהם עולה הצורך בבדיקת הזכאות לפריסת מס השבח כגון: פריסת מס שבח בין בני זוג.וכן פריסת מס שבח לנכה וזאת בנוסף למקרים נוספים שנגזרים מהנתונים האישיים של המבקש ושינוי במצבו מזמן מכירת הנכס והדיווח שעשויים להקים עבורו את הזכות והאפשרות להחזר מס, כל עוד, לא עברה התקופה שבה עדין ניתן להגיש בקשות לתיקון הדיווח והשומה, ולכן יש לשים לב למכלול הנתונים של המבקש וזאת מעבר לבקשת פריסת השבח הקלאסית המוכרת..

איזה נתונים נוספים עשויים להשפיע על בקשת הפריסה?

 

כיתד מבצעים את הפריסה ולאן פונים?

הבקשה לפריסת מס שבח הנעשית לאחר הדיווח על העסקה וקביעת המס מה שנקרא ״דיווח מס שבח״, באמצעות הגשת בקשה לתיקון שומה. בקשה לתיקון שומה יכולה להיות מוגשת עד 4 שנים מיום המכירה, כך שגם במקרים ובוצעה עסקת ונעשה דיווח מס שבח ושולם המס ניתן לחזור למנהל מיסי מקרקעין בבקשה לפריסת מס שבח.

עד לא מזמן, כאשר אדם ביקש לבצע את בקשת פריסת השבח כל עעוד לא עברו 4 שנים מיום המכירה היו מפנים אותו למנהל מיסוי מקרקעין באמצעות מילוי בקשה לתיקון שומה במסגרת הזמן הקבוע בחוק, מה שהיה גורם לסרבול, היות שבמקרים שבם אותו אדם הגיש דוחות למס הכנסה היה צריך למעשה לתאם בין 2 המערכות על מנת לחשב את המס המגיע לו, בהתחשב בנתוני ההכנסות שלו ושל בת זוגו, ניכויים וזיכויים, מה גם שההליך של תיקון השומה היה אורך זמן..

בעקבות הוראת ביצוע שפורסמה השנה, שונו הכללים ולמעשה במידה ולגבי שנת המס של המכירה הוגש דו"ח למס הכנסה, ניתן יהיה לפנות ישירות למב ההכנסה בבקשה לפריסת מס שבח, מה שהופך את התהליך של ההחזר והפריסה של המס ליותר יעיל ויותר מהיר.

היתרון בהגשת בקשת הפריסה באמצעות דו"ח מס הכנסה מאפשר לערוך את החישוב בהתייחס לכלל ההכנסות של המוכר בת זוגו, מצבו הרפואי, האפשרות לחלק את ההכנסות בין בני זוג והההשפעה של הפריסה ותוספת ההכנסות המלאכותית לכל שנה והשפעתה כל זכויות אחרות שיכולות להיפגע כתוצאה מהפריסה ושיוך ההכנסות לאותה שנה.

 

סיכום והמלצות

כאמור בקשה לפריסת מס שבח, היא הליך תכנוני המאפשר בתנאים מסויימים הפחתת מס משמעותית ובמקרים מסויימים אף כאשר שמדובר בבח לא גדול והכנסות לא גבוהה אף לאי תשלום מס או מס מאוד נמוך, מאידך, שימוש לא נכון בבקשה לפריסת מס שבח עשוי לגרום למצב בו משולם מס יותר גבוה או נפגעות זכויות אחרות של בעל העסק.

בקשת פריסת מס שבח חייבת להיעשות תוך ליווי מקצועי של  מומחה מס, על מנת שזה יערוך חישוב מוקדם, יבחן את הסיכונים ואת הסיכויים בהגשת הבקשה ואת הרווח שעשוי להיות מושג כתוצאה מפריסת מס השבח. מומחה מס יערוך את חישוב המס ויוכל להגיש את בקשת הפריסה באופן מקצועי ויעיל ולכן מומלץ להעזר בו.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, לקבלת ייעוץ משפטי מיסויי ניתן לפנות למשרדנו, בפגישה עם הלקוח תערך בחינה של כדאיות הבקשה לפריסה, נעמוד על היתרונות והחסרונות שבה, ובנוסף תערך בחינה מקיפה לגבי מצבת הזכויות של הלקוח ונשקול שיקולים נוספים.

ועל כן, במידה ומכרתם נכס ששולם בגינו מס שבח וטרם עברו 4 שנים מיום מכירת הנכס ואתם סבורים כי עשוי להגיע לכם החזר מס, בשל מצב ו/או שינוי במצב הרפואי ו/או אישי, או בשל העובדה כי היו לכם בשנים האחרונות הכנסות נמוכות, אנחנו מזמינים אותך לפנות למשרדנו על מנת שנבחן את זכאותכם ובמידה ותברר זכאותכם להגיש ולטפל עבורכם בהליך בקשת הפריסה והחזר המס.

סיכום והמלצות