Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

עונש על העלמת מס

עבירות מס – הענישה וכיצד מתמודדים?

עבירות מס הן עבירות שבשנים האחרונות הענישה לגביהן הוחמרה באופן משמעותי. החמרת הענישה היא פועל יוצא של מאבק ארוך שנים בתופעת ההון השחור והשימוש בתוצריו, קרי שימוש ברכוש האסור שלו השלכות חמורות כפי שאלה מקבלים ביטוי בחוק לאיסור הלבנת הון. כמו כן, החמרת הענישה מגיעה מתוך רציונל ומטרה לפגוע בתשתית הפעולה של ארגוני הפשיעה, אם במאסר של מבצעיה ואם בהטלת סנקציות חמורות.

עבירות מס, הן חלק מהעבירות הכלכליות הנוגעות והמייחסות לעבריין העובר אותן כמי שגוזל את הקופה הציבורית והפוגע בערך השוויון. בעבר הייתה התייחסות מקלה לעבירות המס מבחינה הענישה שהייתה נגזרת כלפי עברייני מס, אך עם התפתחות תופעת עבריינות המס והשתכללות בעבירות אלה ובמיוחד, הפן המאורגן שתפס נפח משמעותי במיוחד בתחום הפצת החשבוניות הפיקטיביות ובעבירות הנוגעות להלבנת הון, הוחמרה הענישה הנגזרת על עבירות אלה.

 

דוגמאות לפסיקה הנוגעות לעבירות מס ומגמות בפסיקה.

המאבק הנוקשה בתופעת העלמות המס בא מתוך תפיסה כי בתופעה זו כדי פגיעה בקופה הציבורית ושימוש לא שוויני על ידי המבצעים במשאבי המדינה מבלי שהם תורמים לה דרך תשלום המס שחל על הכנסותיהם. כך ציין כבוד השופט מזרחי בגזר דין שניתן: שלום, ת"פ 26420-04-18, מדינת ישראל, רשות המיסים, היחידה המשפטית תיקים מיוחדים נ' סאמי עבידאת ואח'.

"בתיקי מיסים, המדינה הנפגעת, אינה מגיעה פיזית לבית-המשפט, אינה מזילה דמעה, אינה  מקוננת בבכי על הפגיעה בה, אך אסור לשכוח כי פגיעה במדינה משמעה פגיעה בכלל אזרחיה המקבלים ממנה מעטפת של ביטחון, שלום, חוק, כלכלה, חינוך, בריאות ויתרת מערך ההגנות המוענקות על-ידה"

בגזר הדין נגזר על קבלן  שביצע קיזוז חשבוניות פיקטיביות מאסר של 15 חודשים בפועל.

ביטוי נוסף לאותה מדיניות ההחמרה ניתן לראות  בענישה בערעור שהתקבל  בבית המשפט מחוזי, עפ"ג 23987-08-19, פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה נ' יהודה מלכה, שם הוחמר עונשו של הנאשם משירות למען הציבור למאסר בן 12 חודשים בפועל על קבל שהמיט הכנסות באומרם:

עונש על העלמת מס
עונש על העלמת מס

"כידוע, הענישה הנוהגת בעבירות מס היא מחמירה וכוללת עונשי מאסר ממושכים מאחורי סורג ובריח לצד קנסות גבוהים, כפי שצוין ברע"פ 977/13 משה אודיז נ' מדינת ישראל, פס' 7, (20.2.13):

"בית משפט זה כבר קבע, לא אחת, כי עבירות המס מתאפיינות בחומרה יתרה נוכח פגיעתן הישירה – בקופה הציבורית, והעקיפה – בכיסו של כל אזרח, ולאור חתירתן תחת ערך השוויון בנשיאת נטל המס…

לאור הלכה זו הותוותה בפסיקה מדיניות הענישה, לפיה יש לגזור את דינם של עברייני המס תוך מתן הבכורה לשיקולי ההרתעה, ולהעדיפם על פני נסיבותיו האישיות של הנאשם…עוד נקבע, כי בגין עבירות אלו, אין להסתפק, ככלל, בהשתת עונש מאסר, אשר ירוצה בעבודות שירות, אלא יש למצות את הדין עם העבריינים באמצעות הטלת עונש מאסר בפועל, המלווה בקנס כספי…".

 

וראו גם רע"פ 7964/13 יוחנן רובינשטיין נ' מדינת ישראל, פס' 9 (13.12.2013):

"המבקש הורשע בביצוע עבירות חמורות שתכליתן התחמקות מתשלום מס אמת, תוך שהוא מנפיק חשבוניות פיקטיביות, לו עצמו ועבור אחרים. חומרתן של עבירות המס נעוצה בפגיעתן הקשה בערך השוויון, העומד ביסוד חובת תשלום המס.

ההתחמקות הבלתי חוקית מתשלום מס אמת, מגדילה את עול המס המוטל על אזרחי המדינה, והיא פוגעת בקופה הציבורית. אין צריך לומר, כי באותה שעה, המתחמק ממס נהנה משירותיה של המדינה, הממומנים מכיסיהם של אזרחים שומרי חוק. חומרה זו היא שהביאה למדיניות ענישה מחמירה הנלווית לעבירות המס, ובמסגרתה יש לבכר את האינטרס הציבורי על פני שיקולים הנוגעים לנסיבותיו האישיות של המבקש ולקשייו הכלכליים.

ככלל, הרשעה בעבירות מס תגרור אחריה הטלת עונש מאסר מאחורי סורג ובריח לצד הטלתו של קנס כספי, אשר נועד לפגוע בכדאיות הכלכלית של ביצוע העבירות."

 

וכן ברע"פ 7135/10 חן נ' מדינת ישראל, פס' יא' (3.11.2010):

"יש המתפתים לראות עבירות מס, שאין הנגזל האינדיבידואלי בהן ניצב לנגד העיניים והרי הוא הציבור כולו, 'חסר הפנים' כביכול – במבט מקל. לא ולא. אדרבה, בית משפט זה, עוד משכבר הימים, ראה אותן בחומרה וקבע 'כמדיניות רצויה, שלא לאפשר ריצוי עונש מאסר בעבודות שירות כשהמדובר בעבירות פיסקליות'… אכן, רבים מעברייני המס הם אנשים שייראו כנורמטיביים ביסודם, אשר לא ישלחו יד לכיס הזולת – אך אינם נרתעים משליחת יד לכיס הציבורי. לכך מחיר בענישה"…"

 

התפתחות החקיקה הנוגעת לעבירות מס והקשר שלהן לעבירות הלבנת הון

עינינו הרואות את מגמת ההחמרה של הענישה בעבירות בגין העלמת מס, מתוך ראיה כאמור שהעלמת המס היא ראשיתה פגיעתה בקופה הציבורית ואחריתה ופועל יוצא שלה תופעה זו היא פגיעה בערך השוויון ותחושת הצדק.

המאבק במיגור תופעת העלמת המס מחל דרך שינוי חקיקה שנעשו בשנים האחרונות באמצעות שינוי ותיקון חוק איסור הלבנת הון, צו איסור הלבנת הון המטיל כיום סנקציות חמורות כנגד עברייני המס אשר עוברים עבירות מס חמורות שחלקן מוגדרות כעבירות מקור, וזאת בהמשך לאותה מדיניות מחמירה של העמדה לדין של עברייני המס והטלת עונשי מאסר.

החוק האוסר את הלבנת ההון, תוקן וכיום כפי שצוין, חלק מעבירות המס החמורות נכללות בו, דבר שעשוי להרתיע את מבצעי העבירה וזאת מכיוון שהענישה המופיעה בחוק האיסור להלבנת הון חמורה מעבירות הבסיס בחוקי המס השונים ובנוסף לזאת, בחוק איסור הלבנת הון ישנה אפשרות להטיל סנקציות חמורות שאף הן אינן מופיעות ומתאפשרות בפרקי הענישה בחוקי המס השונים.

התפתחות החקיקה הנוגעת לעבירות מס והקשר שלהן לעבירות הלבנת הון

 

תפקידו וחשיבותו של עורך דין בייצוג בעבירות מס

לאור חומרתן של עבירות המס וההשלכות הכבדות שישנן כלפי מי שחשוד בעבירתן, מומלץ להסתייע בעורך דין מסים המצוי והבקיא הן בדין הפלילי והן בדין האזרחי היות שההשפעה על חומרת העונש שנגזר הוא פועל יוצא וכזה בעל השפעה הוא סכום העבירה שנעבר, סכום העלמת מס.

עורך דין מומחה מיסים, עשוי לסייע כבר בשלביה הראשוניים של חקירת מס ו/או בבדיקת החשדות ובטיפול  מקצועי ויסודי להוביל לכך שהטיפול המוקדם עשוי לצמצם את חומרתן של החשדות עד לסגירת התיק וניקוי החשדות.

הטיפול בעבירות מס מצריך ידע הן בדין הפלילי הנוגע לעבירות מס כפי שהן מופיעות בחוקי המס השונים, כמו כן ישנה חשיבות לידע החשבונאי מיסויי, היות שהנגזרת של חומרת העבירה היא מחירה הכלכלי, כך שכל שזה יהיה גבוה עמדת המדינה המאשימה תהיה מחמירה יותר.

טיפול מקצועי של איש המס המומחה והבקיא בתחום ובעל ניסיון בניהול תיקים מסוג זה, עשוי להוביל לכך שהחשדות לגבי העבירות שיוחסו לאותו אזרח יצומצמו ויש שיסתיימו בהליך מינהלי ו/או יומרו לכופר מס.

משרדנו מייצג לקוחות בתחום המיסוי הן בדין האזרחי והמיסויי, הידע של משרדנו המשולב הוא הסיבה מדוע רבים מלקוחותינו שנחשדו בהאשמות חמורות, לאחר ייצוג על ידי משרדנו, כתוצאה מהייצוג והטיפול בתיק נסגרו לגבי חלקם התיקים ולגבי אחרים הומרו בהליכים מנהליים ו/או בכופר מס.

במידה ונקלעתם לבעיה מול רשות המיסים, במידה וזומנתם לחקירה, או חלילה נפתחה חקירה סמויה שהפכה גלויה, אנו מייעצים לכם לשכור את שירותיו של עורך דין מיסים הבקיא בתחום המסים האזרחי והפלילי, אתם מוזמנים לפנות למשרדנו ואנו נסייע לכם לצאת מההליך שנקלעתם אליו בצורה הטובה ביותר.