Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

נוהל גילוי מרצון 2023 – שאלות ותשובות

גילוי מרצון 2023 – האם קיים?

נוהל גילוי מרצון הוא תוצאה של מאמץ מיוחד של האוצר ורשות המיסים לגרום לעוד ועוד ישראלים לדווח על ההכנסות הלא מדווחת שלהם בארץ ובחו"ל ושלם מס בישראל, זהו אינטרס ברור של האוצר להעשיר את קופת המדינה, באוצר וברשות המיסים הבינו שמה שמנע מישראלים טובים שנקלעו לסיטואציה שבה הם מבקשים להצהיר על הכנסות לא מדווח ולנקות "את השולחן" ולפתוח דף חדש ונקי הייתה אותה חשיפה פלילית ועל כן רובם של אותם ישראל מטבע הדברים בחרו שלא לבצע מהלך של גילוי.

 

נוהל גילוי מרצון

נוהל גילוי מרצון נועד לפתור את אותה דילמה של אותם ישראלים שביקשו לדווח על אותן הכנסות לא מדווחות אך מנגד חששו מאותה חשיפה פלילית, באפריל 2005 פורסם נוהל שנועד לתת מענה לכך, הנוהל שפורסם אומנם דיבר על אותה הגנה פלילית אך לא היה ברור דיו ולכן לא נרשמה בו הצלחה יתרה, מעבר לכך הפרסום לגבי אותה נוהל נכון לאותה תקופה היה דל ולכן לא היה נגיש למרבית הציבור, הסיבה העיקרית לפרסומו של אותו נוהל אותו המעבר של שיטת הדיווח בישראל בשנת 2003.

בשנת 2003 שונתה שיטת הדיווח בישראל מגאורפית לפרסונלית, החל מאותה שנה חלה חובה על כל אזרח ישראלי לדווח על הכנוסתיו בישראל ממקורות הכנסה בארץ ובחו"ל, בשיטה הקודמת אזרח ישראל שהיו לו נכסים בחו"ל וחשבונות בחו"ל מניבים יכול היה לא לדווח על אותם הכנסות כל עוד אלה לא הועברו לישראל.

התוצאה של אותה שיטת דיווח וכך הבינו באוצר, פתחה פתח לישראלים רבים להימנע מתשלום מס בהעברת כספים בחו"ל גם כספים שלא היו מדווחים ניהולם רחוק מעבר לים מבלי שתהיה יכולת לרשות המיסים ולמדינה לדעת על אותם כספים, כספים אלו ברובם הושקעו בחשבון סודיים בשוויץ ןבמקומות אחרים שאפשרו לאותם בעלי חשבון לשמור על סודיות, להניב הכנסות והכל בפטור ממס.

כאשר שונתה השיטה, הבינו באוצר כי יש צורך במתן מענה לאותם ישראלים שיבקשו להסדיר את ענין הדיווח למול רשויות  המס מבלי להיחשף לעבירות פליליות, מהלך זה לא צבר הצלחה בעיקר בשל העובדה כי מדיניות הסודיות שנקטו הבנקים בחו"ל כלפי לקוחותיהם הישראלים העניקו לאותם ישראלים את הביטחון שהמידע לגבי אותם חשבון לא ידלוף.

נוהל גילוי מרצון 2023 שאלות ותשובות

הסכם העברת מידע בין מדינות שנת 2014 וגילוי מרצון

באוקטובר שנת 2014 נפל דבר בישראל, מדינת ישראל הצטרפה באופן רשמי להסכם למול מדינות הOECD לחילופי מידע בין המדינות על אזרחים של אותם מדינות שחתומות על ההסכם, על נכסים וחשבונות בנק שמצויים באותן מדינות, במקביל הבינו כי הסכם זה עשוי להניב מידע שיזרום לרשות המיסים ויהפוך ישראלים רבים עם החשיפה של המידע לעברייני מס.

במטרה להימנע ממצב זה ביקשו ברשות לפתוח במהלך לשינוי של אותו נוהל גילוי מרצון משנת 2005 ואכן בשנת 2014 פורסם נוהל חדש שבו הרשות התחייבה שלא לנקוט בהליכים פליליים כנגד מי שיבקש לפעול באמצעות הנוהל כל עוד הוא עומד בתנאים של אותו נוהל.

בעקבות שינוי הנוהל אכן התחילה להירשם מגמה של עליה במקרי הדיווח אך לא עליה זו לא הייתה משביעה רצון, אך במקביל חתימת הסכם זה החל מהלך של המדינות בחשיפת נתונים הנודעים לבעלי חשבון זרים, כתבה בגלובס באותה שנה סיפרה כל יותר מ100 אלף ישראלים שמחזיקים בחשבונות בנק בחוץ, במקביל החלו הבנקים בשוויץ במהלך של דרישה מלקוחותיהם הזרים לחשוף את המידע ולבקש אישורי מיסים, תהליך שהתפתח ונמשך עד היום.

נוהל גילוי מרצון זה אומנם גרם לשינוי אך לא לשינוי שייחלו לו ברשות המיסים ועל גם נוהל זה שונה.

נוהל גילוי מרצון 2022 - שאלות ותשובות

הסכם חילופי המידע שנחתם בין מדינות רבות בכללן ישראל, מאפשרת חשיפתן של ישראלים רבים בעלי חשבונות ונכסים בחו"ל, דבר שמעצים המחייבת פעולה מקדימה של הליך גילוי מרצון גם ובמיוחד בשנת 2023.

 

נוהל גילוי מרצון 2019

לאחר פרסום נוהל גילוי מרצון בשנת 2014, הבינו ברשות המיסים שיש צורך בנוהל גילוי מרצון חדש נכתב ואכן בשנת 2017 פורסמה הוראת שעה ואשר תוקפו עד ליום 31.12.2019, שהרחיבה את הנוהל ובשיתוף פעולה עם ארגוני המייצגים הבינו כי ישנו צורך בחידוש ואכן כך נולד לו גילוי מרצון האנונימי שהיה לתקופת ביניים שהסתיימה ביוםם 31.12.2018.

נוהל גילוי מרצון החדש אפשר לעצמאים, חברות ושכירים וגם כאלה שיש להם הכנסות פסיביות בלבד, וגם הכנסות אחרות לא מדווחות להצהיר ולדווח על הכנסותיהם הלא המדווחות, הנוהל אפשר דיווח ותשלום של המס המגיע, תוך קבלת חסינות מהליכים פליליים, והיו בו כאמור חידושים כדוגמת גילוי מרצון אנונימי, נוהל גילוי מרצון מקוצר ועוד.

 

מה שונה בנוהל גילוי מרצון אנונימי 2019 מנהלים והוראות שעה קודמות?

ראשית נבהיר כי  אין נוהל גילוי מרצון שכותרתו נוהל הליך גילוי מרצון 2019, אלא, זהו המשכה וחלקה השני של הוראת השעה שפורסמה בשנת 2017, אשר קבעה כי בחלק הראשון שהסתיים ביום 31.12.2018 התאפשר להגיש בקשת נוהל גילוי מרצון אנונימי, ובחלקה השני החל מתחילת 2019  נוהל גילוי מרצון  אינו מאפשר יותר הגשת בקשת גילוי מרצון אנונימי ונותרו אפוא מסלולי הגילוי מרצון המקוצר והליך גילוי מרצון הרגיל. נוהל גילוי מרצון הרשמי הסתיים למעשה ביום 31.12.2019.

מה שונה בנוהל גילוי מרצון אנונימי 2019 מנהלים והוראות שעה קודמות?

 

מה עושים החל משנת 2023 ומדוע חשוב למהר ולהגיש בקשת גילוי מרצון?

הפיתוח והפרסום של אותם נוהלי גילוי מרצון היו תמיד לצד התפתחות שהייתה בזירה הבינלאומית ובחוקי המס. בשנת 2000 חוקק חוק איסור הלבנת שהחל לשנות צורה בשנת 2005 ובתיקון בשנים האחרונות בשינויים מרחיקי לכת בפרט כאשר חלק מעבירות המס לראשונה נכללו בתיקון לחוק ונקבעו כעבירות מקור.

בשונה משנים קודמות בהם היו קיימים נהלים קודמים של הליך גילוי מרצון, בהם לא הייתה היענות מצד הציבור או לכל היותר בהייתה היענות דלה. נוהל הליך גילוי מרצון 2019 קיבל תפנית חדה וזאת בשל היותו משתלב עם השתכללותם של כלים חדשים העומדים כיום לרשות המיסים ותמורות נוספות בעקבות חשיפתם של נכסים וחשבונות בנק בחו"ל וזאת במסגרת המאבק בהון השחור.

במסגרת שינויים אלה, הותקנו תקנות אשר נכנסו לתוקף בתחילת שנת 2019, ובמסגרת השינויים שהוכנסו בחוק להלבנת הון ושינויים והסכמים בינלאומיים בין מדינות לחילופי מידע, כל אלה, הופכים את הגשת בקשה לגילוי מרצון  2019 להכרח של ממש, לאותם אנשים שבחרו עד כה לא להיכלל בנוהל.

אך עדין היו כאלה שנשארו מאחור ופסספו את המועד, באופן רשמי המועד של האפשרות לביצוע הליך גילוי מרצון תם ביום 31.12.2019, אך תם ולא נשלם, מניסיון משרדנו עדין קיימת האפשרות ובמידה ונעשית באופן הנכון לקיים הליך למול רשות המס תוך הסדרת תשלום ודיווח כאשר בפועל כאשר מתבצע ההליך על ידי איש מקצוע, עורך דין מיסים הבקיא תוך שמירה על סודיות הקיימת במסגרת חיסיון עו"ד לקוח בביצוע וניהול ההליכים בהצלחה רבה.

 

מה החשש בהגשת נוהל גילוי מרצון ולמה חייבים ליווי של איש מקצוע מומחה מיסים?

כאמור למרות השינויים והפרסומים מצד הרשות בנוגע למאבק בהון השחור, וחשיפת עוד ועוד רשימות של ישראלים המחזיקים בנכסים ובחשבונות בנק בחו"ל עדין ישנו חשש אצל רבים האזרחים לערוך את הגילוי מרצון  מהחשש כי לא יזכו להליך הוגן ולחסינות הפלילית זאת המובטחת והמוצהרת בנוהל הכתוב, ועל כן כאמור יש שבחרו להישאר מאחור, אך מנגד ובשונה מבעבר, הפעם נראה שהרשות עושה מאמצים רבים בחשיפצ השמות ומפעם לפעם אנו נתקלים בפרסומים על מעצרים וזימון לחקירות מס של עוד ועוד ישראלים, אנשים נורמטיביים שמוצאים את עצמם במצבים לא מוכרים, תוך שהם נחשפים בשמותיהם, מצב לא נעים ולא רצוי שיקרה.

על מנת להימנע ממצבים אלו ולמרות סיימו הרשמי של ההליך, עדין כפי שציינו ישנו מקום ואפשרות לבצע בדיקה ומהלך של מו"מ מול רשות המיסים וברוב במקרים מסתיים בהצלחה ולשביעות רצון הצדדים

הצלחת המהלך תלויה לרוב בבחירת איש המקצוע שילווה אותכם, הוא חייב להיות בקיא ברזי וחוקי המס על מנת שייצג אתכם נאמנה ובמקצועית למול רשויות המס, צריך לזכור ולדעת כי כאשר חלילה נפתחת חקירה ברשות המס, דבר שהוא זר לרוב רובם של האזרחים, סיטואציה זו מובילה פעמים רבות שהנחקר שנמצא בלחץ רב ואימת הדין והפחד משלילת החירות מובילה אותו לשגות, שגיאות חמורות שעשויות להוביל לתשלום מס נכבד ולא מוצדק, מה גם שזה יוביל להחרפת הסנקציות כנגדו האזרחיות והפליליות.

עורך דין מיסים הבקיא בתחום המס האזרחי והפלילי יציל אתכם מאותם טעיות ופניה מוקדמת יכולה למנוע את אותו מצב מביך ומסוכן, פניה לעורך הדין תאפשר לכם לתכנן ולשקול את צעדיכם בצורה מושכלת ונבונה תחת מעטה הדיסקרטיות.

מה החשש בהגשת נוהל גילוי מרצון ולמה חייבים ליווי של איש מקצוע מומחה מיסים?

 

האם יש אכן מקום לחשש?

ניתן לומר כי בישיבה על הגדר יש לומר בוודאות דיי גבוהה כי ישנו מקום לחשש ומדובר בסכנה ברורה ומיידית להסתבכות קשה וניתן לומר מיותרת. כפי שציינו גם קיום בשנת 2023 ניתן לבצע את הליך של גילוי מרצון כל עוד הוא עומד בתנאים.

הצלחתו של הליך גילוי מרצון קשור לשני תנאים שחייבים להתקיים על מנת להצליח בהליך.

האחד,  כי הליך הגילוי יהיה כן ואמיתי מצד מי שמבקש להיכנס לנוהל גילוי מרצון והשני. כי ניהול ההליך ומעשה המשא והמתן יתבצע באמצעות איש בליווי של איש מקצוע, מומחה מיסים שילווה את מבקש הבקשה לגילוי מרצון וייצגו לאורך כל ההליך.

כאשר תנאים אלה מתקיימים, נוכל לקבוע כי  מניסיון רב של משרדנו בתחום כי אין כל מקום לאותו חשש.

 

במידה ואני חושש כי מידע כבר הועבר האם גם אז לערוך בקשת גילוי?

השאלה האם קיים מידע ברשות אודות העבירה אם לאו, היא שאלה שמציבה דילמה בפני רבים, אך האמת כי התשובה לגבי ענין זה היא פשוטה, היות כי גם אם יתברר כי כבר ישנו מידע בפני הרשות וכי החלה בדיקה סמויה לגבי אותו לקוח, החשיבות של ההליך הגילוי מרצון בטרם נפתחה חקירה גלויה יש בה ויכולה להיות לה משמעות מכרעת, להמשך ניהול ההליך כנגד אותו לקוח.

ניתן לומר כי דווקא במקום שישנו חשש כי המידע כבר הועבר על פי סימנים שניתן להתרשם ולדעת מהם, הפניה של האזרח לרשות המקדימה גם אם זאת בסופו של יום לא תוכל להיחשב כתום לב, עדין כאמור יש לה לעובדה כי האזרח פתח בהליך משמעות אדירה,אבל, עדין גם אז הדבר צריך להיעשות בזהירות.

 

לסיכום

נוהל גילוי מרצון 2019 הסתיים ב31.12.2019! אך האפשרות לבצע מהלך של גילוי ולקנות את אותה חסינות פלילית קיימת.

יש לשים לב ! רשות המיסים לצד ביצוע הנוהל שכללה את הכלים שיש בידה, הן הטכנולגים והן בשל כניסתם של תקנות העברת מידע בין מדינות עליהם חתמה מדינת ישראל המאפשרים לרשות המיסים לחשוף עוד ועוד ישראלים!!!.

במקרה של חשיפה על ידי רשות המיסים בעקבות חקירה או מידע שמגיע לרשות המיסים  לא תינתן כל חסינות פלילית ומצבו של האזרח יורע!!!

מומלץ ואף חובה להיעזר במומחה מיסים, עורך דין מיסים ש"רק לו" כמייצג ישנו חיסיון עו"ד-לקוח ובמיוחד כאשר לא קיים הליך רשמי של הליך גילוי מרצון רשמי, אזהרה זו משמעותה כפולה.

משרדנו ביצע ומבצע הליכי גילוי מרצון למול רשות המיסים בהצלחה רבה, השמחה מהתחושה והרגשת הסיפוק שאו מקבלים מלקוחות רבים להם ביצענו הליכים למול הרשות שמרגישים ששחרנו אותם מכבלי הרשות ובנוסף שמרנו על האינטרס הכלכלי שלהם במקביל, תוך שמירה על הגינות גם בנוגע לשכר הטרחה, ענין שמעצים את תחושת השליחות ונשמח לסייע לעוד ועוד.

במידה ויש לכם חשש אל תהססו לפנות למשרדנו, פנו כעת על מנת לקבוע פגישה לקבלת ייעוץ מקדים, סיוע וליווי אישי.