Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

מסחר באיביי ובאמזון בשיטת דרופשיפינג – היבטי מס

מסחר באייבי ואמזון היבטי מס

עידן הקורונה הביא בעלי עסקים רבים לבחון שיטות ואפשרויות מסחר שונות כמו כן אזרחים שמצאו עצמם מחפשים אפיקי הכנסה חדשים, במאמר זה אסקור את שיטת המסחר המכונה דרופשיפינג, כיצד היא מתבצעת ועל היבטי המס השונים החלים על עסקאות המבוצעות בשיטה זו.

עסקאות דרופשיפינג, מדובר בעסקה משולשת המתבצעת בחו"ל כאשר הצדדים לעסקה הם, יצרן/בעל סחורה מצד אחד, ממולו עומד הסוחר שמבקש לרכוש מאותו בעל סחורה/יצרן את אותה סחורה במחיר שליו סיכמו הצדדים וזה האחרון משווק באמצעי השיווק והמכירות את אותה סחורה ללקוח הקצה לפי מחיר אותו בחר להציג.

יחודה של צורת מסחר זו היא, כי בשונה ממסחק רגיל בו אדם רוכש סחורה מיצרן/סיטונאי ומשלם עליה וזאת מועברת אליו לאחר תשלום או בתנאים אחרים וזה האחרון מוכר אותה בשוק החופשי במחיר שהוא קבע והוא למעשה אחראי למשלוח הסחורה ללקוח וכו', לא כך בדבר בעסקת דרופשיפינג.

בעסקת דרופשיפינג הסחורה לא נמסרת לרוכש הסחורה וכאשר אנו מדברים כל מסחר בחול למעשה הסחורה לא נכנסת למדינתו של סוחר הדרופשיפינג וזאת מעוברת ישירות ממחסני היצרן/סיטונאי ישירות ללקוח הקצה שמזמין את הסחורה.

 

כיצד מתבצעת העסקה בפועל?

סוחר הדרושיפינג, למעשה משמש כאיש מכירות/ שיווק לסחורתו של היצרן/סיטונאי, הוא זה שלמעשה מבצע את פעולות השיווק והמכירה באמצעות פלטורמת שיווק ומכירה השייכת לו, אך בהבדל קטן, להבדיל מאיש מכירות המשווק סחורה של זולתו, עסקת הדרופשיפיניג היא עסקה דו שלבית.

בשלב הראשון העסקה ותנאיה מסוכמים בין סוחר הדרופשיפניג לבין בעל הסחורה (יצרן/סיטונאי) כאשר בשלב הראשוני מסכמים הצדדים על מחיר הסחורה והעלויות השונות אותם גובה בעל הסחורה עבור משלוח הסחורה ללקוח הקצה במדינת מושבו, עלויות אריזה וכו', בשלב זה למעשה ניתנת לסוחר הדרופשיניג למעשה מעין אופציה להציע את הסחורה ולשווקה במחיר אותו הוא קבע כאשר מחיר הרכישה שלה מובטח, בשלב לא מבוצע עדין שום תשלום או מעבר של סחורה.

בשלב השני- סוחר הדרופשיפיניג מציע את הסחורה באמצעות מערכת השיווק והמכירות שלו כאשר הוא נוקב עצמאית במחיר אותו מבקש עבור אותה סחורה, הסחורה מוצגת למכירה כאשר פרטי הספק/היצרן אינם ידועים ללקוח הקצה.

לאחר שמבוצעת הזמנת הסחורה,היא מועברת ליצרן/סיטונאי אשר אורז ושולח אותה ישירות ממחסניו במדינת מושבו ללקוח הקצה אשר יכול שיהיה במדינה אחרת.

בעסקת דרופשיפיניג ההתחשבנות בין סוחר הדרופשיפינג לבין מספק הסחורה (היצרן הסיטונאי) מתבצעת רק לאחר קבלת התשלום מלקוח הקצה ולאחר קבלתו משולם הסכום עליו סיכמו סוחר הדרופשיפינג ובעל הסחורה, כך שלמעשה העודך שנותר בידי סוחר הדרושפיניג לאחר ניכוי ההוצאות השיווק והתשלום לבעל הסחורה זהו למעשה הרווח.

מסחר באיביי ובאמזון בשיטת דרופשיפינג - היבטי מס
מסחר באיביי ובאמזון בשיטת דרופשיפינג – היבטי מס

חסרונות/יתרונות בשיטה

היתרון המשמעותי הוא כי עסקאות דרופשיפיניג נחשבות לעסקאות בעלות מאפיינים של סיכון נמוך, היתרון בביצוע בשיטה זו כי למי שפועל זו נחסך ממנו הצורך והעלות הכרוכה ביבוא המוצרים, אחסנתם, והשמירה על שלומתם.

מנגד ישנו חסרון בולט בכל שמדובר בעסקה שמתבצעת באופן כמעט עיוור, הסוחר לא רואה סחורה, לא עומד על טיבה, לא קיימת רשת ביטחון לגב טיב הסחורה, רמת השירות שאוצה מעניק בעל הסחורה/יצרן, כך שישנו סיכון שיש לקחת אותו בחשבון כאשר מבקשים לפעול על פי ובאמצעות שיטה זו, היות שניסיון "רע" עלול לפגוע לעיתים אנושות במונטין הסוחר, ענין שהוא חשוב ומרכזי להצלחה במכירה של מוצרים באמצעות רשת האינטרנט.

המלצתינו למי שמבקש לסחור ביטה זו לערוך רכישות דמה/סקר מקדימות על מנת לבחון את הספק ואת חווית השירות אותה הוא מקבל כלקוח, לבחון את טיב הסחורה וכיצד היא מועברת ללקוח, היות שיש לשים לב! בעסקאות מעין אלה מי שעומד מול הלקוח הוא סוחר הדרופשיפיניג, למעשה ללקוח הקצה אין כל היכרות או קשר מסחרי או משפטי מול יצרן הסחורה/הבעלים של הסחורה.

 

מה לגבי מיסים בישראל?

בשל המבנה והתנאים המיוחדים של עסקת דרופשיפינג יש צורך בבחינה מדוקדקת לגבי המיסים החלים על עסקה מיוחדת זו וישנם שני היבטים חשובים המתייחסים לשיעור וגובה המס שישולם בגין עסקה זו ולמיסים עקיפים שעשויים לחול בשל העסקה.

כפי שציינו הרווח של מי שסחור בעסקאות דרופשיפינג, הוא העודף המתקבל (ככל שישנו) בין התשלום המתקבל על ידי לקוח הקצה לבין התשלום המעובר לספק בניכוי הוצאות השיווק, על רווח זה ישלם סוחר הדרושפינג מס הכנסה, אך בשל העובדה כי מדובר בעסקאות הקשורות לתושבי חוץ ובין תושבי חוץ יש להקפיד על שמירת הכללים הקבועים בהוראות ניהול ספרים ובתקנותיהם המתאימים למסחר בשיטה זו, ישנה חשיבות עליונה בשמירת המסמכים ותיעודם במערכת הספרים, הקפדה על איסופם של אותם אסמכתות תשלום וחשבוניות מהספק בחו"ל ועוד.

מה לגבי מיסים בישראל?

 

סוגית תשלום מע"מ.

חוק מס ערך מוסף הוא מס עקיף המוטל בעקרון על עסקאות של מכירת טובין או מתן שירות, אך בשל היותו מס עקיף הוא משולם על בסיס המס הגאורפי ולמעשה הגביה של מס על פי חוק זה מוגבל על עסקאות שנעשות וניתנות בישראל, או לא רק, בפסיקה נקבע ולאחר מכן בתיקון לחוק כי כאשר מדובר בשירות שניתן גם בעקיפין לתושב ישראל או שמעורב בו צד ישראלי הרי שגם אז תחול על העסקה חובת תשלום מס ערך מוסף.

בעקרון מתן שירות ללקוח בחו"ל  ו/או יצוא לחו"ל פטור מתשלום מע"מ, לגבי נושא המסחר האינטרנט עולו שאלות וסוגיות רבות, לדוגמא מקום העסקה ועוד.

השאלה שעולה בעסקת דרופשיפינג היא ראשונה של טיב העסקה האם מדובר במכירת טובין או במתן שירות? יש לדעת כי במקרה של יבוא ויצוא של טובין לישראל ומישראל ישנם סעיפים בחוק המורים במקרים מעין כיצד לנהוג? במקרה של סוחר הדרופשיפיניג למעשה לא מתבצע כל יבוא או יצוא של סחורה שהרי זאת מועברת ישירות מהיצרן/בעל הסחורה ללקוח הקצה, היא למעשה נכנסת לישראל כך שלא חל עליה תשלום מע"מ.

שאלה נוספת שעולה הוא מה היא מחירה של העסקה ומי לקוח הקצה, מי מקבל השירות בפועל? כיצד תדווח העסקה לרשויות המס? בעקרון שירות שניתן לתושב חוץ בחו"ל היא עסקה בשיעור מס אפס אך יש לזכור כי יתכנו מקרים בו תחוייב העסקה בתשלום מס ערך מוסף וזאת במקרים בהם ישנו או מעורב צד שלישי לעסקה ישראלי עשויה לחול חובת תשלום מע"מ וכאשר מדובר במכירה או שירות שניתן בפועל בנוסף לתושב החוץ בעקיפין או במישרין גם לתושב ישראל.

 

לסיכום

עסקאות דרופשיפינג הם עסקאות בעלות אופי סיכון נמוך אולם, חישוב לא נכון של העלויות והעקיפות והישירות עשוי להוביל בניהול לא נכון להפסדים. יש לעסוק חקר שוק לגבי אמינות הספק, טיב המוצרים ואיכות השירות שניתן, בנוסף, יש לחשב את המיסים החלים על הרווח לפי הכנסותיו האישיות של האדם המבקש לסחור, עסק יחיד, קיומן של הכנסות אחרות ועוד על מנת שכאמור לא להפוך עסקה בעלת מאפיינים של סיכון נמוך להפסד.

בכל הנוגע למיסים החלים בישראל, יש לקיים התייעצות מקדימה מול מומחה מס על מנת שכאמור לא תהיה השפעה על כדאיות העסקה כתוצאה מחישוב לא נכון או חוסר ידיעה של חוקי המס הנוגעים בדבר, כמו כן כאשר עולה שאלה במהלך פעילו העסק שאלה המצריכה היוועצות וקבלת חוות דעת מיסויית אנו ממליצים לבצעה בהקדם על מנת למנוע חשיפה פלילית לעבירות מס

משרדנו בעל ניסיון רב בתחום המיסוי המקומי והבינלאומי, אנו מעניקים שירותי ייעוץ וליווי לבעלי עסקים, חברות ועצמאים בכל הנוגע לסוגית המס, תוך שמירה על חיסיון ואינטרס הלקוח, למידע נוסף כיצד לפעול ולהגן במסגרת פעילות מסחר בשיטת הדרופשיפניג אנו ממליצים לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ וליווי. נשמח לעמוד לשירותכם.