Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

עבירות מס והעלמות מס – דרכי פעולה

עבירות מס, מהן?

מה הן אותם עבירות שמכונות עבירות מס, במה הן שונות מעבירות פליליות אחרות? במאמר זה נעבור על סוגי העבירות וההשלכות שיש לגביהן.עבירות מס, עבירות מס הכנסה ועבירות מע"מ ועבירות מס אחרות הן פועל ישיר  של אי ציות לחוקי המס, אך לא רק יש מקרים שהן מתבצעות כתוצאה מרשלנות וחלקן מתוך אדישות ו/או אי ידיעה.עבירת המס היא מעשה או מחדל, הגורם לנזק ישיר למדינה ולתושביה. סרבן המס נתפס בעיני הרשויות ובתי המשפט כמי שגוזל מקופת המדינה ומהציבור כספים הנחוצים למילוי צרכים הכרחיים ולמימון השירותים אותם מספקת המדינה לתושביה/אזרחיה (והוא בכללם) ואשר עולים כסף רב.

פועל יוצא מעבירות המס הוא, כי נטל המס מתחלק בצורה לא שיווניות ובאופן בלתי צודק, כאשר יש כאלה שעשו דין לעצמם ומתחמקים מתשלום המס.

ככל שצרכי המדינה גדלים, סרבנות ואי ציות להוראות הפקודה גורמים להכבדת נטל המס על אותם פרטים אשר כן משלמים מס כחוק.

כדי להגביר את הציות, נקבעו בחוקי המס השונים עבירות ועונשים שנועדו למנוע העלמות מס.

עבירות מס והעלמות מס-דרכי פעולה

 

גישת בתי המשפט לעבירות המס

בפסק הדין בעניינה של חברת וייס ארנסט בע:מ קבע בית המשפט העליון קבע כי עבירות מס אינן שונות מעבירות מרמה וגניבה אחרות, וכך לדוגמא באו הדברים לידי ביטוי בכי: "..צווארונו של עושה העבירה הזו [עבירת המס] אינו 'לבן', והריהו כצווארונו של כל פורץ ושודד, שהאחד שודד את קופתה של המדינה, והאחד שודד את קופתו של הפרט".

גישה זאת של בית המשפט מיושמת בפסקי הדין הרבים שניתנים לאחרונה בהן הענישה הנפסקת בהן הולכות ומחמירות.

עבירות מס והעלמות מס-דרכי פעולה
עבירות מס והעלמות מס-דרכי פעולה

עבירות המס טכניות  ועבירות המס המהותיות.

עבירות המס הטכניות

עבירות המס הטכניות הן  אותם עבירות מס שבעיקרן נובע מאי אי ציות להוראות שמטרתן לאפשר את פעולת גביית המס, דהיינו ביצוען התקין של הוראות הפקודה בדבר דיווח, ביקורת ותשלום, ללא הפרעה ומכשולים.

בין העבירות המס הטכניות ניתן למנות עבירות כגון: אי הגשת דו"ח שנתי במועד ואי העברת כספים שנוכו במקור​. ככלל, בעבירות הבסיסיות די בהוכחת מחשבה פלילית כדי שהמעשים, או המחדלים יהוו עבירה, ואין צורך להוכיח כוונה להתחמק מתשלום מס.

עבירות המס הטכניות יכולות להעבר גם במחדל ויש שגם ברשלנות על ידי מי שעבר אותם אם בעל העסק ואם מי מטעמו.

לדוגמא בחוק מע"מ ניתן לראות בעבירות הבסיסיות/הטכניות עבירות שנקבעו בסעיך 117 (א) לחוק בהן מפורטות עבירות שיחשבו כעבירות מס בהן העונש מוגבל למקסימום של שנת מאסר, בהן ניתן למצוא: סירוב להתייצב לחקירה, מסירת ידיעה לא נכונה, אי הגשת במועד של דוח ועוד, המשותף לכל אותן עבירות היא שלא חייבים להוכיח בהן כי הייתה כוונה או מטרה להתחמק ממס.

מרביתן של עבירות מס הבסיסיות (הטכניות) נקבעו כעבירות מנהליות לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985. משמעות הדבר היא, כי ככלל יוטל על מי שעבר את העבירה קנס מנהלי. נישום שהוטל עליו קנס מנהלי יכול לבקש להישפט, ואז יוגש כנגדו כתב אישום שיתברר בהליך פלילי רגיל.

עם זאת במקום בו העבירות שנעברו הן חמורות, רשאי התובע להחליט להגיש כתב אישום ולא להסתפק בהטלת קנס מנהלי.

מידע על >> התיישנות עבירות מס

 

עבירות המס המהותיות

עבירות המס המהותיות הן עבירות מרמה שנעשו במטרה להתחמק מתשלום מס. בהתאם לאופי העבירות, העונשים שנקבעו להן הם חמורים. בין העבירות המהותיות ניתן למנות עבירות כגון: השמטת הכנסה מדו"ח במטרה להתחמק מתשלום מס וניכוי מס תשומות על סמך חשבונית פיקטיבית.

לאחרונה תוקן חוק איסור הלבנת הון, תש"ס–2000, ונקבע שבנסיבות מסוימות עבירות מס עשויות להוות גם עבירה על חוק הלבנת הון. הדבר מאפשר למדינה, בין היתר, לפעול לחילוט (שלילת) פירות העבירה, וזאת בנוסף להליכי המס האזרחיים.

תיקון חוק איסור הלבנת הון חולל מהפכה בנושא עבירות המס המהותיות ובמיוחד בתחום עבירות מע"מ הנוגעות לניכוי והפצתן של חשבוניות מס פיקטיביות. הכללת חלק מעבירות המס החמורות כעבירת מקור, היא מעשה מחולל שינוי היות שאמצעי האכיפה כנגד עברייני המס הפכו לאפקטיביים יותר ולכן לא פלא הדבר שבמקרים בהם עולות חשדות חמורות יש נטיה של הרשות ללכת ולהוסיף לעבירת המס את העבירה על איסור הלבנת הון.

שינוי זה חולל גם מהפכה וצורך בשינוי חשיבה אצל מייצגי עברייני/החשודים בעבירות מס, היות שאם בעבר הדרך להאשים אדם והאפשרויות להטיל עליו סנקציות היו ברורות הרי שלמהפכת חוק איסור הלבנת הון יש כעת חשיבות גם בייצוג חשודים.

 

מה הן הסנקציות המופעלות על עברייני המס/מעלימי המס?

לרשות המיסים כיום יש בארסנל כלים אפקטיביים לטיפול בתופעת עבריינות המס, אם בעבר היה לעבריין המס שהות לתכנן את המהלך הכלכלי ומצבו היה ברור, כיום ישנו שינוי. סעיפים 194 לפקודת מס ההכנסה וסעיף 112א לחוק מס ערך מוסף חוללו שינוי באמצעים בהם פקיד השומה או מנהל מע"מ כאשר סעי]ים אלה מאפשרים לרשות המס להטיל סנקציות כבר בתחילת ההליך עוד בטרם הסתיים הבירור בעניינו של החשוד בעבירת המס.

נציין כי השימוש הקיצוני שבו עושה רשות המיסים באמצעות הפעלת סעיפים קיבלה ביקורת של בית המשפט אך נראה כי הביקורת לא מונעת שימוש באמצעים אלה ולאחרונה בבתי המשפט מסויימים גישה זו אך מקבלת רוח גבית מצד בתי המשפט.

סעיפים 194 לפקודת מס הכנסה ו112א לחוק מע"מ מאפשרים למעשה לדרוש חוב מס באמצעי גביה קיצוני ודרסטי כבר בשלב החשדות בדומה במקצת להליך החילוט המופיע בחוק איסור הלבנת הון. סעיפים אלה אך מונעים מהאזרח/בעל העסק גישה לערכאות באם לא ישולם המס על ידי הנישום, מס שנקבע כבר בשלב החשדות לפני שנערך בירור או הליך מינהלי.

בנוסף, במקרים בהם מופעלים אותם סעיפים רשאית רשות המיסים לפנות לבית המשפט במעמד צד אחד ולבקש הטלת עיקולים ואיסור יציאה מן הארץ. מדובר כאמור באמצעים דרסטיים וקיצוניים הדורשים ייצוג מיידי של עורך דין מיסים הבקיא בתחום להגשת ערר מיידי לבית המשפט.

 

האם בכל מקרה בו נעברת עבירה מס מוגש כתב אישום?מהו כופר מס?

באופן כללי במקום שבו נעבירת עבירת מס שאינה חמורה הנטיה לסיים את ההליך בהליך מינהלי אך לא רק, גם במקרים בהן נעבירות עבירות מס אף חמורות אך אלה נעברו בנסיבות מסוימות ישנה סמכות למנהל מע"מ ולפקיד השומה להמיר לבקשת האזרח את אותן עבירות בתשלום כופר מס.

בקשת כופר מס היא למעשה הודאה בעבירה ולכן יש לשקול את הבקשה בזהירות רבה, היות שמטבעה של בקשה היא שהיא עשויה להידחות. למעשה הרשות עשויה להמליץ לחשוד בעבירת מס לבקש את כופר המס אך אין מצידה כל התחייבות לקבל את הבקשה.

הצלחת בקשת הכופר תלויה במספר גורמים ובמיוחד באופן ובדרך הגשתה, תפקידו של עורך דין המיסים המייעץ והמכין את הבקשה ומגישה בשם הנישום/העוסק היא חשובה, תיאור הנסיבות,התאמת הבקשה לקריטריונים שנקבעו על ידי רשות המיסים ועוד, לא רק שיגבירו את הסיכוי לקבלת בקשת הכופר אלא יש להם השפעה לא מבוטלת על גובה וסכום הכופר שיקבע על ידי הוועדה.

גורם נוסף יש לקחת בחשבון כי לא כמו בעבר, החלטות ועדת הכופר מפורסמות לציבור עם פרטי המבקש ונסיבות העבירה בקצרה, אל בכך להרתיע היות שהחלופה היא כתב אישום בבית המשפט עם כל המשתמע בכך, לרבות נושא העבר הפלילי של האזרח.

 

האם ניתן למנוע אישום בעבירות מס טרם שנפתחה חקירה? מה גילוי מרצון?

התשובה לכך חיובית, ניתן ורצוי למנוע אישום ופתיחת חקירה פלילית כאשר ישנו חשד או ידיעה כי נעברה עבירת מס. הליך הגילוי מרצון מוכר בשנים האחרונות סביב חשיפתן של חשבונות בנקים של ישראלים רבים שמנוהלים מעבר לים. בעקבות שינוי בחוקי הפטק"א  ועוד התחולל שינוי בתחום ומדינות רבות שחתמו עם מדינת ישראל על הסכמי העברות מידע החלו לשתף את מדינת ישראל ואת רשות המיסים והרשות להלבנת הון במידע לגבי ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק באותן מדינות מעבירות המידע.

על מנת להתכונן למבול המידע וכדי לא להפוך רבים מאזרחי ישראל לעברייני מס נקטה הרשות במהלך של גילוי מרצון בו, קראה לאותם אזרחים לבוא ולהצהיר על אותם חשבונות בנק, לשלם את המס שלא דווח לרשות המיסים לאורך אותם שנים ובתמורה תינתן לאותו אזרח חסינות פלילית.

מהלך זה לא הצליח בשל החשש מחשיפה בפני רשויות המס וחוסר האמון השורר בין הצדדים ועל כן על מנת לאפשר מהלך יותר חלק נוצר הליך גילוי מרצון מהאנונימי שאפשר חשיפת הנתונים לבלי לחשוף את זהות המגלה ואך ורק כאשר נוצרה וודאות לגבי תשלום המס אם בחר המבקש אז חשף את זהותו והליך זה הסתיים בתשלום מס.

הליך גילוי מרצון הסתיים ביום 31.12.2019, אך הגישה על פיה מודה ועוזב ירוחם עדין קיימת מה גם שקיים עדין הליך גילוי מרצון בעל תוקך משנת 2005, מניסיון משרדנו גם כיום כאשר מדובר בהליך גילוי מלא וכן הענין מתקבל בהבנה על ידי רשות המיסים ועל כן, המבקש להימנע מאישום בעבירות מס ומהליך חקירתי לא נעים עליו לשקול את הליך גילוי מרצון, אך ורק לאחר שקיבל ייעוץ וליווי מתאים טרם הפניה.

 

סיכום והמלצות

עבירות מס, הן עבירות שיש לקחתן בכובד ראש, הבחירה של מייצג עורך דין במקרה זה, עורך דין פלילי צריכה להיות תוך תשומת לב האם מדובר בעורך דין פלילי מיסים או אחר היות שעורך דין מיסים פלילי בקיא בתחום המס ובעבירות המס, והמשקל בייצוג אך ראשוני בעורך דין מסים פלילי עשויה לקבוע את גורלה של החקירה כבר מתחילתה ואת גורלם של האישומים הפלילים והדרך בה ניתן לצמצמם או להמירם בקנס מינהלי או כופר מס.

משרדנו,עורך דין מיסים עוסקים בתחום המיסים בפו האזרחי והפלילי בהצלחה רבה, לקוחות המשרד זוכים לליווי אישי כבר מראשית פתיחת החקירה, תוך ייעוץ וליווי של האזרח, תוך גישה מקצועית וגישה לגורמי החקירה מה שמוביל את המשרד להצלחות רבות בסיום תיקים רבים כבר בשלב הראשוני של החשדות וסגירת התיקים.

עורך דין מיסים משה קריסי
עורך דין מיסים משה קריסי

עורך דין מיסים משה קריסי במשרד נצבר ניסיון רב בייצוג חשודים בעבירות מס גם בכל הנוגע להמרת ההליכים הפלילים והגשתן של בקשות כופר רבות בהצלחה רבה תוך קביעת סכומי כופר הנמוכים לרוב מהמקובל.

באם חלילה נקלעתם למצב בו זומנתם לחקירה או מי מקרוביכם אתה מוזמנים לפנות כעת למשרדנו ואנו נסייע לכם או ליקירכם לצלוח את המהמורה הקשה תוך מתן ליווי אישי ודיסקרטי לאורך כל ההליך עד לסיומו בהצלחה.