Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

חשבוניות פיקטיביות – איך זה עובד?

דיני מיסים עוסקים בתחום המשפטי השייך לענייני חשבונות, מיסים וראיית חשבון. מדובר על תחום המסדיר בחוק את הנושאים הנ"ל. בכל הנוגע לעוסקים פטורים ועוסק מורשה, חשוב להכיר על בוריו את תחום החשבוניות, ואת המושג חשבונית פיקטיבית, המוגדרת כמונח ברור בתחום המשפטי. חשבוניות פיקטיביות – איך זה עובד? מאמר זה יעסוק בשאלה זו ויספק עליה תשובות נרחבות. חשוב להכיר. 

 

דיני מיסים

כאשר אנו מתייחסים למונח חשבוניות פיקטיביות, חשוב להכיר שהוא מצוי תחת תחום משפטי רחב הנקרא דיני מיסים. תחום זה הינו תחום משפטי העוסק בדינים ותקנות שמטרתן להסדיר את תחום ראיית החשבון וניהול חשבונות, הכולל עובדים שכירים אך גם עצמאיים כמו עוסק פטור ועוסק מורשה. עבור השניים האחרונים חשוב מאוד להכיר את המושגים השונים הקשורים בדיני מיסים בייחוד חוק מע״מ והסכנה בשימוש ו/או הפצה של חשבוניות פיקטיביות.

כמו כן חשוב להתייעץ עם רואה חשבון מומחה המכיר את דיני המיסים, חוק מע״מ ותקנות מס ערך מוסף ובמידת הצורך בעורך דין מיסים מומחה בתחום זה, כיוון שמדובר בתחום שיכול להיות מורכב, ונוגע לכל אחד מאיתנו – עד לכיס האישי שלנו. חשוב לציין שעבור כל אחד מאיתנו, שכיר בעל שליטה או עצמאי חל חוק מס ערך מוסף, הנכנס גם הוא תחת תחום דיני המיסים.

 

קצת רקע על מס ערך מוסף

חוק מע״מ

חוק מע״מ חוקק בשנת 1975 ונחשב יחסית לחוקי המס הקיימים כחוק חדש, בחוק מע״מ מוסדרים החובות והזכויות הניתנות לכל למי שנכלל בחוק כעוסק על כל סוגיו, עוסק מורשה ופטור. המושג עוסק במע״מ שווה גם למי שהוא בעל עסק עצמאי וכן לחברה בע״מ שמקרה זה תקרא עוסקת מורשה. מנגנון גביית המס המוטל על הצרכן וצורת התשלום והעברתו למדינה מוסדרת בחוק מע״מ ובתקנות מס ערך מוסף.

חשבוניות פיקטיביות – איך זה עובד
חשבוניות פיקטיביות – איך זה עובד

הזכות והחובה להוציא חשבונית מס וזכות הניכוי.

עוסק מורשה הרשום במשרדי מס ערך מוסף והוא בעל תיק פעיל, רשאי וחייב בהוצאת חשבונית מס כדין ברוב המקרים לגבי כל שירות או מכר שהוא מבצע או מוכר, חריג הוא העוסק הפטור שלא רשאי להוציא חשבונית מס.

עוסק מורשה למעשה על פי החוק משמש כמי שגובה את מס הערך מוסף מהצרכן הסופי (לקוח הקצה) והוא זה שאחראי גם להעבירו למדינה בכל סיום תקופה שנקבע על ידי משרד מע״מ בהתאם למחזור עסקאותיו ופעילותו.

מנגד למול החובה המוטלת על העוסק לגבות ולהעביר את תשלום המס שנגבה ניתנת לו זכות לקזז כנגד את המע״מ בגין חשבוניות מס שהוא קיבל מנותני השירותים לעסק או רכישות שביצע לטובת העסק ולצורך פעילותו, את החשבון הסופי למעשה של החיוב והניכוי משלם (במקרים מיוחדים מקבל העוסק תשלום על עודף המע״מ), העוסק למדינה את סכום המע״מ שמתקבל.

חובה זו מעוגנת בחוק מע״מ ואי ביצועה או איחור בביצוע חובה זו היא עבירה פלילית חמורה כפי שיתואר בהמשך מאמר זה.

 

חשבוניות מס פיקטיביות

חשבונית מס

בטרם נפנה להבין מהי חשבונית מס פיקטיבית, שהרי הבטחנו שבנושא זה יעסוק המאמר, נבין תחילה את משמעות המושג חשבונית מס. מדובר על כל עסקה של עצמאי נותן שירות אשר נדרשת בהוצאת חשבונית בגין תשלום עבור נותן השירות.

אולם מדובר על מקרים בהם נותן השירות, הינו עוסק מורשה ולכן נדרש בתשלום מס ערך מוסף. במקרה זה, העוסק המורשה ייתן חשבונית מס עבור מקבל השירות שהעביר תשלום. החשבונית הינה למעשה דיווח למס ערך מוסף עבור ביצוע העסקה.

 

מה זה חשבונית פיקטיבית

חשבוניות מס פיקטיביות הינן חשבוניות מס הניתנות על ידי עוסק מורשה לידי הלקוח, בגין עסקה שלא התקיימה או שירות אשר לא ניתן. מדובר למעשה בחשבונית שווא, שניתנה ללא סיבה, כלומר ללא מתן שירות ממשי בין הספק, הלא הוא עוסק מורשה, לבין הלקוח, הלא הוא מקבל השירות.  במילים פשוטות, מדובר בחשבונית מס פיקטיבית, בגין שירות שלא ניתן בפועל, ותשלום שלא ניתן בפועל! זוהי עבירה המוגדרת בחוק.

 

הוצאת חשבונית מס פיקטיבית

הוצאת חשבונית מס פיקטיבית בגין עסקה שלא בוצעה משמעותה עבירה חמורה על החוק. אם מגיעה חשבונית פיקטיבית למס ערך מוסף ונציגיו, יכול הדבר להגיע לידי קנס או כתב אישום פלילי חמור, יתרה מכך בשל היותה עבירת מס חמורה מדובר גם במקרים מתאימים גם עבירה בתחום הקשור בהלבנת הון (על הלבנת הון תוכלו לקרוא בהרחבה במאמרים באתר שלנו).

הוצאת חשבונית מס פיקטיבית

 

חשבונית מס מנופחת

מדובר על סוג נוסף של חשבונית מס פיקטיבית. בניגוד לחשבונית מס פיקטיבית המוכרת כפי שתוארה לעיל, מדובר על חשבונית מס אשר ניתנת בגין עסקה אשר בוצעה בפועל. אולם בחשבונית זו רשום סכום גבוה בהרבה מזה אשר בוצע בפועל. במילים אחרות, הסכום הניתן בחשבונית למקבל השירות, גבוה במאות עד אלפי מאות (ויותר) מהסכום שהיה אמור להירשם בפועל בגין עסקה.

 

מדוע נעשה שימוש בחשבונית מס פיקטיבית?

שימוש בחשבונית מס פיקטיבית יכול לקזז בפועל סכומים של מס להם מחויב נותן השירות. שימוש בחשבונית מס פיקטיבית מנופחת נותן למעשה יתרון גדול לעוסק המורשה. עבור חשבונית כזו ניתן לקזז את מה שנקראה "מס התשומות" ומדובר על סכום גבוה שיכול לרדת מהעסקה ומתשלום המס הסופי שנדרש העוסק המורשה לשלם.

יש לציין, שעבור הוצאת חשבונית מס פיקטיבית, בין אם מוכרת או מנופחת, עבר על החוק לא רק העוסק המורשה, כי אם גם מקבל השירות אשר מודע לכך שהחשבונית ניתנה בגין שירות שאינו בוצע או שסכום החשבונית גדול מאוד מזה אשר ניתן בפועל. כלומר, מדובר בשני צדדים אשר משתפים פעולה בביצוע עסקה כזו.

 

חשבוניות מס פיקטיביות – עונש המוגדר בחוק

כאמור הוצאה והפצת חשבוניות מס פיקטיביות מהוות עבירה על החוק ויכולות לגרור בגינן עונש חמור, פלילי כדוגמת מאסר מממושך תחת סורג ובריל ואף בהשתתת קנסות מעין פלילים שעדין מושתים לתחת הסעיפים האזרחיים של החוק כדוגמת כפל מס, קנס בגין פסילת ספרים שבמקרה של הוצאת חשבוניות פיקטיביות וקיזוז חשבוניות פיקטיביות נלווה כמעט בדרך קבע לשומת מע״מ האזרחית.

מדובר על מקרה שבו נעשתה ביקורת של מס ערך מוסף על העוסק המורשה או במקרים שהגיע הדבר לידי נציגי המס בדרכים אחרות. במקרים כאלה יכול הדבר לגרור עונשים כבדים בחוק כפי שתואר. על פי מס ערך מוסף, הפכה התופעה של חשבונית מס פיקטיבית רחבה ומקובלת מאוד בישראל, ולכן רשות המיסים מבצעת ביקורות נרחבות ובכלל זה גם ביקורות פתע.

על כן אנו מזהירים את העוסקים המורשים להימנע מהליך זה ולתעד את העסקאות המתבצעות בצורה קפדנית ונגישה כדי להציגה במידת הצורך בפני רשויות המס. אנו עדים לדיני משפט הולכים וגדלים שמגיעים עד לידי עונשי מאסר וקנסות כבדים המוטלים על בעלי עסקים החשודים בהלבנת הון, העלמת מס ובכלל זה שימוש הפצת חשבוניות פיקטיביות באופן נרחב.

כשמדובר על עוסק מורשה מוכר וגדול אשר הפיץ חשבוניות מס בצורה נרחבת, נוכחנו כי השופט נוטה להיות פחות סלחן ולהגביר את חומרת הדין למען יראו וייראו. חשוב לציין, שאם הורשע בחוק עוסק מורשה, רשויות המס יכולות לחקור עבור משתפי פעולה כגון מקבלי החשבונית הפיקטיבית, וגם הם יכולים לשאת בעונשים הקבועים בחוק.

 

עורך דין חשבוניות פיקטיביות

כאמור, בשנים האחרונות תופעת החשבוניות הפיקטיביות הולכת וגדלה, ונעשית מוכרת יותר ויותר בקרב עוסקים מורשים וגם בקרב רשות המס. בשל חקירות מס ופשיטות מס על בתי עסק, הולכים וגדלים התיקים המשפטיים בגין חשבוניות מסוג זה.

מכאן שגם התחום המשפטי לא נשאר חייב, והמונח "עורך דין לחשבוניות פיקטיביות" נהיה מונח שגור ומוכר בקרב נותני שירות החוק. במקרה שבו הואשמתם בשימוש בחשבוניות מס פיקטיביות, מוכרות או מנופחות, או במקרים של חקירה של רשות המיסים אשר נראית בעינכם כלא חוקית, חשוב שתתייעצו עם עורך דין מומחה בתחום זה.

החשיבות של התייעצות עם עורך דין לחשבוניות פיקטיביות ברוב המקרים היא קריטית לתוצאת המס והעונש וחשוב שעניין זה ייעשה עוד בטרם שרשויות המס החלו בחקירה ובבדיקה של התיק ואף לאחר מכן עם הזימון לחקירה או בתחילתה ובכל שלב של התיקים.

לצערנו אנו נתקלים בלא מעט עוסקים שלא מייחסים חשיבות לכך וסמוכים ביכולת שלהם לשכנע את מבקר המס ורשויות המס בלא שיש בידיהם את הכלים המשפטים והידע הנדרש מה שגורם לכך שהאישום ותוצאת המס הסופית המתקבלת היא חמורה ומשמעותית עבורם.

 

עורך דין משה קריסי לחשבוניות פיקטיביות

עורך דין משה קריסי, מומחה בתחום המיסים ובעל התמחות ספציפית בתחום מע״מ ובנושא של חשבוניות פיקטיביות בפרט, הנו יוצא רשות המיסים (אגף המכס והמע״מ) ובעל ניצחונות בתחום המשפטי. צרו עימנו קשר לכל התייעצות משפטית בתחום, לקבלת שירות והגנה משפטית. התייעצו עימנו עכשיו ואל תישארו לבד!