Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

גילוי מרצון אנונימי

גילוי מרצון אנונימי הוא הליך בו לא נדרש מילוי ומסירת פרטי זיהוי של המבקש בפני רשות המיסים. גילוי מרצון אנוימי דורש מאידך פרטים מלאים לגבי סכום הגילוי מרצון ומסירת מסמכים מאמתים וזאת כאשר אמצעי הזיהוי לגביהם מוסתרים. הליך גילוי מרצון צבר פופולאריות רבה ולמעשה מכל הוראות השעה שפורסמו עד כה על ידי רשות המיסים הליך זה של גילוי מרצון צבר הצלחה רבה.

לצערנו, חרף ההצלחה הרבה רשות המיסים צמצמה את האפשרות לפעול באמצעות הליך גילוי מרצון זה ותחמה אתו בזמן עד לתאריך 31.12.2018.

למעשה החל מ1.1.2019 נותר למי שמבקש לערוך גילוי מרצון 2 אפשריות בלבד, גילוי מרצון מלא תוך חשיפת הזהות ומלוא הפרטים ומסלול הליך הגילוי מרצון המקוצר שנועד למי שהיקף הנכסים שלגביהם הוא מבקש לערוך גילוי אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסות מאותם נכסים אינם עולות על חצי מיליון ₪.

 

חשוב לזכור

חשוב לדעת שהליך גילוי מרצון מסתיים ביום 31.12.2019, ולמרות הדיעות וניסיון העבר כי רשות המיסים בדרך כלל מאריכה אותו לתקופות נוספות, הרי שהפעם נראה כי בעקבות תקנות חילופי המידע שנכנסו לתוקף הליך הגילוי מרצון אכן יסתיים ביום 31.12.2019 ולמעשה תאריך זה הוא התאריך האחרון ניתן יהיה לפעול.

יש לזכור שהליך גילוי מרצון מאפשר מתן חסינות פלילית לגבי עבירות מס שנעברו בכפוף לתנאים שפורסמו בנוהל שפרסמה רשות המיסים ועל כן ישנה חשיבות עליונה לערוך אותו בהקדם.

גילוי מרצון אנונימי
גילוי מרצון אנונימי

עובדה נוספת חשובה שיש לדעת כי גם כאשר בקשת הליך הגילוי מרצון נדחית עדין בהתקיימם של תנאים מסויימים זאת תהווה למעשה בפועל חסינות אומנם לא רשמית מפני העמדה לדין, וגם עצם הבקשה תהווה שיקול משמעותי בפני רשויות המס בפני העמדה לדין.