Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

מה היא חשבונית פיקטיבית ומדוע לערב עו"ד מיסים מייד שעולה חשד?

מה זה חשבוניות פיקטיביות ומדוע לערב עו"ד מיסים כאשר עולה חשד?

חשבוניות מס פיקטיבית, מושג זה מתקשר בדרך כלל, עם מעשה בעל אופי פלילי או לכל הפחות מעשה המקים חשד לביצוע עבירת מס חמורה שלה השלכות הן למי שחשוד בהוצאתן/הפצתן של חשבוניות פיקטיביות  והן לגבי מי שעושה שימוש בהן.נקדים ונאמר כי רשויות המס רואות בחומרה יתרה את תופעת השימוש בחשבוניות פיקטיביות ועל כן כאשר עולה חשד לשימוש בחשבוניות החשודות כפיקטיביות מוזמן העוסק, עצמאי או בעל חברה, לבירור ברשויות המס שבד"כ מלווה בחקירה תחת אזהרה עם כל המשמעויות והכללים הנוגעים לחקירת מס!

טעות רווחת אצל מרבית העוסקים, היא "להקל ראש" בזימון לרשויות המס, מתוך ביטחון מדומה, כי מדובר בבירור בלבד ולכן הם מסתפקים בייצוג של רו"ח/יועץ המס או חמור מכך הם ניגשים לתחנת מע"מ בלא שקיימו התייעצות קודם לכן, דבר שעשוי להתברר כטעות ולהוביל לכך שיוגש כתב אישום פלילי וסנקציות חמורות נוספות כדוגמת כפל מס ועוד.

על מנת לפשט את נושא החשבוניות הפיקטיביות נדון מה הם הסוגים של החשבוניות שעשויות להיחשב כפיקטיביות והשם שניתן לכל אחת מהן וההשלכות הנובעות מכך.

 

דוגמאות של סוגים של חשבוניות מס פיקטיביות.

למרות שנהוג לחשוב כי חשבונית פיקטיבית היא חשבונית שאינה משקפת כל עסקה ובבסיסה מלאכותיות בפרקטיקה, ישנן מספר סוגים של חשבוניות שחוסות תחת הכותרת הכללית של חשבוניות פיקטיביות.

מה היא חשבונית פיקטיבית ומדוע לערב עו''ד מיסים מייד שעולה חשד
מה היא חשבונית פיקטיבית ומדוע לערב עו"ד מיסים מייד שעולה חשד

חשבונית מס פיקטיבית קלאסית

חשבונית פיקטיבית קלאסית הינה חשבונית שאינה משקפת את קיומה של עסקה ו/או שירות. במקרה שכזה הן מקבל החשבונית והן מוציא החשבונית מודעים להיותה של החשבונית כפיקטיבית.

ההתייחסות מבחינת רשויות המס במקרה שכזה היא חמורה, מעבר לאי הכרה במס התשומות, יופעלו בד"כ סנקציות פליליות, הכוללות, חיוב בכפל מס וכתב אישום פלילי חמור אשר עשוי להסתיים במאסר תחת סוגר ובריח.

 

חשבונית מס פיקטיבית מנופחת

חשבונית מס מנופחת היא מקרה, בו נערכת עסקה או מתקבל שירות אך סכום שנרשם בפועל בחשבונית אינו משקף את סכום העסקה האמיתי שהיה בין הצדדים, וכל מטרתה של הוצאת חשבונית מס בצורתה הזאת היא הגדלת מס התשומות שניתן לקזז בגינה.

גם במקרה זה, 2 הצדדים לעסקה בד"כ מודעים לדבר העבירה והסנקציות שינקטו כנגדם זהות ו/או דומות למקרה חשבונית פיקטיבית קלאסית, למעט מקרים בהם מוכיח מוציא החשבונית שניפוחה של החשבונית נעשה על ידי מקבל בחשבונית בלבד תוך זיופם של הסכומים שנרשמו בחשבונית המקורית שהוצאה על ידי מוציא החשבונית.

 

חשבונית מס זרה

במקרה של חשבונית מס זרה, חשבונית זו  משקפת עסקה אמיתית לחלוטין, אך ישנם יחסי "זרות" בין שם העוסק הנקוב בחשבונית שהוצאה לבין מבצע העבודה, מספק השירות בפועל.

יש לציין כי להבדיל מחשבוניות המס הפיקטיביות הקלאסיות והמנופחות שמשקפות מעשה מרמה מ2 הצדדים הן המקבל והן הנותן.במקרה של חשבונית זרה, כאמור היא משקפת עסקה אמיתית, וכי אין הכרח כי מקבל החשבונית היה מודע להיותה זרה, אולם, על מנת להוכיח אי ידיעה זו, יהיה מוטל עליו נטל כבד להוכיח כי פעל בתום לב וכי ביצע את כל הבדיקות שהוא מחוייב לבצע.

על מקבל החשבונית כאמור להוכיח ולשכנע, כי נהג בתום לב ועשה ככל לאל ידו וכמתחייב ממנו, ערך וביצע את בדיקות עליהן אנו ממליצים לבצע על מנת לבדוק ככל שניתן את כשורתה של החשבונית אותה קיבל, וזאת על מנת להימנע ראשית מסנקציות פליליות כפי שאלה מוטלות אילו הוכח שאתה לו ידיעה ומתשלום המע"מ בגין אותה חשבונית.

עורך דין מיסים משה קריסי
עורך דין מיסים משה קריסי

 

היחס של רשות המיסים לגבי תופעת חשבוניות מס הפיקטיביות על סוגיהן.

על פי פרסומים של רשות המיסים היקפה של התופעה היא רחבה ואף הפכה למכת מדינה, היקפה על פי הערכות הרשות מגיעה לסכומים של עשרות מיליארדי ₪, תופעה הפוגעת קשות בקופת המדינה הנובעות מהכנסות המדינה ממיסים.

תופעת החשבוניות הנרחבת אילצה את ראשי רשויות המס לנקוט בפעולות חקירה יזומות ופיתוחן של כלים אשר יאפשרו את צמצומה של תופעה זו וזאת מתוך מטרה משותפת של צמצום הנזק הן לקופת המדינה והן לעוסקים אשר נפגעו ונפגעים מתופעה זו, לאחרונה, במסגרת מאבק זה פותח יישום לאחרונה על ידי רשות המיסים שנועד לטפל בנושא גניבת הזהויות.

כחלק מהמאבק בתופעת החשבוניות הפיקטיביות ובהון השחור הוספו לחוק לאיסור הלבנת הון עבירות מס שיחשבו עבירות מקור וניתן יהיה לפעול כנגד מי שעובר אותן גם דרך החוק לאיסור הלבנת הון, חוק שהעונש המירבי בו הוא עד 10 שנות מאסר, כמו כן ישנן כלים נוספים כגון חילוט שניתן להפעיל כנגד מי שחשוד בהלבנת הון.

 

לסיכום והמלצות

נושא של חשד של עבירת מס הנוגעת להפצת/הוצאת חשבוניות פיקטיביות ו/או קיזוזן נמצא ברף הגבוה של עבירות המס ועל כן ישנה חשיבות עליונה לליווי וייעוץ של עורך דין מיסים במקרים בהם עולה חשד שכזה. כמו שציינתי ישנה נטיה לבעלי עסקים להקל ראש בנושא של פניה לבירור ברשויות המס, כאשר פעמים רבות הפניה של מבקר/חוקר המס לסור למשרד "לכמה שאלות קטנות"בירור קטן" ומהר מאוד הם עשויים למצוא עצמם בחקירה תחת אזהרה ועל כן:

במידה וזומנתם לבירור ברשויות המס ו/או שאתם סבורים שאתם עשויים למצוא עצמכם נחשדתם בקיזוז או בהוצאת חשבוניות פיקטיביות, מומלץ לבקש להתייעץ מיידית עם עו"ד מיסים, העוסק והבקיא בתחום, גם במידה והחלה חקירה בעניין יש לזכור כי זכות ההיוועצות היא זכות מוקנית לכל חשוד הנחקר באזהרה ואין לוותר עליה היות שזה עשוי להיות ההבדל בתוצאה של החקירה וההשלכות הנובעות ממנה.

לסיכום והמלצות