Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

הצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל- טופס 5329- משה קריסי-עו"ד מיסים!

קיבלתם בדואר דרישה מרשות המיסים למלא טופס 5329, הצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל, החתום על ידי סמנכ"ל מודיעין וחקירות, מה משמעות הדבר?

הדריבמיוחד שה למלאות טופס 5329, הצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל, הנשלחת  מרשות המס, לאנשים שאין להם תיק במס  הכנסה , מקורה במידע בסיסי המצוי בידי הרשות, לפיו, אותו אדם חשוד בהעלמת מס.

 

מדוע קיבלתם את הטופס?

כאשר רשות המיסים פונה לאדם באופן יזום, הגם שאינו מנהל תיק במס הכנסה ואף שהוא מדווח כעובד שכיר, בדרישה למלא טופס 5329 – הצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל, המשמעות היא כאמור, כי לרשות, ישנו חשד ו/או מידע  כי לאותו אדם,  ישנם מקורות הכנסה ברי דיווח, אשר לא מדווחים לרשויות המס!!!.

החשד יכול לנבוע מסיבות שונות ומגוונות ביניהם: קבלת מידע על היותו מחזיק חשבון בנק בחו"ל  או הרשום כאחד הנהנים בו, פעילות חשודה בחשבון הבנק אותו הוא מנהל אשר דווח לרשויות, רישום ומידע על נסיעות מרובות לחו"ל, מצבת הנכסים הרשומים על שמו במאגרי המידע וכיוצ'. כל אלה ועוד, מעלים חשד על אי דיווח על הכנסות, חשד להעלמת מס, בידי אותו אדם.

נציין, כי ישנם גם מקרים ( לא רבים) בהם לאחר ייעוץ ובדיקה  יתברר, כי דרישת רשות המיסים מקורה הייתה בטעות ו/או כי על אף המידע שהיה ברשות המיסים לא נעברה כל עבירה על חוקי המס.

הצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו''ל- טופס 5329- משה קריסי-עו''ד מיסים!
הצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל- טופס 5329- משה קריסי-עו"ד מיסים!

כיצד יש לפעול?

קבלת דרישה למילוי טופס 5329 – הצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל היא אינה דרישה שיש לזלזל בה ויש לברר את משמעותה עוד בטרם הגשת הטופס ומילוי הפרטים הנדרשים בו.

הבירור והיייעוץ המקדימים אצל מומחה מס, חשוב מכמה היבטים: ראשית, על מנת לבחון את דרכי הפעולה בהם רצוי לפעול במידה, ואכן יתברר כי נעברו עבירות על חוקי המס. שנית, בשל העובדה כי במידה ואכן נעברו עבירות לדאוג לייצוג נכון מול הרשויות להקטנת הנזק וכן בשל הסכנה מהסתבכות פלילית.

שלישית, מילוי לא נכון ו/או אי מילוי טופס הצהרה על מקורות הכנסה, מבלי קבלת ייעוץ מתאים של מומחה מיסים כאמור עשוי לגרום  להסתבכות מיותרת מול רשות המיסים  אשר תוצאתה עשויה להיות פתיחת חקירה של רשות המיסים שאף במקרים מסויימים יכולה שתוביל  להליכים פליליים.

נציין כי בשנים האחרונות, רשות המיסים שולחת (וממשיכה לשלוח)  פניות רבות לאזרחים שלגביהם, עולה חשד ראשוני כי אינם מדווחים על כלל הכנסותיהם,  קרוב לוודאי כי משלוח מכתביי הדרישות יגברו בעקבות תקנות חילופי המידע עליהן חתמה מדינת ישראל .

משלוח /דרישות, למילוי טופס 5329 נובעת, מעבודת מודיעין מקיפה שעורכת רשות המיסים, וזאת, באמצעות הצלבות מידע ממקורות שונים ומרשמים שונים שלהן לרשות ישנה גישה, או התקבלה גישה בשנים האחרונות למקורות אלה.( מערכות הנדל"ן והבנקים, בארץ ובחו"ל, מסמכי פנמה והסכמים עם רשויות מס במדינות שונות וכדומה).

מילוי טופס 5329 ללא קבלת ייעוץ מתאים מעו"ד מיסים, המתמחה במיסים, עשוי להוביל במקרים מסויימים כאמור לחשיפה והסתבכות בהליכים פליליים, ועל כן קבלת יעוץ מתאים הוא הכרחי, בנוסף יש לציין כי פניה לעו"ד מיסים כמובן מאפשרת ללקוח מתן חיסיון אישי.

 

לקביעת פגישת ייעוץ פנה עכשיו אל משרדנו ואנו נסייע לך בהליך  תוך ליווי משפטי אישי, דיסקרטי ומקצועי.

לקביעת פגישת ייעוץ פנה עכשיו אל משרדנו ואנו נסייע לך בהליך  תוך ליווי משפטי אישי, דיסקרטי ומקצועי.