Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

האם פריסת מס שבח לחברה מותרת

במכירת נדל"ן – חייב כל אדם פרטי, לא כל שכן חברה – לשלם מס שבח. מדובר בסכומי כסף משמעותיים שעלו מאוד בשנים האחרונות, בעקבות העליות המשמעותיות במחירי הנדל"ן. לכן בשורות להלן נדון באפשרויות התשלום של המס ובשאלה החשובה האם פריסת מס שבח לחברה מותרת.

 

מה זה מס שבח וכיצד הוא מחושב?

מס שבח, כשמו כן הוא, הינו המס המשולם על השבחת הנכס ועל הרווח הנובע מההפרש בין מחיר הקנייה של הנכס למחיר המכירה. ככל שההפרש משמעותי יותר, כך מס השבח יהיה גבוה יותר. לשם החישוב מפחיתים את מחיר הרכישה של הנכס ממחיר המכירה.

להפחתה מוסיפים גם את עליית המדד שהתרחשה בתקופה שבין הקנייה למכירה. כשמדובר בנכס חדש, המחיר ההתחלתי הוא סיכום המחיר של הקרקע ביחד עם עלויות הבנייה. מס השבח עומד על 25% מהשבח.

 

על האפשרות לפריסת מס שבח מקרקעין

כשמדובר באדם פרטי, או בחברה פרטית או שקופה, עומדת להם הזכות לפרוס את מס השבח על פני ארבע השנים שקדמו למכירה. זאת, במטרה לזכות בהטבות מס. אולם למעט הנזכרים לעיל, לחברות אין זכות לפריסת תשלומי מס השבח.

 

פריסת מס שבח לחברה – מה תכליתה?

מכירה של נכס מחייבת את המוכרים בתשלום מס שבח, הבעיה היא שמס השבח מעלה לכאורה את מדרגת המס שבה מחויב המוכר, כך שבסיכומו של עניין התשלומים שלו יהיו גבוהים לכאורה מאלה שהיה משלם, אילו נשמרה מדרגת המס שלו.

התכלית של פריסת מס השבח לחברה היא לאפשר למוכר לנצל את מלוא ההטבות שמס ההכנסה מעניק לאדם יחיד, לחברה משפחתית או שקופה. באופן זה, פריסת מס השבח עשויה להפחית את חבויות המס של המוכרים.

 

פריסת מס שבח לחברה פרטית או שקופה – לכמה זמן?

חשוב להדגיש שמדובר בפריסת תשלומי מס השבח על פני 4 השנים שקדמו למועד המכירה, ולאו דווקא בפריסת בתשלומים של פני השנים הבאות. התשלום יבוצע במועד מסוים, אבל הטבות המס בגינו יתפרסו על פני ארבע השנים שקדמו למועד המכירה.

אם ההפרש בין מועד הרכישה או הבנייה למועד המכירה הוא קצר מארבע שנים, ניתן לכלול את כל התקופה במסגרת הפריסה. חישוב המס מתחיל בשנת המס שמתחילה אחרי השנה שבה עברה הזכות למוכר.

 

תנאי הזכאות לפריסת מס שבח לחברה

על מנת ליישם את הזכות לפריסת תשלומי מס השבח עבור הנכס שנמכר, חייבים להתקיים התנאים הבאים:

  • בעלי הנכס הם אנשים פרטיים, חברה פרטית או חברה שקופה
  • בעלי הנכס חייבים במס שבח, קרי הערך של הנכס הוא גבוה מערך הנכסים הפטורים, או שהחברה או בעל הנכס מחזיקים יותר מאשר נכס אחד ברשותם.
  • המוכרים הגישו דוחות למס הכנסה בגין השנים שבגינן הם מבקשים פטור ממס שבח משלטונות המס.

 

זה המקום להדגיש שבמקרים מסוימים יש פטור ממס שבח, או לפחות הפחתה משמעותית בו. לבני 60 ומעלה או נכים הזכאים למדרגות מס הכנסה מופחתות, עשוי להיות יתרון משמעותי בפריסת מס השבח. בני זוג יכולים לבקש פריסה, כל אחד של החלק שלו במס השבח, כדי למצות את נקודות הזיכוי שלהם.

יורשים או מי שקבלו את הנכס במתנה, יכולים לפרוס את מס השבח גם על התקופה שבה מי שאחז בנכס קודם היה זכאי לפטור. כל, אם יורש מוכר את הנכס אחרי 3 שנים בלבד שבהן הנכס היה אצלו, עדיין יהיה זכאי לפריסת המס על פני 4 שנים אחורנית.

תנאי הזכאות לפריסת מס שבח לחברה

 

איך מגישים בקשה לפריסת מס שבח לחברה?

על מנת להגיש את הבקשה, יש למלא טופס בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין (טופס 7003) שאותו ניתן להוריד באתר הממשלתי. אחרי המילוי, ניתן להגיש את הטופס בליווי המסמכים הנדרשים, בתצורה מקוונת או בדואר או פיזית בהגעה לסניף מס הכנסה. אולם למרות האמור לעיל, ההמלצה החד משמעית היא להסתייע בגורם מקצועי, על מנת להימנע מדחיית הבקשה בשל טעויות במילוי הטופס או צירוף האסמכתאות הנחוצות.

 

לסיכום

אם חיפשתם עורך דין מיסוי מקרקעין לייעוץ בנושא פריסת מס שבח לחברות – משרד עו"ד משה קריסי הוא הכתובת עבורכם. עם למעלה מעשרים שנות ניסיון בתחום של מיסוי מקרקעין ותכנון מס, משרדנו מצליח לסייע ללקוחות עסקיים ופרטיים כאחד, לחסוך בהוצאות המיסוי בעסקאות נדל"ן בצורה יוצאת מן הכלל. נשמח לסייע גם לכם! לתיאום שיחת ייעוץ – צרו עמנו קשר בהקדם!

האם פריסת מס שבח לחברה מותרת