Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

האם ניתן לפצל את מס השבח בין בני זוג?

ישראלים רבים מעוניינים לדעת האם ניתן לפצל את מס השבח בין בני זוג בעסקאות מכירה של נכסי מקרקעין. אף שמנהל מס שבח מנפיק שומה אחת בגין העסקה כולה, מס שבח אכן ניתן להפחתה על ידי ביצוע חלוקה שלו בין שני בני הזוג.

באופן זה לצורך העניין, במידה ובני זוג מוכרים דירה משותפת, בית משותף, מגרש או חנות שבבעלותם המשותפת – הם רשאים להגיש בקשה לפיצול מס השבח שיחול על העסקה בין שניהם. במאמר זה נסביר מהם התנאים שבהם החוק מאפשר פיצול כזה ואיך הדבר מבוצע הלכה למעשה. שווה לכם לקרוא ולהכיר.

 

האם ניתן לפצל את מס השבח בין בני זוג ולמה זה טוב?

חוק מיסוי מקרקעין בישראל, מחייב תשלום של מס שבח במכירת נדל"ן כמו דירה למגורים, מגרש, חנות ודומיהם. יחד עם זאת, ההלכה הפסוקה מאפשרת לבקש פיצול של מס השבח בין בני הזוג המחזיקים בנכס הנמכר בבעלות משותפת. פיצול שומת השבח ופריסתה בין בני הזוג, מסייעים לחסוך למשפחה סכומי כסף משמעותיים מאוד במצטבר ולכן זהו פתרון שרבים נוקטים בו.

 

מניין הגיעה האפשרות לפצל את שומת השבח בין זוגות?

במסגרת הפסיקה בבתי המשפט בישראל, הוחלט כי שבח המקרקעין איננו בבחינת הכנסה, כהגדרתה בפקודת מס הכנסה. פירוש הדבר הוא שההלכה הפסוקה מאפשרת כיום לבני זוג בישראל להגיש בקשה לחלוקת שומת השבח על הנכס בין דיווחי המס לבעל ודיווחי המס לאישה, וכן לבקש שתשלום המס יפרס על פני כמה שנים במקום לשלם אותו בשנת מס אחת, בכפוף להוראות החוק.

 

השינויים בהוראות רשות המסים לעניין האפשרות לפיצול מס השבח בין בני הזוג

במאי 2018 רשות המסים פרסמה הנחיה חדשה הנוגעת לאפשרות לפצל את שבח המקרקעין בין מוכרים במעמד בני זוג. הנחיה זו התייחסה למקרים שבהם בני הזוג רצו לבצע חישוב נפרד עבור הכנסותיהם משבח המקרקעין, כדי שעל כל אחד מהצדדים תחול שומת שבח התואמת את חלקו בנכס שנמכר.

האם ניתן לפצל את מס השבח בין בני זוג
האם ניתן לפצל את מס השבח בין בני זוג

איך פיצול שומת השבח התבצע בעבר?

טרום פרסום הנחיית רשות המסים לעניין פיצול מס השבח בין זוגות, במקרים שבהם נמכר נכס מקרקעין משותף לבני זוג, כשהצהרה הוגשה למשרדי מיסוי המקרקעין בהקשר זה, נערכה עבור שני בני הזוג יחדיו שומה אחת בלבד, כאשר קביעת השבח ושומת המס לתשלום התבצעו במסגרת חישוב בודד.

בהתאם לכך, נדרשו בני הזוג שרצו לפצל ביניהם את מס השבח על העסקה, לבקש זאת במסגרת הגשת הדוח השנתי למשרדי מס הכנסה. לצורך העניין, היה עליהם לפנות אל משרד מיסוי המקרקעין האזוריים לטובת עריכת שומה בנפרד עבור כל אחד מהצדדים וחלוקת השבח ביניהם על פח חלקו של כל אחד מהם בנכס הנמכר.

 

כיצד מתנהל הפיצול כיום על פי ההנחיות העדכניות של רשות המיסים?

כיום, על פי ההנחיה העדכנית, התהליך לפיצול שבח מקרקעין ושומת השבח בין בני הזוג, קצר ופשוט מבעבר. זאת הודות לכך שבמעמד הגשת הבקשה לפיצול השבח בין בני הזוג כחלק מהדוח השנתי למס הכנסה, אין עוד צורך לפנות בנפרד למשרדי מיסוי המקרקעין כדי לאפשר את הפיצול בין הצדדים.

 

מהם התנאים שבהם החוק מאפשר פיצול מס שבח בין בני זוג?

התנאי הבסיסי לכך שניתן יהיה לפצל ולפרוס את השבח על הנכס הנמכר, הוא שהמוכרים יגישו דוח למס הכנסה. את החישוב המחולק בין בני הזוג אפשר לבקש ממשרדי מיסוי מקרקעין במועד הגשת השומה העצמית למס השבח, כמו גם במועד מאוחר יותר מבסגרת הגשת הדוח השנתי לפקיד שומה במס הכנסה.

מהם התנאים שבהם החוק מאפשר פיצול מס שבח בין בני זוג?

 

לכמה זמן ניתן לפרוס את שומת מס השבח?

פריסת שומת מס השבח אפשרית על פי מספר השנים שהנכס היה בבעלות המוכרים במהלכן אך מוגבלת לעד ארבע שנים אחורה. משמעות הדבר הינה כי אפשר לפרוס את שומת המס בגין שנת המס שבה הנכס נמכר ולעוד 3 שנים אחורה, שבהן הנכס היה בבעלות המוכרים. זאת בכפוף להגשת דוחות למס הכנסה עבור אותן שנים.

 

פיצול מס שבח בין בני זוג – איך הדבר מבוצע הלכה למעשה?

מאחר והדיווח למשרדי מיסוי מקרקעין מתבצע כיום באופן מקוון, לטובת פיצול מס השבח בין בני הזוג, אין צורך להגיש טפסים באופן פיזי. ניתן להגיש את הדוח באופן דיגיטלי בו במועד של חישוב סכום השומה העצמית של מס השבח.

כאשר מדובר על מכירה של נכס מקרקעין אשר הוחזק בידי בני הזוג בחלקים שווים, אמנם קיימת שומת שבח יחידה המשותפת לבני הזוג במשרדי מיסוי מקרקעין. אולם במערכת הממוחשבת במשרדי פקיד השומה, נתוני המכירה מוצגים בחלוקה שווה בין שני בני הזוג.

במקרים כאלו, של בעלות בחלקים שווים בנכס הנמכר, הנוחו משרדי פקיד השומה לפצל על פי בקשתם של בני הזוג את שומת השבח לחלקים שווים, וזאת מבלי שתידרש לשם כך פניה נפרדת אל משרדי מיסוי המקרקעין.

נדגיש שבמקרים שבהם בני זוג מבקשים פיצול של שומת השבח במועד הגשת דוח שנתי למשרדי מס הכנסה, כל אחד מהם נדרש לדווח בנוסף על נספח רווחי הון, אף על פי שכאמור במשרדי מיסוי המקרקעין קיימת שומת שבח מקרקעין אחת שהיא משותפת לשני בני הזוג ביחד.

פיצול מס שבח בין בני זוג - איך הדבר מבוצע הלכה למעשה?

 

האפשרות לפיצול שומת שבח בין בני זוג במכירת נכס שהוחזק בבעלות שאינה שווה

במקרים בהם עסקינן במכירה של נכס מקרקעין אשר הוחזק בבעלות משותפת של בני זוג, בחלוקה שאינה שווה, פיצול שבח המקרקעין בעסקה בין הצדדים, יבוצע על ידי משרדי מיסוי המקרקעין במסגרת שתי שומות בנפרד, על פי גודל החלק של כל צד בנכס הנמכר.

פירוש הדבר הינו כי במקרים מסוג זה, במעמד הגשת הדו"ח השנתי למשרדי מס הכנסה, בני הזוג יידרשו למעשה להגיש דיווח על 2 עסקאות על פי החלוקה שהתבצעה במשרדי מיסוי המקרקעין. היה ומכל סיבה שהיא, פיצול כזה לא התבצע בפועל, יש צורך לפנות באופן יזום אל משרדי מיסוי המקרקעין האזוריים.

 

האם כדאי לפצל את מס השבח בין בני זוג? התועלות בפיצול שבח מקרקעין

פיצול שומת שבח במכירת נכס מקרקעין, מאפשר הפחתה משמעותית במיוחד בנטל מס השבח שיחול על המוכרים בעסקה. אף על פי שפריסת התשלום מצריכה תכנון מס מקצועי, במרבית המקרים מדובר בצעד חכם ומשתלם במיוחד.

בהקשר זה כדאי לזכור כי ניתן להגיש דוחות מס לפקיד השומה גם רטרואקטיבית, ולכן אם מכרתם נכס נדל"ני בשנים האחרונות וחוייבתם בתשלום מס שבח כנגד העסקה, עדיין כדאי ליצור קשר עם עורך דין מיסוי מקרקעין מנוסה שיבחן עבורכם את האפשרות לחישוב מחודש של שומת השבח, אשר עשויה לאפשר קבלת החזרי מס בסכומים נאים.

 

לסיכום

במאמר זה ראינו כי פיצול בין בני זוג של שבח מקרקעין בעסקת מכר, הוא דרך להשגת צמצום משמעותי בחבות מס השבח. בנוסף, עשוי הדבר לאפשר גם ביטול לחבות במס יסף. מסיבות אלו שווה מאוד לפנות לעורך דין המתמחה במיסוי מקרקעין ותכנון מס בעסקאות מכירה של נדל"ן.

למשרד עורך דין משה קריסי, ניסיון של מעל 20 שנים בתכנון מס בעסקאות מקרקעין וייעוץ לבעלי נכסים בהתנהלות מחושבת וכלכלית מול רשויות המס. נשמח לסייע גם לכם בבדיקת אפשרויות להפחתת נטל המיסים ומקסום הכדאיות בעסקה שלכם – פנו אלינו לייעוץ!