Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

גילוי מרצון 2024- הזדמנות אחרונה!!!

נוהל גילוי מרצון 2024 מהווה הזדמנות מוגבלת להסדרת ודיווח על הכנסות לא מדווחות.

"כמי שליווה מאות לקוחות בהליך בעבר השינוי והרווח ללקוח לאחר התהליך הוא לאין שיעור, עם זאת ניהול לא זהיר וליווי לא מקצועי יכול לגרום לנזק ועל כן החשיבות הרבה בליווי האיש מקצוע עו"ד מיסים העוסק בתחום".

 ולכן עצמאי, שכיר, בעל חברה, ו/או בעל הכנסות אחרות ועוד  …

אם יש ו/או היו לך ו/או לבן/ת זוגך/תך, הכנסות שלא דווחו לרשויות המס? הכנסות משכ"ד לא מדווחות בארץ ובחו"ל?סחרת בקריפטו? קיבלת ירושה מחו"ל של כספים או נכסים בחו"ל?

עדכון חשוב!

עדכון חשוב על גילוי מרצון לשנים 2024-2025

אני שמח לעדכן על פרסום מחדש של נוהל גילוי מרצון של רשות המסים, המאפשר לדווח על הכנסות לא מדווחות ולשלם את המסים הנדרשים ללא חשש מהליך פלילי. 

הנוהל יהיה בתוקף עד סוף 2025 ומתאים לכל אדם, כולל מחזיקי נכסים בחו"ל, חשבונות בנק לא מדווחים והכנסות בלתי מדווחות. 

הנוהל מציע הקלות בקנסות והגנה מפני הליכים פליליים, וזוהי הזדמנות אחרונה לנצל את התנאים המיטיבים הללו.

אני מזמין אתכם לקרוא עוד על ההליך

עו"ד משה קריסי

יש ו/או היו לך ו/או לבן/ת זוגך/תך, ילד/ה מתחת לגיל 18 חשבונות בנק בחו"ל שלא דיווחת על קיומם ו/או לא דיווחת על תקבוליהם לרשויות המס? יש לך נדל"ן בחו"ל, הכנסות בחו"ל, מניות, עסקים או כל מקור הכנסה אחר לא מדווח ?

 

אם ענית על אחת מהשאלות בחיוב אם כן, חשוב מאוד לדעת:

יש לך הזדמנות מוגבלת, נוהל  גילוי הולך לחזור!! לתקופה מוגבלת יש לך אפשרות להכשיר את ההכנסות הלא מדווחות ולהימנע מקיומו של הליך פלילי נגדך!!!.

רשות המיסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים ומייצגים שעברו עבירות על חוקי המיסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם כך, רשות המיסים, בתאום עם פרקליטות המדינה, מוכנה הרשות להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל גילוי מרצון.

חשוב לדעת! כי במקביל לפרסומם של נוהלי הגילוי מרצון ישנה מגמה מקבילה של המדינה בדרך חקיקה ותיקונים של  חוקים הנוגעים לנושא עבירות הלבנות הון להחמרת הענישה בתחום זה.

בנוסף מתקיימות פעילויות נוספות שמטרתן חשיפת ההון הלא מדווח, דרך חתימה על הסכמים בין מדינתיים הנוגעים לחשיפת והעברת מידע בין מדינתי לגבי קיומן של עבירות מס של תושבי המדינה הנעברת במדינה המעבירה .

בנוסף נעשים שינויים משמעותיים בכל הנוגע להחמרת כללי ניהול החשבונות במערכת הבנקאית והדיווחים להם מחויבים המוסדות הפיננסים דרך התאמתם לחוק הלבנת ההון החדש שנכנס לתוקף. כל אלה, מחדדים את הצורך ואת הדחיפות לביצוע הליך גילוי מרצון.

עם זאת חשוב לזכור!!! 

הליך גילוי מרצון חייב להיות להיעשות עם ליווי מקצועי ומשפטי הן בשל ההיבטים המיסויים והן ההיבטים הפליליים!

בקצרה על ההליך ונתחיל בתנאים:

 התנאים לגילוי מרצון

  1. תנאי ראשון וחשוב הוא כי הגילוי מרצון יהיה כן ומלא ויעשה בתום לב.
  2. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש על – ידי רשות המיסים.
  3. בסעיף זה "חקירה ובדיקה"- לרבות לגבי בת/בן הזוג של המבקש וחברות שבשליטתם, במועד הפנייה לגילוי מרצון אין בידי רשות המיסים מידע הקשור לגילוי מרצון, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שותף.
  4. במועד הפנייה לגילוי מרצון לא נערכה בדיקה או חקירה בעניין המבקש, בת/בן זוגו או חברות שבשליטתם על-ידי משטרת ישראל בעניין הקשור לבקשה לגילוי מרצון, לרבות פעילותם העסקית, או כל פעילות אחרת המניבה הכנסות.
  5. רשות המיסים רשאית שלא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם קיים מידע הקשור לבקשה לגילוי מרצון ולו בעקיפין, לרבות ביחס לבת/ בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שותף, במקרים הבאים: ברשות שלטונית אחרת; באמצעי התקשורת; בכתבי בית-דין או בפרוטוקולים או בכל מסמך אחר בהליכים אזרחיים ופליליים המתנהלים בערכאה שיפוטית בישראל או בחו"ל.
גילוי מרצון - הזדמנות אחרונה!!!
גילוי מרצון – הזדמנות אחרונה!!!

 גילוי מרצון במסגרת בקשה אנונימית

נושא האנונימיות היה קיים בעבר והיה מוגבל עד ליום 31.12.2018  בהליכי הגילוי מרצון והיה בנוסף להליך הגילוי מרצון הרגיל, הוספה האפשרות להגשת בקשה גילוי מרצון אנונימית.

כיום עדין לא ידוע אם בנוהל החדש יתחדש נוהל זה של הגשות אנונימיות אך רצוי להדגיש את חשיבות הגשת בקשה זו באמצעות עו"ד בלבד, וזאת בשל החיסיון הקיים לעו"ד בלבד, חיסיון שאינו קיים לבעלי מקצוע אחרים : רו"ח ויועצי מס!

הבקשה האנונימית מאפשרת בדיקה של השלכות המס השונות בטרם חשיפת המידע המלא והשלם, אנונימיות זו נשמרת החל מהגשת הבקשה, דרך בירור חבות המס למול הגורמים הרלוונטיים ( פקיד שומה, מנהל מע"מ, מיסוי מקרקעין וכדו') ולמעשה רק במועד חתימת הסכם שומה למול הגורם הרלוונטי מגלה המבקש את שמו וזהותו.

 

מסלול מקוצר-בטיפול בבקשות לגילוי מרצון

במסגרת הפרסומים עד כה, נוהל גילוי מרצון החדש יתנהל ב2 מסלולים עיקריים, מסלול ירוק מה שנחשב בעבר גם כמסלול המקוצר, מדובר על מקרים פשוטים בהם ההכנסות הלא מדווחות לא עוברות את התקרה שנקבעה ובמקרים לאחר בחינה מקיפה ובהינתן אישור הלקוח יועבר למסלול הדיווח. במקרים אחרים שלא יהיו תואמים את הנוהל או שגובה ההכנסה הלא מדווח יעבור את התקרה במסלול תיקים אלה יועברו למסלול השומתי ויתקיים דיון בפני פקיד השומה. ליווי בתהליכים אלה מצריך ידע מקצועי חשבונאי ומשפטי כמו כן ניסיון בניהול הליכי גילוי מרצון בעבר. ניהול לא נכון או לא מקצועי הוא בעל פוטנציאל נזק ועל כן לא מייצג בקיא בהתנהלות וליווי מעין זה.

 

 החסינות מפני הליך פלילי, תנאים

  1. אדם רשאי לגשת להליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד.
  2. הנוהל לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית.
  3. החסינות תחול רק לגבי המידע שנמסר בהליך הגילוי.

 

חשוב לדעת! לא אושרה הבקשה על -ידי הגורם המוסמך, לא תעשה רשות המסים שימוש במידע שבבקשה!!!

ד. החסינות מפני הליך פלילי, תנאים

 

למשרדנו מומחיות וניסיון רב בהגשת וניהול הליכי גילוי מרצון!

למשרד ניסיון רב בניהול הליכי גילוי מרצון בהצלחה רבה בתקופות שבהן היו קיימים נוהלי גילוי מרצון בעבר וגם לאחר מכן גם בהעדרו של נוהל מוסדר,  "הניסיון במגוון התפקידים בהם שימשתי הקנו לי מעבר לניסיון יכולות סגירה גבוהות תוך ניצול הידע הרב התחומי המס לצורך הקטנת גובה המס וניצול ההטבות והזכויות של הנישום למול רשויות המס במיוחד, בהליך רגיש מאוד של גילוי מרצון".

מייסד המשרד עו"ד ויועץ המס משה קריסי, הנו יוצא רשות המיסים ובנוסף לכך ניהל במשך שנים מחלקת מיסים במשרד רו"ח גדול, עו"ד ויועץ המס קריסי  בעל ידע מעמיק בכל נושא הליך גילוי מרצון, עו"ד ויועץ המס  משה קריסי הנו בעל ניסיון רב שנים בניהול הליכי שומה מול כל רשויות המס ובעל כישורים וידע מעמיק בתחום המיסים המעניק לו יתרון משמעותי ומועיל בניהול הליך גילוי מרצון למול רשויות המס, לניסיון זה ניתן ביטוי בהצלחות מרשימות בניהול הליכי גילוי מרצון בעבר תוך השאת רווח ורווחה ללקוחות המשרד, הליך גילוי מרצון חייב להיות מנוהל תוך בחינה מדוקדקת של השלכות המס הרוחביים הנוגעים להליך ולשם הצלחתו המרבית, מעבר לכך ההשלכות הפליליות העשויות ללקוח מגילוי לא מלא או לחילופין ממידע קיים מצריך גם הוא כישורים וניסיון משפטי בתחום זה.

 

אין האמור לעיל מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי או חוות דעת. יש לזכור שתמיד צריך לבחון כל מקרה לגופו ולאור נסיבותיו. לקבלת יעוץ משפטי פרטני  ניתן לפנות למשרדנו, משה קריסי ושות'– עורכי דין, באמצעי הקשר המופיעים באתר.