Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

3 סיבות בגללן רשויות המיסים רשאיות לפסול ספרים

על פי פקודת מס ההכנסה בישראל כל בעל עסק או תאגיד במדינת ישראל, חייב לנהל ספרי הנהלת חשבונות שבהם הוא ידווח על הכנסותיו והוצאותיו. חובה זו תקפה גם לבעלי נכסים מניבים. ניהול הספרים צריך להתבצע בכפוף להוראות החוק הרלוונטיות הנוגעות לסוג משלח היד או תחום עיסוקו של הנישום.

כל סטייה מהוראות החוק הללו, עלולה להוביל לפסילת ספרים, שלה השלכות מרחיקות לכת במישור הכלכלי והעסקי, כמו גם פוטנציאל לסנקציות פליליות. כדי להימנע ממצב ביש שכזה, חשוב להכיר את השגיאות הנפוצות המבוצעות בספרי הנהלת חשבונות בעסקים ולהימנע מהן. לכן במדריך שלפניכם נסקור 3 סיבות בגללן רשויות המיסים רשאיות לפסול ספרים ונסביר מה ניתן לעשות אם נתפסתם בקלקלתכם.

 

"החטא ועונשו": 3 סיבות בגללן רשויות המיסים רשאיות לפסול ספרים

כשבביקורת ספרים בעסק מתגלים ליקויים מהותיים אשר פקיד השומה במס הכנסה סבור הם מונעים ביצוע של ביקורת מס תקינה בעסק, הוא עלול לדרוש שבשל כך ספרי החשבונות בבית העסק יפסלו. להלן שלוש סיבות נפוצות העלולות להביא לכך:

  1. אי רישום תקבולים: המקרה בו מתגלים כמה תקבולים שלא תועדו בספרי העסק במסגרת ביקורת מס ספציפית, מה שנחשב כממצא משמעותי. לדוגמה, קבלת תשלום על מוצר או שירות שנמכרו בעסק מבלי להנפיק קבלה או חשבונית מס כמתחייב בחוק.
  2. דיווח כוזב למס הכנסה או מע"מ: קרי, דיווח שגוי ומטעה שנעשה למטרת הפחתה בנטל המס שיחול על המדווח. כך במקרה של הפקת חשבוניות וקבלות בסכומים הנמוכים באופן  משמעותי מן התמורה שהתקבלה בפועל במסגרת העסקה.
  3. הפקת חשבוניות פיקטיביות: הכוונה הינה לחשבוניות שהונפקו כנגד הוצאות בעסק שלא היו ולא נבראו.

 

כיום הקו המנחה בהקשר זה, הוא שפסילת ספרים תיעשה בהינתן שהנסיבות מצביעות על כוונה מובהקת של הנישום להעלמת מיסים. פירושו שפקיד השומה אינו מקבל החלטה על פסילת ספרים באופן שרירותי ואוטומטי לחלוטין, אלא רק לאחר שפרטי המקרה נבחנו לעומק. במקרים מסוימים, ניתן להסתייע בעורך דין לענייני מיסוי ולהביא לסיומו של הסיפור בקבלת אזהרה בלבד מרשות המיסים.

3 סיבות בגללן רשויות המיסים רשאיות לפסול ספרים
3 סיבות בגללן רשויות המיסים רשאיות לפסול ספרים

זהירות! ביקורת מס לפניך

פסילת ספרי חשבונות בארץ, מתבצעת בעקבות ביקורות שעורך מס הכנסה / מע"מ בעסקים, בצורה סמויה או גלויה. ביקורות מס מתבצעות מעת לעת באופן אקראי ביוזמת רשות המיסים, ובמסגרתן נבדק אופן ניהול הספרים בעסק או בחברה ועמידתו בדרישות החוק. בנוסף, לא אחת ביקורות מס ענפיות מתבצעות באופן מרוכז בענפי תעשייה ספציפיים.

הגורמים המבצעים את ביקורות המס הללו הם מבקרי ניהול הספרים של רשות המיסים, והם מגיעים לבית העסק במפתיע במרבית המקרים. עם זאת, קיימים גם מקרים אשר בהם בית עסק כלשהו מסומן על ידי רשויות המס מבעוד מועד ונערכת בו ביקורת ספרים פרטנית. במקרה כזה, עשוי להגיע אל בית העסק מפקח ביקורת שומות, או זימון להגעה אל משרד פקיד שומה עם  ספרי החשבונות של העסק.

בביקורות ספרים נבדק האופן בו בעלי העסק מנהלים את ספריהם, על רישום ההזמנות, ההכנסות וההוצאות המלאות שלהם בצורה מדויקת ואמינה, בהתאם להוראות הקבועות בחוק לעניין ניהול הספרים, כתלות בענף אליו משויך כל עסק ושאר פרמטרים הקבועים בהוראות החוק עבור אותו ענף, כמו מחזור הכנסות מותר לעסקים בענף המדובר, מספר העובדים שמותר להעסיק בהם, החובה לניהול ספרי חשבונות מיוחדים באותו ענף ועוד.

 

על ליקויים טכניים, ליקויים מהותיים ומה שביניהם

אופי הטיפול בעסק שבביקורת מס בו התגלו ממצאים חריגים, נקבע ברשות המסים כתלות בסוג הממצאים שהתגלו ורמת שכיחותם בספרי החשבונות בבית העסק. ישנם שני סוגי ליקויים בניהול ספרים בעסקים והם: ליקויים טכניים או ליקויים מהותיים.

הליקויים הטכניים הם לרוב טעויות זניחות למדי שבוצעו אקראית ובתום לב. הן אינן מונעות ביצוע ביקורות מס בעסק, ולכן רשות המיסים לרוב מבקשת מבעל העסק לתקן אותם, ובחלק מן המקרים מוודאת כי אכן תוקנו במסגרת ביקורת ספרים חוזרת. ליקויים מהותיים, לעומת זאת, הם ממצאים חמורים יותר, כדוגמת אי רישום הכנסות בספרי החשבונות בעסק או דיווח כוזב על הכנסות או הוצאות.

על ליקויים טכניים, ליקויים מהותיים ומה שביניהם

 

האפשרות לערער על החלטה לפסילת ספרי חשבונות

אם ליקויים מהותיים הובילו להחלטה לפסילת ספרים אצלכם בעסק, תוכלו לערער על כך לוועדה לקבילות פנקסים, תוך עד חודש ימים מהמועד שבו נמסרה לכם ההודעה בדבר הפסילה המתוכננת. אלטרנטיבה נוספת היא לחכות שהפסילה תתרחש ובהמשך להגיש ערעור לבית משפט בנוסף לערעור שומות (במידה ופסילת הספרים כרוכה אף בהליכי שומה שננקטו כנגדכם ואתם מתנגדים להם).

במקרה של אי רישום תקבולים שהתגלה בביקורת המס והוביל להחלטה על פסילת הספרים שלכם, יעמדו לרשותכם שלושים ימים להגשת בקשה לפקיד השומה לשקילת ההחלטה מחדש. במסגרת זו ייתכן כי פקיד השומה ייבחר לזמן אתכם לשימוע. הדבר יכול להוביל לכך שיוחלט לתת לכם אזהרה כמעין תקופת ניסיון לעסק שלכם, שתימשך שנה.

ביב ובתקופה הזו שוב יתברר כי לא עמדתם בחובת רישום התקבולים בעסק כנדרש בחוק – ספרי החשבונות שלכם יפסלו גם בגין השנה ואפילו השנתיים שקדמו לשנת המס שרשות המיסים בדקה. כלומר, עבור 3 שנים שכוללות גם את אותן שנים שבספרי החשבונות שלהן נתגלו בפועל הליקויים. במידה ופקיד השומה לא יסתפק במתן אזהרה אלא יבחר בפסילת הספרים – תהיה לכם האפשרות לערער על כך לבית המשפט בתוך לא יותר מחודשיים.

 

הסיבות שבגללן רשויות המיסים רשאיות לפסול ספרים – סיכום

במדריך זה דנו בסיבות שבגללן רשויות המיסים רשאיות לפסול ספרים על קצה המזלג. חשוב לדעת כי פסילת ספרים בעסק, נחשבת כפעולה דרסטית הטומנת בחובה השלכות חמורות וארוכות טווח בפן המיסויי, העסקי והכלכלי. לכן במידה והגעתם למצב שכזה, אל תהססו לפנות לעורך דין מיסים מומלץ לטובת בקרת נזקים מיידית.

עו"ד משה קריסי כאן עבורכם גם בנושא זה – פנו לייעוץ דיסקרטי בהקדם והגנו על זכויותיכם וטובת העסק שלכם.