Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

תפקידו של תכנון מס בתכנון עיזבון

כעורך דין המתמחה בתחום הצוואות והירושות, אני רואה חשיבות רבה בשילוב תכנון מס נכון ומקיף בתהליך תכנון העיזבון. עריכת צוואה אינה רק עניין של קביעת היורשים וחלוקת הנכסים, אלא גם עניין של התייחסות לשיקולי מס עתידיים שעלולים להשפיע על העיזבון והיורשים. תפקידו של תכנון מס בתכנון עיזבון הוא לחסוך סכומי כסף משמעותיים לאחר פטירת המוריש, ולמנוע מהיורשים להיחשף למיסוי מוגבר שאינו נחוץ. אם אתם מעוניינים לקבל ייעוץ מקצועי בתחום זה, אשמח לשוחח ולהציג בפניכם את האפשרויות העומדות לרשותכם.

 

מהותו של מס עיזבון ותפקידו של תכנון מס בתכנון עיזבון

מס עיזבון או בשמו הנפוץ יותר – מס ירושה, הוא מס שהיה מוטל בעבר על העברת נכסים וכספים מהנפטר ליורשיו. למרות שמס זה בוטל בישראל בשנת 1981, עדיין קיימים מיסים שונים שעלולים להיות מוטלים על היורשים במסגרת קבלת נכסים וכספים מהמוריש. מדובר בעיקר במיסים על נכסים ומקרקעין, כגון מס שבח, מס רכישה, היטלי השבחה וכדומה. תפקידי בתכנון מס בתכנון עיזבון הוא להכין את המוריש והיורשים לקראת המצב העתידי ולהציע להם פתרונות ודרכי פעולה שיצמצמו את החבות המיסויית עליהם במסגרת הירושה.

 

זהות היורשים וחלוקת העיזבון בתכנון מס בתכנון עיזבון

בעת כתיבת צוואה תקינה, אני רואה חשיבות רבה בהתייחסות מפורטת לזהות היורשים ואופן חלוקת הנכסים והכספים ביניהם. כאשר אני משלב תכנון מס בתהליך זה, אני יכול להגיע לחלוקה מיטבית שתצמצם את החבות המיסויית של היורשים. לדוגמה, העברת נכס בודד ליורש אחד וקביעת יורשים אחרים לנכסים נוספים, יכולה להביא לפטור ממס שבח עבור אותו נכס בודד.

 

צמצום מיסוי עתידי באמצעות תכנון מס בתכנון עיזבון

תכנון מס בתכנון עיזבון מאפשר לי לצמצם עבור היורשים את נטל המיסוי העתידי באמצעות מספר דרכים מרכזיות:

  • העברת נכסים עוד בחיי המוריש כמתנה, תוך ציון בצוואה שהעברה זו נעשתה מרצונו של המוריש.
  • הקמת נאמנויות על ידי המוריש עוד בחייו, לצורך העברת כספים ונכסים ליורשים ללא מיסוי.
  • עריכת הסכמי חלוקת עיזבון בין היורשים לפני חלוקת הנכסים בפועל, במטרה לשנות את אופן ההעברה ולהקטין את תשלומי המס.
  • מכירת דירת המגורים של המוריש על ידי היורש, תביא במקרים מסוימים לפטור ממס שבח.

 

כיצד ניתן לדחות את ההתחשבנות מול רשות המיסים במסגרת תכנון מס בתכנון עיזבון?

בתהליך תכנון מס בתכנון עיזבון, אני רואה גם חשיבות לשיקול דחיית המיסוי בעיתוי מסוים. לדוגמה, במידה שמדובר בסוף שנת המס, עשוי להיות משמעותי לשקול האם כדאי לבצע פעולות מסוימות של חלוקת נכסים בשנה הנוכחית או לדחות אותן לשנה הבאה. תכנון מס מקצועי יכול לסייע בהחלטה זו ולהביא לחסכון כספי ניכר ליורשים.

 

תכנון מס לעומת העלמת מס בתכנון עיזבון

אני רואה חשיבות רבה בהבחנה בין תכנון מס לגיטימי לבין העלמת מס שאינה חוקית. העלמת מס היא התחמקות ממס האסורה בחוק, כגון הסתרת הכנסות והון או רישום כוזב של נכסים. לעומת זאת, תכנון המס שאני מבצע למען מיוצגיי כחלק מתכנון העיזבון, כולל פעולות שונות שמאפשרות "לשחק" עם החבות המיסויית השנתית, באופן חוקי וקביל ברשויות המס.

 

הרלוונטיות של תכנון מס בתכנון עיזבון בימינו

למרות שמס עיזבון בוטל בישראל, אני רואה את תכנון המס בתכנון עיזבון כרלוונטי ביותר גם בימינו. עם העלייה בערך הנדל"ן והגידול בכמות הנכסים שמצטברת במשך השנים, יורשים רבים עלולים להיחשף לתשלומי מס גבוהים אם לא אבצע עבורם תכנון מס נכון מראש. תכנון מס בתכנון עיזבון מאפשר להם להימנע ממצבים אלו ולחסוך סכומי כסף משמעותיים.

 

תכנון מס בתכנון עיזבון בראי חזקת השיתוף

במקרים של זוגות נשואים שרכשו נכסים במשותף, אני רואה חשיבות בהתייחסות לחזקת השיתוף בתהליך תכנון מס בתכנון העיזבון. חזקה זו קובעת כי הזכויות בנכסים שנרכשו במהלך הנישואין יחולקו באופן שווה בין בני הזוג, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם ממון. תכנון מס נכון יכול להבטיח שבן הזוג הנותר לאחר פטירת שותפו לחיים, לא יידרש לשלם מיסים מיותרים על נכסים שהיו ממילא בבעלות משותפת.

תכנון מס בתכנון עיזבון בהתייחס למתנות

במסגרת תכנון מס בתכנון עיזבון, אני רואה חשיבות בהתייחסות לאפשרות של מתן מתנות ליורשים עוד בחיי המוריש. מתנות שמוענקות לקרובים מקרבה ראשונה עשויות להיות פטורות ממס שבח, וגם ממס רכישה במקרים מסוימים. יחד עם זאת, אני מקפיד לפעול בזהירות ובהתאם לחוק על מנת שהענקת המתנה לא תיחשב בשוגג כעסקה החייבת במיסוי.

 

3 קווים מנחים לתכנון מס יעיל בתכנון עיזבון

כעורך דין המתמחה בתחום תכנון העיזבון והמיסוי הכרוך בו, אני רואה חשיבות עליונה בהקפדה על כללים בסיסיים שיסייעו ללקוחותי להימנע מתשלום מיסים מיותרים:

  1. אני מקפיד שחלוקת העיזבון תיעשה אך ורק מתוך נכסי העיזבון הקיימים, ללא הכנסת כספים חיצוניים שיחייבו בתשלום מיסים נוספים.
  2. אני דואג לערוך את הסכם חלוקת העיזבון בין היורשים טרם ביצוע החלוקה בפועל, שכן חלוקה ללא הסכם מסודר עלולה שלא להיות מוכרת על ידי רשויות המס.
  3. אני ממליץ לנהנים בצוואה לבצע את עריכת ההסכם טרם הוצאת צו הירושה או צו קיום הצוואה, כך שניתן יהיה להתאים את החלוקה לרצון היורשים ללא הכללת נכסים חיצוניים.

בצעדים אלו, ובהתאם לסעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי המקרקעין, ניתן להימנע מחיוב במס שבח במקרים רבים של חלוקת עיזבון.

 

תפקידי כעורך דין בתכנון מס בתכנון עיזבון

כעורך דין מומחה בתחום הצוואות והירושות, תפקידי בהקשר של תכנון מס בתכנון עיזבון הוא מרכזי. אני יכול לזהות מקרים שעלולים להיחשב כאירוע מס, להציע פתרונות מתאימים ולהבטיח שהיורשים לא ייחשפו למיסוי מוגזם שאינו נחוץ. כאשר מורישים מסתייעים בשירותי בעת כתיבת צוואה, אני משלב בה תכנון מס יעיל וחוקי.

בסיכום באמצעות שילוב תכנון מס מקצועי שאני מבצע בתהליך כתיבת הצוואה, ניתן להגיע לחלוקה מיטבית של הנכסים והכספים שתצמצם את החבות המיסויית של היורשים. תכנון כזה כולל צעדים שונים כגון העברת נכסים כמתנות, הקמת נאמנויות, עריכת הסכמי חלוקה ודחיית מיסוי במקרים מסוימים. יורשים ומורישים שבוחרים להיעזר בי לטובת תכנון מס בהקשרי ירושה, יכולים להבטיח שהנושא יטופל באופן חוקי ויעיל.

 

לסיכום

תכנון מס בתכנון עיזבון הוא הליך מורכב ומשמעותי שיכול לחסוך סכומי כסף גדולים ליורשים.
כעורך דין מיסים מומחה בתחום זה, עם למעלה מ-20 שנות ניסיון והתמחות ייחודית בדיני מס, אני מציע שירותי תכנון מס מקצועיים ויעילים במסגרת תהליך כתיבת הצוואה וחלוקת העיזבון.

באמצעות שילוב תכנון מס נכון ויסודי, אני יכול להבטיח שהיורשים יגיעו לחלוקה מיטבית של הנכסים והכספים שתצמצם באופן מרבי את חבותם המיסויית. תכנון זה כולל צעדים שונים כגון העברת נכסים כמתנות, הקמת נאמנויות, עריכת הסכמי חלוקה ודחיית מיסוי במקרה הצורך.

אם אתם מעוניינים ליהנות מהמומחיות והניסיון העשיר שלי בתחום, אשמח להיפגש עמכם לשיחת ייעוץ ראשונית ללא תשלום ולהציג בפניכם את מגוון האפשרויות העומדות לרשותכם.

ליצירת קשר עם משרדי ותיאום שיחת ייעוץ בנושא תכנון מס בתכנון עיזבון, ניתן לפנות טלפונית או להשאיר הודעה באתר ואדאג לחזור אליכם.

תפקידו של תכנון מס בתכנון עיזבון