Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

פרה רולינג (Pre Ruling) ורולינג – מהן החלטות מיסוי מקדמיות למי זה מתאים ומתי נעשה שימוש בהליך?

בשנים האחרונות, הליכי פרה רולינג (Pre Ruling) ורולינג (Ruling) הולכים ונכנסים לשימוש תדיר יותר בעולם העסקים ובעסקאות מקרקעין בישראל. הרעיון הוא פשוט ומתבקש: במקום שאדם יבצע עסקה מבלי לדעת כמה מס יידרש לשלם בעקבותיה, ניתן כיום לברר עם רשות המסים מראש, מה תהיה שומת המס בעסקה ובהתאם אליה לבחור אם להמשיך לביצוע העסקה או שלא.

כדי להבין טוב יותר מה משמעותם של פרה רולינג (Pre Ruling) ורולינג – מהן החלטות מיסוי מקדמיות למי זה מתאים ומתי נעשה שימוש בהליך, נכתב המדריך שלפניכם שבו נסקור את הנושא קצת יותר לעומק.

 

פרה רולינג (Pre Ruling) ורולינג – מהן החלטות מיסוי מקדמיות?

החלטות מיסוי מקדמיות הידועות כהליכי פרי רולינג (Pre Ruling) או בשמן הנוסף – Advance Tax Ruling, הן החלטות הניתנות כחלק מהליך בירור שנישום רשאי לבצע מול רשות המסים בהקשר לביצוע עסקה או פעולה מסוימת שיכולות לגרור חבות מס.

הליך זה הוא כאמור, הדרך לברר מראש אם העסקה או הפעולה שנישום שוקל לבצע, תגרור תשלום מס ובאיזה היקף. הדבר מסיר את העמימות סביב הסוגיה המיסויית ומאפשר להגיע לקבלת החלטות מושכלת באשר לביצוע מהלכים שונים שיש להם משמעויות פיננסיות.

 

החלטות מיסוי מקדמיות – למי זה מתאים?

הגשה של בקשה להחלטת מיסוי מקדמית מרשויות המס, פתוחה בפני כל נישום, במעמד של אדם פרטי, בעל עסק או חברה, במידה וזה חפץ במידע ודאי יותר באשר להשלכות המיסוי שעסקה או פעולה אחרת שאותה הוא שוקל לבצע, עלולות לגרור. זהו הליך שמסייע מאוד בניהול סיכונים יעיל.

פרה רולינג (Pre Ruling) ורולינג – מהן החלטות מיסוי מקדמיות למי זה מתאים ומתי נעשה שימוש בהליך
פרה רולינג (Pre Ruling) ורולינג – מהן החלטות מיסוי מקדמיות למי זה מתאים ומתי נעשה שימוש בהליך

מתי נעשה שימוש בהליך?

בהליך פרה רולינג, נעשה שימוש בתרחישים שונים שבהן רוצים לברר מה תהיינה השלכות המיסוי בעסקה או בפעולה כלשהי, שעלולות לגרור תשלום מס בסכומים גבוהים. הדבר מאפשר לבעלי עסקים וחברות לתכנן את צעדיהם העסקיים באופן יעיל יותר מבחינה מיסויית תוך הפחתת הסיכונים הכרוכים בחיובי מס בלתי צפויים. אולם תכנון מס זה שימושי גם בהקשרים נוספים, הרלוונטיים לאנשים פרטיים, ובהם עסקאות נדל"ן.

להלן כמה מן ההקשרים השכיחים יותר שבהם נעשה שימוש בהליך לקבלת החלטות מיסוי מקדמיות בארץ:

  • ruling במס הכנסה
  • ruling במע"מ
  • ruling במיסוי מקרקעין
  • ruling בהקשרי מיסוי בינלאומי
  • ruling בעידוד השקעות הון
  • ועוד

 

האם ניתן לבקש מרשויות המס החלטת מיסוי מקדמית באופן אנונימי?

כן. ישנה האפשרות להגיש בקשת החלטה מקדמית לרשות המיסים באופן אנונימי. זאת לטובת בדיקת היתכנות שהנישום עשוי לבצע בהקשר לעסקה או לפעולה בעלות השלכות כלכליות שהוא שוקל את ביצוען. ההליך האנונימי מאפשר לברר את שומת המס הצפויה לנישום בהקשר לעסקה מבלי שיידרש לחשוף את פרטיו האישיים בשלביו הראשוניים של ההליך.

אולם, החוק גם קובע שבמידה והוגשה בקשת החלטה מקדמית באופן אנונימי, כדי שההחלטה תהיה ברת תוקף מחייב וודאי מבחינת רשות המסים, המבקש יידרש לספק בהמשך את פרטי העסקה ופרטיו האישיים לצורך השלמת התהליך.

האם ניתן לבקש מרשויות המס החלטת מיסוי מקדמית באופן אנונימי?

 

מהם היתרונות הגלומים בהגשת בקשה החלטת מיסוי מקדמית?

היתרון המשמעותי ביותר בהגשת בקשה להחלטת מיסוי מקדמית, טמון ביכולת לקבל החלטות עסקיות וכלכליות בצורה מושכלת תוך הקטנת סיכוני המס בעסקה. חבות המס בעסקאות יכולה בנקל להפוך את העסקה ללא כלכלית ולא משתלמת עבור מי מהצדדים.

לכן ידיעה של שיעור המס הצפוי לנישום מבעוד מועד, כפי שמאפשר הליך הפרי רולינג, היא חיונית מאוד למניעת התקדמות בעסקאות לא כדאיות או השבת העסקה לשלב המשא ומתן. בנוסף לכך, ישנם מספר יתרונות נוספים בהליך הפרה רולינג, אשר העיקריים בהם הם כדלקמן:

 

קבלת תשובה ודאית וברורה יותר בסוגיות מיסוי מעורפלות

תכליתו המרכזית של הליך הפרה רולינג (Pre Ruling) הינה לספק לנישום תשובה ברורה מרשות המסים במקרים שבהם הוראות החוק אינן ברורות כל צרכן לעניין השלכות המס הצפויות בעקבות פעולה או עסקה עתידיות.

כך לצורך העניין, במקרה שבו נחוצה פרשנות להוראה הנגזרת מחוק מס חדש שאך נכנס לתוקפו, בהקשר לחוקים שכוונתו של המחוקק לגביהם ניתנת לפרשנויות סותרות, או במידה ובחוק חסרה התיחסות ספציפית לדרך הפעולה בתרחישים מסוימים, יש להעביר את הנושא להכרעת רשויות המס הרלוונטיות, כדי לקבל תמונת מצב ודאית ולצמצם את הסיכון לסנקציות מיסויות בלתי צפויות.

 

תכנון מס אפקטיבי לקראת קבלת החלטות עסקיות אסטרטגיות בחברות גדולות ובינלאומיות

הליך pre ruling מסייע לחברות גדולות ו/או גלובליות לקבל החלטות עסקיות שיש להן השלכות מיסויות כבדות משקל, באופן מושכל. הפרה רולינג מאפשר לארגון לדעת באופן ודאי, מה יהיה היקף המס שרשות המיסים תגבה ממנו בגין מהלך כזה או אחר העומד על הפרק.

 

שקיפות ואחידות במדיניות של רשויות המס בנושאים שונים

החלטות מיסוי מקדמיות שהתקבלו בעבר בהקשר לסוגיות מיסוי שונות, מפורסמות באופן פומבי שמנגיש אותן לכל דורש (אך ללא ציון פרטי המבקש). על החלטות אלו יכול כל נישום להסתמך בבואו לבצע תכנון מס, משום שהן משקפות את העמדה הרשמית של רשות המסים בהקשרים שונים של גביית מס הכנסה, מע"מ, מיסי מקרקעין ועוד.

אף שכדי לקבל את נוסח ההחלטה המקדמית ולהשתמש בה בתור אסמכתא, המבקש נדרש לחשוף בפני רשות המיסים את פרטיו המזהים (שם ומספר תעודת זהות). אולם הדבר פתיר על ידי הגשת הבקשה באמצעות עורך דין מס הכנסה מייצג.

 

באיזה שלב ניתן לבקש החלטת מיסוי מקדמית (pre ruling)?

אמנם הגשת בקשה לקבלת החלטת מיסוי מקדמית מסוג pre ruling, לרוב מתבצעת  טרום ביצועה של עסקה או פעולה כלכלית, או כאשר הדבר נדרש מתוקף החוק – אך חשוב לדעת שבקשת החלטת מיסוי מקדמית מוגבלת בזמן בהתאם לסוג הבקשה והגורם אליו היא מופנית.

לצורך העניין, בסעיף 158 ד' בפקודת מס ההכנסה נקבע שניתן להגיש בקשה לקבלת החלטת מיסוי מקדמית טרום המועד לביצוע העסקה או לאחריו. כך גם כאשר מתבצעים שינויים במבנה, כפי שנקבע בחלק ה' 2 לפקודת מס הכנסה. מנגד, הגשת בקשה להחלטת מיסוי מקדמית בעניין מיסויי בהתאם לחוק המע"מ או לחוק מיסוי מקרקעין, תתאפשר רק טרום מועד ביצוע העסקה הנדונה בבקשה.

באיזה שלב ניתן לבקש החלטת מיסוי מקדמית (pre ruling)?

 

האם הגשת בקשה לקבלת החלטות מיסוי מקדמיות תמיד כדאית?

הגשת בקשת פרה רולינג היא לא בהכרח הפעולה המתבקשת והמומלצת בכל מצב. ישנם מקרים שבהם עדיף להמירה בקבלת חוות דעת מרואה חשבון ועורך דין, במסגרת תכנון מס.

 

פרה רולינג (Pre Ruling) ורולינג (Ruling) – סיכום

למשרד עו"ד משה קריסי ניסיון רב בעולמות המיסוי, לרבות תכנון מס, ייעוץ לקראת ביצוע עסקאות גדולות וסיוע בהגשת בקשות להחלטות מיסוי מקדמיות לרשויות המס. משרדנו סייע זה מכבר ללקוחות רבים להפחית את רמת אי הוודאות ורכיב הסיכון הכרוך בביצוע פעולות ועסקאות שונות, תוך הפחתת החשיפה הפלילית והמנהלית של הלקוח בהיבטי מס. נשמח לעמוד גם לרשותכם – דברו איתנו!