Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

פסילת ספרים בגין אי רישום תקבול

מה היא פסילת ספרים והמשמעות של אי רישום תקבול?

טענת אי רישום תקבול בעסק. היא טענה חמורה שמטענת כלפי בעל עסק, היא יכולה שתטען לאחר ביקורת מס הכנסה או מע"מ.

ביקורת ניהול ספרים עוסקת בבדיקת איכות ניהול ספרי העסק. ביקורת זו יכולה להיות ביקורת יזומה או אקראית, סמויה או גלויה, כאשר לכל אחד מהאפשרויות ולדרך בה מתבצעת הביקורת ישנה משמעות שונה, הן לגבי יכולת בעל העסק להתכונן אליה וכן לגבי הטענות שהוא יכול לטעון מאוחר יותר כאשר יקבע מה שיקבע על ידי פקיד השומה (מס הכנסה) או מנהל מע"מ.

 

ביקורת ניהול ספרים, הסוגים השונים!

ישנו הבדל בין  סוגי ביקורת שנערכים כל ידי מס הכנסה ומנהל מע"מ, ההבדל הראשון הוא  באופן בה הן מתבצעות, כאשר ישנו מצב בו  בעל העסק מוזמן  למשרדי מס הכנסה ו/או מע"מ לסור עם ספריו על פי דרישה על מנת לאלה יבדקו על ידי פקיד השומה או מנהל מע"מ.

בסוג זה של ביקורת ניהול ספרים ישנו יתרון לבעל העסק, הוא יכול לבדוק את הספרים קודם לכן להתכונן לשאלות כאשר עולות לבעיות העולות, למצוא ולהכין תיעוד משלים כאשר במקרה שמתברר שישנו חוסר ברישום, היכולת שלו להתייעץ קודם לכן, כל אלה ועוד נותנים יתרון לבעל העסק המוזמן לביקורת יזומה במשרדים, נציין כי מדובר בסוג ביקורת שהן פחות שכיחות.

ביקורת אחרת, שנפוצה יותר היא, ביקורת אקראית שמתבצעת על ידי חוליות החוץ של מחלקת ניהול ספרים בפקידי השומה או מבקרי מע"מ. ביקורת מסוג זו בדרך כלל מפתיעה את בעל העסק והיא יכולה להתבצע אף היא בדרכים שונים, אם בכניסה לעסק ודרישה להצגת ובדיקת ספרי העסק, אם לאחר ביקורת קניה או לאחר תצפית על העסק במידה והדבר מתאפשר, כלומר יכול להיות שהביקורת תעשה לאחר פעולה סמויה שיכולה להיות זמו קצר לפני כניסת המבקרים לעסק ויכולה גם בתצפית שנערכת יום קודם או מוקדם יותר.

 

כללי התנהגות במקרה שהגיעו לעסק לביקורת ניהול ספרים

בביקורת ספרים יבדקו מספר דברים ראשית יבדוק עובד הרשות אם בעל העסק מתנהל על פי הוראות ניהול הספרים שהוא מחויב להם על פי תקנות מס הכנסה. בתקנות  מס ישנם מספר הוראות המתואמות לפי סוגים של עסקים (נותני שירותים, רופאים, קמעונאים, סיטונאים, וכיוצ').

חשוב מאוד כי כאשר מתנהלת ביקורת ניהול ספרים העסק, לשמור על קור רוח, לשתף פעולה עם המבקרים ולא לנסות להתחכם או להתנגד,פעולות שמגבירות את החשד כלפי בעל העסק ויוצרים את המבקרים מוטיבציה מיוחדת לערוך בדיקה מדוקדקת ולביצוע ביקורות נוספות סמויות וגלויות בעסק.

כלל שני שיש לדעת, במקרה שהעסק מלווה על ידי רואה חשבון או יועץ מס, חשוב מאוד לצור קשר כבר עם תחילת הביקורת, רואה החשבון ויועץ המס שבקיא בהליכים אלה ידע להתנהל מול מבקרי המס ולענות על השאלות שלהם באופן מקצועי, מה שיכול להוביל לקיצורו של הליך הביקורת ולתוצאות טובות.

פסילת ספרים בגין אי רישום תקבול
פסילת ספרים בגין אי רישום תקבול

מה מבקרי המס יבדקו במהלך ביקורת ניהול הספרים?

כפי שציינו לכל עסק ישנו סיווג שקבוע בתקנות מס הכנסה שעל פיו הוא אמור לנהל את העסק שלו, המלצתנו כי כבר בפתיחת העסק בביקור הראשון במשרדי רואה החשבון/יועץ המס שלכם לברר איזה סיווג חל על העסק שלכם?

לכל אחד מהסיווגים ישנם ספרים מיוחדים שחובה עליהם לנהל במסגרת העסק. חלק מהספרים יסווגו כבעלי משמעות מיוחדת וחלקם יסווגו כספרי עזר. בביקורת הספרים יבדקו המבקרים האם ישנם ליקויים בניהול הספרים של בעל העסק ואם אכן כל הספרים אותם חייב בעל העסק לנהל קיימים בעסק ומנוהלים על ידו כראוי.

המשמעות של תקינות הספרים מאוזכרת כבר בסעיף 1 לפקודה בה נקבע מה הם "פנקסים קבילים" ההגדרה קובעת כי פנקסים קבילים הם" פנקסי חשבונות שפקיד השומה לא סירב לקבלם ולא פסל אותם…"

 

המשמעות של ממצא "אי רישום תקבול" בביקורת ניהול ספרים.

כרקע לדבר, הוראות ניהול הספרים והחובה לנהלם מוסדרות בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג-1973 ובתקנות מע"מ (ניהול פנקסי חשבונות* התשל"ו-1976.

סעיף 145ב לפקודת מס הכנסה קובע, כי אי רישום תקבול ללא סיבה מספקת מהווה עילה לפסילת ספרים.

כאשר בביקורת ניהול ספרים המתבצעת על ידי פקיד השומה נמצא אי רישום תקבול, תקבול שהתקבל ולא נרשם בנוכחות המבקרים טרם שאלה הזדהו, תקבול שהתקבל על ידם באמצעות ביקורת קניה ולא נמצא או לאחר תצפית שנעשה בעסק, ממצא זה מעמידה את בעל העסק בסכנה כי ספריו יפסלו ולא יהיו קבילים בפני מס הכנסה אן מנהל מע"מ מה שעשוי להוביל אף לסנקציות חמורות ובמקרה שמס הכנסה ו'או מנהל מע"מ ידונו לגבי ההכנסות של העסק והדיווחים שדווחם למס הכנסה אן למע"מ, במקרה שנתפסתם על אי רישום תקבול, ידו של בעל העסק שנתפס באי רישום תקבול תהיה על התחתונה.

בנוסף בעל העסק שנקבע לגביו כי ספריו נפסלו לשנת במס בשל אי רישום תקבול מצוי בסכנה כי במידה וייתפס במהלך 12 החודשים רצופים בביקורת נוספת באי רישום תקבול בפסילת הספרים גם לשתי שנות המס הקודמות.

ה"ב 25/93 שנה ביישום המנהלי להגדרת "סטיה מהותית" מהוראות ניהול ספרים. הוראה זו באה להנחות את פקידי השומה כיצד לפעול במידה וישנה סטיה מהותית בהוראות ניהול הספרים לרבות מקרה של אי רישום תקבול. ההוראה מעניקה קווי הנחיה כללים אך משאירה בסופו של יום את שיקול הדעת לפקיד השומה.

המשמעות של ממצא "אי רישום תקבול" בביקורת ניהול ספרים.

 

נקבע ממצא של איש רישום תקבול, מה עושים?

במידה ונקבע כי על יד פקיד השומה כי הביקורת שנערכה בעסק העלתה כי לא  נרשם תקבול/ים יש להיערך בהתאם להליך השימוע המחויב על פי הפקודה, כאשר בהליך זה ניתנת לבעל העסק ההזדמנות לשכנע את פקיד השומה כי לא מדובר בסטייה חד פעמית או בהיעדרה של שיטה, הליך השימוע עשוי לקבוע לעיתים את גורלו של העסק חייב להיות מלווה על ידי איש מקצוע מתאים.

במקרים בהם נתגלו סטיות מהותיות בעסק רצוי שטרם השימוע יתייעץ בעל העסק עם עו"ד מיסים שיערוך עבורו ויגיש את טענותיו המקדמיות על כתב ויופיע יחד עמו בהליך השימוע וזאת מכיוון שבמידה שבסופו של הליך לא מתקבלות טענות בעל העסק, יש עדין לו יכולת לערער על החלטת פקיד השומה לבית המשפט במחוזי.

על מנת שלא ייפול פגם בטענות בעל העסק רצוי לערב את עורך הדין כבר בשלב ובטרם השימוע, היות שבמקרה ונערך שימוע ובעל העסק לא העלה טענה מקצועית וכעת הוא מבקש להעלותה בפני בית המשפט, עשוי הדבר להיתקל בהתנגדות של פקיד השומה בטענה המשפטית כי מדובר ב"הרחבת חזית אסורה".

לסיכום, אי רישום תקבול הוא מופע שיש להימנע ממנו בחיי עסק היות ההשלכות על מציאתו של אי רישום תקבול בעסק כאמור עשויות להוביל לסנקציות למורות כלפי בעל העסק ובנוסף במקרה וחלילה נקבע כי לא נרשם תקבול ויש בכוונת פקיד השומה או מנהל מע"מ לפסול את ספרי העסק להתייעץ טרם השימוע עם עו"ד מיסים וזאת בשל אופי ההליך והשלכותיו על העסק.

במהלך השנים הרבות, ייצגנו לא  מעט בעלי עסקים אם בהליכי שימוע ואם בבית המשפט, לשמחת לקוחותינו, קצרנו הצלחות רבות בהליכים רבים בהם סייענו לבעלי עסקים, גם במקרים שבהם היה ספק רב בהצלחת ההליך ובשכנוע פקיד השומה ייצוג של עורך דין מיסים טוב עושה את ההבדל, הצלחת עורך דין מיסים בייצוג עסקים בהליכי שימוע וערעור במקרה שבו נקבע ממצא של אי רישום תקבול נובעת מהשילוב של ידע מקצועי רב מיסויי בתחום בנוסף ליכולת להשתמש בטיעונים וכלים משפטיים, היכולת לפעול מול פקיד השומה ומנהל מע"מ באופן עצמאי ובלתי תלוי, ללא מורא הוא חשוב להצלחת הליך שימוע. במקרה שחלילה ונקלעתם למקרה בו נקבע ממצא של אי רישום תקבול בעקבות ביקורת ניהול ספרים אנו ממליצים על שימוש באיש מקצועי בעל ניסיון וידע מתאים בתחום.