Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

ערעורים בתיקי מיסים

כמעט כל אזרח עובד בישראל, עצמאי או שכיר, יידרש להתעסק בשלב כזה או אחר בחייו עם סוגיות המיסוי השונות. סוגיות אלו נחשבות לאחד מתחומי המשפט המורכבים ביותר ויכולות אף להגיע לכדי עבירות פליליות והגשת כתב אישום. בין אם מדובר בכתב אישום ובין אם בחוסר הסכמה לעניין שומת מס הכנסה, כדאי להכיר את האפשרויות של ערעורים בתיקי מיסים.

 

דיני מיסים – אחת הסוגיות המשפטיות המורכבות ביותר

דיני המיסים בישראל כוללים חוקים, תקנות וסעיפים רבים, שמקורם עוד מימי המנדט הבריטי. מסיבה זו, וכן מעצם ההסתייגות הטבעית הקיימת אצל אנשים רבים מכל הקשור בהתעסקות בנושאי המיסוי השונים, אנשים רבים אינם מכירים לעומק את דיני המיסוי השונים ובכך, מתקשים לפעול בצורה הנכונה והמדויקת ביותר, הן כאנשים פרטיים והן כחברות. דיני המיסים כוללים תחתיהם מגוון תחומים ובין הבולטים מביניהם ניתן למנות את:

 

מס הכנסה

מס הכנסה הוא בין תחומי המס המוכרים ביותר, שכן כל אזרח ישראלי עובד מעל גיל 18 ובעל סף הכנסה מסוים, מחויב בתשלום שיעור מסוים מהכנסתו. בהתאם לכך, ההתנהלות מול רשות המיסים צריכה להתנהל בדייקנות, כאשר עבירות המס השונות, הן אילו שבוצעו בתום לב ועל אחת כמה וכמה אילו שבוצעו במזיד, זוכות להתייחסות מחמירה.

 

מע"מ

מס ערך מוסף (מע"מ) הוא מס המושת על עסקאות שונות ומהווה חלק מהותי ממערכות המיסוי במדינות שונות ברחבי העולם. ההתנהלות מול רשות המיסים בכל הנוגע לתשלום המע"מ נעשית באמצעות דיווחים וניהול ספרים וכאשר מתקיים חשד לאי התאמה בין הדיווחים לרשום בספרים, הרי שהדבר יכול להפוך במהרה להליך פלילי.

 

מס רכישת נדל"ן

בשנים האחרונות, ענף הנדל"ן מתפתח בקצב מסחרר בישראל, כאשר המאפיין הבולט של עסקאות הנדל"ן השונות הוא היקף הסכומים הגבוה שלהן. עסקאות הנדל"ן השונות כרוכות בתשלומי מס שונים, כמו מס שבח ומס רכישה, המהווים לעיתים שיקול משמעותי בכדאיות העסקה.

ערעורים בתיקי מיסים
ערעורים בתיקי מיסים

מיסוי חברות

מס זה מוטל על הרווח הנקי של ישויות משפטיות מסוימות (בעיקר חברות המוגדרות כישויות משפטיות נפרדות ועצמאיות מבעלי מניותיהן). כיום, שיעור מס החברות עומד על 23% ובעזרת עו"ד מומחה בתחום המיסוי, ניתן לנצל את מלוא ההטבות המגיעות לחברות משקיעות ובכך, להפחית את תשלום המס.

 

ההיבטים המשפטיים של תיקי המיסים

אנשים רבים נוטים לחשוב כי ההיבט המשפטי של תחום המס קשור בעיקר לנושאים פליליים, אך למעשה, תחום המיסוי מתחלק לסוגיות אזרחיות וסוגיות פליליות, אשר כל אחד מהם יכול להגיע לדיון בבית המשפט ואף להבשיל לכדי כתבי אישום, עליהם ניתן להגיש ערעורים בתיקי מיסים, כפי שנראה בהמשך.

 

התחום האזרחי

ההתנהלות מול רשות המיסים היא התנהלות יום – יומית, הכרוכה בתשלומים ובדיווחים שוטפים וכוללת סוגיות כמו תיאום מס, החזרי מס והוכחת פטורים ממס.

 

התחום הפלילי

התחום הפלילי של דיני המס מוכר לאנשים רבים בעיקר בגלל מקרי העלמות מס, אך למעשה, התחום הפלילי כולל תחתיו מגוון עבירות מס (המוגדרות כעבירות צווארון לבן), דוגמת אי הגשת דו"חות מע"מ ואי הוצאת חשבונית מס, עבירות היכולות לגרור אחריהן סנקציות ועונשים כבדים.

 

עבירות המס השונות וההליך הפלילי

חלק ניכר מעבירות המס אינו נעשה בכוונת מזיד, ונובע בעיקרו מחוסר ידע וטעויות טכניות שונות. כאשר מתעורר אצל רשות המיסים חשד מסוים בדבר עבירה פלילית, הרי שהיא תפעל לנהל חקירה סמויה, הכוללת תשאול עקיף (של עובדים / לקוחות) ולעיתים גם תשאול ישיר בתואנות שווא וככל ויצטברו ראיות, תתנהל חקירה גלויה בהמשך.

לאחר שהתגבשו מספיק ראיות, ייתכן ותקבלו זימון לחקירה פלילית ואף מעצר בפועל, כאשר חומרי החקירה יועברו לפרקליטות, אשר תחליט האם להגיש כתב אישום. הליך הגשת כתב אישום מתחיל בשימוע ונמשך בדיון פלילי, המסתיים בהכרעת הדין.

 

חשיבות הייצוג על ידי עו"ד מיסים

הסנקציות והעונשים בגין עבירות המס השונות יכולים להיות מחמירים במיוחד ולפיכך, עוד בשלבים הראשונים בהם מתעוררות חשדות נגדכם ומתבצעת חקירה, חשוב לפנות לשירותיו של עו"ד מיסים בהקדם, אשר יכוון, יסייע וידריך אתכם לגבי ההתנהלות המומלצת עבורכם ויביא בסופו של דבר להפחתת האישומים המופנים נגדכם ובמקרים מסוימים אף לביטולם.

 

ערעורים בתיקי מיסים

ערעורים בתיקי מיסים ניתן להגיש הן בתחום האזרחי והן בתחום הפלילי, כאשר זכות הערעור עומדת הן לנאשם והן לתובע (המדינה) וזאת תוך 45 ימים מהמועד בו ניתן גזר הדין. ערעורים בתיקי מיסים מוגשים לערכאה הגבוהה יותר ומתבססים על סעיף ספציפי או בקשה מסוימת, אותה הערכאה בה הוגש הערעור תבחן היטב ותחלי האם לפתוח ערעור או לדחותו.

 

באילו תחומים ניתן להגיש ערעורים בתיקי מיסים?

כפי שהזכרנו, תחום המיסוי כולל תחתיו מגוון דינים וסוגיות שונות ובהתאם לכך, ניתן למצוא מגוון תחומים בגינם ניתן להגיש ערעורים בתיקי מיסים:

 

ערעורי שומה

תשלום מס ההכנסה בישראל משולם לפי אומדן הכנסות, הנעשה על ידי המעסיק או באמצעות הגשת דו"ח שנתי מסכם למס הכנסה, במקרה של שכירים. בהתאם לדיווחים אלו, רשות המיסים קובעת שומת מס הכנסה (גובה תשלום המס אותו תידרשו לשלם).

דיווחים אלו מגיעים אל פקיד השומה, אשר יכול לקבל את השומה או להחליט על קביעת שומה חדשה. במקרה האחרון, ניתן יהיה להגיש ערעורי שומה (תוך 30 ימים ממועד המצאת השומה החדשה) ולנסות להקטין את גובה תשלום המס החודשי שנקבע לכם.

 

ערעור על פסילת ספרים

פסילת ספרים על ידי מס הכנסה מתרחשת במקרים בהם עולה חשד כי הוצאו חשבוניות שלא כדין ו/או לא נרשמו כל תקבולי העסק כדין. על מנת להימנע מהליכים מנהליים יקרים וסנקציות שונות, ניתן להגיש ערעור על פסילת ספרים.

 

ערעור על הטלת כפל מס

הטלת כפל מס, מונח המוכר גם בשם 'חשבוניות פיקטיביות', נחשבת לעבירה פלילית חמורה, כאשר במסגרת ערעורים בתיקי מיסים ניתן להימנע מהגשת כתב אישום ולהגיע להסדר טיעון מקל.

תחום המיסים נחשב לתחום משפטי סבוך ומורכב במיוחד, הכולל דינים, תקנות וסעיפים רבים, המביאים לידי כך שלא מעט אנשים אינם מכירים היטב את דיני המיסוי ובכך, חשופים להתנהלות לא תקינה. דיני המיסים השונים כוללים תחתיהם מספר תחומים ובין העיקריים מביניהם נמצאים: מס הכנסה, מע"מ, מיסוי נדל"ן ומיסוי חברות.

עבירות מיסוי מתחלקות לעבירות השייכות לתחום האזרחי ולעבירות השייכות לתחום הפלילי, הנחשבות לעבירות הנפוצות יותר וכוללות העלמות מס, אי הגשת דו"חות מע"מ וחשבוניות מס, אי דיווח על הכנסות שונות ועוד.

ככל והוגש נגדכם כתב אישום ו/או התקבל גזר דין מחמיר בעניינכם, הרי שניתן לפנות לעו"ד מיסוי מומחה ולבחון את האפשרות להגיש ערעור. ערעורים בתיקי מיסים ניתן להגיש במגוון מקרים ובין התחומים הבולטים נכללים: ערעורי שומה, ערעור על פסילת ספרים וערעור על הטלת כפל מס.

הענישה בגין עבירות המיסוי השונות נחשבת לענישה מחמירה למדי ולפיכך, חשוב להיעזר בשירותיו של עו"ד מיסוי מקצועי עוד בשלבים המוקדמים, טרם הגשת כתב האישום. עו"ד מיסוי מומחה יוכל לעזור לכם גם במקרים של ערעורים בתיקי מיסים ושירותיו יכולים להוות את נקודת ההבדל בין הצלחת הערעור לבין דחייתו.