Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

עורך דין הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון עבר שינויים ותמורות רבות מאז חוקק . בשינויים האחרונים כחלק מהמאבק בתופעת ההון השחור הוספו כעבירות מקור עבירות המס. הכללתם של עבירות המס כעבירות מקור הוא ענין בעל משמעות עצומה וזאת בשל הסנקציות העשויות להיות מוטלות על בעל העסק החשוד בהלבנת הון סנקציות שעשויות להוביל לקריסתו המידית של העסק.

גם בנוגע לפרשנות מהו היקף החלתו של החוק חלו תמורות רבות בעקבות פסיקה בנוגע לרכוש אחר שלא מקורו ברכוש אסור, כאשר הגישה כיום בבתי משפט שאפשר להחיל את החוק גם במקרים שלא מדובר ברכוש שמקורו ברכוש אסור.

יישום החוק מלווה בקשיים רבים של פגיעה קשה בעקרונות ובזכויות יסוד בתחומים כדוגמת הגנת הפרטיות, סודיות בנקאית, חובת אמון, חסיונות ועוד, החלתו של חוק על נותני שירותים כגון עו"ד ורו"ח שבעקבות תיקון החוק חייבים אף בישומו ובשמירת הכללים שנקבעו בו לטיפול בלקוח יוצרים אף הם צומת קשה של החלטות בזמן אמת.

משרדנו מעניק שירותים בתחום הלבנת ההון לרבות ייצוג וליווי חשודים ונאשמים בבתי המשפט בהליכים הנוגעים לתחום הלבנת ההון, שחרור כספים ועוד.

הלבנת הון היא עבירה פלילית אשר עשויה להוביל לענישה חמורה מאוד, לרבות מאסר. עם השנים, השיטות השונות לגילוי הלבנת הון הופכות יותר ויותר מתוחכמות, כך שאנשים רבים – גם אם הם מבצעים פשע קל יחסית – מוצאים את עצמם נענשים בצורה חמורה אשר משנה את חייהם מהקצה אל הקצה. חשוב להבין כי החוק הישראלי מתייחס בצורה מחמירה להלבנת הון, ולכן אם אתם מואשמים בהלבנת הון או חושדים שאתם עשויים להסתבך בגלל עבירה זו, צרו קשר באופן מידי עם עורך דין הלבנת הון אשר יוכל להעניק לכם ליווי משפטי ולהגן על חירותכם.

מהי הלבנת הון?

"הלבנת הון היא ביצוע פעולה ברכוש שמקורו בפשיעה – בעבירות מקור (כגון סחר בסמים, סחיטה, ניהול וארגון הימורים בלתי חוקיים, שוחד, סחר בנשק, סחר בבני אדם וכדומה), וזאת במטרה להסתיר או להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעלי הזכויות בו, או את מיקומו, להטמיע ברכוש לגיטימי ולהכינו לשימוש חוזר. בדרך זו ניתן להפוך "הון שחור", שהוא כסף שמקורו בעבירות חמורות, לכסף לגיטימי. בהתאם לחוק איסור הלבנת הון והצווים מכוחו, הלבנת הון היא עבירה פלילית". (מתוך ויקיפדיה)

כלומר, הלבנת הון היא פשע, שבמסגרתו מלבין ההון מנסה להסתיר או להוות את מקור הרכוש, היות ומקורו בפשיעה מסוימת כמו שוחד, סחר בסמים, זיוף כספים ועוד. כך, מלבין ההון מנסה לקחת כסף "שחור", ולהפוך אותו לכסף לגיטימי.

עורך דין הלבנת הון 
עורך דין הלבנת הון

הפיכת הכסף לכסף לגיטימי נעשית לרוב באמצעות שלושה שלבים – הרשמה, ריבוד והטמעה. במסגרת שלב ההרשמה, הכסף האסור מוחדר אל המערכת הפיננסית. בשלב הריבוד, נעשות פעולות שונות על מנת לטשטש את מקור הכסף, כך שלא יהיה ניתן לזהות כי מקורו בעבירה פלילית אסורה. בשלב ההטמעה, הכסף נמשך כאשר הוא "מולבן", וכך מלבין ההון יכול להשתמש בו ככסף רגיל לכל דבר ועניין, מבלי לחשוש שייתפס וייעצר.

למען הסר ספק, הלבנת הון היא עבירה פלילית.

הלבנת הון בישראל

חוק איסור הלבנת הון נחקק בשנת 2000, לאחר שבע שנים מאומצות של חקיקה. בעקבות חוק זה, הוקמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, תחת משרד המשפטים. האיסור על הלבנת הון בישראל בא לידי ביטוי בשני נושאים מרכזיים:

חובת דיווח על כניסה או יציאה לישראל עם 100,000 ₪ או יותר

מלבד עולה חדש, שרשאי להביא לארץ עד 1.25 מיליון ₪, כל אדם שנכנס או יוצא משערי מדינת ישראל צריך לדווח על נשיאת 100,000 ₪ או יותר. גם אם לא דיווח בשל טעות תמימה, עדיין יעמוד בפני סנקציות. זוהי אחת מדרכיה של מדינת ישראל להבטיח כי סכומי כסף גדולים וחשודים אינם נעים בשטחה מבלי ידיעתה.

חובת דיווח של בנקים על פעולה חשודה

אם בנק מזהה פעולה חשודה, הקשורה בסכומי הכסף המועברים בפעולה, במידע הידוע על הלקוח או כל נסיבה אחרת, עליו לדווח על הלקוח – ללא ידיעתו – לרשות הלבנת הון ומימון וטרור.

עבירות מס שנחשבות הלבנת הון

כאמור, לשם אישום בעבירת הלבנת ההון, יש להוכיח עבירת מקור אשר היוותה הבסיס לעבירת הלבנת ההון, אשר בגינה הכסף צבוע בצבעים פליליים – כמו סחר בבני אדם, סחר בנשק ובסמים וגם עבירות "פשוטות" יותר – כמו עבירות מס.

חוק איסור הלבנת הון תוקן בשנת 2016 כך שגם עבירות מס נחשבות כעבירות מקור לחוק איסור הלבנת הון. אי דיווח על עסקת מכירה\רכישה של נכס בסך 100,000 ₪ ומעלה או העלמת מס בגובה 1,000,000 ₪ בשנה או 2,500,000 ₪ בארבע שנים, הינן עבירות שהחוק הגדיר בפירוש שייחשבו כעבירות מקור אשר מבססות את עבירת הלבנת ההון.

על אף שלאזרח מן השורה סכומים אלו ייראו כאסטרונומיים, חשוב מאוד להבין שאלו אינם סכומים יוצאי דופן וניתן להגיע להעלמת מס בסדר גודל כזה גם אם אינך עבריין או איש עסקים ממולח.

העונש על הלבנת הון בישראל

האיסור על הלבנת הון והעונש על עבירה זו קבועים בחוק איסור הלבנת הון, סעיף 3 –

"3.  (א)  העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (4) (בחוק זה – רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין –

(1)   רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;

(2)   רכוש ששימש לביצוע עבירה;

(3)   רכוש שאיפשר ביצוע עבירה;

(4)   רכוש שנעברה בו עבירה.

(ב)  (1)   העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיפים 7 או 8א או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים האמורים, דינו – מאסר חמש שנים או קנס פי שמונה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "מסירת מידע כוזב" – לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח;

(2)   המוסר מידע כוזב כאמור בפסקה (1), לגבי רכוש אסור, דינו – העונש הקבוע בסעיף קטן (א)".

כפי שניתן לראות, העונש על הלבנת הון יכול לעלות למלבין ההון בעונש מאסר של עד עשר שנים או עונש כספי נכבד מאוד. זאת, מהסיבה הפשוטה שהלבנת הון היא עבירה חמורה מאוד, אשר לה מחיר חברתי חמור.

זכרו כי גם אם נשפטתם בגין הלבנת הון ויצאתם עם עונש כספי נמוך יחסית, עדיין אתם מוגדרים כעבריינים בעלי הרשעה פלילית אשר כל עבירה נוספת שתבצעו עשויה להוביל להחמרה בעונשכם הבא. לכן, הרשעה פלילית אינה עניין של מה בכך, גם כאשר היא אינה גוררת ענישה קשה.

מדוע יש צורך בעורך דין הלבנת הון?

נחשדתם בהלבנת הון? חשוב מאוד להיעזר בעורך דין הלבנת הון. כאמור, אישום בהלבנת הון עשוי להוביל לא רק לסנקציות פליליות קשות, אלא גם למוניטין חברתי ועסקי אשר עשוי לפגוע בצורה קשה בכל עסקה בה תנסו להתקשר מעתה והלאה.

זכרו – עבירה פלילית היא אינה משחק ילדים, ואתם עשויים למצוא את עצמכם נושאים בעונש כספי אדיר ואפילו במאסר בפועל. על מנת להימנע מכך, היעזרו בעורך דין הלבנת הון מומלץ ותבטיחו כי אתם עושים את כל המאמצים הנדרשים על מנת להגן על עצמכם.

כמו כן, אם תיעזרו בעורך דין הלבנת הון אשר מתמחה במיסים עוד לפני שאתם מואשמים בהלבנת הון, ייתכן ותוכלו להימנע מהאישומים ולמצוא פתרונות לבעיות המס עמן אתם מתמודדים.

עורך דין הלבנת הון מומלץ

משרד עורך הדין משה קריסי מזמין אתכם לקבל ליווי משפטי ממשרדנו, אשר מתמחה בהלבנת הון ומיסים. עורך הדין קריסי הוא יועץ מס המכהן כיושב ראש ועדת מיסים בלשכת עורכי הדין במחוז מרכז, ועל כן מחזיק בניסיון רב ובמומחיות בתחום. למשרדנו ישנן הצלחות רבות בתיקים מסוג זה, ואנו נשמח להעמיד לשירותכם את הצוות המשפטי המצוין שלנו ולהבטיח כי תקבלו ייצוג משפטי מהדרגה הראשונה.

מאמרים באותו נושא

העלמת הכנסות
העלמת הכנסות

על העלמות מס ומשבר הקורונה בעקבות מגיפת הקורונה והתפשטות המגפה, הוחל סגר ועסקים רבים נקלעו שלא בטובתם לקשיים כלכליים אשר מאיימים על המשך קיומו של

קרא עוד »