Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

עורך דין דיני עבודה

משרדנו מעניק שירותים במתן יעוץ מיסויי בכל תחום העבודה, ליווי בחקירות של מעסיקים ועובדים בביטוח הלאומי, ליווי תאגידים ויחידים בביקורות ובשומות ניכויים בביטוח הלאומי. בנוסף לכך משרדנו מסייע בהגשתן של תביעות מעסיקים ושכירים בבתי הדין השונים, ליווי ויעוץ לעובדים טרם שימוע וייצוג בהליך, הליכים מנהליים לרבות ייעוץ וליווי עובדות במסגרת דיני העבודה הנוגעות לזכויות עבודת נשים.

במדינת ישראל ישנן עשרות הפרות של דיני עבודה ביום אשר אינן מדווחות או מטופלות כלל, בשל שתי סיבות עיקריות: הסיבה הראשונה היא שרוב הישראלים אינם מודעים כלל לזכויותיהם בתחום העבודה ואינם יודעים לזהות כאשר ישנה הפרה אשר מצדיקה תביעה ופיצויים. הסיבה השנייה היא שעובדים רבים מוכנים לספוג יחס מזלזל או תנאי עבודה בעיתיים על מנת לשמור על מקום העבודה שלהם ולא להסתפק בפיטורין. מאמר זה יסביר על זכויות בסיסיות בדיני העבודה ומתי יש להיעזר בעורך דין דיני עבודה.

מהם דיני עבודה?

"דיני עבודה או משפט העבודה עוסקים בהסדרתם המשפטית של העבודה ויחסי העבודה, בתחומים הבאים:

  • קביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד, מערכת היחסים החוזית בין העובד לבין המעביד והסדרת היחסים לפי החוזה בין הצדדים.
  • חובותיהם וזכויותיהם של הצדדים לפי הדין החקוק, ובפרט לפי חקיקת המגן, אשר מעניקה לעובד הגנות הגוברות על ההסכמות החוזיות בין הצדדים.
  • משפט העבודה הקיבוצי – במסגרתו מוסדרים היחסים שבין ארגון עובדים למעביד, בתחומים כגון חופש ההתאגדות, זכות השביתה והסכם קיבוצי. בנוסף, תחום זה מתייחס לצווי ההרחבה וליחסים שבין ארגוני עובדים לארגוני מעבידים".

(מתוך ויקיפדיה)

כפי שניתן להבין, דיני העבודה הם ענף משפטי ייחודי המסדיר את כל הדינים הרלוונטיים הקשורים לתחום העבודה, לרבות יחסיהם של העובד והמעסיק, החובות והזכויות של כל אחד הצדדים ומשפט העבודה הקיבוצי, שנועד להסדיר את הדינים הרלוונטיים לארגון עובדים ויחסיהם עם המעסיק.

עורך דין דיני עבודה
עורך דין דיני עבודה

בתי הדין לדיני עבודה

כחלק מהרצון להפריד את דיני העבודה מדינים אחרים, ולהעניק תוקף מיוחד לדיני העבודה, הוקמה ערכאה נפרדת לחלוטין והיא בית הדין לדיני עבודה. במסגרת בתי הדין לדיני עבודה, נידונים תיקים הקשורים אך ורק לדינים אלו. כך נוצרת "חממה" שבמסגרתה עובדים שופטים המתמחים בתחום, ולצידם עובדים נציגים מארגוני העובדים והמעסיקים השונים.

למה צריך דיני עבודה?

מערכת היחסים של עובד ומעסיק היא ייחודית מאוד ורגישה מאוד, מהסיבה הפשוטה שלמעסיק יש הרבה כוח על העובד באופן שמייצר יחסי כוחות לא שוויוניים בין הצדדים. כאשר יש פער כוחות בין מעסיק לעובד, ישנו חשש שהמעסיק ינצל את כוחו על מנת להטיל סנקציות או תנאי עבודה לא הוגנים על העובד, ואילו העובד לא ילין על כך או יתפטר כיוון שהוא תלוי במעסיק לשם פרנסתו.

מדובר במצב מורכב מאוד אשר מצריך בהתאם מערכת חוקים נפרדת אשר מתייחסת לכל הקשיים הרלוונטיים שעולים ביחסים בין עובד ומעסיק, ובין ארגון עובדים למעסיק.

ישנם מספר הסדרים בתחום דיני העבודה שכל עובד ומעסיק צריכים להכיר:

חוק הודעה לעובד

לפי חוק הודעה לעובד, כל מעסיק נדרש – תוך שלושים יום מיום תחילת ההעסקה – להסביר לעובד על זכויותיו הסוציאליות, חובותיו ותנאי העסקתו. במקרה שמדובר בקטין, יש ליידע אותו תוך שבעה ימים מיום תחילת העסקה. חשוב להזכיר כי העובד אינו צריך לדרוש את זכות היידוע וגם לא צריך להזכיר או לשכנע את מעסיקו – זוהי חובה אוטומטית של המעסיק.

ההודעה עצמה צריכה להינתן בכתב, ולכלול את זהות הצדדים, יום תחילת ההעסקה, משך ההעסקה, אופן ותנאי התשלום, יום המנוחה, הסבר על הסכמים קיבוציים ועל הממונה הישיר של העובד וכן הלאה. אי מתן הודעה זו מתיר לעובד לתבוע פיצויים של עד 15,000 ₪ ללא הוכחת נזק. לשם קבלת הפיצויים, יש להוכיח כי המעסיק התחמק מהסברים אלו ביודעין.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988 מעמיד איסור על הפליה כלפי עובד או מתראיין לעבודה –

"2.  (א)  לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו, כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, הצפוי להם, בכל אחד מאלה:

(1)   קבלה לעבודה;

(2)   תנאי עבודה;

(3)   קידום בעבודה;

(4)   הכשרה או השתלמות מקצועית;

(5)   פיטורים או פיצויי פיטורים;

(6)   הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה".

לפי חוק זה, ישנו איסור כללי על הפליה כנגד עובד מכל סיבה כלשהי – וזהו איסור שנאכף בחומרה.

פיצויי הלנת שכר

הלנת שכר הינו מושג שמתאר מצב שבו המעסיק אינו משלם לעובד – באופן מלא או חלקי – בתשעת הימים שלאחר מועד התשלום המוסכם. במקרה כזה, העובד יכול לתבוע בגין הלנת שכר, כאשר עבור כל יום איחור בתשלום השכר הוא יקבל פיצויים.

באמצעות פיצויי הלנת שכר, המדינה מבטיחה שעובד שאינו מקבל יחס הולם יזכה לפיצויים באופן שירתיע את המעסיק מהלנת שכר.

אלו רק דוגמאות בודדות לחוקים פונדמנטליים בדיני העבודה אשר מטרתם להגן על העובד. ישנם עוד עשרות ומאות חוקים שכל מטרתם היא להגן על רווחתו של העובד ועל החירות שלו, הפרטיות שלו, דעותיו, חיים אישיים תקינים וכן הלאה.

למה צריך עורך דין דיני עבודה?

כאמור, יחסי עובד-מעסיק הם יחסים טריקיים מאוד, אשר מצריכים שורה של קודי התנהגות וחוקים על מנת שתיווצר אווירה בטוחה מספיק עבור העובד. כך, העובד לא יאבד את עבודתו בשל גחמה של המעסיק או בגלל סכסוך בין השניים. לדוגמא, למעסיק אסור לשאול מרואיינת בריאיון עבודה על תוכניותיה להביא ילדים או על היותה בהיריון, כיוון שאלו שיקולים לא רלוונטיים אשר ככל שישפיעו על החלטת המעסיק, יהוו הפליה על רקע מינה של העובדת.

כפי שניתן להבין, מדובר בענף משפטי מורכב ומסועף אשר אינו זהה לענפים משפטיים אחרים. בדיוק בשל כך, רצוי להיעזר בעורך דין דיני עבודה מומלץ אשר מתמחה בתחום ובקיא בכל הפסיקות הרלוונטיות.

עורך דין דיני עבודה הוא תפקיד שמצריך הרבה רגישות, תשומת לב לפרטים הקטנים וכמובן – ידע נרחב בתחום דיני העבודה. לא כל עורך דין מתאים לתפקיד זה, ובבואכם לברר את זכויותיכם כעובדים או כמעסיקים, עליכם להיעזר בעורך דין מיומן בתחום דיני עבודה.

עורך דין דיני עבודה מומלץ

ככל שאתם חוששים שזכויותיכם נפגעו במרחב התעסוקתי, אל תחששו – צרו קשר מידי עם עורך דין דיני עבודה מומלץ. עורך דין יסביר לכם, ללא התחייבות, מהן זכויותיכם ומה אתם יכולים לעשות על מנת לשפר את מצבכם. תביעת דיני עבודה עשויה להיות לא פשוטה, וליצור מורכבות חברתית בין העובד לחבריו ולמעסיק, אך זכרו שאף אחד אינו רשאי לפגוע בזכויותיכם ובזכותכם להתפרנס.

עורך הדין משה קריסי מתמחה בדיני עבודה ומזמין אתכם ליצור קשר בהקדם על מנת שנוכל לעדכן אתכם על זכויותיכם ועל אפיקי הפעולה השונים שעומדים בפניכם.

מאמרים באותו נושא