Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

עדכוני מס על גזירות המס המתוכננות והקשר לפרשת בר רפאלי

עדכוני מס – בעקבות הקורונה, תוכניות רשות המיסים והקשר לפרשת בר רפאלי

משבר הקורונה גבה וממשיך לגבות מחירים רפואיים וכלכליים כבדים. משבר הקורונה והסגר שהוטל על מדינת ישראל גרמה כך שהמדינה נאלצה לאחר לחץ שנוצר מציבור העצמאיים והשכירים לשלוח יד עמוק לקופת האוצר ולפצות על נזקי הקורונה.כפי שהערכנו במשרד, רשות המיסים נערכה ליום שאחרי, כדי שנבין תפקידה העיקרי אומנם הלא רשמי של רשות המיסים  הוא גביית מיסים. גבית המיסים משמשת את עיקר הכנסותיה של המדינה ותקציבה השוטף, ועל כן פגיעה ביכולת הרשות המיסים לגבות מס, משמעותה פגיעה ישירה ביכולת של המדינה להעניק שירותים לאזרחי המדינה.

בעקבות המשבר כאמור, חולקו כספים מקופת האוצר כספים ששימשו כרזרבות ומיד לאחר חזרת פעילות המשק לפעולה החלו באוצר וברשות המיסים לעמול על תוכניות להעמקת גביית המיסים, תוך שהם מבקשים לאמץ מודלים של גביית מס ממדינות שונות, המודל האיטלקי, המודל הצ'יאליני ועוד.

במסגרת הצעות רשות המיסים לאמץ מודלים של גביית מס תוך העברת תוכניות בדרך עוקפת חקיקה המצריכה זמן באמצעות הכללתן של תוכניות אלה במסגרת חוק ההסדרים.

להערכתנו חלק מהצעות רשות המיסים יתקלו בהתנגדות רבה מצד ארגוני המייצגים, רואי חשבון יועצי המס ולשכת עורכי הדין, אך כפי שקורה לא פעם סביב משברים כלכלים, ככל שאלה יעמיקו הדרך הקלה והמוטעת לשיטתנו היא בניסיון להכביד את נטל תשלום מס המוטל על האזרח.

 

 אז מה מתכננים לנו ברשות המיסים, על איזה גזירות מדובר?

א. הטלת חובה על תשלום חלקי (שליש מתשלום המס שהרשות קבעה) בערעורי מס.

הגישה לערכאות היא זכות ראשונה במעלה במיוחד במפגש הלא שיווני בין הרשות המנהלית לאזרח הקטן. לרשות המיסים כרשות מנהלית ישנה דרך לקבוע סכום מס שונה מסכום המס אותו חישב ודיווח האזרח לרשות המיסים במסגרת השומה העצמית אותו הגיש לרשות המיסים.

ישנם מקרים בהם רשות המיסים סוברת כי, הדיווח שהוגש במסגרת הדו"ח השנתי שמוגש למס הכנסה או הדוחות התקופתיים שמוגשים למס ערך מוסף כי דוחות אלה לא נכונים או לא מלאים.

במקרה שבה נוצרת מחלוקת בין רשות המיסים לאזרח, מתנהל הליך דיוני בו לאזרח ישנה האפשרות להשמיע ולהעלאות את טענותיו, כאשר טענות אלו נדחות על ידי הרשות המיסים, יוצאת שומה שהיא על פי מיטב שפיטה, על שומה זו ישנה זכות השגה ולאחר מכן הזכות להגיש ערעור לבית המשפט.

עדכוני מס על גזירות המס המתוכננות והקשר לפרשת בר רפאלי
עדכוני מס על גזירות המס המתוכננות והקשר לפרשת בר רפאלי

בחוקי המס הקיימים, הגשת ההשגה והערעור לבית המשפט, עוצרים באופן אוטומטי את הליך גביית המס, ומעשה גביית המס נדחית עד לסיומו הליך הערעור בבית המשפט.

לטענת רשות המיסים היכולת לדחות את תשלום המס השנוי במחלוקת משמשת את האזרח ותורמת ומסייעת בשיקול לפנות לערכאות ששיקול דחיית המס לטענת רשות המיסים לעיתים נובעת מתוך אסטרטגיה ותכנון.

על פי ההצעה של רשות המיסים, יש להחיל את המודל האיטלקי על פיו במקרה שבו מוגש ערעור מס על המערער לשלם שליש מסכום המס השנוי במחלוקת, לטענת רשות המיסים החלת מודל זה תצמצם ערעורי סרק ובמקביל תבטיח את גביית מס ו/או חלקו.

לטענת המתנגדים ואנו ביניהם, החלת המודל איטלקי תגרום לכך שלרשות המיסים יהיה מנוף בהפעלת לחץ לא מידתי על האזרח במקום בו יצאו שומות מס משמעותיות שתשלום המס ולו בחלקו יוביל לכך שלאזרח לא תהיה אפשרות הוגנת להלחם על טענותיו וצדקתו. מה גם שהפניה לערכאות כרוכה בתשלום הוצאות משפטיות גבוהות מצד האזרח, שיקול שלא קיים ברשות המסים.

 

ב.החלת המודל הצ'ילאני הנוגע לאישורי עסקאות וחשבוניות

כחלק מהמאבק בתופעת הפצת וקיזוז החשבוניות הפיקטיבות, תופעה הגורמת לנזק כלכלי כבד, מבקשת כעת רשות המיסים במסגרת הצעותיה להחיל את מודל המס הצ'ילאני ולמעשה לקבוע רף תחתון של סכום של 5,000 ש"ח שבו יצטרך כל מי שמבקש לערוך עסקה חייבת במס לפנות לרשות המיסים ולקבל אישור מקדמי בטרם תוצא חשבונית מס.

מהלך זה לטענת הרשות יצמצם משמעותית את היכולת של עברייני המס להשתמש ולהפיץ חשבוניות פיקטיביות ובכך לצמצם באופן משמעותי את הנזק לקופה הציבורית.

אומנם מדובר בתוכנית שיש בה צדדים חיוביים אך גם במקרה זה רב יהיה הנזק על התועלת. הצורך המתן אישור מקדמי על סכומי עסקאות נמוכים יוביל לשיתוק והאטה ביכולת לבצע עסקאות, במיוחד כאשר יהיה צורך מיידי באישור ממערכת מחשוב ונתונים שלטעמנו לא תוכל לעמוד בעומס המידע אותו היא תצטרך לספק וכוח האדם שהיא תצטרך לגייס, גם אם תבנה מערכת אישורים אוטנומית.

מה גם לטעמנו עשויות בשיטה זו ליפול טעויות רבות, ועוסקים רבים ימצאו את עצמם מנועים לבצע עסקאות בשל טעמים שונים, דבר שיהוה פגיעה קשה בחופש העיסוק, לטעמינו והבנתנו התוכנית כפי שהיא מוצגת כיום ספק רב שיש לה היתכנות היות שהיא מצריכה משאבים ותכנון ארוך טווח והתאמת המערכות הקיימות.

ב.החלת המודל הצ'ילאני הנוגע לאישורי עסקאות וחשבוניות

 

קיצור מבחן הימים לבחינת תושבות בישראל והקשר לפרשת בר רפאלי

אחד המבחנים הקיימים כיום בפקודת מס הכנסה על פיו בוחנים את תושבות האזרח לצורכי מס הוא מבחן הימים. כיום מספיקה שהות שהיא יותר מ183 ימים כדי לעמוד בטענת ניתוק תושבות לצורכי מס בישראל, בנוסף ישנו את מבחן הימים הרב שנתי ומבחני עזר נוספים הנוגעים לזמן השהות בישראל שעוזרים לקבוע יחד עם מבחנים אחרים האם מדובר בתושב ישראל לצורכי מס או תושב מדינה אחרת.

על פי אותו מבחן ימים, מספיקה שהות של כמחצית השנה בישראל כדי לקבוע כי מדובר בתושב ישראל לצורכי מס ולחלופין שהות של מספר ימים עודף קבע אחרת.

 

מבחנים נוספים לבחינת תושבות מס

מבחנים אלו שימשו רבים שמכורח עיסוקם ואורח חייהם ועוד שהו תקופות ארוכות מחוץ לגבולות המדינה, כאשר במקרים שתאמו את מבחני העזר שנכתבו הפקודה וכאלה שאומצו בפסיקה נקבע לגבי אלה שהם לא תושבי ישראל לצורכי מס.

בשנים האחרונות ובתקופה טרם משבר הקורונה, קמה ועדה מקצועית שביקשה במסקנותיה לחדד ולקבוע כללים ברורים לגבי מבחן התשובות וזאת כתוצאה מכך שהייתה עמימות לגבי יישום המבחנים לקביעת מרכז חייו של תושב לצורכי מס.

 

פרשת בר רפאלי

מקרה מפורסם בה נעשה שימוש באותה עמימות מיסויית הוא מקרה בר רפאלי, בפרשת בר רפאלי, רפאלי באמצעות יועציה ביקשה להכריז על ניתוק תושבות לצורכי מס במדינת ישראל.

טענתה המרכזית של רפאלי כי מרכז חייה הוא מעבר לים בשל העובדה כי מנהלת זוגיות מפורסמת ומתוקשרת עם בן זוגה דאז בארה"ב, במחלוקת שנוצרה בין רשות המיסים שטענה מאוחר יותר כי רפאלי לא ניתקה את התושבות, נבחנו בין שאר המבחנים מספר הימים בהם שהתה בחו"ל ולחלופין בישראל, כאשר ספירת הימים על פני השנים תוצאה חד משמעית.

על מנת לחדד את הכללים ולקבוע כללים ברורים מבקשת כעת רשות המיסים לשנות את מבחן זה ולהורידו ל100 ימים בלבד, למעשה שהות בישראל מעל אותם 100 ימים ישמש כחזקה כי אותו אזרח הוא תושב ישראל לצורכי מס, שהות של פחות מאותם 100 ימים לטענת הרשות תיצור את אותה וודאות נדרשת כי אכן מודבר באזרח שניתק את התושבות לצורכי המס.

בנוסף לכך מבקשת הרשות לקבוע כי במקרה בת הזוג חזרה להתגורר בישראל, עניין זה כשלעצמו יהיה משקל בהכרעה האם מדובר בתושב ישראל לצורכי מס.

גם בבקשה זו של רשות המסים ישנה פגיעה לא מידתית באזרחים רבים שאינם מנהלים את אורח חייהם ומרכז חייהם בישראל ועשויים למצוא עצמם נתקלים במאבק מיותר למול רשות המסים.

פרשת בר רפאלי

 

לסיכום

כפי שניתן להבין מדובר בהצעות מרחיקות לכת שתהיינה אם חלילה תתקבלנה כולן או חלקן השפעה רבה על אזרחים ועל יכולת תפקוד המשק וביצוען של פעולות כלכליות, חלקן עשויות לגרום לכך כי במקרה של הגירה לצורכי עבודה יקרו גם במקרים כאלה ואחרים תקלות מס חמורות. על מנת להיערך בהתאם אנו ממליצים להתייעץ עם מומחי המס שלכם כיצד להיערך וכיצד לפעול.

משרדנו מעניק שירות מקיף בתחום המס המקומי והבינלאומי ואנו מזמינים אתכם להשתמש בשירותנו.