Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

עדכון מס – מכירת דירה ישנה בעת רכישה דירה חדשה

עדכון מס – בשל המצב המיוחד במשק דחיה במנין החודשים במכירת דירה ישנה בעת רכישת דירה חדשה

הועתק ממיסים און ליין: מליאת הכנסת אישרה: התקופה בין 1.3.2020 ועד 1.10.2020 לא תחשב במניין 18 החודשים למכירת דירה ישנה בעת רכישת דירה חדשה (הודעה לציבור). מיסים און ליין

"מליאת הכנסת אישרה: התקופה בין 1.3.2020 ועד 1.10.2020 לא תחשב במניין 18 החודשים למכירת דירה ישנה בעת רכישת דירה חדשה

מליאת הכנסת אישרה אתמול (20.7.2020) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס, ובכלל זה נקבע כי רוכשי דירות מגורים, אשר היו אמורים למכור את דירתם בתוך 18 החודשים מיום רכישת הדירה החדשה, כדי ליהנות משיעורי מס רכישה מופחתים ב"רכישת דירה יחידה", והמועד האחרון למכירת הדירה "הישנה" הסתיימה בתקופה שבין 1.3.20 עד ה-1.10.20, התקופה האמורה לא תילקח בחשבון.

עדכון מס - מכירת דירה ישנה בעת רכישה דירה חדשה
עדכון מס – מכירת דירה ישנה בעת רכישה דירה חדשה

החוק קובע גם כי התקופה האמורה לא תילקח בחשבון לגבי מי שהיה עליו למכור את דירתו הישנה תוך תקופה של 18 חודשים ממועד רכישת הדירה הנוספת, על מנת ליהנות מפטור ממס על מכירת הדירה הישנה.

נזכיר כי בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין, מי שרכש דירה חדשה לפני שמכר את הדירה הישנה, יהיה זכאי למדרגות מס רכישה של "דירה יחידה" בעת רכישת הדירה החדשה ולפטור ממס שבח במכירת הדירה הישנה, אם ימכור את דירתו הישנה במועדים שנקבעו בחוק ובכפוף ליתר התנאים. ובמסגרת החוק שאושר אמש במליאה התקופה שבין 1.3.2020 ועד 1.10.2020 לא תחשב במניין התקופה לפטור."

להבהרות ולהסברים נוספים ניתן לפנות למשרדנו.