Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

עבירות מע"מ ותפקידו של עורך דין מע"מ

חוק מע"מ בשונה מפקודת מס הכנסה, מעניק סמכויות רבות לפקיד המע"מ, סמכויות פליליות, וזאת בשונה ממס הכנסה אשר בה ישנה חלוקת תפקידים ברורה בין סמכויות פקידי המס לבין חוקרי המס. כדי להבהיר ולפשט, הזמנה למשרדי מע"מ גם בעניינים פשוטים של איחור בדיווח או אי דיווח, נערכת בשליחת הזמנה לחקירה.

הזמנה לחקירה משמעותה, חשד לעבירת מס פלילית. הדברים שימסור החשוד ישמשו את מנהל מע"מ כאשר יוחלט להגיש נגד אותו חשוד כתב אישום, ולכן גם בעניינים שלכאורה נראים פשוטים וטכניים, גם שם התייעצות עם עו"ד מע"מ היא חשובה.

 

עבירות מע"מ-כללי

ככלל עבירות מע"מ הם עבירות פליליות הנחלקות לעבירות חמורות הנושאות עונש של מאסר של 5 שנים, עבירת מטרה וכוונה להתחמק מתשלום המס כפי שאלה רשומות בסעיף 117ב לחוק מע"מ על תתי סעיפיו ועבירות פליליות אחרות קלות הנושאות עונש של עד שנת מאסר, בעיקר הנוגעות לאי מילוי דרישות החוק הנוגעות לאיחור בדיווח וכן, אלה מעוגנות בסעיף 117א לחוק מע"מ.

עבירות מע"מ ותפקידו של עורך דין מע"מ
עבירות מע"מ ותפקידו של עורך דין מע"מ

גם במקרים בהם מוזמן עוסק למשרדי מע"מ לצורך בירור ובדיקה בנוגע לספריו, עליו להתכונן ולבדוק היטב, שחלילה לא נפל פגם בניהול הספרים, שלא נדרשו חלילה חשבוניות החשודות כחשבוניות פיקטיביות/זרות היות שבכל זימון של עוסק במע"מ נדרש העוסק לעדות העשויה להפוך לחקירה תחת אזהרה, ועל כן המלצתנו היא כי בכל מקרה בה מוזמן עוסק/לקוח לרשויות מע"מ, לערוך בדק בית ולהתייעץ עם עורך דין מע"מ, עורך דין מיסים הבקיא בחוק מע"מ.

לסיכומו של עניין- במידה וזומנתם לבירור/בדיקה במשרדי מע"מ פנו לייעוץ לעו"ד מע"מ הבקיא בתחום, מוזמנים לפנות למשרדנו בטל: 03-5451766, או בטלפון נייד שמספרו: 054-3974412 ונסייע לכם.