Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

עבירות מע"מ ועל חשיבותו של עורך דין מע"מ בייצוג חשודים

עבירות מע"מ שונות בהתייחסות של רשות המיסים כלפי מי שנחשד כעובר אותן והן בסנקציות הפליליות הקבועות לגבי מי שנחשד שעבר את אותן עבירות. מס ערך מוסף הוא מס עקיף המוטל על מתן שירות ועל מכירת נכס, המס מוטל על הצרכן הסופי שאמור היה לשלמו ולהעבירו ישירות לקופת המדינה. התשלום של מס ערך המוסף הוטל למעשה בחוק על בעלי העסקים הגובים את המס מהצרכנים הסופיים ומוטלת עליהם החובה להעבירו לקופת המדינה. היות שמדובר בנטל מכביד ניטלו הקלות לבעלי עסקים, עוסקים מורשים לקזז מהמס הנגבה מהלקוחות את המס אותם שילמו לצורכי העסק שלהם.

 

התפיסה של רשויות המס את תפקיד בעל העסק ביישומו של החוק.

התפיסה של רשויות המס ושל המחוקק בראיית בעל העסק (ה"עוסק המורשה") היא כמי שהוטל עליו תפקיד של גובה המס וכמי ששומר ואחראי על קופת המדינה.

ברם, במנגנון וביישומו של תפקיד זה ישנם לעיתים בעיות, היות שהוא הפך בשנים מאז הוחל החוק כר נוח בו לביצוע עבירות מס דרך זיופם של חשבוניות, ניפוח הוצאות ( להלן גם: "מס תשומות") והכנסות ( להן גם: "מס עסקאות").

בשל העובדה כי מדובר למעשה ככסף שנגבה כל ידי בעל העסק שאמור לדווח ולהעבירו לקופת המדינה אחת לחודש/חודשיים, הענישה לגבי עבירות שנעשות בתחום זה היא חמורה. האופן בו נקבע בחוק ובתקנות לגבי  חובת הדיווח והתשלום לעיתים גורמת לתקלות רבות שאף בעל עסק נורמטיבי עשוי להיקלע למצב בו הוא נחשד בעבירת מס.

יש לזכור כי כל עבירה על חוק מע"מ היא עבירה פלילית, ולכן זימון לחקירה למשרדי מע"מ של בעל עסק עשוי להוביל במקרים רבים לחקירה תחת אזהרה, המחייבת היוועצות עם עו"ד מע"מ הבקיא בתחום ועדיף שתעשה אם בשלו התנאים קודם להגעת בעל העסק למשרדי מע"מ.

עבירות מע''מ ועל חשיבותו של עורך דין מע''מ בייצוג חשודים.
עבירות מע"מ ועל חשיבותו של עורך דין מע"מ בייצוג חשודים.

חשבוניות פיקטיביות

תופעת החשבוניות הפיקטיביות והחשבוניות הזרות היא תופעה רחבה ונפוצה בענפים מסוימים הגורמת כי בעלי עסקים נורמטיביים שלא ערכו בדיקות כפי שאלה מוטלות עליהם למצוא עצמם כחשודים בעבירות מס לעיתים גם נאשמים.

בנוסף לזאת, עסקים רבים הסובלים מתזרים שלילי, ואשר להם קשיים בניהול נכון של העסק מוצאים עצמם פעמים רבות בקושי בתשלום המע"מ ואף הם נקלעים לתסבוכת מול רשויות המע"מ, באיחור בדיווח או אי תשלום דבר שהוא עבירה על חוק מע"מ ועשוי להוביל אף הוא לכתב אישום ובמקרים מסוימים למאסר בפועל.

לסיכומו של דבר, הסתבכות או הזמנה להגעה למשרדי מע"מ מצריכה ליווי של עו"ד מע"מ הבקיא בתחום וזאת על מנת להימנע במעורבות בפרשה פלילית חמורה.

משרדנו מלווה ומייעץ לעסקים בנושאי מע"מ ומעניק חוות דעת הנושאי מיסוי וזאת על מנת למנוע הסתבכות של בעלי עסקים למול רשויות המס, משרדנו מעניק ליווי צמוד לבעל העסק שנחשד בעבירה על חוק מע"מ כבר בשלב ההתחלתי של הזימון הראשון למשרדי מע"מ וכן מייצג חשודים ונאשמים בעבירות מע"מ בבתי המשפט השונים, מיסד המשרד עו"ד ויועץ המס משה קריסי, הינו יוצא רשויות המס, יוצא מע"מ ובעל ניסיון בתחום של למעלה מ-20 שנה.