Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

עבירות מס של עצמאיים

ניהול עסק עצמאי בישראל הוא ללא ספק משימה מורכבת ומאתגרת, הן מבחינת התחרות העסקית והן מבחינת הבירוקרטיה וההתנהלות מול רשות המיסים. עבור עסקים עצמאיים, ההתנהלות מול רשות המיסים היא דבר שבשגרה, כשהם נדרשים לדווח באופן שוטף על הכנסותיהם ולשלם מיסים בהתאם. אך בין אם בכוונת זדון ובין אם בשוגג, עסקים רבים נקלעים למצב של עבירות מס של עצמאיים, ובכך חושפים את עצמם לקנסות ועונשים שונים.

 

ההתנהלות השוטפת של עוסקים עצמאיים מול רשות המיסים

סקטור העסקים העצמאיים בישראל הוא סקטור גדול וחשוב ביותר לכלכלה הישראלית ויחד עם זאת, שורה של רגולציות וחבויות מס גבוהות, הופכות את ניהול העסק העצמאי, הקשה ממילא, למשימה מאתגרת ומורכבת אף יותר.

כך, בניגוד לעולמם של השכירים, בו מקום העבודה מטפל עבורם בכל נושא המיסוי ותלוש המשכורת, הרי שאצל העוסקים העצמאיים, כל נושא הטיפול במיסוי נמצא תחת אחריותם הבלעדית. בהתאם לכך, עוסקים עצמאיים מקיימים התנהלות שוטפת מול רשות המיסים בהתאם להכנסותיהם והוראות החוק, לרבות ניכויי מס עבור עובדים מועסקים.

 

מי הם עוסקים עצמאיים?

עוד לפני שנעסוק בסוגיית עבירות מס של עצמאיים, חשוב להבין אילו עסקים נחשבים לעוסקים עצמאיים וכיצד למעשה רשות המיסים מגדירה עוסק עצמאי. על פי רוב, הגדרת עוסק עצמאי על פי רשות המיסים נחלקת לשתי קטגוריות עיקריות:

 

עוסק פטור ממע"מ

עוסק פטור, אשר כונה בעבר גם בשם 'עוסק זעיר' הינו עסק עצמאי בעל מחזור פעילות קטן (מחזור עסקאות שנתי שאינו עובר את הסכום של 107,692 ₪) ולפיכך, הוא אינו חייב בגביית מס ערך מוסף (מע"מ) מלקוחותיו, למעט מספר מקרים חריגים.

עבירות מס של עצמאיים
עבירות מס של עצמאיים

עוסק מורשה

עוסק עצמאי המוגדר כעוסק מורשה, הינו עסק עצמאי המחויב לגבות מע"מ מלקוחותיו. על מנת להיחשב כעוסק מורשה, על העסק לעמוד לפחות באחד מהקריטריונים הבאים:

  1. מחזור עסקאות שנתי עולה על סכום של 107,692 ₪.
  2. עוסק באחד מרשימת העיסוקים המחויבים להירשם כעוסק מורשה: אדריכל, הנדסאי, יועץ מס, כלכלן, עורך דין, רואה חשבון ועוד.

 

מהן עבירות מס של עצמאיים?

לא מעט אנשים נוטים לזלזל כשהם שומעים את המונח עבירות מס של עצמאיים, שכן עבירות אילו נתפסות בעיניהם כעבירות 'צווארון לבן', אך למעשה, המחוקק נוקט בגישה מחמירה עבור עבירות מס של עצמאיים ועבירות מס בכלל, כאשר חלק מהעבירות אף שקולות לעבירות פליליות לכל דבר ועניין ויכולות להגיע לכדי עונשים משמעותיים, החל מקנסות גבוהים ועד מאסר בפועל.

היות וחוקי המיסים, על סעיפיהם ותתי סעיפיהם הרבים, נחשבים לסוגיה משפטית מורכבת ומאתגרת, אך טבעי הדבר שעצמאיים רבים יהיו חשופים לביצוע עבירות מס של עצמאיים, גם ללא כוונת זדון. אך היות וכל סטייה מחבות הדיווח וחבות תשלום המס נחשבת כעבירת מס, חשוב להכיר מהן עבירות המס של עצמאיים וכיצד ניתן להימנע מהן.

 

חלוקת עבירות המס של עצמאיים

בהתאם לדיני המס השונים, ניתן למצוא מגוון סוגים שונים של עבירות מס של עצמאיים, כפי שנראה ביתר פירוט בהמשך. באופן כללי, ניתן לחלק את עבירות המס של עצמאיים לשתי קטגוריות עיקריות:

 

עבירות מס טכניות

עבירות מס אלו נחשבות לעבירות מס קלות במהותן, שכן לרוב מדובר בעבירות מס שנעשו בתום לב וללא כוונת זדון. בהתאם לכך, הענישה בגין עבירות מס טכניות תסתכם לרוב בתשלום קנס והסדרת המחדל.

 

עבירות מס מהותיות

עבירות מס אלו נחשבות לעבירות מס חמורות, בעלות מאפיינים פליליים, שמטרתן העיקריות היא להעלים או להתחמק מחבות המס. בהתאם לכך, הענישה בגין עבירות המס המהותיות יכולה להגיע לכדי כתבי אישום ועונשים מחמירים, הנעים בין קנסות גבוהים ויכולים להגיע לכדי עונשי מאסר בפועל.

 

עבירות מס של עצמאיים – הסוגים הנפוצים ביותר

לאחר שראינו את חלוקת עבירות המס לעבירות טכניות ועבירות מהותיות, נוכל להיכנס לעומקה של סוגיה ולבחון כמה מהסוגים הנפוצים ביותר של עבירות מס של עצמאיים:

 

עבירות מע"מ

אי ציות לחוק המע"מ יכול להוביל לפתיחת הליכים פליליים מול העוסק, כאשר עבירות דוגמת דיווח שגוי, אי הגשת דו"חות במועד וחוסרים בניהול פנקסי חשבונות, יכולים להיחשב כעבירות טכניות ואילו עבירות דוגמת ניפוח הוצאות מע"מ, חשבוניות פיקטיביות וניהול כוזב של פנקסים, ייחשבו לרוב כעבירות מס מהותיות.

 

העלמת מס

העלמת מס היא בין עבירות המס הנפוצות ביותר בקטגורית עבירות מס של עצמאיים ומהותה, ניסיון של העוסק העצמאי להקטין את חבות המס שלו, באמצעות העלמת הכנסות ו/או אי דיווח עליהן.

 

עבירות מכס

עצמאיים רבים מייבאים סחורה מחו"ל ונדרשים לשלם בגינה מכס ומיסים שונים, ניסיון להכניס את הסחורה המיובאת לארץ ללא תשלום המיסים הרלוונטיים, בהחלט יכול להיחשב כעבירת מס.

 

עבירות מס של עצמאיים וענישה מקילה

ראינו אם כן, כי הענישה בגין עבירות מס של עצמאיים תלויה בחומרת העבירה שבוצעה ויחד עם זאת, כדאי לציין כי בעת הכרעת הדין, מערכת המשפט מכניסה מכלול שיקולים שונים, דוגמת מצב אישי, מצב כספי, היסטורית עבר פלילי ועוד, לפני קבלת ההחלטה הסופית.

ככל וקיימות נסיבות מקלות, הרי שהשופט יוכל להתחשב בהן ולפסוק עונשים מקלים, שמטרתם העיקרית היא להרתיע את הנאשם מלחזור על עבירות אלו. בכדי לשים את הדגש על נסיבות אלו ולהפחית את חומרת האישומים המופנים כלפיכם בצורה המיטבית, חשוב ומומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד מקצועי לענייני מיסוי, המתמחה בסוגית עבירות מס של עצמאיים.

 

עורך דין מיסוי לעוסקים עצמאיים

בכדי להבטיח התנהלות תקינה ויעילה מול רשות המיסים, ולהשאיר לבעל העסק את ההתמודדות עם ניהול העסק בלבד, חשוב שילווה את העסק שלכם עורך דין מיסים מקצועי ומנוסה בתחום, אשר יכוון וידריך אתכם הן בהתנהלות השוטפת והן במקרים בהם אתם עומדים בפני האשמות בגין עבירות מס של עצמאיים.

רשות המיסים מגדירה עוסקים עצמאיים כשייכים לאחת משתי הקטגוריות הבאות: עוסקים פטורים ממע"מ ועוסקים מורשים. מלבד עניין גביית המע"מ, ההבדל המהותי בין שני סוגי העוסקים נעוץ בסך מחזור העסקאות השנתי של העסק וברשימת עיסוקים ספציפית, המחייבת רישום כעוסק מורשה. 

את עבירות המס לכשעצמן, לרבות עבירות מס של עצמאיים, מקובל לחלק לשתי קטגוריות עיקריות: עבירות מס טכניות, הנחשבות לעבירות קלות במהותן ובהתאם לכך, זוכות גם לענישה מקילה יחסית. ועבירות מס מהותיות, הנחשבות לעבירות חמורות יותר ובעלות ענישה מחמירה יותר, היכולה להגיע לכדי עונשי מאסר בפועל.

בין סוגי עבירות המס של עצמאיים הנפוצים ביותר ניתן למנות את העבירות: עבירות מע"מ (דיווח שגוי, אי הגשת דו"חות במועד, ניפוח הוצאות מע"מ, חשבוניות פיקטיביות וניהול כוזב של פנקסים), העלמת מס לצורך הקטנת חבות המס ועבירות מכס.

האשמות ו/או חשדות המתעוררים נגד עוסק עצמאי בגין עבירות מס, יכולות להתפתח במהירות לכדי כתבי אישום ועונשים מחמירים ובכדי להתמודד עם מצבים כאלו בצורה המיטבית, חשוב שיהיה לצידכם עורך דין מקצועי המתמחה בדיני המיסוי, שילווה, ידריך ויסייע לכם בכל מצב.