Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

מיסוי חברות ותאגידים

תאגידים בישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, חייבים לשלם מס הכנסה על רווחיהם אם הם בנויים כחברה בע"מ. מס זה מכונה בדרך כלל מס חברות. מאמר זה יספק סקירה כללית של מיסוי חברות ותאגידים, לרבות מי כפוף למסים הללו, כיצד שיטת המיסוי מיושמת בפועל, מתי מיסי חברות נגבים, שיעור המס הנוכחי לחברות בארץ והזדמנויות פוטנציאליות להקלות והחזרי מס.

 

מיסוי חברות ותאגידים – מהו מס חברות, על מי הוא חל ומה ממוסה בעצם?

מס חברות מתייחס להליך למיסוי חברות ותאגידים בישראל בגין רווחיהם. מס החברות חל על מגוון גופים, לרבות חברות פרטיות וציבוריות, ארגונים בניהול ממשלתי, עמותות ציבוריות וחברות זרות. מיסוי חברות מכוון ספציפית לרווחי החברה ולא לסך ההכנסות שלה. לפיכך, אם חברה לא מניבה רווחים בשנת מס נתונה והוצאותיה שוות להכנסותיה, היא לא תחויב בתשלום מס חברות עבור אותה שנת מס.

 

כיצד מיסוי חברות ותאגידים נעשה הלכה למעשה?

מיסוי חברות ותאגידים בישראל כרוך בגביית שיעור מס ספציפי על כל הרווחים שמרוויח הארגון, החל מהשקל הראשון של הרווח. זה נחשב לתהליך מיסוי דו שלבי, כאשר מס הכנסה מחושב על רווחי החברה בשלב הראשון. בעקבות כך מוטל מס דיבידנד על חלוקת הרווח הנקי בין בעלי המניות בניכוי מס.

מיסוי חברות ותאגידים
מיסוי חברות ותאגידים

מהו שיעור המס החל על חברות ותאגידים בישראל?

היקף מס החברות שנגבה מתאגידים בישראל בעשור האחרון, היה כדלקמן:

  • מס החברות בשנת 2022 – 23%
  • מס החברות בשנת 2021 – 23%
  • מס החברות בשנת 2020 – 23%.
  • מס החברות בשנת 2019 – 23%.
  • מס החברות בשנת 2018 – 23%.
  • מס החברות בשנת 2017 – 24%.
  • מס החברות בשנת 2016 – 25%.
  • מס החברות בשנת 2015 – 26.5%.
  • מס החברות בשנת 2014 – 26.5%.
  • מס החברות בשנת 2013 – 25%.

 

מס חברות המוטל על תאגידים במדינת ישראל נכון לשנת 2023, הוא בהיקף של 23%.

 

מתי מיסי חברות ותאגידים נגבים?

מס חברות משולם לרוב למס הכנסה על בסיס חודשי כחלק מהמקדמה למס הכנסה, המחושבת על ידי רשות המסים מדי שנה או כניכוי מס במקור. אולם חישוב המס הוא שנתי. לכן בתום שנת המס מתבצע חישוב מדויק של חבות המס של החברה תוך התחשבות במס ההכנסה ששולם ביתר מעבר למיסוי הנדרש על הרווחים בפועל או בהפרשים שיש להשלים אם המס ששולם במסגרת המקדמות היה נמוך מדי.

על סמך חישוב זה נקבע האם החברה צריכה לשלם שומת מס נוספת או זכאית לקבל החזר מס.

 

שיטות לגביית מיסים מחברות ותאגידים בישראל

גביית מיסי חברות ותאגידים בארץ מתבצעת באחת משתי הדרכים הבאות:

 

מיסוי חברות ותאגידים באמצעות מקדמות

אחת השיטות הנפוצות לגביית מס חברות היא באמצעות מקדמות מס הכנסה, המשולמות על בסיס חודשי. תשלום מקדמת המס מחושב כאחוז ממחזור החברה מהחודש הקודם, לפי מדרגת המס שאליה הגיעה החברה לפי מחזור ההכנסות שדווח בדוח השנתי האחרון שהוגש לרשות המסים מטעמה.

 

מיסוי חברות ותאגידים בניכוי מס במקור

חברות מסוימות בישראל עשויות להיות חייבות בניכוי מס במקור. ניכוי מס במקור מתבצע בדרך כלל על ידי לקוחות החברה אשר מנכים את מס החברות מהתשלום שהם מעבירים לחברה עבור שירותיה או מוצריה – ומשלמים אותו ישירות למס הכנסה.

שיטות לגביית מיסים מחברות ותאגידים בישראל

 

מיסוי חברות ותאגידים – לא רק מס חברות

בנוסף למס חברות, חברות ותאגידים בישראל עשויים להיות חייבים גם בסוגים אחרים של מסים. למשל, קיים מס דיבידנד המוטל על בעלי המניות בחברה כשהם מושכים רווחים מהחברה לאחר שנוכה מהם מס חברות. בנוסף למס חברות ומס דיבידנד, חברות בע"מ בישראל חייבות גם במס ערך מוסף (מע"מ), הנגבה מלקוחותיהן ומועבר למדינה.

עוסקים מורשים וחברות בע"מ מחויבים לשלם מע"מ באותו אופן. אולם בפועל, נטל המע"מ מוטל בסופו של דבר על הצרכנים הסופיים של מוצרי החברה או שירותיה. בנוסף ישנם מיסים נוספים החלים על חברות בעלות נכסים שונים. מסים אלו, כגון מיסי מקרקעין ומס רווחי הון, חלים גם על נישומים בודדים, כמו גם על עוסקים פטורים או מורשים.

 

האם קיימות הקלות מס לחברות ותאגידים בארץ?

כדי למזער את חבות המס של חברה בע"מ, יש להפחית את הטבות המס המגיעות לה משיעור המס שהיא אמורה לשלם על בסיס רווחיה. כך למשל, החוק לעידוד השקעות הון בארץ מעניק תמריצי מס הולמים לחברות בע"מ המשקיעות בסוגים ספציפיים של עסקים, בכפוף לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הכלכלה והתעשייה.

חברות העומדות בדרישות הזכאות המפורטות בחוק עשויות ליהנות מהפחתה של 16% במס החברות שלהן, ואף מהפחתה של שיעור מס החברות לשיעור נמוך במיוחד של 7.5% בלבד, ובלבד שמפעליהן ממוקמים באחד מאזורי הפיתוח הקבועים בחוק.

האם קיימות הקלות מס לחברות ותאגידים בארץ?

 

האם ניתן לקבל החזרי מס בגין מיסי חברות?

בדרך כלל, ניתן לקבל החזרי מס בגין מיסוי חברות אם החברה שילמה את מיסיה ביתר בשנת מס נתונה. הדבר נכון גם כאשר חלים שינויים במנגנוני גביית המס הנובעים מתקנות חדשות המקנות הקלות במס חברות.

 

לסיכום

לא ניתן להפריז בחשיבותו של עורך דין לענייני מיסוי חברות ותאגידים בישראל. עו"ד לענייני מיסים יכול לספק לחברות ותאגידים בארץ הכוונה וסיוע שלא יסולאו בפז, תוך מתן תמיכה בקבלת החלטות מושכלת שיכולה להשפיע באופן משמעותי על שורת הרווח של הארגון. לכן, מומלץ מאוד לחברות הפועלות בישראל לשקול לפנות לעורך דין לענייני מס על מנת לוודא שהן עומדות בחוקי המס כראוי ולייעל את התנהלותן מול רשויות המס.

זקוקים לסיוע משפטי מעורך דין מיסים בנושא מיסוי חברות ותאגידים? פנו למשרד עו"ד משה קריסי לפרטים.