Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

מהו מס חברות?

במאמר זה  נלמד על המס המוטל על חברה, על השוני בין המס המוטל על יחיד והמס המוטל על החברה, על היתרונות והחסרונות.רבים השוקלים הקמת חברה , נתקלים בשאלה האלמותית מהו המס שמוטל על חברה וכיצד הוא שונה מהמס על היחיד, מאמר זה בא להבהיר חוסר הבהירות בנושא לגבי מהו מס חברות וכיצד הוא משפיע על החברה ועל בעלי המניות בה.

 

בעולם המשפט, חברות הן ישויות משפטיות עצמאיות הנפקדות מבעלי המניות שלהן, כשרות לכל זכות או חובה ובשל מבנה ההפרדה הקיים בין החברה לבעלי מניותיה גם קיימת הפרדה לגבי המיסוי החל על החברה לבין המיסוי החל על בעלי מניותיה, וזאת למרות שהאינטרס ביצירת ההכנסות והשימוש בעיקר בהקמת החברה היא בסופו של יום להשיא רווח לבעלי המניות.

מה הוא מס החברות? בשונה מהיחיד אשר לגביו מוטל מס ישיר ופרוגרסיבי המותנה בגובה ההכנסות של היחיד, במדרגות המס ובניכויים ובזיכויים האישים, לגבי החברה המס המוטל, הוא מס בשיעור אחיד, ששיעורו משתנה מעת מעת ומשולם מהשקל הראשון של ההכנסה/הרווח שמפיקה החברה, נכון לשנת 2020 מב החברות עומד על שיעור של 23ֵ%.

כאשר נשקלת צורת התאגדות של עסק בתור חברה, על מקימי החברה להכיר את השוני באופן חישוב המס בין היחיד לחברה, היות שיקולי המס הם חשובים ומכריעים לצורך פעילותה של החברה וחוסנה הפיננסי. בטרם הקמת חברה המלצתנו היא להיעזר ולהתייעץ עם מומחה מס שיערוך חישוב מס תיאורטי לגבי ההכנסות הצפויות של העסק העתידי וזאת על מנת לשקול את צורת ההתארגנות וההתאגדות של העסק. בשיקולים השונים יש לכלול את צרכיהם של בעלי השליטה ואופן השימוש הצפוי ברווחים שיופקו על ידי העסק המוקם.

מס החברות הוא כאמור מס אחיד ויכול שיהא משתלם במצב בו מופקים רווחים משמעותיים בעסק שהם מעבר לצריכה האישית של בעלי השליטה בו, כלומר כאשר, ניתן ואפשרי להותיר את מרבית הרווחים בחברה מבלי למשוך אותם בצורת דיבדנד או משכורת, ונסביר:

 

היתרון במס חברות לעומת מס על היחיד

מס על היחיד, בעל עסק עצמאי, הוא מס שמשולם על פי מדרגות מס, מס פרוגרוסיבי וככל שהרווח בחייב במס גבוה יותר שיעור המס בשיטה זו עולה ויכול להגיע לשיעור מקסימילי של יותר מ50 אחוז מהרווח (כולל מס ייסף וביטוח לאומי). המס על היחיד הוא מס ישיר כאשר העודף שנותר לאחר תשלום המס משמש באופן ישיר את היחיד.

לעומת המס על היחיד, מס חברות מוטל על החברה שהיא כאמור ישות משפטית נפרדת מבעלי המניות ובעלי השליטה שבה. המס המוטל על החברה הוא מס אחיד שמשולם מהשקל הראשון שנרשם כרווח חייב לצרכי מס ושיעורו כאמור הוא אחיד, ולמעשה מאפשר לחברה להקטין את חבות המס המוטל עליה לעומת המס שמוטל על היחיד ובכך לאפשר הון חוזר לצורך השקעות בחברה ופיתוחה של החברה באמצעות אותו חסכון במס.

מהו מס חברות
מהו מס חברות

מה עם המס של בעל השליטה?

לאחר תשלום מס החברות, הנטו שנשאר לאחר תשלום המס הוא רווח נטו של החברה בע"מ. כאשר בעלי השליטה מעוניינים למשוך את הרווח לאחר תשלום מס החברות אליהם, אז נעשה חישוב נוסף שמחושב כפי שמחושב מס בידי יחיד. הווי אומר על מנת להנות מהרווח של החברה בידי בעל המניות יש צורך במיסוי דו שלבי, ובענין זה נציין כי במידה וכל הרווחים החייבים במס נמשכים מהחברה לידי בעלי מניות התוצאה מכך עשויה להיות שתכנון המס בהקמת החברה יסתיים בתאונת מס כואבת בכיס בעלי השליטה.

 

מה היתרון המס אם כן בהקמת חברה?

כפי שציינו בתחילה עסק עתיר רווחים במס עשוי להינות מיתרון משמעותי מבחינת תשלומים המיסים וזאת בהתקיימם של תנאים הכרחיים לכך. התנאי הראשון הוא לבעל השליטה אין צורך במשיכת כל רווחי החברה והתנאי השני כי קיימת תכנית השקעה בחברה לשימוש בכספי העודפים.

בהתקיימם של  תנאים אלו, מנגנון תשלום מס החברות עשוי להוות מנוף משמעותי לחברה בתכנית ההשקעות, היות שהשארת רווחים בחברה עשויה להוביל לחסכון משמעותי בתשלום מיסים עד ל50% חסכון בתשלום המס ויותר (23% מס חברות במקום 50% ליחיד).

מעבר לכך, במידה בעסק שחוק עידוד ההשקעות חל עליו, יכולים ועשויים להיות יתרנות מיסויים נוספים דרך הטבות מס והקלות משמעותיות שאף אלה מהוות שיקול בהקמת חברה ובבחירת מסלול תשלום מס חברות במקום מס על היחיד. כמו כן במעבר מפעילות קיימת של עסק עתיר ציוד ובעל מוניטין, המעבר לחברה עשוי בתכנון מס נכון להפיק יתרון מיידי לבעל העסק.

לסיכום, שיקולי המס בהקמת חברה הם אחד מהשיקולים המרכזיים ויש לתת את הדעת עליהם טרם הקמתה של חברה או מעבר של פעילות קיימת לחברה והשימוש ביתרון הגלום תשלום מס חברות הם מגוונים ויש בטרם ההחלטה על בחירה במסלול כזה או אחר להתייעץ עם מומחה מיסים על מנת להינות מהיתרונות הגלומים בהקמת חברה באופן המיטבי ביותר.

מה היתרון המס אם כן בהקמת חברה?