Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

ייצוג מול רשויות המס

תפקידו של המייצג ברשויות המס

למיצג למול רשויות מס תפקיד משמעותי, המייצג הוא מעין האיש שעומד והמקשר בין עולמות שונים וזרים, המייצג הוא זה שעומד בתווך בין האזרח לרשות המס, במקרים הוא משמש בתפקיד כפול ובעל נאמנות כפולה.

סוגי המייצגים הרשאים לייצג מול רשות המיסים קבועות בחוק ובפקודת מס הכנסה, האפשרויות שעומדות בפני בעל עסק ו/או האזרח לגבי מי הוא איש המקצוע שייצג אותו מול רשות המיסים, קשורה לתחום המס. נקדים ונאמר כי  ישנן רשויות בהן יש הרשאה ייחודית לייצוג כגון מיסוי מקרקעין לעורכי דין שם למעט ייצוג שומתי שניתן לאחרונה לרו"ח ויועצי המס הרשות לייצג היא בלעדית לעורך הדין.

ייצוג מול רשויות המס

 

מתי כדאי להיעזר בעו"ד מיסים?

כאשר מדובר בסוגיות טכניות שאינן מהותיות הקשורות להגשת דוחות,לדוגמה, אופן תקצורן, הרי שבמקרה זה רו"ח ויועץ המס שמטפלים באופן שוטף אמונים על שירות זה. שונה הדבר כאשר מתקיימת בדיקה/ביקורת/הזמנה לדיון על השומות שהוצא לבעל העסק עצמאי/חברה כאן ישנה משמעות מיוחדת וערך מוסף לצירופו של עורך דין מיסים וזה מדוע?

ייצוג מול רשויות המס
ייצוג מול רשויות המס

חשיבותו של עורך דין מיסים בהליך ביקורת/פסילת ספרים

כאשר מתקיימת ביקורת ניהול ספרים בעסק, זו היא צומת חשובה שבעל העסק חייב לדעת כיצד לנהוג כאשר זאת מתרחשת. לביקורת ניהול ספרים ולתוצאות שלה יכולה להיות השפעה מכרעת על גורלו של עסק. במקרה שנקבע על ידי פקיד השומה או מנהל המע"מ כי  כי ישנו ליקוי מהותי או חלילה אי רישום תקבול, הרי שישנה חשיבות לכך הן לגבי המס שיושת על בעל העסק והן המשמעות והאפשרות להטלת סנקציות כנגדו.

ההליך שמתקיים בעקבות ביקורת זו הוא הליך שהוא בתחום המנהלי והוא מעין שיפוטי ועל כן, הטענות שמועלות על ידי בעל העסק הן טענות שעשויות להוות חרב פיפיות היות שבמקרה, שבעל העסק לא הצליח לשכנע את פקיד השומה בטענותיו הברירה שישנה בידו היא להגיש ערר לוועדה לניהול פנקסים או לבית המשפט המחוזי, שם יצטרך בעל העסק לטעון בנוסף לטענות העובדתיות גם טענות משפטיות וכאן הסכנה.

כאשר מתקיים הליך שימוע ללא מעורבות של עו"ד מיסים בהליך עצמו או לכל הפחות לא נערכה התייעצות מקדימה עשוי בעל העסק למצוא עצמו טוען טענות התבררו לו מאוחר יותר כטענות ראויות נתקל בהתנגדות של המדינה להעלאת אותן טענות בשל "הרחבת חזית אסורה" ובכך עשוי בעל העסק למצוא עצמו עם טענות מצוינות אך כבול.

 

דיון במס הכנסה

כך גם הדבר קיים בהליך דיון במס הכנסה,  בשונה מהליך שימוע שבו יש לבעל העסק רק "הזדמנות אחת" להשמיע את טענותיו (ניתן לחזור על ההליך או לבקש עיון חוזר מטעמי מיוחדים) בדיון שומה, ישנם שתי שלבים, כאשר המשמעותי מביניהם הוא שלב ב' שכדומה להליך שימוע בהעדר הסכמה יוציא פקיד השומה כנגד בעל העסק/חברה צווים שניתן יהיה לערער עליהם בבית המחוזי.

שמכך, גם בשלב ב' ראוי נכון וחכם לשלב את עו"ד המיסים, אם בייעוץ ואם בייצוג על מנת שלא תפול תקלה בידי בעל העסק שלא ניתן לתקנה בהמשך, רבים הם שאינם ערים לכך שמחלוקת שנותרת בשלב ב' המקום לערער עליה הוא בבית המשפט ועל כן ישנה חשיבות לטענות כאמור הנטענות בשלב זה מול פקיד השומה, שכפי שציינו במידה ולא נטענו טענות משפטיות בשלב זה, הסכנה היא כי בעל העסק לא יוכל להעלותן בבית המשפט בשלב הערעור.

דיון במס הכנסה

 

ביקורת/דיון במע"מ.

כאשר מדובר בדיון במס ערך מוסף לכאן נכנס הפן פלילי שעשוי להופיע כתוצאה מפתיחתה של  ביקורת מע"מ, בשל מבנה חוק מע"מ וההשלכות שנובעות מאי ציות לחוק, ישנה משמעות כבירה לכך שיש לכל הפחות לערוך התייעצות למול עורך דין מיסים כאשר ישנו ולו חשש קל כי נעברה עבירת מע"מ, נוכחות וליווי עורך דין מיסים היא חובה כאשר ישנו חשד לכך שהליך יהפוך לפלילי. מעורבות של עורך דין מיסים בשלב זה יש לה חשיבות על איך יראה ההליך והתוצאות.

 

יצוג חשודים מול חקירות מע"מ/חקירות מס הכנסה.

במקרים בהם עולה חשד לעבירה פלילית הייצוג של עורך דין מיסים הבקיא בעבירות במס ובדין הפלילי הנודע לעבירות אלה כפי שאלה מופיעות בחוקי המס השונים בפרק העונשין המופיע בחוקים השונים.

ידע מיסויי בנוסף לידע בדין הפלילי הוא השילוב המנצח שעשוי להוביל כל נחקר ו/או חשוד לתוצאה בה הוא תוצאת החקירה/האשמות עשוי בייצוג נכון ומקצועי של עורך דין מיסים לסגירת התיק או צמצום החשדות באופן משמעותי.

 

לסיכום והמלצות

חשיבותו של ייצוג נכון למול רשויות המס, הוא ברבים המקרים ההבדל בין תוצאת מס גרועה למוצלחת, האם מדבר בסוגיות אזרחיות ו/או מינהליות ההסתייעות בעורך דין המיסים בשלבים הראשוניים הוא חשוב מבחינה משפטית, במיוחד שהמחלוקת בין הצדדים לא נפתרת בין כותלי משרדי המס ויש צורך ומקום לערער בפני בית המשפט.

במקרים אזרחיים/מינהליים היכולת לטעון טענות חדשות כאלה שלא נטענו כבר בהליכים הראשוניים מצומצמת, היות שהמשיבה/המדינה במקרים שכאלה צטען וצצנגד להעלאת טענות חדשות כהרחבת חזית אסורה, ועל כן, על אף שבדרך הייצוג המסורתי נעשה ומתבצע על ידי מייצגים שונים, רואה חשבון ו/או יועץ מס, במקרים שמסתמן אופק למחלוקת משפטי, כדאי לבנות את אותו תבנית וחשיבה משפטית ומוטב שיהיה מוקדם.

משרדנו מייצג וייצג מאות לקוחות למול רשויות המס השונות, מניסיון שצברנו במהלך השנים התחדדה המשמעות של ייצוג הולם של לקוחות בשלבים מוקדמים הוא הכרחי ועשוי במרבית המקרים להכריע בסוגיה שמצויה במחלוקת בין הנישום/העוסק לבין רשויות המס.

משרדנו פועל בשיתוף פעולה פורה עם מספר משרדי רו"ח ויועצי מס בסיוע ובליווי שוטף ובמקרים בהם ישנו צורך בייעוץ משפטי ובמתן חוות דעת מקצועיות לטובת לקוחותיהם והצלחתם.

באם נתקלתם לסיטואציה בה אתם נקראים לחקירת מס או כתוצאה מביקורת עולה חשד לפלילים אנו ממליצים להסתייע והיוועץ באופן מיידי עם עורך דין מיסים, אתם מוזמנים לפנות למשרדנו ואנו נשמח לסייע ולעזור לך.