Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

ייעוץ מס ותכנון מס

מהו תכנון מס?

תכנון מס הוא למעשה שימוש יצירתי בחוקי המס  ובתקנות לשם הפחתת שיעור המס בו חייב נישום במסגרת החוק וזאת להבדיל למקרים שבהם נעשות פעולות למטרת התחמקות ממס.חוקי המס ותקנות המס אינם ברורים דיים, ויש שיאמרו  כי דיני המס מסובכים מעורפלים וזאת היות שנושא המיסוי מסובך ומורכב מטבעו ולכן דרושה מעורבות של עו”ד תכנון מס הבקי בדינים ותקנות אלו.עורך דין לתכנון מס עם חוסר בקיאות וידע מתאים ונכון מוביל לכך, כי אדם מן השורה או בעל עסק שאינו בקיא בדיני המס לא יוכל לתכנן את האופן בו יחויב במס בצורה אופטימלית וזאת היותם של  חוקי המס משובצים במונחים מקצועיים והנחיות כלליות אשר יישומן תלוי בפרשנות אשר ניתנה להן בבית המשפט ומשתנה לעיתים קרובות.

ייעוץ מס על ידי עו”ד תכנון מס נכון ומדוייק מצריך  מומחה להיות בעל עין חדה ויכולת בשימת לב לפרטים קטנים, מומחיות ויצירתיות הינן תכונות נדרשות  על מנת  לערוך תכנון מס פרטני ומדויק לקבלת תשלום המס בשיעור הנמוך ביותר האפשרי.

תכנון מס מוקדם עשוי לחסוך כסף רב לכל עסק, , תוך ניצול ושימוש מושכל בהקלות והטבות מס השונות.

ייעוץ ותכנון מס הוא שירות הכרחי וחשוב לכל עסק, מקטן ועד גדול, המביא לשקט נפשי ולחיסכון מהותי.

עורך דין לתכנון מס - משה קריסי
עורך דין לתכנון מס – משה קריסי

 תכנון מס היא זכות  ויש להשתמש בה!

תכנוני מס בניגוד להתחמקות ממס היא זכות לגטימית וזאת כאשר היא נעשית תוך שימוש בדרכים חוקיות והצגת כל העובדות, זאת בניגוד להתחמקות ממס אשר הגם ומטרתה היא הפחתת חבות המס, תוך שימוש בהסתרת העובדות ובדרכי רמייה.

זכותו של נישום לתכנון מס מוכרת ברוב שיטות המס בעולם, כולל גם על פי שיטת המס הישראלית, כולל גם זכות לבצע תכנון מס בינלאומי. זכות תכנון מס אף הוכרה כזכות לגיטימית בפסיקה שניתנה בתי המשפט.

ייעוץ מס ותכנון מס
ייעוץ מס ותכנון מס

כיצד לבצע תכנון מס נכון?

ייעוץ ותכנון מס אופטימלי עם עורך דין לתכנון מס חשוב ונכון שיעשו תוך ראייה לטווח הארוך תוך שהוא לוקח בחשבון את המיסים הישירים והעקיפים שעשוים לחול בעקבות תכנון המס, לרבות מרכיבים של מיסוי בינלאומי, תכנון מס מקדים במקרים מסויימים עשוי להוות שיקול מרכזי בקיומה ובכדאיות העסקה.

לעיתים יש צורך לנקוט בפעולות משפטיות מקדמיות על מנת לחסוך מס, לדוגמא מבנה ההתאגדות וכדו’ כמו כן יש צורך בתכנון מס צופה פני עתיד תוך התחשבות העסקאות עתדיות ככל שאלה מתכוננות וההשפעה שלהם על תכנון המס.

 

תכנון המס בתחום המיסוי הבינלאומי.

שיטת המס הנובהגת בישראל החל משנת 2003 הינה שיטת מס  פרסונאלית,  תושב ישראל אשר מרכז חייו (על פי המבחנים שנקבעו בחוק ובפסיקה) בישראל חייב בדיווח ובתשלום מס על כלל ההכנסות שצמחו לו הן בישראל והן בחו”ל.

חשוב לדעת כי תושב ישראל אשר שילם מסי חוץ על הכנסה שמקורה מחוץ לישראל וחייבת במס בישראל, יהא זכאי לקבל זיכוי בגין המסים אותם שילם, כמו כן יש לבחון את אמנות המס עליהם חתומה מדינת ישראל למול  מדינות שונות ברחבי הגלובוס על מנת לערוך תכנון מס ראוי

לדוגמא: החוק מאפשר לישראלי, גם אם הוא מתגורר דרך קבע בישראל, להקים מבנה חברות בין לאומי אשר יפיק הכנסות, יתנהל מחוץ לישראל, ויפיק הכנסות בגינן לא יידרש תשלום מס בישראל. החוק בישראל מאפשר לאנשי עסקים ישראלים, כל עוד הם מתנהלים בשקיפות ועל סמך היגיון עסקי וכלכלי, להקים חברות בחו”ל עם פעילות וחשבונות בנק בחו”ל וכל עוד אותה פעילות אכן מתנהלת מחוץ לגבולות המדינה, אותן חברות לא ידרשו לשלם מס בישראל.

יש להדגיש כי אותן חברות בין לאומיות תהינה כפופות למס במדינה ממנה הן מתנהלות.

שירותי ייעוץ מס נכונים  יכולים לסייע  בתכנון מס איכותי ונכון ולחסוך כסף רב בהוצאות המיסים לבעל העסק למול רשויות המס.

משרדנו  נשמח לסייע עם ייעוץ ראשוני בתחום תכנוני מס ללא התחייבות, בדיסקרטיות מלאה.

אנחנו מזמינים אותכם לקרוא מאמרים ועדכונים נוספים בנושאי מס שונים  בלשונית “מאמרים”  באתר.

תכנון המס בתחום המיסוי הבינלאומי.