Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

ייעוץ וייצוג משפטי ללקוחות עם ציות למס ודרישות דיווח

חוקי המס השונים הינם עולם ומלואו, קשה למי שאינו בקיא בתחום לעקוב אחר הנושאים הללו ומכיוון שכך יש צורך ברור ומורגש בליווי מקצועי של בעל מקצוע מתחום הפיננסים בכל התנהלותו של ארגון בנושא זה. הצורך הזה קיבל תוקף חוקי בחוק נגד הלבנת הון משנת 2002 ובשל כך תפקידם של שומרי הסף בכל ארגון הפך מחשוב ונדרש גם לצורך שיש בו על מנת לשמור על לשון החוק.

 

מהו ציות למס

בשלהי המאה הקודמת בכינוס של המדינות המפותחות ה7G הוחלט על מלחמה בהון השחור ובהלבנת ההון. כתוצאה מכך הוגדרו חוקים ותקנות רבות המחייבות את המדינות החברות בארגון וכן את המדינות הרוצות להימנות על המדינות המנהלות קשרי מסחר עם שבע הכלכלות החזקות בעולם.

בתום אותו כינוס הוגדרו נהלי עבודה ברורים המחייבים את השותפים בהם לחקיקה ברורה בכל מדינה בנוגע לעקרונות הציות למס ודיווחים מתאימים. מדינות אשר לא עמדו בדרישות הללו, הוכנסו לרשימה שחורה והסחר איתן התנהל בהתאם. ישראל נכנסה שלא בטובתה לאותה רשימה שחורה ופעלה על מנת לצאת ממנה.

כחלק ממאמצים אלו, חוקק חוק הלבנת הון בשנת 2002. במסגרתה הועלה גם הדרישה על מינויו של קצין ציות והקמת תוכנית ציות לכל ארגון פיננסי באשר הוא ובכללם, בנקים, חברות ביטוח, מוסדות רפואיים, חברות בורסאיות ועוד. מטרת החוק הוא להקפיד שכל פעולה של הארגון בזמן אמת תהיה תחת החוקים והכללים של החוק הישראלי על מנת למנוע הפרות בתחום המס.

ייעוץ וייצוג משפטי ללקוחות עם ציות למס ודרישות דיווח
ייעוץ וייצוג משפטי ללקוחות עם ציות למס ודרישות דיווח

מהי דרישת הדיווח

אחת הדרישות החשובות ביותר שעלו מעצם קיומו של דרישת החוק המדובר היה דרישת הדיווח בזמן אמת. בשונה ממבקר הפועל בארגון ומבצע בדיקות לאירועים שקרו בעבר ומתח ביקורת על אירועים שכבר התרחשו, החוק חייב להציב בכל ארגון קצין ציות אשר ידווח בזמן אמת לגופי ההנהלה של כל ארגון, מנכ"ל, דירקטוריון וכ"ו על המתרחש ואף ייעץ ויקפיד על שמירת כללי החוק בכל פעולה.

קצין הציות צריך להיות בעל מקצוע מהתחום הרלוונטי כלומר רואה חשבון, עורך דין המכיר את מהות החוק וכדומה. חובת הדיווח של קצין היעוץ היא בראש ובראשונה לגוף המנהל של הארגון בו הוא פועל, החובה שלו לדווח על פעולות מצד אחד הנעשות בתחום הכלול באחריותו מצד אחד וכן ביעוץ לגבי דרכי פעולה נכונות מצד שני כחלק מביצוע הפעולה ולא לאחר מעשה.

קצין הציות יהיה אחראי גם על בניית תוכנית עבודה בנושא שתסדיר את אופן הדיווח לרשויות השונות. משרד עורך הדין משה קריסי מספק שירותי ליווי ויעוץ בנושא הלבנת הון וחובת הציות.

 

חשיבות הייעוץ והייצוג המשפטי

כפי שהוסבר בראשית המאמר כל בית עסק העוסק בתחום הפיננסים מחויב על פי חוק בעמידה בדרישות המחוקק בדבר דרישת הדיווח והעסקתו של קצין ציות היפקח על הנעשה בארגון בשל כך החשיבות של ייעוץ וייצוג משפטי ללקוחות עם ציות למס ודרישות דיווח, היא לא רק בצורך להציג אמינות והתנהלות תקינה כלפי חוץ, אלא ממש כורך המציאות כדרישה שאנה משתמעת לשתי פנים.

תפקידו של קצין הציות חייב להתבצע על ידי גורם מקצועי מוסמך אשר בקיא בהלכות חוקי המס השונים. משום כך נוכחות של עורך דין מקצועי המעורב באופן שבו מתבצעים תהליכי הדיווח של גוף לרשויות המס השונות מתבקש כחלק מהכשרתו של קצין הציות.

מיקומו של קצין ציות בתהליך קבלת ההחלטות ולא פחות חשוב מכך בשלב הביצוע שלהם הוא מעין תעודת ביטוח כפולה עבור הארגון, מצד אחד מתקיים פיקוח צמוד בזמן אמת על כלל הפעולות המתבצעות בארגון ומן הצד השני יכול בקלות אותו גורם לייצג את הארגון בערכאות השונות, בין עם בבית המשפט ובין עם מול רשויות המס. בשל הסיבה הזאת ניתן להבין ללא בעיה את החשיבות הגבוהה של יעוץ המשפט בתהליך הציות לחוקי המס וחובת הדיווח עליהם.

 

מי חייב לעמוד בדרישות?

חובת מינוי קצין הציות והצורך לפעול על פי הנדרש בחוק למניעת הלבנת הון חל למעשה על גוף העוסק במתן שירותים פיננסיים בתוך מדינת ישראל. בתוך כך ניתן למנות כמובן את כל הבנקים השונים, חברות המעניקות שירותים פיננסיים שונים ומתן אשראי, ארגונים וחברות המספקים שירותים נוגעים לעסקאות עם מטבע זר, קופות הגמל השונות, חברות ביטוח, חברות בורסאיות, חברות הסליקה השונות וכן ארגוני רפואה למיניהם.

החברות הללו מונות כמה עשרות אלפי עסקים שונים בישראל הפועלים כאמור במגוון שירותים בעולם הפיננסי, וכל אלו מחויבים בהעסקת קצין הציות.

אם זאת למרות כל הנאמר עד כה, חלק נרחב מהעסקים הללו טרם הסדיר את נושא מינוי קצין הציות, מנגד ארגונים רבים שאינם מחויבים בכך מינו את הפונקציה הזאת בארגון בשל ההבנה וההפנמה בצורך של הארגון במילוי התפקיד הזה על ידי איש מקצוע שיש ביכולתו וביכולת שלו להעניק ייעוץ משפטי בזמן אמת להסיר מכשולים ומפגעים מהדרך של הארגון. ולא פחות חשוב מכך להימנע מאחריות פלילית לא רק בחוקי המס אלא גם בחוקים נלווים נוספים.

 

הסנקציות העלולות להגיע

העונשים הקבועים בחוק בגין אי הציות לחוקי המס וחובת הדיווח הם חלק ממערך החוקים והעונשים של מדינת ישראל, חוקי המיסוי השונים והעביר עליהם מהווים עבירות פליליות והסנקציות האפשריות בפני הנאשמים בהם או הנושאים באחריות כלפי ביצוע פעולות אלו יכול להיות עונש הן המישור הארגוני שבו יושטו סנקציות חמורות על ארגון כגון קנסות כבדים או איסור על פעולות שונות בעולם הפיננסי דרך הטלת ענישה אישית על בעלי תפקידים והעומדים בראש המערכות השונות, עונשים היכולים לנוע החל מקנסות ועד למאסר בפועל על עבירות בעלות משקל רב.

משום כך הצורך בליווי משפטי המעניק גם יעוץ וגם ייצוג בכל הנוגע לעבירות מס הוא בעל חשיבות עצומה.

החוק להלבנת הון שחוקק בשנת 2002 כתגובה לדרישות הרגולטוריות העולמיות באותה תקופה, בא למעשה להסדיר את התנהלותו של כל ארגון פיננסי כך שיעמוד בדרישות החוק ורשויות המס בישראל. החוק בא לקבוע כללי עשה ואל תעשה הן בתוך שוק ההון בישראל על גופיו השונים, וכן מהי רמת המוסר והאמינות של המערכת הפיננסית הישראלית מול המערכות השונות במדינות העולם.

קצין הציות הינו תפקיד מוגדר בתוך ארגון פיננסי אשר מקצועיותו באה לו מהשילוב של ההבנה את העולם הפיננסי ועולם המיסוי וכן עולם המשפט והדינים המחברים את שני העולמות הללו. קצין הציות בשונה ממבקר הארגון פועל בזמן אמת ותפקידו לייעץ, לכוון ולהתריע על התנהגויות לקויות בזמן אמת.

הארגונים המחויבים לעמוד בדרישות של החוק להלבנת הון ומינוי קצין הציות הן כלל הגופים המניעים את עולם הכלכלה בישראל, כל גופי המסחר הגדולים ובהם הבנקים וקופות הפנסיה ושאר ענפי המסחר השונים הפועלים בארץ.

המחוקק קבע בעת ניסוח החוק שני מישורים של אחריות פלילית. הראשונה אחריות ארגונית, ובגינה הארגון אשר פעל שלא כחוק יחווה סנקציות חמורות, ובנוסף אחריות אישית שבגינה האחראים לפעולה יעמדו לדין פלילי.