Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

חוות דעת מומחה במיסים כמענה והגנה מהליך פלילי

נישומים ותאגידים המבקשים להוריד את נטל המס שלהם מתחבטים לעתים קרובות בשאלה מהו תכנון מס לגיטימי לעומת העלמת מס, שעלולה לגרום להאשמות פליליות. כדי למנוע את הסיכון והנזק של הליכים פליליים פוטנציאליים, התאגיד או נושאי המשרה בו, מבקשים לעתים קרובות את הדרכתו של מומחה משפטי. אולם האם ניתן להתייחס ל חוות דעת מומחה במיסים כמענה והגנה מהליך פלילי? על סוגיה חשובה זו נענה בסקירה להלן.

 

חוות דעת מומחה במיסים כמענה והגנה מהליך פלילי – האם ניתן להסתמך עליה בהקשר זה?

כדי לענות על שאלה חשובה זו – נתחיל מהסוף: בית המשפט העליון קבע שככלל – לא ניתן להסתמך על חוות דעת מומחה במיסים כמענה והגנה מהליך פלילי. זאת משום שקיימת חזקה לפיה מצופה מנישומים להכיר את החוק, ואי ידיעת החוק אינה פוטרת את הפרט מאחריות פלילית. עם זאת, ישנם מקרים מיוחדים שבהם עשוי בית המשפט להכיר בכל זאת בחוות דעת מומחים במיסים בחזקת הגנה פלילית.

 

חוות דעת מומחה במיסים – מטרות ושימושים

תפקידה העיקרי של חוות דעת בתחום המיסוי, הוא לתת פתרון בעניין השנוי במחלוקת. מטרתה העיקרית היא למעשה לצמצם את החשיפה הפוטנציאלית של הלקוח שביקש את חוות הדעת, לעבירות מס והליכים פליליים.

למשל, בהקשר לתאגידים ונושאי המשרות בהם, קבלת חוות דעת מומחה במיסים, היא חיונית כדי להבטיח שתכנון מס וביצוע מהלכים כלכליים ועסקיים שונים לא יהווה עבירה מיסויית ופלילית או ייחשב כהפרת חובת האמון והזהירות כלפי התאגיד.

אולם חשוב לדעת שחוות הדעת מיועדת לידיעת המבקש ולשימושו בלבד. לא ניתן לשתף אותה עם צד שלישי למטרות הסתמכות, אלא אם הגורם החתום עליה מעניק את הסכמתו לעניין מראש ובכתב. בנוסף, אין להשתמש בחוות הדעת לכל מטרה אחרת מזו המפורטת במסמך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

חוות דעת מומחה במיסים כמענה והגנה מהליך פלילי
חוות דעת מומחה במיסים כמענה והגנה מהליך פלילי

הבסיס למתן חוות דעת מומחה במיסים

חוות דעת בהקשרי מיסוי, מבוססות על הגדרת השאלה המשפטית עליהן הן מבקשות לענות. גישה זו מבטיחה שחוות הדעת תהיה מדויקת, שכן גם שינוי קל בעובדות יכול להשפיע על מסקנת המומחה.

חוות הדעת רלוונטית רק לעובדות והנתונים שנמסרו לגורם המספק אותה. אימות המידע ונכונותו אינם מתפקידו של המומחה והוא נסמך על אישורו של המבקש שכלל עובדות והנתונים שנמסרו לו תקפים ונכונים. אלו משמשים כבסיס להנחות היסוד שבהסתמך עליהן, נותן המומחה מענה לשאלה המשפטית שעל הפרק.

חוות דעתו של המומחה נסמכת על פרשנותו לנתונים הנ"ל לפי הוראות החוק, הפרקטיקה המקובלת, הפסיקה, הספרות המשפטית וחוות דעת של מומחים נוספים אשר היו ידועים במועד עריכת המסמך. בהתאם לזאת, אם חוות הדעת משמשת למטרה אחרת מזו שלשמה היא נתבקשה במפורש, רשאי נותן חוות הדעת לדחות אותה, והמקבל עלול להיפגע מכך, שכן חוות הדעת עשויה לחול רק על עניין ספציפי ואינה ניתנת להחלה על עניינים אחרים.

הבסיס למתן חוות דעת מומחה במיסים

 

מתי הסתמכות על חוות דעת מומחה במיסים יכולה בכל זאת לשמש הגנה מפני אישומים פליליים?

בית המשפט קבע שהסתמכות על חוות דעת מקצועית שניתנה מראש על ידי מומחה שנבחר לבדיקת סוגיה או פעולה מיסויית מסוימת, יכולה לשמש הגנה בהליך פלילי רק בהתקיים חמישה תנאים ספציפיים:

 

רמת המורכבות של הסוגיה המיסויית

עוצמתה של טענת ההסתמכות גוברת בהתאם לרמת המורכבות של הסוגיה המיסויית / המשפטית שבעניינה היא ניתנה. בהקשר זה, יש להעריך את יכולתו של האדם הסביר להכיר בפוטנציאל לביצוע עוולה פלילית. בנוסף, משקלה של טענת ההסתמכות יורד ככל שהוותק של הפרט ומומחיותו באותה סוגיה ובנושאים משיקים גדלים.

 

גילוי מלא של פרטים עובדתיים להכנת חוות דעת

חוות הדעת חייבת להתבסס על כל העובדות הרלוונטיות הקשורות למקרה, לנושא או לפעולה המבוקשת, והתאגיד, הנישום או נושא המשרה המבקשים את חוות הדעת חייבים לספק למומחה פירוט עובדתי מלא ומדויק. אי גילוי כל הפרטים הרלוונטיים עלול לגרום למתן חוות דעת חלקית או לא מדויקת שאין להסתמך עליה כהגנה בהליך פלילי.

 

ההסתמכות על חוות הדעת נעשתה בתום לב

ההסתמכות על חוות הדעת צריכה להיעשות בתום לב ולא רק כדי לשמש טענת הגנה. אם ראיות מצביעות על כך שהמבקש הזמין את חוות הדעת מתוך כוונה להשתמש בה כהגנה מאחריות פלילית בגין עבירה פלילית ידועה, אזי לא ניתן להסתמך על חוות הדעת כהגנה.

 

מידת המומחיות של נותן חוות הדעת

לפי פסיקת בתי המשפט, אין די בחוות דעת שניתנה על ידי מומחה שתחום התמחותו משיק לתחומים שלגביהם נדרשת חוות הדעת. על המומחה להיות בעל מומחיות אמיתית בתחום הרלוונטי. כך למשל, חוות דעת בענייני מס צריכה להינתן על ידי עורך דין מיסים מנוסה, ותיק ובעל מומחיות בתחום המיסוי.

אם חוות הדעת לא ניתנת על ידי מומחה לענייני מס, אין היא יכולה לשמש כהגנה בבית המשפט. בנוסף, לחוות דעת בכתב יש משקל ראייתי גדול יותר מחוות דעת בעל פה, ועל המבקש להביא זאת בחשבון מראש.

 

הסתמכות על חוות דעת של מומחים רבים

במקרים מסוימים, ייתכן שכדאי לקבל חוות דעת ממספר מומחים על מנת לבחון באופן מקיף את חוקיות הפעולה המבוקשת ולהפחית את החשיפה לעבירות מס. ככלל, קבלת ריבוי חוות דעת יכולה לחזק את טענת ההסתמכות כהגנה מהליך פלילי.

מתי הסתמכות על חוות דעת מומחה במיסים יכולה בכל זאת לשמש הגנה מפני אישומים פליליים?

 

לסיכום: האם חלה על רשות המסים חובה חוקית לקבל חוות דעת של מומחי מס?

בהמשך לאמור בסקירה זו, אנו למדים כי אין כל ערובה לכך שהעמדה המצוינת בחוות דעתו של מומחה מיסים תתקבל על ידי גורמים שיפוטיים או מעין שיפוטיים, כגון רשות המסים בישראל, אם הנושא יועלה לדיון מולם. היינו, חוות דעתו של מומחה המס אינה מחייבת בהכרח את רשות המסים מבחינה משפטית.

עם זאת, ישנה חשיבות רבה להתייעצות עם עו"ד לענייני מיסוי, בהיבטי תכנון מס ומזעור החשיפה הפוטנציאלית של נישומים יחידים ובעלי תיקי עוסק וחברות, להשלכות מיסוי בביצוע מהלכים פיננסיים לסוגיהם. זאת לצד חשיבות הייעוץ והייצוג המשפטי בחקירות מס והליכים משפטיים הנוגעים לעבירות מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין וכיוצא באלו – להגנה על זכויות הנישום במישור הכלכלי וצמצום הפוטנציאל להשלכות פליליות.

משרד עורך דין מיסים משה קריסי, הפעיל מזה למעלה מ- 20 שנים, זכה להכרה כמשרד עורכי דין מוביל בתחום המיסוי בישראל. משרדנו מתמחה בדיני מס, לרבות ייעוץ וליווי משפטי של חשודים ונאשמים בביצוע עבירות מס מסוגים שונים, ובייצוג מול רשויות המס בהליכים פליליים ואזרחיים הקשורים בעבירות מס הכנסה ומע"מ, כמו גם במחלוקות הקשורות במיסוי מקרקעין או דיני מכס וביטוח לאומי.

נשמח לייעץ גם לכם ולסייע בכל סוגיה או מחלוקת הכרוכה בהתנהלותכם מול רשות המיסים. לתיאום התייעצות דיסקרטית מול משרדנו – פנו אלינו בהקדם בטלפון: 077-805-1829.