Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

מהן ההשלכות המשפטיות של שימוש בחשבוניות פיקטיביות

שימוש בחשבוניות פיקטיביות הוא עבירה פלילית ואזרחית חמורה בישראל, הגוררת השלכות משפטיות משמעותיות. העבירה מוגדרת כשימוש בחשבונית שאינה משקפת עסקה אמיתית, אלא נוצרה באופן פיקטיבי על מנת להונות את רשויות המס. במאמר זה נבחן את ההשלכות המשפטיות של שימוש בחשבוניות פיקטיביות ואת הדרכים שבהן עורך דין מיסים יכול לסייע לעסקים הנחשדים בכך.

 

מהן ההשלכות המשפטיות של שימוש בחשבוניות פיקטיביות – במישור האזרחי והפלילי?

שימוש בחשבוניות פיקטיביות הוא עבירה אזרחית ופלילית חמורה בישראל, הגוררת השלכות משפטיות משמעותיות עבור מבצעיה. עבירה זו נחשבת לעבירת מס, עבירה כלכלית ועבירה של הלבנת הון.

 

מה המהות של חשבונית פיקטיבית?

חשבונית פיקטיבית היא חשבונית שאינה משקפת עסקה אמיתית, אלא נוצרה באופן פיקטיבי על מנת להונות את רשויות המסים. הדבר נעשה לצורך ניפוח ההוצאות העסקיות באופן בלתי חוקי, כדי להפחית את חבות המס של בעל העסק המדווח.

מדובר בחשבוניות מס המונפקות בלי שניתן כנגדן מוצר או שירות בשווי המתאים לסכום המופיע בהן, אם בכלל. כלומר, מדובר בחשבוניות הנוצרות ללא עסקה אמיתית בין הצד המפיק והצד המקבל אותן. חשבונית כזו יכולה להיות מונפקת על ידי עסק קיים או על ידי עסק פיקטיבי שנוצר למטרה זו בלבד.

החשבוניות האלה נועדו למעשה ליצירת מצג שווא של הוצאות עסקיות מוגדלות (של הצד המקבל אותן), מול מס הכנסה מצד אחד ולעיבוי מס התשומות הנקוב בחשבונית לצורכי מע"מ, מצד שני.

כמובן, הפקת חשבוניות פיקטיביות והשימוש בהן ביודעין, אינו חוקי בעליל.

 

על המאבק בשימוש בחשבוניות פיקטיביות ברשות המיסים

רשויות המס בישראל פועלות במרץ כדי למגר את התופעה של שימוש בחשבוניות פיקטיביות. כחלק מהתהליך, רשויות החוק עורכות חקירות ונוקטות בשיטות לאיסוף מודיעין על עסקים על מנת לאתר מקרים של שימוש בחשבוניות פיקטיביות.

במסגרת מאבק זה, רשויות המס עורכות גם ביקורות פתע בבתי עסק, מבצעות חקירות סמויות וכן משתפות פעולה עם רשויות אכיפה אחרות, כגון המשטרה והרשות להלבנת הון.

רשויות המס פועלות גם להעלאת המודעות בציבור לחומרת השימוש בחשבוניות פיקטיביות וההשלכות הנגזרות מכך. אולם עיקר המאמץ לצמצום השימוש בחשבוניות פיקטיביות מתבצע באמצעות מנגנוני אכיפה וענישה, כפי שנפרט בהמשך.

מהן ההשלכות המשפטיות של שימוש בחשבוניות פיקטיביות
מהן ההשלכות המשפטיות של שימוש בחשבוניות פיקטיביות

 

מדוע המחוקק בישראל נוקט יד קשה כנגד השימוש בחשבוניות פיקטיביות?

המחוקק בישראל נוקט יד קשה כנגד משתמשי החשבוניות הפיקטיביות מסיבות רבות, ובהן:

  • פגיעה בקופת המדינה:

שימוש בחשבוניות פיקטיביות נועד להונות את רשויות המס ולמנוע מהן גביית מסים כדין. פגיעה בתהליך גביית המיסים פוגעת ביכולת של המדינה לספק לאזרחיה ותושביה שירותים ציבוריים, כגון חינוך, בריאות, רווחה וביטחון.

  • תחרות בלתי הוגנת:

עסקים המשתמשים בחשבוניות פיקטיביות זוכים ליתרון על עסקים שמשלמים מסים כדין. יתרון זה עלול להוביל לתחרות בלתי הוגנת בשוק, שעלולה לפגוע בעסקים הקטנים ובצרכנים הפועלים כחוק.

  • הלבנת הון:

שימוש בחשבוניות פיקטיביות יכול לשמש גם להלבנת הון, שהיא עבירה פלילית חמורה ביותר. הלבנת הון היא פעולה שנועדה להסתיר את מקורם של כספים בלתי חוקיים והרשויות בישראל חותרות למגר את התופעה, המהווה גם חלק בלתי נפרד מן התשתית למימון טרור.

  • פגיעה באמון הציבור:

שימוש בחשבוניות פיקטיביות פוגע באמון הציבור במערכות הכלכליות והמשפטיות. ציבור שאינו סומך על מערכות אלו עלול לאבד את המוטיבציה לשלם מסים, מה שעלול להוביל לירידה בהכנסות המדינה ולפגיעה נרחבת בכלכלה.

על מנת למגר את התופעה של שימוש בחשבוניות פיקטיביות, המחוקק בישראל הטיל עונשים חמורים על מבצעי העבירה. עונשים אלו כוללים מאסר, קנסות כבדים ואף פסילת ספרי החשבונות בעסק.

 

ההשלכות המשפטיות של שימוש בחשבוניות פיקטיביות בישראל

ההשלכות המשפטיות של שימוש בחשבוניות פיקטיביות הן חמורות ביותר. עסק המנפיק או מדווח על חשבוניות פיקטיביות עלול להיות חשוד בעבירות מס ועבירות הלבנת הון.

 

אישום בעבירות מס

שימוש בחשבוניות פיקטיביות מהווה עבירה על פקודת מס הכנסה וחוק המע"מ, ויכול להוביל לקנסות גבוהים, פסילת ספרים ועונשי מאסר בפועל.

 

אישום בעבירות הלבנת הון

שימוש בחשבוניות פיקטיביות יכול לשמש גם להלבנת הון, שהיא עבירה פלילית חמורה ביותר. עבירת הלבנת הון היא עבירה של הכנסת הון ממקור בלתי חוקי לתוך מערכת הכלכלה כדי להסתיר את מקור ההון הבלתי חוקי. הרשעה בביצוע עבירות מסוג זה עלולה להוביל לרישום פלילי ועונש מאסר בפועל.

 

הפסקת פעילות עסקית

רשות המסים רשאית להורות על פסילת ספרי החשבונות של עסק שנתפס משתמש בחשבוניות פיקטיביות.

בקצרה, שימוש בחשבוניות פיקטיביות הוא עבירה אזרחית ופלילית חמורה ביותר, הגוררת השלכות משפטיות משמעותיות. לאור זאת, חשוב להימנע מהנפקה ושימוש בחשבוניות פיקטיביות בכל מחיר.

 

כיצד עורך דין מיסים יכול לסייע להימנע מההשלכות המשפטיות של שימוש בחשבוניות פיקטיביות?

עורך דין מיסים יכול לסייע להימנע מההשלכות המשפטיות של שימוש בחשבוניות פיקטיביות במספר דרכים:

 

ייעוץ משפטי

עורך דין מיסים יכול לספק ייעוץ משפטי מקיף בנושא שימוש בחשבוניות פיקטיביות. הייעוץ יכול לכלול הסבר על החוק, סיוע בהבנת הסיכונים הכרוכים בשימוש בחשבוניות פיקטיביות וכן מתן המלצות כיצד להימנע מהשימוש בהן.

 

ליווי עסקי ותכנון מס

עורך דין מיסים יכול ללוות את העסק באופן שוטף ולסייע לו להקפיד על הוראות החוק. ליווי זה יכול לכלול בדיקה של החשבוניות שמוציא העסק והחשבוניות שעליהן הוא מדווח כהוצאה, הדרכה של העובדים בנושא וכן סיוע בנושא הדיווחים לרשות המיסים.

 

ייצוג משפטי

במקרה של חקירה או משפט בגין שימוש בחשבוניות פיקטיביות, עורך דין מיסים יכול לייצג את העסק או את העובדים שלו. ייצוג זה יכול לעזור להגן על הזכויות של הנחקרים ולהפחית את הסיכונים הכרוכים בהליך המשפטי. יתרה מכך, במקרים מסוימים עשוי עורך הדין לסייע למיוצגיו למימוש ברירת הכופר מול רשות המיסים, על מנת להימנע מהסנקציות הפליליות בגין עבירה זו.

 

על האפשרות לתשלום כופר מס כחלופה להליכים פליליים עקב שימוש בחשבוניות פיקטיביות

תשלום כופר מס זו אלטרנטיבה להליכים פליליים הננקטים כנגד נישום שביצע עבירות במס הכנסה, עבירות במע"מ, עבירות על חוק מיסוי המקרקעין, וכיוצא באלו.

במקרים מסוימים, רשות המסים מאפשרת לנישום לשלם סכום כספי מסוים במקום שיוגש כנגדו כתב אישום בגין עבירות המס שביצע. הגורם הקובע האם מסלול זה יתאפשר נקרא ועדת הכופר, ברשות המסים. בעזרת ייצוג משפטי של עו"ד מס או עו"ד חשבוניות פיקטיביות, ניתן לשפר לא אחת את הסיכויים לקבלת ברירת כופר כחלופה להליך הפלילי.

 

לסיכום

בסקירה זו ראינו כי שימוש בחשבוניות פיקטיביות הוא עבירה כלכלית ופלילית חמורה, הגוררת השלכות משפטיות משמעותיות. לפיכך, אם אתם נמצאים בחשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות, חשוב לפנות לייעוץ משפטי מקצועי. עורך דין מיסים יכול לספק לכם ייעוץ משפטי מקיף בנושא ולהגן על הזכויות שלכם מול רשויות המס, החוק והאכיפה.

משרד עורכי דין משה קריסי, מספק ייעוץ משפטי מקצועי בתחום דיני המס לחברות ויחידים כאחד, מזה למעלה מ- 2 עשורים. עו"ד קריסי הוא יוצא רשות המיסים, יו"ר ועדת מיסים בלשכת עורכי הדין (מחוז מרכז) ובעל מוניטין רב בתחום.

צרו קשר עם משרד עו"ד משה קריסי עוד היום כדי לקבל ייעוץ משפטי מקצועי בנושא התמודדות עם ההשלכות המשפטיות של שימוש בחשבוניות פיקטיביות.