Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

העלמת הכנסות

על העלמות מס ומשבר הקורונה

בעקבות מגיפת הקורונה והתפשטות המגפה, הוחל סגר ועסקים רבים נקלעו שלא בטובתם לקשיים כלכליים אשר מאיימים על המשך קיומו של העסק החי. פעולות והחלטות הממשלה והאוצר אינן תומכות באופן מלא וכפי שהיה מצופה בעסקים שנפגעים כתוצאה מהחלטת הסגר. תוצאות הסגר והשפעתן על העסקים גוררות אחריהן תגובות ברשת וקריאות ל"מרד מיסים" ולקריאות לאי תשלום מיסים.

כאן המקום להזהיר ולהתריע! היענות לקריאות אלה, היא קריאה לעבריינות מס שההשלכות לגביה הן קשות, מה גם, שלהערכתנו בעקבות משבר הקורונה התרוקנותה של קופת האוצר, יעשה מאמץ על ידי רשויות המיסים ביתר שאת, לאתר מעלימי מס ותיערך הקשחה והקפדה על נהלים ובנוסף הקפדה על ההנחיות הנוגעות לניהול הספרים ורישום ודיווח על ההכנסות, ועל כן אנו קוראים מזהירים, חכמים היזהרו בדבריכם!

 

על העלמת המס

המושג העלמת הכנסות הוא מושג רחב והפרשנות הניתנת לגביו אף היא רחבה, תופעת העלמת הכנסות מיוחסת לתחום העבירות הכלכליות החמורות שהענישה לגביהן מחמירה עם השנים. העלמת הכנסות עשויה להיכלל גם כחלק מעבירה של הלבנת הון.

חוק איסור הלבנת הון כולל עבירות חמורות כעבירות מקור (סמים, סחר בנשק ועוד) כאשר מאופן יצירתן מי שעובר עבירות אלו מבקש להסתירן ואת השימוש בתוצריהן כמקור חוקי. בשלב זה של הפקת ההכנסות, יעשה העבריין ניסיון להלבין את הרכוש שהופק באמצעות אותה עבירה ולהפוך את הרכוש שנוצר לרכוש לגיטימי, ניסיון זה הוא ליבת עבירת הלבנת ההון.

הניסיון להלבין את הרכוש נעשה בדרכים מתוחכמות תוך הסוואה של מקור ההכנסה. במרבית המקרים, פעולת ההלבנה גוררת גם עבירה נוספת עצמאית של העלמת הכנסות והתחמקות מתשלום מיסים תוך הצגת הרכוש שנוצר כרכוש אחר לא בר דיווח כך שבמקרה זה כלשון חכמינו מדובר על "עבירה גוררת עבירה".

העלמת הכנסות
העלמת הכנסות

האם העלמת הכנסות היא נחלתן של גורמים עברייניים ופשיעה מאורגנת בלבד?

התשובה לכך היא שלילית, העלמת הכנסות היא לא רק נחלתם של אלה הפועלים במסגרת עבריינית מאורגנת והיא עשויה למצוא כל אזרח השומר חוק בדרך כלל, במצב בו הוא נחשד בהעלמת הכנסות. שיעור המס ומשטר המס בישראל מוביל לעיתים לסיטואציות שבהם אזרח רגיל עשוי להימצא במצבים בהם הוא עשוי לעבור עבירת מס או להיות שותף לה באופן עקיף, אם באדישות ואם במתכוון.

לצורך הדוגמא אדם שירש כספים שמחוזקים בחו"ל, כספים שבמקורם לא מדווחים לרשויות המס. במצב כזה אותו יורש ימצא עצמו במצב בו הוא מצד אחד לא עשה כל עבירת מס אך מנגד, החשש לגורל הירושה ומתגובת רשות המיסים מובילה אותו במקרים רבים לא לפעול וזאת מתוך החשש כי דיווח על מקור הכספים יוביל לחילוט כספי ירושתם או להטלת מס כבד על מקור ההכנסה ועל כן אותו יורש ו/או יורשים "יושבים על הגדר" ובכך הופכים למעלימי הכנסות.

לעניין זה יש לציין כי שישנו הליך פשוט דרכו ניתן לפתור את דילמה זו, הליך שמשרדנו מתמחה בו ובאמצעותו פעל ופועל דרכו לשביעות רצון לקוחותינו תוך שימוש בידע ובניסיון הרב תוך השגת תוצאות מס מיטביות. יטואציות נוספות בהם עשוי אזרח שומר חוק להיתקל במצב הוא נדרש להחליט האם לציית לחוק , כאשר עומדת למולו דילמה בה הוא נדרש לשתף פעולה עם מי שמבצע עבירות מס ובמה מדובר?

מי מאיתנו לא נתקל במצב בו הוא מזמין בעל מקצוע לבצע עבודה בבית ונתקל בדילמה שהציב לו נותן השירות לגבי המחיר עם חשבונית או בלי חשבונית לעתים תוך מתן הנחה משמעותית, מניסיון ברשות המיסים ומביקורות שנעשו מתברר כי רבים יתפתו ל"חסוך" ולשתף פעולה עם בעל המקצוע הן בשל העובדה כי לפי ההבנה השגויה כי הם לא אלה שמבצעים את עבירת המס ומהטעם כי הדבר יחסוך להם כסף, נציין כי מדובר בטעות, טעות שמשמעותה היא, סיוע בעבירת מס וכן עבירה עצמאית ובנוסף, יש לפעולה זו גם השלכות נוספות משמעותיות, משפטיות וחוזיות, זאת ועוד לעובדה כי "עזרה" לעבריין המס בהכרח פוגעת בערך השוויון והנשיאה בנטל. מעניין זה עולה השאלה:

 

האם אי הכללת הוצאות בעסק, תחשב כניסיון להעלמת מס?

במפתיע, גם אי הכללת הוצאות בעסק עשויה להתפרש כניסיון להעלמת מס. מה הרעיון שעומד מאחורי מחשבה זו? עמדת וגישת רשות המיסים היא, כי כאשר בעל עסק לא מכליל הוצאות שהוא צרך בעסק באופן משמעותי עשוי הדבר לקבל פרשנות כי אי הכללתן של הוצאות אלו נעשה במתכוון על מנת להציג בפני הרשויות "רווח סביר" ובכך להעלים את העובדה כי ישנן הכנסות לא מדווחות, אי הכללת הוצאות במקרה כזה עשוי להוביל למסקנה כי נעשה ניסיון להעלים מס.

האם אי הכללת הוצאות בעסק, תחשב כניסיון להעלמת מס?

 

דוגמאות נוספות להעלמת מס

הנטייה הכללית היא לייחס את מושג העלמת מס לתחום מס הכנסה בלבד, אך מדובר במושג רחב הכולל בתוכו את כלל המיסים הישירים ועקיפים. אומנם, בחוקים השונים בנוגע לתופעת העלמת ההכנסות לשון החוק שונה והמושגים המתייחסים להעלמת הכנסות, מתחלפים כגון אי דיווח עסקאות במס ערך מוסף או עבירת מכס שמקורה באי דיווח אמת על יבוא/יצוא אך בכולם מדובר בעבירות שהמטרה והמכנה המשותף שלהם היא העלמת , נושא המטרה והכוונה של העלמת המס יש לה התייחסות ומשמעות לגבי הן הפלילית והן בקנסות המעין פלילים המושתים על מי שנחשד בעבירת מס מתוך כוונה ומטרה להעלים מס.

 

העונש על העלמת מס

העונש על העלמת מס הוא עונש חמור והמגמה המתפתחת בתחום הענישה בשנים האחרונות היא מחמירה ומסתיימת בעונשים של מאסר של העבריין העובר אותה, מאחורי סורג ובריח. הכללתן של חלק מעבירות המס כעבירות מקור ב"חוק איסור הלבנת הון" משתלבת אך היא במגמה העולמית ובארץ כחלק ממאבק בתופעת ההון השחור שהוא מעבר לפגיעה בקופה הציבורית ובערך השיוויון גם מאבק בטרור העולמי.

העלמת המס משמשת כדלק וכאוויר לנשימה לארגוני הטרור והפשיעה ועל כן במאבק זה במיגורה של תופעת העלמת ההכנסות מעבר לערכים החברתיים האחרים שבה הוא גם בשמירה ובהגנה על שלום הציבור.

 

גילוי מרצון

ככלל עבירה של העלמת הכנסות היא עבירה חמורה עם משמעויות לא פשוטות ולכן אם נוצר מצב בו ישנו חשש או חשד כי נעברה עבירת מס המלצתנו היא להיוועץ עם מומחה מיסים בהקדם על מנת לקבל תשובות ופתרונות מעשיים, בנודע לדיווח הכנסות לא מדווחות בנודע לנכסים וחשבונות בחו"ל כתוצאה מירושה ואחרים, בעניין זה נציין כי דרך המלך שהייתה נהוגה ונעשה בה שימוש נרחב במשרדנו בהצלחה רבה, היא דרך הגשת בקשה לגילוי מרצון על פי נוהל שהיה נהוג וקיים עד יום 31.12.2019, באמצעות נוהל זה ניתנה הגנה למי שביקש להודות ולכפר על העבירה, הגנה מפני אישום פלילי והרשות הסתפקה בתשלום המס במקרים שעמדו בתנאי הנוהל.

גילוי מרצון

 

האם אין אפשרות לבצע הליך גילוי מרצון החל מ1.1.2020?

לעניין זה נציין כי אומנם נוהל גילוי מרצון המוכר שהסתיים ביום 31.12.19 לא קיים אך לפי פרשנותנו הנוהל הישן משנת 2005 עדין קיים וניתן לפעול באמצעותו, אומנם מדובר בנוהל עם תנאים יותר "נוקשים" אך מניסיון משרדנו מהעבר, גילוי מרצון שנעשה באופן כנה תוך גילוי מלא מתקבל על ידי רשויות המס גם כיום. לעובדה כי האזרח מקדים ומגלה לרשויות המס את דבר העבירה ישנה משמעות רבה, אם כי מומלץ שלא לבצע את ההליך בלי היוועצות מוקדמת עם עו"ד מיסים הבקיא בתחום הפלילי והאזרחי על מנת שלא תיפול תקלה בדרך הגשת ההליך וכן קבלת ליווי וייצוג מתאים בהתמודדות למול רשות המיסים לאחר שנעשה הליך הגילוי מרצון.

 

לסיכום

עבריינות מס היא מסוג העבירות החמורות הקיימות בספר החוקים. הענישה לגביה הולכת ומחמירה ובמיוחד עם חקיקתו של החוק האוסר על הלבנת ההון, חוק שבתיקון האחרון לחוק הוכללו בו חלק נכבד מעבירות מס כעבירות מקור. הכללתן של עבירות המס כעבירות מקור היא משמועתה היא,עלית מדרגה מדאיגה המהווה סיכון ממשי למי שנחשד בעבירת מס ולגורל העסק אותו הוא מנהל.

הכללת עבירות המס כעבירות מקור מאפשרות נקיטת הליכים חמורים, כגון חילוט כבר בשלב החשדות כי נעברו עבירות מס חמורות, הליכים אלו הננקטים עשויים לגרום להתמוטטותו של העסק החי באופן מהיר וכואב. לאור האמור לעיל, יש לנהוג לגבי כל חשד שעולה לעבירת מס שנעברה כלפי האזרח בכובד ראש, ועל כן כאשר מת על ידי עולה חשד או נטען על ידי רשות המיסים כי ישנו חשד חובה לערב מידית איש מקצוע, עורך דין מיסים הבקיא בתחום כבר בשלב זה וזאת, על מנת למזער את הנזק שעשוי להיגרם לעסק ולמי שנחשד בעבירת המס, נזק שעשוי להפוך לבלתי הפיך.

ייצוג ראוי של עורך דין מיסים כבר בשלב בחשדות יכול ומשנה בפועל בהרבה מקרים את התוצאה הסופית שלה הן מבחינת החשדות והן מבחינת תוצאת המס הנגזר. מניסיון רב אנו יודעים לומר כי שילוב של ידע מקצועי וותק וניסיון רב הוא הסיבה המכרעת לכך שלקוחות המשרד המגיעים לטיפול המשרד מקבלים תוצאות נהדרות שיש בהן הצלת נפשות והן הן המלמדות על חשיבותו המכרעת של איש מקצוע בניהול ובליווי המשבר שנוצר למול רשות המיסים כבר בשלב החשדות.