Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

הואשמת או נחשדת בעבירה על פי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, למד כיצד לפעול

בסעיף 220 של פקודת מס ההכנסה מפורטות עבירות מיסוי מכמה סוגים שונים, המאוגדות כולן תחת הקטגוריה של עבירות מרמה שבוצעו במזיד ובכוונת מכוון להקטנת שומת המס של הנישום. העונשים הקבועים בחוק בגין עבירות אלו, כוללים קנסות כספיים גבוהים ואף עונשי מאסר שיכולים להגיע עד שבע שנים. לכן אם הואשמת או נחשדת בעבירה על פי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, למד כיצד לפעול – בעזרת מדריך זה.

 

מה ניתן לעשות אם הואשמת או נחשדת בעבירה על פי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה?

במסגרת סעיף 220 של פקודת מס הכנסה, מטופלים 6 תרחישים שונים שבהם נישומים עשויים לבצע פעולות מכוונות להקטנת חבות המס שלהם או של זולתם בניגוד לדין. הדגש בסעיף זה הוא כאמור על התנהלות מכוונת ביודעין המתבצעת לתכלית זו, כאשר כל אחת משתת הפעולות המנויות בו, נחשבות כעבירה על סעיף 220 בפקודת מס הכנסה.

אם זומנתם לחקירת מס במשרדי מס הכנסה, עקב חשד למעורבות בעבירה על פי סעיף 220 לפקודת מס ההכנסה, או שנקראתם להתייצב להליך שימוע או שהוגש נגדכם כתב אישום בגין עבירה על פי הסעיף הנ"ל, הדבר הטוב ביותר שתוכלו לעשות הוא ליצור קשר עם עורך דין מיסים מומלץ שיספק לכם הכוונה משפטית.

 

הסנקציות הצפויות למי שיורשע בעבירה בהתאם לסעיף 220 בפקודת מס הכנסה

בסעיף 220 לפקודת מס הכנסה נקבע שכל אדם אשר פעל בכוונה ברורה להתחמק מתשלום מס או להפחית את חבות המס שלו עצמו או של אדם אחר, ידון לעונש מאסר של עד 7 שנים, לקנס בהתאם לסעיף 61 א' (4) בחוק העונשין, בהיקף של פי שניים מגובה ההכנסות שהעלים, שתכנן להעלים או שסייע להעלים, או לשני העונשים יחדיו.

 

מהו היסוד הנפשי בעבירה על פי סעיף 220 בפקודת מס הכנסה?

החלק הראשון בסעיף 220 בפקודת מס ההכנסה עוסק בהגדרת אמת המידה שמולה נבחנת אשמתו של הנאשם בביצוע עבירת המס. אמת מידה זו הינה כוונת זדון מצד הנאשם בעבירה, לחמוק מחבותו לתשלום מיסים, או לסייע לאדם אחר להימנע מתשלום המיסים החלים עליו. היינו, כדי להרשיע אדם בביצוע עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, יש צורך להוכיח כי אכן היתה לו כוונה ממשית להתחמק מתשלום המס וכי פעולותיו לא נעשו בתום לב.

הואשמת או נחשדת בעבירה על פי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, למד כיצד לפעול
הואשמת או נחשדת בעבירה על פי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, למד כיצד לפעול

אילו סוגי עבירות נזכרות בחלק השני של סעיף 220 לפקודת מס הכנסה?

החלק השני בסעיף 220 לפקודת מס הכנסה, מפרט לתתי סעיפים את סוגי הפעולות האסורות שביצוען ביודעין ובכוונה להימנע מתשלום מס, ייחשב כעבירה על החוק:

 

תת סעיף 1 – השמטת הכנסה מדוח מס

לרוב מדובר בעבירה של אי דיווח על הכנסה או הכנסות במסגרת הדוח השנתי המוגש לרשות המיסים. גם השמטה מינורית לכאורה של הכנסה, נחשבת כעבירה על סעיף זה, בין שמדובר באי דיווח על שכר עבודה, הכנסות מהשכרת נכס, הכנסות מדיבידנדים, הכנסה מגמלה וכן הלאה.

 

תת סעיף 2 – דיווחים כוזבים בדוחות מס

בסעיף זה ישנה הרחבה של הסעיף הקודם, שבמסגרתה נקבע כי כל פרט שגוי, מסולף או שקרי המופיע בדוחות המוגשים לרשות המיסים, בין שמדובר על הדוח השנתי המוגש למס הכנסה או על דוחות מס תקופתיים או אחרים, ככל שנתון כזה הוכנס לדוח בכוונה להתחמק מתשלומי מס, המעשה ייחשב כעבירה על סעיף 220.

תת סעיף זה מכנה את המידע השגוי כ"אמרה" או כ"תרשומת כוזבת" – קרי, אמירה או רישום הכוללים הצהרה על נתון שאינו דבר אמת, שהמצהיר עליו מודע לכך שהוא שקרי או מאמין כי הוא שקרי.

 

תת סעיף 3 – מתן תשובה כוזבת בכתב או בעל פה לגבי שאלה שנשאלה או על דרישה שנדרשה לפי פקודת מס הכנסה

בסעיף זה מוגדר איסור על מענה כוזב למפקחי מס הכנסה במסגרת דיוני שומה. הדבר נעשה רלוונטי במקרה בו נישום מזומן לדיון מול המפקח במס הכנסה. ככל שעל השאלות שהוצגו לנישום או למייצג מטעמו במסגרת דיון זה ניתנו תשובות כוזבות במטרה לחמוק מתשלום מיסים, הדבר ייחשב כעבירה על סעיף 220.

 

תת סעיף 4 – הכנה, קיום או מתן הרשאה להכנתם או ניהולם של ספרי חשבונות כוזבים או של רשומות כוזבות מסוגים אחרים, או זיוף של ספרי הנהלת חשבונות או של רשומות מסוגים אחרים, או מתן הרשאה לאחר לעשות פעולות כאלו

בסעיף זה נכללים 4 סוגי פעולות פליליות במהותן:

  1. הכנת רשומות או ספרי חשבונות כוזבים ו/או ניהולם.
  2. מתן רשות לגורם אחר להכנת ספרי חשבונות כוזבים או רשומות כוזבות מסוג אחר.
  3. זיוף ספרי חשבונות או זיוף של רשומות אחרות.
  4. מתן רשות לגורם אחר לזיופם של ספרי חשבונות או זיוף רשומות אחרות.

 

בשתי הפעולות הראשונות, הכוונה הינה לרישום של נתונים שאינם אמיתיים בספרי הנהלת החשבונות בבית העסק – שהוא עבירה על החוק. קיום או הכנה, פירושם רישום של מידע שקרי, במסגרת כל שלב משלבי הכנת ספרי החשבונות בעסק או התיעוד בהם.

הכוונה כאן היא לרוב לרישומים שמבצעת הנהלת החשבונות בעסק, כשכל רישום כוזב בכל שלב משלבי עריכת הנהלת החשבונות בעסק נחשב כעבירה, ככל שהדבר מתבצע בכוונת זדון להתחמק מתשלום מס. משמעו שרישום נתון שאיננו אמת בטעות, לא ייחשב כעבירה על סעיף 220. מנגד, בשתי הפעולות האחרונות הכוונה הינה להכנת מסמכי חשבונות מפוברקים, בכוונה להונות או להטעות את רשויות המס לטובת התחמקות מתשלום מיסים.

אילו סוגי עבירות נזכרות בחלק השני של סעיף 220 לפקודת מס הכנסה?

 

תת סעיף 5 – כל מעשה מרמה, תחבולה או עורמה

תת סעיף זה בא לכסות כל פעולה נוספת המתבצעת לשם התחמקות מתשלום מיסים ואינה מופיעה מפורשות בכל אחד מן ארבעת הסעיפים שפורטו בתתי הסעיפים הקודמים. תוספת זו קיימת בסעיף 220 על מנת לכסות כל שיטה שעשויה להתפתח בעתיד וכל כלי שעשוי לשמש לניסיונות העלמת מס, כדי שלא תיווצר לקונה חוקית, שבגינה לא ניתן יהיה להרשיע בדין מעלימי מס.

על בסיס סעיף זה, נקבע בפסיקה בבתי המשפט, שפעולות כדוגמת הסתרת מקור הכנסה במלואו, רישום תאגיד על שמם של אנשי קש, אי דיווח לרשות המיסים על פתיחת עסקים, הימנעות מהגשת דוחות מס לאורך כמה שנים, וכיוצא באלו – ייחשבו כמעשי מרמה, תחבולה או עורמה במידה ובוצעו במחשבה תחילה להימנע מתשלום מיסים כחוק.

 

תת סעיף 6 – הצגת מסמכים כוזבים למשלמי המס לשם הימנעות מניכוי מס במקור או לטובת הפחתת שיעור המס המנוכה במקור

תת סעיף זה נועד לכסות מקרים של הצגת אישור מזויף לניכוי מס במקור לטובת הפחתת שיעור המס המנוכה מהתמורה המשולמת לבעל עסק או מניעת ניכוי של מס במקור.

 

לסיכום: הואשמתם או נחשדתם בעבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה? כך תפעלו

עבירות לפי סעיף 220 בפקודת מס הכנסה נחשבות כאמור כעבירות חמורות בראי החוק, ובהתאם לכך, גם העונשים בצידן הם חמורים. לכן אם אתם נחשדים או נאשמים בעבירה מהסוג שסקרנו במאמר זה, זה הזמן לפנות לעו"ד מיסים משה קריסי שיוכל לפעול להגנה על זכויותיכם והאינטרסים שלכם בהליך המשפטי שלפתחו אתם ניצבים. צרו קשר עם משרדנו לייעוץ דיסקרטי באופן מיידי.