Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

הבנת עבירות מס והשלכותיהן

עבירת מס היא עבירה פלילית שהחוק מטיל עונשים כבדים בגינה. לכן מטיל המחוקק ורשויות המס מורא גדול על בעלי העסקים כך שהבנת עבירות המס והשלכותיהן יהיו ברורות ונהירות ולא יהיה ניתן לומר כי אדם לא ידע מה צפוי לו שהוא עובר עבירת מס. בכל מקרה בכל שלב של הסתבכות עם עבירות מס, יש חשיבות לליווי ויעוץ משפטי צמוד.

 

מהן עבירות מס

כל שלטון בעידן המודרני מבסס את הכנסותיו על בסיס גביית מיסים מהאזרחים שלו. הרעיון הזה איננו חדש ואנו יודעים שגם בעולם העתיק שילמו התושבים מיסים לשליטים תמורת מוצרים כגון ביטחון, הקמת תשתיות ועוד. בעולם המודרני ובעיקר זה הדמוקרטי מערכת גבית המס היא אחת החשובות לתפקודה של כל מדינה.

היכולת של מדינה לפעול היא נגזרת מהיכולת של מדינה לגבות את המיסים שלה מאזרחיה בצורה מיטבית. ברחבי העולם ישנן מערכות גביה שונות ומערכות מס שונות, אולם הרעיון הכללי לא משתנה, אזרח מעביר חלק מהכנסותיו למדינה והיא בתמורה מספקת לו שירותים מהותיים למהלך חייו.

בישראל קיימת מערכת מס הבנויה כך שכל מי שהינו שכיר, מיסיו משולמים דרך תלוש המשכורת שלו, אולם עסקים בכל גודל או הקבוצה המכונה עצמאים נדרשים להגיש דוחות כספיים המציגים את הכנסותיהם ועל בסיס הצהרות אלו מערכת המס מגישה להם את החשבון והם נדרשים לשלם.

מי שאינו פועל באופן הזה, הוא למעשה מבצע עבירת מס, כלומר מי שבצורה מסוימת מערים על רשויות המס בכדי להשיג הקלה בתשלום המס מבצע למעשה עבירה. עם חקיקת חוק נגד הלבנת הון בשנת 2002 ישרה ישראל קו עם המדינות המפותחות והמובילות בעולם בניסיון למנוע עבירות מס מכל סוג שהוא.

הבנת עבירות מס והשלכותיהן
הבנת עבירות מס והשלכותיהן

סוגי עבירות המס

עבירות מס הינן פונקציה כאמור של פער בין הדיווח למציאות. כל מי שאמון על הגשת דוח לרשויות המס מחויב לכלול בדוח המדובר את סך כלל ההכנסות על ידי הצגת חשבוניות וקבלות המאשרות הלכה למעשה את כל הפעולות שבוצעו בתקופת הזמן הנבדקת בדו"ח. אם זאת יכול להיווצר מצב שמתבצעות עבירות מס.

איך למעשה זה קורה? באופן ברור אף אחד לא מדווח מראש שהוא מבצע עבירה, והיא עולה על פני השטח רק במידה ופקידי השומה מזהים לקונות בדיווחים. כאן עומדת השאלה איזה סוג של עבירת מס מתרחשת בפועל. החוק מכיר בשתי דרכים לביצוע עבירות מס, וההבדל ביניהם הוא מהותי.

עבירות טכניות – עבירות טכניות הן עבירות על חוקי המס בדרכים שונות, אך נעדר מהן מרכיב המניע. הן לרוב מתרחשות בשל חוסר הבנה של המערכת ומתרחשות מתוך ליקויים טכניים וטעויות אנוש ללא מרכיב פלילי. עבירות אלו לרוב נעצרות בשלב מוקדם, הנאשמים בהם מוכיחים לרוב ללא קושי כי נפל פגם בדיווח בתום לב. במקרה כזה האישום נגדם לרוב מוסר והם נאלצם לשלם קנס ההולם את מהות העבירה.

עבירות מהותיות – עבירות מהותיות הן לב ליבו של רעיון עבירות המס. אלו עבירות אשר אדם מבצע מתוך כוונה להערים על רשויות המס ולהתחמק הלכה למעשה בדרכים שונות מתשלום המס הנדרש על הכנסות העסק. עבירות כאלו יגיעו לדיון בבית משפט בשל העובדה שהדין בישראל מייחס לעבירות מס מעמד של עבירות פליליות.

בכל מקרה של עבירות מס, טכניות או מהותיות חשיבותו של ליווי מקצועי על ידי אנשי מקצוע הוא בעל חשיבות עליונה, משרד עורכי הדין משה קריסי מתמחה בליווי וייצוג נאשמים בעבירות מס ובעל ניסיון של טיפול באלפי תיקים בערכאות השונות.

 

ההשלכות של עבירות מס

העסקים או הבעלי העסקים העצמאים העוברים עבירות מס לוקחים על עצמם סיכון כפול, האחד העמדה לדין פלילי, שיכול להשית עונשים כבדים, אך בנוסף לכך מערכת המס היא מערכת שיש לה זיכרון ארוך טווח. כל עסק שימצא אשם בעבירות מס מהותיות יהיה נתון לסנקציות נוספות ללא קשר להעמדה לדין בהיבט האישי, כלומר הארגון כמוסד יהיה נתון גם הוא להשלכות שיפגעו ביכולת העסק לתפקד כראוי

  • קנסות כספיים – עבירות מס יכולות להביא להשטת קנסות גדולים ומשמעותיים על עסקים בכל גודל. קנסות אלו יכולים להגיע לשיעור לא מבוטל מהמחזור העסקי של העסק.
  • הפקת שומות מס חדשות – אחת הפעולות המיידיות שיבצעו רשויות המס למי שנחשד בעבירת מס, היא הפקת שומות מס חדשות שיהיו מקיפות יותר ולרוב ידרשו תשלום גבוהה יותר.
  • עצירת תהליכי גיוס הון – עסק שמורשע בעבירות מס יתקשה מאד לבצע מהלכים של גיוס כסף המיועד להשקעה בעסק שלו מגופים חיצוניים.
  • חשיפת מידע – עבירת מס יכולה לחשוף את המידע הפיננסי שלכם או של העסק והוא יהיה זמין לעסקים וארגונים מתחרים, יש כאן גם פגיעה במקצועיות וגם פגיעה באמינות הדוחות שהארגון מפרסם.

 

מה הם העונשים הצפויים בגין עבירות מס

מדינת ישראל רואה בהעלמות מס ובעבירות מס כחלק מהדין הפלילי של מדינת ישראל. מתוקף כך אדם או ארגון אשר בית המשפט ימצא אותם אשמים בעבירות מס מהותיות יכולים למצא עצמם בפני מצב בו הם יעמדו בפני עונשים כבדים מאד.

קנסות כספיים – עונש מקובל והולם לעבירה על תקנות וחוקי המס בישראל הוא הטלת קנס כספי משמעותי על ארגון או העסק אשר עבר עבירה, יש כאן הלימה ברורה בין גודל הארגון והיקף עסקיו לבין הקנס המוטל עליו. ככל שהארגון גדול יתר הקנס עלול להיות גבוהה יותר ויכול להגיע לסכומים של מאות אלפי שקלים.

עונשי מאסר – במקרים חמורים יותר יכול בית המשפט להטיל עונשי מאסר בפועל של עד חמש שנים ובמקרים חריגים עד שבע שנים. ברוב המקרים בהטלת עונש מאסר, מוטל בנוסף גם קנס כספי לא מבוטל.

חשיבות הליווי המשפטי בייצוג נאשמים בעבירות מס הוא ברמה העליונה של טיפול בתיק של עבירות מס ויכול להיות ההבדל בין קנס מינורי או זיכוי לבין עונש כבד שיכלול גם מאסר. עורך הדין משה קריסי הינו מומחה בטיפול, ליווי וייצוג נאשמים בעבירות מס מזה שנים ארוכות ובאמתחתו הצלחות רבות מול רשויות החוק השונות.

עבירת מס היא עבירה על חוקי הדיווח לרשויות המס בגין ההכנסות של העסק בתקופה נתונה, על בסיס נתונים אלו נקבעת שומת המס לנישום. דיווח לא אמין מביא למעשה להפקת שומה בסכום נמוך יותר ולכן נוצר כאן מצב של עבירת מס.

רשויות המס מכירות בעובדה שבני אדם עושים טעויות בתום לב ומגישים דוחות שיש בהם טעות הנובעת מחוסר הבנה או טעות אנוש, רשויות המס מכירות בכך, אך חובת ההוכחה היא על הנאשם.

החוק במדינת ישראל מייחס לעבירות מס יחס של עבירה פלילית. לכן ככל שהעבירה חמורה יותר כך העונש יהיה חמור יותר. עבירות מס ברובן נגמרות בעונש של קנס, אך יכולות להגיע גם במקרים חמורים לעונשים של עד 7 שנות מאסר.

כולם שווים בפני החוק וכולם צריכים לציית לו, אם זאת כגודל הארגון שעומד למשפט וגודל המעילה וניסיון הטעית רשויות המס, כך גם העונש, לכן במקרים רבים גודלו של הארגון יהיה פקטור משמעותי בקביעת עונש.